Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAHAN KOTA PALANGKA RAYA

CABANG DINAS PENDIDIKAN


KECAMATAN PAHANDUT
Jalan DR Wahidin Sudiro Hudoso (0536) 361234

PALANGKA RAYA
ULANGAN TENGAH SEMESTER II
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
TAHUN AJARAN
HARI / TANGGAL

I.

: MUATAN LOKAL
: V / II
: 2012 / 2013
:

PILIHAN GANDA

Nenga tanda silang (x) into huruf a, b, c, atau d intu jawaban ije buah hong penda tuh.!
1. Salambau tuh alat uluh huran hapa manggau.
a. Lauk
c. bajang
b. Bawui
d. beruk
2. Uluh malutu melai sungei kurik te mahapan ..
a. Lontong
c. sauk
b. Kusak
d. palundu
3. Panglima batur inakan into lewu
a. Buntok
c. kasongan
b. Sampit
d. lamandau
4. Peteng takuluk bara kain inyewut
a. Tjilik riwut
c. W .A Gara
b. Ir. R. Sylvanus
d. Gatot Amrih, S. H
5. Aran gubernur Kalimantan tengah je kadue ie te..
a. Tjilik riwut
c. W. A Gara
b. Ir. R. Sylvanus
d. Gatot Amrih,S.H
6. Jeruk inampa bara bua
a. Paken
b. Nangka

c. dahuyan
d. sukun

7. Cara manggau lauk je ingahana awi pemerintah ie te..


a. Marengge
c. mamutas
b. Manjala
d. mamuyar
8. Uluh manganjan metuh tiwah mangaliling upun
a. Sangkaraya
c. luwuk
b. Sangkai kambang
d. karamat
9. Alat hapa mantat
a. Katam
b. Pahat

c. pisau
d. gentu

10. Antonym bara bawak kotak je kejau ie te..


a. Keju
c. tokep
b. Harun
d. jatun
11. Kuan simpei antonym bara bawak kotak ie te
a. haluli
c. mananjung
b. tolak
d. tame
12. Tege banda je aneh..! Micikm pusu maleak mata ie te
a. Sumbu
c. kunci
b. Senter
d. kanai
13. Huang bentuk tana ipendeng huma kurik ie te inyewut uluh
a. Huma
c. pasha
b. Hatakep
d. laladang
14. Sanjata hapan uluh huran mandup ie te..
a. Kapak
c. pisau
b. Baliung
d. lunju
15. Bapa Tjilik Riwut inakan huang nyelu
a. 1918
c. 1914
b. 1912
d. 1915
16. Lewu kasongan into saran batang danum
a. Kahayan
c. rungan
b. Katingan
d. saruyan
17. Kayu je batekang tuntang tau akan jihin huma ie te
a. Ranggas
c. tabalien
b. Lentang
d. rasak
18. Aran alat music je himun bara puring ie te
a. Suling
c. paluit
b. Sumpit
d. tarompet
19. Aran metu je ihaga intu tanjung putting ie te..
a. Kalawet
c. bakei
b. Kahiu
d. beruk
20. Hapa pamiar jukung ie te
a. Timba
c. besei
b. Talali
d. humbang
21. Hapa uluh manampa lamang je bahalap bara.
a. Palingkau
c. humbang
b. Haur
d. talali
22. Uluh manampa kiap je bahalap bara..
a. Purun
c. upak kayu
b. Uwei
d. nilon
23. Hapan uluh manambal jukung je bapetuk ie te
a. Baken
c. uras buah
b. Cet
d. dampul

24. Batisik dial auk bapuyang dia raja ie te


a. Kanas
c. salak
b. Mantela
d. tantimun
25. Mampendeng batu ije pangka sulak melai palangka raya
a. 17 April 1957
c. 17 juli 1957
b. 17 mei 1957
d. 17 juli 1957
26. RSU palangka raya ara te..
a. Duris
c. Silvanus
b. Doris Silvanus
d. doris vanus
27. Bapak metun kayu hapan..
a. Bakul
c. lontong
b. Kusak
d. palundu
28. Makanas has dayak Kalimantan tengah te
a. Kandas sarai
c. gado gado
b. Pecal
d. bacam
29. Danum intu sungei tercemar awi uluh
a. Mampukan
c. Mandau
b. Menyedot
d. mamisi
30. Uluh bagawi cara malan inyewut
a. Paldok
c. pamalan
b. Pamantat
d. panetas
31. Aran alat hapa uluh balian ie te
a. Suling
c. garantung
b. Gandang
d. katambung
32. Anak paharin bapa ije tatu inyewut pahari je..
a. Hanjenan
c. kalambutan
b. Tatu
d. hararue
33. Uluh je hinje indu tuntang bapa inyewut pahari
a. Tatu
c. kalambutan
b. Hanjenan
d. kararue
34. Tari adat dayak ngaju katika manarima tamu ie te
a. Tari manasai
c. tari badui
b. Tari Mandau
d. tari giring-giring
35. Kopu te panginan je inampa bara
a. Jawau
c. gambili
b. Kentang
d. sagu
36. Oloh je bagawi je ingurung, dia balua huma inyewut bawi.
a. Kuwu
c. mantuh
b. Baganjir
d. nyai
37. Tari manasai ie te tarian daerah bara Kalimantan
a. Selatan
c. barat
b. Timur
d. tengah

38. Jukung impamiar hapa.


a. Besei teken
b. Kais kayu

c. kakir bari
d. bulang emas

39. Senjata oloh huran hapa manangkis iyete..


a. Tameng
c. parisai
b. Talawang
d. Mandau
40. Mandau,sipet,lunju tuntang senjata perang oloh
a. Batak
c. dayak
b. Toraja
d. sunda
41. Pulau Kalimantan je huran inyewut kea pulau
a. Sunda
c. jawa
b. Salebes
d. borneo
42. Olah raga hatunda tali inyewut.
a. Haguang
c. handangui
b. Hasepak
d. tarik tambang
43. Bua narai je amun tege mata,kurik kilau bua lengkeng
a. Mangga
c. takuhis
b. Manggis
d. rambutan
44. Salah satu lagu daerah Kalimantan tengah iyete
a. Butet
c. angin mamiri
b. Manuk dadali
d. riwut andau
45. Aran eka mingkes parei
a. Saluang
b. Lisung

c. putar
d. lontong

46. Buwu hapa mandinu..


a. Burung
b. Bajang

c. manuk
d. laok

47. Asal tari daerah giring giring bara daerah..


a. Barito
c. seruyan
b. Katingan
d. Kapuas
48. Pakakas je hapan akan uluh mangaruhi
a. Pisi
c. buwu
b. Sauk
d. tampirai
49. Amak lampik,amak pasar,rambat tuntang kiap inampa bara
a. Nilon
c. kayu
b. Uwei
d. tali haduk
50. Pakakas je inguan hapan manawan bawui,bajang karahau tau kea
a. Hatakep
c. jala
b. Pajarat
d. buwu