Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAHAN KOTA PALANGKA RAYA

CABANG DINAS PENDIDIKAN


KECAMATAN PAHANDUT
Jalan DR Wahidin Sudiro Hudoso (0536) 361234

PALANGKA RAYA
ULANGAN TENGAH SEMESTER II
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
TAHUN AJARAN
HARI / TANGGAL

I.

: MUATAN LOKAL
: II / II
: 2012 / 2013
:

PILIHAN GANDA

Nenga tanda silang (x) into huruf a, b, atau d intu jawaban ije buah hong penda tuh.!
1. Itah mandui mangat bereng.
a. Barigas
b. bakena

c. barasih

2. Itah kuman hapan lenge


a. Gantau
b. due lenge

c. sambil

3. Genep hanjewu sungsung misik..


a. Kuman
b. mandui

c. batiruh

4. Pakakas hapa mampamiar jukung iye te


a. Besei
b. timba

c. kayu

5. Jukung hapa intu..


a. Petak

b. hunjun

c. hunjun danum

6. Lugo inampa bara.


a. Kayu

b. bango enyuh

c. puring

7. Gasing / bayang inampa bara


a. Kayu bula
b. kayu tabalen

c. besi

8. Senjata tradisonal oloh dayak iye te


a. Manadau
b. pisau

c. lading

9. Huma adat suku dayak ngaju iye te


a. Huma
b. pasah

c. betang

10. Tari daerah suku dayak ngaju iye te


a. Tari Mandau
b. teri lilin
11. Aran museum intu palangka raya iye te

c. tari sarmpi

a. Sanaman mantikei

b. tjilik riwut

c. balanga

12. Aran makam pahlawan palangka raya iye te


a. Lampang
b. sanaman leteng

c. sanaman lampang

13. Aran lapangan tarawang intu palangka raya


a. Rambang
b. tjilik

c. Bandar udara cilik riwut

14. Aran eka mingkes ramu helu.


a. Kantor
b gudang

c. museum

15. Kota palangka melai saran sungai.


a. Rungan
b. Kapuas

c. Kahayan

16. Amak lampit inampa bara.


a. Uwei
b. purun

c. danum enyuh

17. Aran pakakas akan manggetem parei.


a. Taja
b. lading

c. gentu

18. Aran metu je ihaga intu tanjung putting


a. Bakei
b. kahiu

c. kalasi

19. Buwu pakakas hapa manekap


a. Lauk
b. bajang

c. burung

20. Pakakas hapa uluh ngaruhi


a. Pisi
b. sauk

c. buwu