Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani
Tunjang : Kemahiran
Tajuk : Bola Jaring
Kemahiran : Menjaring (statik)
Tarikh : 23 Julai 2009
Masa : 07.30 pagi 08.30 pagi
Tahun : 4 A
Bilangan Murid : 25 Orang
Pengalaman Sedia Ada
: Murid-murid telah menyaksikan aksi GS
menjaringkan gol di dalam perlawanan sebenar di televisyen.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :
Psikomotor : Dapat menjaringkan 5 bola daripada 8 percubaan menjaring.
Kognitif

: Menyatakan secara lisan fasa-fasa perlakuan menjaring statik.

Afektif
: Bertanggungjawab terhadap peralatan sukan yang digunakan
dengan menyusun serta
menyimpan semula alatan yang digunakan pada tempat yang disediakan.
Penerapan Nilai : Berkeyakinan, berusaha, peka
KBKK : Menciri.
Pengabungjalinan : Tunjang kecergasan ( koordinasi )
Kesepaduan : Bahasa Inggeris (Counting in English )
Bahan Bantu Mengajar :
Wisel-1
Bola Jaring -10
Skital-10
Stop watch-1
Bola pantai
Muzik
Strategi : Perbincangan,tunjuk cara, demonstrasi, soal jawab

MASA

AKTIVITI

BUTIRAN MENGAJAR

ORGANIS
ASI

CATATAN
/ALATAN/STRAT

EGI
Permula
an 5
minit

1.kehadiran
2.kesihatan
3.pakaian

Set induksi
1. konsep
menjari
ng

Memanaskan
badan
1. Belalan
g
belatuk

Regangan
1.kepala
2. tangan dan
bahu(triseps,bi
seps dan
trapezius)

1)guru
memastikan
murid
yang
tidak
hadir
dan
bertanyakan tentang
kesihatan.
2)guru
menasihati
murid
yang
mempunyai masalah
kesihatan
supaya
melakukan
aktiviti
mengikut
kemampuan
diri
sendiri
3)guru
memastikan
murid-murid memakai
pakaian yang sesuai
dan
mengasingkan
murid
yang
tidak
memakai pakaian PJ
untuk
diberikan
denda yang sesuai
4)Guru
menjaring
bola secara statik ke
dalam jaring.
5)guru
memperkenalkankem
ahiran
menjaring
statik.
6)guru menerangkan
kemahiran
asas
menjaring static
7)
murid-murid
di
bahagikan
kepada
dua kumpulan iaitu
kumpulan
belalang
dan
kumpulan
belatuko kedudukan
kumpulan
adalah
berhadapan
antara
satu sama lain.
8)Cara
permainan
adalah
guru
akan
memanggil salah satu
nama
binatang
tersebut.
Kumpulan
yang dipanggil akan
berlari
menyelamatkan
diri
di kawasan rumah

Alatan
*bola-

Strategi
*perbincangan

Nilai
*bekerjasama

-alatan
*wisel
*skital

Nilai
*bekerjasama-

mereka,
manakal
kumpulan
binatang
kedua akan mengejar
dan
cuba
untuk
menangkap
mereka
untuk
dijadikan
sebagai
ahli
kumpulanyang
mengejar tersebut.
9)
Kepala
akan
menoleh ke kanan
dan aka