Anda di halaman 1dari 3

CARTA GANTT

RANCANGAN TAHUNAN PSS 2017

BIL
1
2

STRATEGI
PELAKSANAAN
Mesyuarat J/kuasa
Induk, Kerja dan
Unit-unit PSS
Penambahan koleksi
buku

Proses baik pulih


buku-buku yang
rosak
Pelupusan bukubuku yang tidak
boleh dibaik pulih
Proses teknik bahan

Orientasi tahun 1

Kempen Wakaf
buku/ majalah/

3
4

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

X
X

OGOS

SEPT

OKT

NOV

X
X

X
X

media
8
9
10
12
13
14

Program Bulan
Membaca
ProGram NILAM
Sudut-sudut
maklumat
Keceriaan PSS

Kursus dan latihan


staf
Mengkategorikan
bahan BBM

X
X

15

Projek Tabung PSS

16

Promosi PSS

17

Pameran buku-buku
baru

18

Pameran Bertema

19

23

Sudut Literasi
Maklumat
Kem Pengawas PSS

24

Gotong-royong

25

Lawatan

X
X