Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAHAN KOTA PALANGKA RAYA

CABANG DINAS PENDIDIKAN


KECAMATAN PAHANDUT
Jalan DR Wahidin Sudiro Hudoso (0536) 361234

PALANGKA RAYA
ULANGAN TENGAH SEMESTER II
MATA PELAJARAN
KELAS / SEMESTER
TAHUN AJARAN
HARI / TANGGAL
I.

: Mulok
: III /II
:
:

PILIHAN GANDA
Berilah tanda silang ( X ) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang tepat.!
1. Intu huma balajar tinai jete auh peteh
a. Kakam
b. bapa
c. guru

d. ading

2. Amun haban dia ulih akan sakula,aku manampa surat je inenga akan
a. Oloh bakas
b. guru
c. kakawalan
d. dosen
3. Anak uluh je harati halajur..peteh
a. Malanggar
b. manumun

c. manduan

4. Peteh je inenga oloh bakas halajur akan.


a. Ngapehe
b. kahalap
c. kabehat

d. malawan
d. pahancur

5. Upon kesah akan birik babilem je kaujanan hong parak kayu iete.
a. Kulat hai
b. kulat payung
c. kulat balitong
d. kulat bitak
6. Metoh bakalindong bara ujan,anak bitik hasundau dengan
a. Garinang
b. handipe
c. bakatak

d. sesu

7. Auh peteh indu dengan anak bitik iete


a. Ela lalau kejau mananjung
b. Tau ikau kana andau ujan kareh
c. Amun andau hujan bakalindung
d. Mun andau hujan,juan juan ih ela tende
8. ..andau ujan,meto penda kulat te hadari buli.
a. Limbah narai
b. kana
c. parak kayu

d. bujur uras

9. Tingak ajar oloh bakas akan indu.itah


a. Imbit
b. ingat
c. imbing

d. kapasar

10. Aku handak akan sakola,je taloh imbitku ie te


a. Buku
b. baju
c.duit

d. wadai

11. Eri te anak je halajur.peteh oloh bakas


a. Manduan
b. maimbing
c. manumon

d. misi laok

12. ..pander anak je te toto harati


a. Kuan
b. hining

d. pananjaru

c. kotak

13. Peteh manumun aku halajur. Inyusun manjadi bawak kotak je bahalap ie te kilau..
a. Halajur akun peteh manumun
b. Peteh aku manumun halajur
c. Aku halajur manumun peteh
d. Jawaban jatun je buah
14. Balajar huma intu guru peteh. Inyusun menjadi bawak kotak je bahalap, iete kilau
a. Intu huma balajar,peteh guru
b. Guru balajar intu huma
c. Intu huma guru peteh balajar
d. Kuan guru dia usah balajar
15. Agau rajin mahaga..genep andau ie pakanae.
a. Batang kayu
b. manok
c. burung

d. bere

16. Batang kayu belom agau te..mangat tau bahalap belom


a. Imbelom
b. inggali
c. Ihaga

d. pakasak

17. Peteh indue,injual manok te akan.


a. Mamili behas
b. manduan manok c. mamili bari

d. kana jakah

18. Aran batang kayu je inenga oloh bakas,akan agau iete:


a. Batang kayu
b. tanggaring
c. tatanggaring

d. tanggerang

19. Kesah agau ewen due indue hong kahapus kesah te,ie te
a. Sanang
b. kapehe
c. jatonti

d. jatun je bahalap a

20. Lewu silan aku akan mananjong. Inyusun jadi bawak kotak je kapatut ie te kilau
a. Aku akan sila mananjung lewu
b. Manajung lewu sila aku akan
c. Aku mananjung akan lewu silan
d. Uras jawaban sala
21. Mahalau agau mananjong parak kayu. Inyusun manjadi bawak kotak je buah kotak je
bahalap iete kilau
a. Mananjung agau parak kayu mahalau
b. Agau mananjung mahalau parak kayu
c. Parak kayu mahalau agau mananjong
d. Semua benar
22. keleh itah..buku toh kuan balinga. Bawak kotak je buah manyuang titik titik iete..
a. Mandua
b. mambasa
c. mahining
d. nyanyi

23. Ie bahanyi ..sampai akan tarok kayu je hunjun te


a. Mamutik
b.mandai
c. manduan

d. muhun

24. ..baju saragam sakola te,mangat barasih! kuan indu sindai. Bawak kotak je buah
intu titik titik te,iete
a. Ingingkes
b. pukan
c. enyau
d. uras bujur
25. Amon balajar hong sakula itah elamangat mahining auh guru.
a. Ridu
b. benyem
c. sangit
d. bolos
26. Eladengan tingak uluh bakas ,mangat itah tau harati.
a. Manumon
b. manyoho
c. malawan
d. hining
27. Amon malalus kare gawi, dengan..atei.
a. Kasanang
b. pehe
c. bahalap

d. kulas

28. Awi aku mahining auh guru manarang pelajaran aku..menjawab soal
a. Tau
b. mikeh
c. manduan
d. nyontek
29. Dengan kare oloh bakas itah..
a. Marentah
b. hormat

c. mikeh

30. Amon intu huma itah mandohop oloh bakas ..


a. Busik
b. bagawi
c. batiroh

d. malawan
d. kalahi