Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (BAHASA MALAYSIA) TAHUN 6 PPKI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 PPKI

(BAHASA MALAYSIA )

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (BAHASA MALAYSIA) TAHUN 6 PPKI


MINGGU

Minggu 1

Minggu 2

Minggu 3

TEMA/ UNIT
LISAN
1. Kemahiran
Mendengar

LISAN
1. Kemahiran
Mendengar

LISAN
1. Kemahiran
Mendengar

LISAN
1. Kemahiran
Mendengar
Minggu 4

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.1Mendengar dan
memahami
pesanan

1.1.1 Mendengar dan


menyampaikan
pesanan

BBM
-Rakaman
audio
-buku teks

1.1Mendengar dan
memahami
pesanan

1.1.1 Mendengar dan


menyampaikan
pesanan

BBM
-Rakaman
audio
-buku teks

1.2Mendengar dan
memahami
cerita

1.2.1 Mendengar dan


menyambung
cerita
berpandukan
gambar bersiri

BBM
-kad gambar
-kad puzzle
-buku teks

1.2 Mendengar dan


memahami
cerita

1.2.1

Mendengar

dan
menyambung
cerita
berpandukan
gambar
bersiri

Minggu 5
LISAN

CATATAN

BBM
-kad gambar
-kad puzzle
-buku teks

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (BAHASA MALAYSIA) TAHUN 6 PPKI


1. Kemahiran
Mendengar

1.2 Mendengar dan


memahami
cerita

1.2.1

Mendengar

dan
menyambung
cerita

BBM
-kad gambar
-kad puzzle
-buku teks

berpandukan
gambar
tunggal
LISAN
1. Kemahiran
Mendengar
Minggu 6

1.2 Mendengar dan


memahami
cerita

1.2.1

Mendengar dan
menyambung

cerita
berpandukan

BBM
-kad gambar
-kad puzzle
-buku teks

gambar
tunggal

LISAN
1. Kemahiran
Mendengar

1.2 Mendengar dan


memahami
cerita

Minggu 7

1.2.2

Memahami dan
menyambung

cerita
dengan
menggunakan
ayat sendiri
berdasarkan
cerita yang
diperdengarkan

BBM
-rakaman
audio
-video pendek
-buku teks

Minggu 8
LISAN
1. Kemahiran
Mendengar

1.2 Mendengar dan


memahami
cerita

1.2.2
cerita

Memahami dan
menyambung

BBM
-rakaman
audio

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (BAHASA MALAYSIA) TAHUN 6 PPKI

LISAN
2.
Minggu 9

Minggu 10

Kemahiran
Bertutur

LISAN
2. Kemahiran
bertutur

dengan
menggunakan
ayat sendiri
berdasarkan
cerita yang
diperdengarkan

-video pendek
-buku teks

2.1 Berbual dan


membincangkan
isu penting

2.1.1
Berbual
berpandukan
gambar tanah
runtuh
dan banjir

BBM
-kad gambar
-tayangan
slaid
-buku teks

2.1 Berbual dan


membincangkan
isu penting

2.1.1
Berbual
berpandukan
gambar
kebakaran dan
kemalangan

BBM
-kad gambar
-tayangan
slaid
-buku teks

Minggu 11

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Minggu 12
LISAN
2. Kemahiran
bertutur

2.2 bercerita berpandukan


isi
penting

2.2.1
Menyatakan
kebaikan
dan keburukan
mononton
televisyen,
makanan
seimbang, dan

BBM
-kad gambar
-tayangan
slaid
-buku teks

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (BAHASA MALAYSIA) TAHUN 6 PPKI


menjaga alam
sekitar.
LISAN
2. Kemahiran
bertutur

2.2 Bercerita
berpandukan isi
penting

2.2.1
Menyatakan
kebaikan
dan keburukan
mononton
televisyen,
makanan
seimbang, dan
menjaga alam
sekitar.

BBM
-kad gambar
-tayangan
slaid
-buku teks

2.2 Bercerita
berpandukan isi
penting

2.2.2

bercerita dengan
menggunakan
perkataan
sendiri tentang
pelancongan
dan
sambutan hari
kemerdekaan

BBM
-kad gambar
-tayangan
slaid
-buku teks

2.2 Bercerita
berpandukan isi
penting

2.2.2

BBM
-kad gambar
-tayangan
slaid
-buku teks

Minggu 13

LISAN
2. Kemahiran
bertutur
Minggu 14

LISAN
2. Kemahiran
bertutur
Minggu 15

bercerita dengan
menggunakan
perkataan
sendiri tentang
perayaan dan
masyarakat di
Malaysia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (BAHASA MALAYSIA) TAHUN 6 PPKI

