Anda di halaman 1dari 2

POST MORTEM MP MATEMATIK ( PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN) 2016

RANGKUMAN
TAHAP 1 ( TAHUN 1, 2 DAN 3 )
KELEMAHAN YANG DIKENAL PASTI
1. Murid tidak menjawab kesemua soalan. Masih ada murid yang tidak boleh
membaca. Contohnya: kelas 2 faizin dan 3 Faizin.
2. Tidak mendapat bimbingan dari guru yang menjaga pada waktu itu.
3. Murid tidak menyemak semula soalan apabila selesai.
4. Murid tidak Mesra soalan format terkini.
5. Masih ada murid yang tidak tahu menjawab kertas objektif menyebabkan
mereka kehilangan markah.
PENAMBAHBAIKAN / INTERVENSI
1. Guru perlu memberi penekanan pada topik asas seperti penambahan,
nombor, bentuk dan masa bagi membantu murid untuk sekurangkurangnaya lulus utuk murid yang lemah.
2. Program Fakta Asas perlu diperkemaskan lagi dan diteruskan semasa pdp.
( 5 minit sebelum kelas bermula.
3. Mesra Sifir. Pastikan sekurang-kurangnya murid dapat menhafal sifir 1
hingga 5. ( kelas sederhana dan lemah)

TAHAP 2 ( TAHUN 4, 5 DAN UPSR 2016 )


KEKUATAN:

1.
2.
3.
4.

Mengadakan kelas tambahan selepas persekolahan..


Perjumpaan dengan waris .
Memberi latihan masa cuti.
Memberi maklumat secara bertulis kepada waris murid yang gagal dalam
ujian.
5. Mengadakan motivasi murid dan waris.
6. Memberi latihan latihtubi solan kertas 2
7. Kesedaran murid yang gagal .
KELEMAHAN YANG DIKENAL PASTI
1. Murid-murid gagal menukarkan cerita kepada ayat matematik yang tepat
2. Keliru dalam operasi tambah untuk menyelesaikan masalah operasi darab
dan menggunakan operasi tolak untuk menyelesaikan masalah bahagi.
3. Cuai ketika menjawab soalan.
4. Berlaku kesilapan dan kecuaian semasa membuat pendaraban dan
pembahagian perpuluhan dengan nombor bulat dan perpuluhan.
5. Masih dalam peringkat penyesuaian menjawab format baharu matematik
UPSR.
6. Masih kurang mahir dalam menjawab soalan KBAT.
7. Tidak memahami konsep lebih daripada, kurang daripada dan juga
lebih 2 kali.
8. Kurang motivasi.
9. Murid gagal meminimakan waktu menjawab sesuatu soalan,
menyebabkan mereka gagal menjawab kesemua soalan.
10.Murid malas membaca apabila melihat ayat matematik yang panjang.

PENAMBAHBAIKAN / INTERVENSI
KUMPULAN HARAPAN:
1. Membanyakkan latihan pengayaan
2. Perbincangan dalam kumpulan kecil
3. Memantapkan lagi ingatan tentang sifir, formula dan relationship between unit.
(penukaran unit,perkaitan antara unit)
4. Membuat nota kecil tentang setiap topik.(RUMUS)
5. Motivasi dari masa ke semasa.

KUMPULAN SEDERHANA:
1. Membanyakkan latih tubi soalan peperiksaan sebenar.
2. Menggalakan perbincangan dalam kumpulan kecil dengan kehadiran mentor
(murid pandai)
3. Penghafalan sifir
4. Penghafalan formula matematik
5. Penghafalan relationship between unit.

KUMPULAN LEMAH:
1. Bimbingan peribadi dari guru
2. Membuat latih tubi bersama-sama guru dan murid pandai
3. Memantapkan operasi asas matematik
4. Penghafalan sifir
5. Membuat latihan asas ke latihan susah

Untuk mengelakan rasa bosan anda disarankan mewujudkan kumpulan belajar


matematik
Memperbanyakkan kuiz setiapkali selesai topik dan latih tubi soalan format
peperiksaan sebenar.
Mengadakan model khas untuk pelajar-pelajar lemah dan model pengayaan
untuk pelajar-pelajar cemerlang
Antara topik yang perlu di beri penekanan untuk pastikan murid LULUS.
KOMPONEN

TOPIK

Pengukuhan Operasi Asas matematik

Nombor Bulat, Pecahan, Perpuluhan

Unit Asas Matematik

Wang, Masa dan Waktu, Panjang, Berat,


Isipadu Cecair

Pemahaman Konsep yang berkaitan

Peratus, Bentuk 2 D, Bentuk 3 D,


Purata, Perwakilan Data.

Anda mungkin juga menyukai