Anda di halaman 1dari 4

SMK IBRAHIM FIKRI

LATIHAN CUTI TERANCANG


1. Padankan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai

SMK IBRAHIM FIKRI

LATIHAN CUTI TERANCANG


2. Susun semula langkah untuk menghasilkan bentuk di bawah
dengan menggunakan perisian Flash.
Tambahkan layer baru dan namakan sebagai segitiga .
Sebelum membina segitiga, pastikan anda memilih menu View >
Snapping> Snap to Objects pada menu bar untuk memastikan
setiap garisan akan bersambung.
Klik dan seret tetikus untuk membina tiga garisan yang bersambung
membentuk sebuah segitiga.
Aktifkan Rectangle Tool dan laraskan mengikut keperluan pada
tetingkap properties seperti dalam aktiviti 2.
Aktifkan Oval Tool
dan laraskan mengikut keperluan pada
tetingkap properties seperti dalam aktiviti 2.
Bina sebuah segi empat pada stage.
Tambahkan layer baru pada timeline dan namakan sebagai bulat .
Tambahkan layer baru dan namakan oval.
Gerakkan kursor kepada sisi sebelah kanan segi empat sehingga
muncul satu tanda lengkung
bersama kursor.
Klik dan seretkan kursor pada stage untuk menghasilkan sebuah
bulatan.
Aktifkan Line Tool
dan laraskan mengikut keperluan pada
tetingkap properties seperti dalam aktiviti 2.
Klik pada sisi tersebut dan seretkan ke kanan untuk menghasilkan
garis tepi yang melengkung dan ulang langkah 6 dan 7 untuk garis
tepi sebelah kiri, atas dan bawah.
Aktifkan Arrow Tool pada Toolbox dan klik tetikus pada manamana ruang.

SMK IBRAHIM FIKRI

LATIHAN CUTI TERANCANG


Melukis Objek Bulat

Melukis Objek Segi


Tiga

Melukis Objek Oval

Animasi Perubahan Warna


3

SMK IBRAHIM FIKRI

LATIHAN CUTI TERANCANG


3. Susun semula langkah (1-8)bagi menghasilkan animasi
perubahan warna di bawah

marker

Animasi perubahan warna dari warna biru ke kuning


Tambahkan keyframe pada frame 21 dan lukiskan sebuah
elips berwarna biru mengikut saiz dan kedudukan yang
sesuai.
Tambahkan layer dan namakan tukar warna .
Pada tetingkap properties , bahagian tween, pilih Shape.
Tambahkan frame pada frame 35 untuk layer animasi1
Tambahkan satu lagi keyframe pada frame 35.
Pilih semua frame 21 hingga 35
Gerakkan marker pada Timeline untuk melihat animasi
perubahan warna atau klik menu Control > Test Scene.
Aktifkan semula frame 35 , kemudian tukar warna objek
menerusi tab Fill Color. (pilih warna kuning)
Disediakan oleh,

Tanda tangan ibu bapa

......................................

............................................

(PN. ZAIDAH MUHAMMAD)