Minggu 16

Minggu 17

Minggu 18

Minggu 19

Minggu 20

MEMBACA
3. Kemahiran
membaca

MEMBACA
3. Kemahiran
membaca

MEMBACA
3. Kemahiran
membaca

MEMBACA
3. Kemahiran
membaca

MEMBACA
3. Kemahiran
membaca

Minggu 21
MEMBACA

BBM
-kad gambar
-kad perkataan
-buku teks

3.1 Mengeja dan


membatang
perkataan

3.1.1
Mengeja dan
membatang
perkataan
KVKKVKV

3.1 Mengeja dan


membatang
perkataan

3.1.1
Mengeja dan
membatang
perkataan
KVKKVKV

BBM
-kad gambar
-kad perkataan
-buku teks

3.1 Mengeja dan


membatang
perkataan

3.1.2
Mengeja dan
membatang
perkataan
KVKKVKVK

BBM
-kad gambar
-kad perkataan
-buku teks

3.1 Mengeja dan


membatang
perkataan

3.1.2
Mengeja dan
membatang
perkataan
KVKKVKVK

BBM
-kad gambar
-kad perkataan
-buku teks

3.1 Mengeja dan


membatang
perkataan

3.1.3
Mengeja dan
membatang
perkataan
KVKVKKVK

BBM
-kad gambar
-kad perkataan
-buku teks

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (BAHASA MALAYSIA) TAHUN 6 PPKI


3.

Kemahiran
membaca

Minggu 22

Minggu 23

Minggu 24

Minggu 25

3.1 Mengeja dan


membatang
perkataan

3.1.3
Mengeja dan
membatang
perkataan
KVKVKKVK

BBM
-kad gambar
-kad perkataan
-buku teks

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


MEMBACA
3. Kemahiran
membaca

MEMBACA
3. Kemahiran
membaca

MEMBACA
3. Kemahiran
membaca

3.1 Mengeja dan


membatang
perkataan

3.1.4
Mengeja dan
menyebut
perkataan
diagraf

BBM
-kad gambar
-kad perkataan
-buku teks

3.1 Mengeja dan


membatang
perkataan

3.1.4
Mengeja dan
menyebut
perkataan
diagraf

BBM
-kad gambar
-kad perkataan
-buku teks

3.2.1
Membaca ayat
tunggal
berdasarkan
gambar

BBM
-kad gambar
-kad ayat/big
book
-buku teks

3.2 Membaca mekanis

Minggu 26
MEMBACA
3. Kemahiran
membaca

3.2 Membaca mekanis

3.2.1
Membaca ayat
tunggal
berdasarkan

BBM
-kad gambar
-kad ayat/big
book

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (BAHASA MALAYSIA) TAHUN 6 PPKI


gambar

Minggu 27

MEMBACA
3. Kemahiran
membaca

3.2 Membaca mekanis

3.2.2

-buku teks

Membaca petikan
dengan sebutan

yang
betul dan jelas

Minggu 28

MEMBACA
3. Kemahiran
membaca

3.2 Membaca mekanis

3.2.2

Membaca petikan
dengan sebutan

yang
betul dan jelas

Minggu 29

MEMBACA
3. Kemahiran
membaca

3.2 Membaca mekanis

3.2.3
dengan

Membaca bahan
sebutan dan

intonasi
yang betul dan

BBM
-kad gambar
-kad ayat/big
book
-buku teks
BBM
-kad gambar
-kad ayat/big
book
-buku teks

BBM
-kad gambar
-kad ayat/big
book
-buku teks

jelas

Minggu 30

MENULIS
4. Kemahiran
menulis

4.1 Menulis secara


mekanis

4.1.1
4.1.2

Minggu 31
MENULIS

Menulis perkataan
KVKKVKV
Menulis perkataan
KVKKVKVK

BBM
-lembaran
kerja
-blok huruf

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (BAHASA MALAYSIA) TAHUN 6 PPKI


4.

