Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN GEMAS

73400 GEMAS
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
N
____________________________________________________________________________
MINIT CURAI

KURSUS/MESYUARAT

PENATARAN STANDARD 4 SKPMg2


(Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2)
(9.00 1.00 petang)

TEMPAT

MAKMAL KOMPUTER, SK KG LADANG

TARIKH

17/1/2017

NAMA PEGAWAI

HARI

SELASA

WAN NORZAKIAH BINTI BAHARUDDIN

ARAHAN : Sila lengkapkan butiran dan hantar kepada Guru Besar selewat-lewatnya
7 hari dari tarikh pegawai berkursus atau bermesyuarat. Terima kasih.

BUTIRAN KURSUS/MESYUARAT
BIL

BUTIRAN KURSUS/AGENDA YANG DIBINCANGKAN

1.

Urusetia/Pengerusi : : Pn.Heng Jee Soon, PPD Tampin.

2.

Pendaftaran/Edaran Minit Mesyuarat/Ucaptama :


a. Pn. Heng mengalu-alukan kehadiran semua Guru Besar dan GPK.

3.

Pengisian :
STANDARD 4 SKPMg2
i. Pencerapan akan menggunakan borang baru pada bulan Februari 2017.
ii. Standard 4 Pembelajaran dan pemudahcaraan.
iii. Skor pertama perlu diisi pada bulan Mac 2017.
iv. Standard 3 juga perlu didedahkan kepada semua guru.
v. Standard 4 guru perlu hands on (perlu adakan bengkel atau LDP). Juga boleh
laksanakan PLC, iaitu Lesson Study dan Peer Coaching. Disarankan 2 orang guru (dari
panitia yang sama) dalam PLC ini kerana bilangan yang kecil diharap dapat membantu
guru untuk faham aspek yang perlu dicapai dalam standard 4. Selepas PLC guru boleh
saling memantau pdpc dan membuat penambahbaikan dalam proses pdpc.
vi. Standard 4 : 4.1 4.6 Sekiranya guru dapat memenuhi kesemua aspek ini dengan
sendirinya akan tercapai pdpc yang mencapai objektif murid sebagai pembelajar aktif
untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengambil nilai positif, dan juga
pembelajaran abad ke 21.
vii. Guru perlu checking sama ada telah menguasai dan mencapai semua aspek dalam
standard 4.
viii. Guru merupakan pemudahcara dalam pembelajaran yang berkesan untuk
memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan pencapaian murid pada
tahap optimum secara berterusan.
ix. 4.1 Guru sebagai perancang
x. 4.2 Guru sebagai pengawal

xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.

xxvi.
xxvii.
xxviii.
xxix.
xxx.
xxxi.
xxxii.
xxxiii.
xxxiv.
xxxv.

4.3 Guru sebagai pembimbing


4.4 Guru sebagai pendorong
4.5 Guru sebagai penilai
4.6 Guru sebagai pembelajar aktif
Guru diingatkan pada aspek 4.2 - Guru sebagai pengawal (class control) perlu
mengelola isi pelajaran/skop pdpc yang dirancang (contoh 10 minit), masa pdpc yang
selaras dengan aktiviti contohnya mengawal keadaan murid yang bercakap banyak, dan
juga memberi peluang kepada penyertaan murid, terutama pada murid yang pendiam.
Class control bukanlah hanya kelas dalam keadaan senyap tetapi perlu memenuhi
aspek seperti yang dinyatakan di atas (4.2). Penting ke arah mencapai pdpc pada tahap
optimum.
Guru perlu mencapai semua aspek 4.1 sehingga 4.5 untuk menghasilkan/outcome 4.6.
Guru diingatkan perlu memberi tugas simple di dalam kelas kepada semua murid secara
bergilir dan sama rata supaya setiap murid berasakan diri mereka penting. Tidak
memilih murid yang sama sahaja.
Guru juga diingatkan supaya sentiasa memberi kata-kata yang positif kepada murid.
Kata-kata sinis dan sindiran perlulah dielak kerana boleh menjatuhkan motivasi murid.
Seharusnya guru mengamalkan kata pujian dan positif kepada murid.
Setiap guru harus mencungkil dan menggilap potensi murid.
Sekira guru menganggap murid tidak berpotensi lagi dalam pembelajaran, harus
diingatkan guru sudah tandus dalam pengajaran dan perlu semak semula kaedah
pedagogi yang telah dipelajari dahulu.
Standard 4 sebenarnya merupakan asas pedagogi yang telah dipelajari oleh guru-guru
semasa latihan keguruan.
Guru juga perlu menentukan kaedah pentaksiran(ikut peruntukan masa) dalam pdpc.
Pentaksiran sama ada aktiviti, lisan, pemerhatian(murid aras rendah) dan
penulisan(murid aras tinggi).
Pemulihan dan pengayaan perlu dilaksanakan on the spot. Contohnya, murid dalam
kumpulan A dapat menguasai objektif pdpc, dan kumpulan B tidak dapat menguasai.
Murid kumpulan A akan membantu, secara tidak langsung pemulihan berlaku pada masa
itu juga.
Di dalam pdpc ada 3 perkara, iaitu isi, kemahiran dan nilai. Murid yang membantu rakan
di dalam kelas telah mencapai tahap nilai, iaitu nilai kepimpinan iaitu dapat
membimbing.
Pentaksiran sekolah dibuat dalam pelaporan/keputusan peperiksaan.
Diingatkan juga dalam aspek 4.1.1 guru perlu membuat RPH yang mempunyai objektif
dan aktiviti.
Guru perlu mengikut DSKP untuk pelaksanaan pdpc dan juga pentaksiran.
RPT dn RPH perlu ada standard prestasi untuk mengetahui perkembangan tahap murid.
Contoh refleksi/impak, 20/25 orang murid menguasai tahap 4 (merupakan assessment
semasa), manakala 5/25 orang murid menguasai tahap 3 (assessment for next pdpc)
Guru tidak boleh bergantung kepada buku aktiviti kerana ada yang tidak mengikut DSKP,
akibatnya waktu peperiksaan murid tidak dapat menjawab soalan peperiksaan.
Guru juga perlu mengetahui jenis murid, iaitu melalui ujian psikomterik. Melalui ujian
psikometrik murid boleh dikenal pasti sama jenis visual, audio dan kinestetik.
Perkara yang boleh membezakan setiap guru adalah pada aspek 4.2,4.3 dan 4.4.
Panitia juga bertanggungjawab dalam pengurusan peningkatan prestasi murid.
Antaranya menyediakan borang transit dan merekod tahap prestasi murid. Borang
transit berdasarkan tahap prestasi. Borang transit ini bertujuan untuk penilaian semasa
pdpc dan untuk penilaian pdpc yang akan datang.

TARIKH : 22/1/2017

......................................................
TANDATANGAN

BIL
1

ULASAN/TINDAKAN

CATATAN

Bengkel/Taklimat/LDP Standard 4 SKPMg2 perlu diadakan Taklimat/LDP Standard 4 SKPMg2


untuk sebaran dan pendedahan kepada guru-guru.
akan diadakan pada tarikh 2
Februari 2017, jam 2.30 petang di
Bilik Gerakan SK Gemas.

TARIKH :................................

......................................................
GURU BESAR