Anda di halaman 1dari 7

MAHIR CATUR

Kesilapan Gerak Bidak (Pawn)


PUTIH
HITAM
1.
e2-e4
e7-e5
2.

Ng1-f3

Nb8-c6

Permainan Penuh Taktik

3.

Bf1-c4

f7-f6??

4.

Nf3-h4

g7-g5??

5.

Qd1-h5+

Ke8-e7

6.

Nh4-f5+

(Three Knights Game)


R.Reti vs A Dunkelblum
PUTIH
HITAM
1
e2-e4
e7-e5
2
Nb1-c3
Nb8-c6
3
Ng1-f3
Bf8-c5
4
Nf3xe5
Nc6xe5
5
d2-d4
Bc5xd4
6
Qd1xd4
Qd8-f6
7
Nc3-b5
Ke8-d8?
8
Qd4-c5
Ng8-e7
9
Qc5xc7+
Kd8-e8
10
Nb5-d6+
Ke8-f8
11
Qc7-d8++

Putih lambat Castling


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PUTIH
e2-e4
Ng1-f3
Bf1-c4
c2-c3
d2-d4
d4-d5
Bc4-e2?
h2-h3
Bc1-g5
Nb1-d2
Nf3-h4?
Nd2xe4
Bg5xe7
Ke1-f1

HITAM
e7-e5
Nb8-c6
Bf8-c5
Bc5-b6
Qd8-e7
Nc6-d8
d7-d6
f7-f5
Ng8-f6
0-0
f5xe4
Nf6xe4!!
Bb6xf2+
Ne4-g3++

Taktik : Pin, Fork, Double-attack,


Discovered-attack
1. Pin

Kuda f3 telah dipin oleh Bishop g4.


Pergerakan ini berbahaya kerana hitam
akan menggerakkan pawn e5-e4, kuda
akan terkeluar dari permainan.
2. Double-attack
(Three Knights Game)
R.Reti vs A Dunkelblum
PUTIH
HITAM
1
e2-e4
e7-e5
2
Nb1-c3
Nb8-c6
3
Ng1-f3
Bf8-c5
4
Nf3xe5
Nc6xe5

d2-d4
Doubleattack

Bc5xd4

Qd8-f6
*Discovered attack

7
8

Qd1xd4
Pin

Nc3-b5
*Fork
Analisis 1

Ke8-d8?
Qd4-c5
*Fork

Resigns

8
9
Qc5xc7+
10
Nb5-d6+
11
Qc7-d8++
Analisis 2
8
9
Bc1-g5

Ng8-e7
Kd8-e8
Ke8-f8
Ne5-g6

Jawapan anda :

Jawapan anda : ___________________

________
2. Arahan : Putih gerak.

4. Arahan : Putih gerak.

pin & win


Jawapan
anda :

Analisis 3
8
Ng8-h6
9
Nb5xc7
Ra8-b8
10
Nc7-d5
11
mate Qe7 @ fork Qc7

_______

Jawapan anda : ____________

Latihan Kemahiran Catur


Double-attack
1. Arahan : Putih gerak.

Latihan Kemahiran Catur


3. Arahan : Putih gerak.
Pin.
5. Arahan : Putih gerak.

Jawapan anda :______________


Jawapan anda : ________________

Jawapan anda : _____________

8. Arahan : Putih gerak.

6. Arahan : Putih Gerak.

10. Arahan : Putih gerak.


Jawapan anda : _______________
Jawapan anda : __________________
Discovered-attack
11. Arahan : Putih gerak.
9. Arahan : Hitam gerak.

Jawapan anda :____________


7.

Arahan : Putih gerak.

Jawapan anda :
_________________
12. Arahan : Putih gerak.

15. Arahan : Putih gerak.

Jawapan anda : _____________


Jawapan anda : _________________
Taktik : Skewer, Destroying the
defender

14. Arahan : Putih gerak.

Skewer.

Destroying the defender.

Jawapan anda : ______________


Latihan.
13. Arahan : Putih gerak.

Jawapan anda : ______________

Nota : Knight hitam mengawal


Queen. Jika Knight dimusnahkan
maka Queen tiada pengawal lagi.

Jawapan anda :________________

Jawapan anda : ______________

Latihan.
18. Arahan : Putih gerak.

Taktik :______________

16. Arahan : Putih gerak.


20. Arahan : Putih gerak.
Jawapan anda : ____________
Jawapan anda : ____________
Taktik :______________
21. Arahan : Putih gerak.
Ujian Kemahiran Taktik Catur.
19. Arahan : Putih gerak.
Jawapan anda : _____________
17. Arahan : Putih gerak.

Jawapan anda : ____________


Taktik :____________
22. Arahan : Putih gerak.

Jawapan anda : ______________


Taktik :____________

Taktik :____________
26. Arahan : Putih gerak.

24. Arahan : Putih gerak.

Jawapan anda : _____________


Jawapan anda : _______________
Taktik :____________
Taktik :____________
25. Arahan : Putih gerak.
Jawapan anda : ________________
Taktik :____________
23. Arahan : Putih gerak.

Jawapan anda : ______________