Kemahiran
menulis

4.1 Menulis secara


mekanis

4.1.3
4.1.4

Minggu 32

Minggu 33

Minggu 34

MENULIS
4. Kemahiran
menulis

4.1 Menulis secara


mekanis

Menulis perkataan
KVKVKKVK
Menulis perkataan
Diagraf

4.1.5

Menulis frasa
berpandukan
gambar dan
perkataan

BBM
-lembaran
kerja
-blok huruf

BBM
-lembaran
kerja
-kad gambar

MENULIS
4. Kemahiran
menulis

BBM
-lembaran
kerja
-kad gambar

4.1 Menulis secara


mekanis

4.1.6
Menulis ayat
tunggal
berdasarkan
gambar

MENULIS
4. Kemahiran
menulis

4.1 Menulis secara


mekanis

4.1.7
Menulis ayat
majmuk
berdasarkan
gambar

BBM
-lembaran
kerja
-kad gambar

4.2 Menghasilkan
penulisan
mentalis

4.2.1
Melengkapkan
karangan
berpandukan
gambar
secara

BBM
-lembaran
kerja
-kad gambar

Minggu 35
MENULIS
4. Kemahiran
menulis

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (BAHASA MALAYSIA) TAHUN 6 PPKI


imaginatif
Minggu 36

Minggu 37

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


MENULIS
4. Kemahiran
menulis

SENI BAHASA
5. Nyanyian
lagu

4.2 Menghasilkan
penulisan
mentalis

4.2.2
Menghasilkan
penulisan
secara imaginatif
berdasarkan
situasi

BBM
-lembaran
kerja
-kad gambar
-buku teks

5.1 Menyanyi dan


memahami seni
kata lagu

5.1.1
Mengalunkan
rentak lagu

BBM
-video lagu
-audio (radio)
-lirik lagu

5.1.2
menyanyi lagu
mengikut
Rentak

Minggu 38

5.1.3
sambil

Menyanyi lagu
membuat gerak

laku
SENI BAHASA
5. Sajak
Minggu 39

Minggu 40
SENI BAHASA

5.2 Melafazkan dan


memahami
sajak menggunakan
bahasa
yang indah

5.2.1
dengan

Melafazkan sajak
sebutan yang

sesuai

BBM
-tayangan
slaid
-video sajak
-nukilan sajak

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (BAHASA MALAYSIA) TAHUN 6 PPKI


5.

Minggu 41

Sajak

TATABAHASA
6. Kata hubung
dan
kata sendi

5.2 Melafazkan dan


memahami
sajak menggunakan
bahasa
yang indah

5.1.1
sajak

6.1 mengenal dan


menggunakan
kata hubung dan kata
sendi

6.1.1

Mendeklamasikan

dengan gaya
yang sesuai

Mengenal dan
menyatakan kata

hubung
gabungan dan,

BBM
-tayangan
slaid
-video sajak
-nukilan sajak

BBM
-kad gambar
-kad perkataan
-buku teks

atau dan
tetapi

Minggu 42

TATABAHASA
6. Kata hubung
dan
kata sendi

6.1 mengenal dan


menggunakan
kata hubung dan kata
sendi

6.1.2

Menggunakan kata
hubung gabungan

dan,
atau dan tetapi

BBM
-kad gambar
-kad perkataan
-buku teks

dalam
ayat dengan betul

Minggu 43

TATABAHASA
6. Kata hubung
dan
kata sendi

6.1 mengenal dan


menggunakan
kata hubung dan kata
sendi

6.1.3

Mengenal dan
menyatakan kata

hubung
pancangan
kerana,
apabila dan
walaupun

Minggu 44
TATABAHASA

BBM
-kad gambar
-kad perkataan
-buku teks

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (BAHASA MALAYSIA) TAHUN 6 PPKI


6.
dan

Kata hubung
kata sendi

Minggu 45

TATABAHASA
6. Kata hubung
dan
kata sendi

6.1 mengenal dan


menggunakan
kata hubung dan kata
sendi

6.1.4
Menggunkan kata
hubung
pancangan
kerana,
apabila,
walaupun dalam
ayat dengan betul

BBM
-kad gambar
-kad perkataan
-buku teks

6.1 mengenal dan


menggunakan
kata hubung dan kata
sendi

6.1.5

BBM
-kad gambar
-kad perkataan
-buku teks

Mengenal dan
menyatakan kata

sendi di,
ke, dari dan
daripada.

Minggu 46

TATABAHASA
6. Kata hubung
dan
kata sendi

6.1 mengenal dan


menggunakan
kata hubung dan kata
sendi

6.1.6
Menggunakan
kata sendi
di, ke, dari,
daripada
dalam ayat
dengan betul.

CUTI AKHIR TAHUN

BBM
-kad gambar
-kad perkataan
-buku teks