Anda di halaman 1dari 5

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CABANG DINAS PENDIDIKAN


KECAMATAN PAHANDUT
Jalan DR Wahidin Sudiro Husodo (0536) 36124
PALANGKA RAYA

ULANGAN TENGAH SEMESTER II


Mata pelajaran
: Muatan Lokal/ Bahasa Daerah
Kelas/Semester
: VI ( enam )/ II
Hari /Tanggal
:
.
Pukul
:
.
Tahun pelajaran : 2012/ 2013
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, dan d di depan jawaban
yang paling benar !
1. Narai kuam ije raung are bitie ?
a. Bulang
b. Puser

c. saretak
d. pisang

2. Amon korik jadi kawal, amon hai manjadi musuh ?


a. Kaleka
c. sumbu
b. Sapau huma
d. apui
3. Narai banda, micik puser maleak matae ?
a. Senter
b. Sumbu

c. kanai
d. konci

4. Raja matei, ingarambang dohong, narai te ?


a. Lauk
b. Kanas

c. salak
d. uei

5. Anak belom, maka matei indu bapae, narai te ?


a. Batang kayu
b. Kulat

c. kambang
d. uhat

6. Sipet sangumang, di antara ise, narai te ?


a. Danum ujan
b. Riwu barat

b. pasir baputi
d. pambulan

7. Sasar paham kuman sasar paringkong, narai te ?


a. Pisau / lading
b. Nyamuk piket

c. kalunen
d. meto parak kayu

8. Akan ngaju dia kuman manok, akan ngawa dia dinon tabuan. Narai rimae ?
a. Dia bahanyi kani kate
c. dia katawa narai je inggawie
b. Jaton kamajuan ampin pambelome
d. jaton mandinun narai narai

9. Kilau dawen pisang je inampuh riwut. Narai rimae ?


a. Dia olih belom hong kapehe
c. je jaton tempun katatap tirok itonge
b. Atei oloh je papa / dia bahalap
d. imbit oloh kanih kate
10. Mihir puring, helo dewae narai rimae ?
a. Oloh je dia nahoang bagawi
kayu
b. Dia handak meton puring

c. tamam kabehat bagawi hong parak


d. taloh je korik jaton ati rimae

11. Olah je pamalan, mahapan lontong akan .


a. Metoh parei
c. mameteng parei
b. Marasih parei
d. mimbul parei
12. Cara oloh mahapan lontong ie te umah intu .
a. Lenge
c. likut
b. Baha/ bahe
d. kahang
13. Amon oloh Kotawaringin Barat ( Kobar ) ewen mahapan lontong humah intu .
a. Likut
c. baha
b. Tokolok
d. kahang
14. Kagunaan lontong puna are, hong panda toh je beken bara kagunaan lontong ie te
.
a. Meton parei atawa ramo
c. akan ramo liasan khas Kalimantan
b. Mimbit pakaian
d. eka mangekei parei je barasih
15. Je hapan oloh manjawet manampa lontong ie te .
a. Batang kayu
c. uei
b. Benang
d. dawen enyuh
16. Tege arae luntong je indare oloh pangkahalap awi ampin dare ie te .
a. Longtong uei
c. longtong ilit
b. Longtong basilip
d. longtong jawet
17. Tege kea taloh hapan oloh pamalan je akan meton. Kilau hong kesah, je hapan oloh
pamalan ie te .
a. Palanduk
c. mambot
b. Manjung
d. keba
18. Lontong basilip inampa oloh bara.
a. Uei bawarna tuntang bagambar atawa bamotif
b. Uei je batue tuntang bahalap
c. Purun je hai tuntang bawarna
d. Indare ilit mahapan dawen enyuh
19. Ramo je area keba hapan oloh.
a. Meton ramo kilau kare kayu
c. eka mingkes panginan
b. Meton danom
d. hapan oloh mingkes behas
20. Are gambar atawa motif je rancak inampa oloh intu lontong, je puji inggambar oloh
into lontong ie te .
a. Gambar hanjaliwan
c. kambang kambang
b. Kawit kalakai
d. surat bahasa dayak
21. Pakakas akan hapan manawan bawui, bajang, kaharau, tau kea mengguna .

a. Pajarat
b. Hantekap

c. jala
d. buwu

22. Palundu, gentu, hapan oloh malan .


a. Mambawau
b. Manungal

c. mangetem
d. mandirik

23. Pakakas hapan barapi manjoho ie te .


a. Ketel kenceng
b. Pisau langgei

c. sendok galas
d. piring pinggan

24. Jamu tradisional ain oloh dayak inampa bara .


a. Isin jawau, isin uwi
b. Uhat kayu

c. isin lai, langkuas


d. uhat tewu

25. Mihing ie te pakakas hapan malauk, inamapa bara .


a. Puring
c. palapah pisang
b. Uei
d. palapah enyuh
26. Bahan hapan manampa benang akan baju ain oloh huran, inamapa bara .
a. Nilon
c. upak nyamu
b. Dawen
d. karet
27. Aran pakakas malauk ayun uluh helu inyewut .
a. Buwu
b. Tampirai

c. sauk
d. karakep

28. Oloh huran maneweng kayu hapan .


a. Sinso
b. Traktor

c. pisau
d. baliung

29. Raung uluh matei, inamapa bara .


a. Kayu bulat
b. Papan

c. upak kayu
d. balok kayu

30. Oloh manganjan metuh tiwah mangaliling .


a. Asangkai lunak
b. Sangkai kambang

c. sangkaraya
d. karamat

31. Nyelo pire Panglima Batur inakan hong kisah hujun te .


a. Nyelo 1885
c. nyelo 1887
b. Nyelo 1857
d. jaton je buah
32. Panglima Batur ingawin hong nyelo 1887 dengan .
a. Samayap
c. samanda
b. Samali
d. samari
33. Aran anak Panglima Batur ie te tuwe, ie melai intu lewu .
a. Mandomai
c. tamiang laying
b. Buntuk
d. pulang pisau
34. Ie inekap awi Balanda, into desa .
a. Jalemo
b. Lemo

c. babai
d. buntok

35. Tanggal 5 oktober 1905 Panglima Batur manarima hukuman bara Balanda, ie te .
a. Hukuman panjara
c. hukuman tiang gantong
b. Hukuman tembak
d. bebas
36. Amon oloh mangarungut musti impahayak dengan alat musik, ie te .
a. Hitar
c. kacapi
b. Rabab
d. piul
37. Hong acara badeder te, oloh bapantun atawa manasai, manganjan, hatue bawi
masing masing tau kea hatatombah sambil hasuli, kare bawak kotak te ingarang
.
a. Ingarang kabuat
c. ingarang awi oloh bakas
b. Ingarang awi oloh beken
d. ingarang awi oloh are
38. Narai je inampa tuntang impendeng amon oloh handak malalus hayak badeder te .
a. Ije tihang sangkai
c. telo dereh kayu
b. Due tihang sangkai
d. empat dereh kayu
39. Salengot ie te tame baris budaya kesenian, dan dia lalau kejau bedae dengan
kandayu atawa deder Kahayan. Hong murung raya, je inyewut .
a. Karungut
c. dongkoi
b. Kadan
d. lowak
40. Narai arae ije tari, amon dia capat capat mangangkat pai tau hapit atawa takantop
.
a. Tari deder
c. tari halu / kanjan halu
b. Tari parang pari
d. tari dandang tingang
41. Macam kare tarian daerah, ie te, suali .
a. Tari suling balawung
c. tari nyandun nyambah
b. Tari giring giring
d. tari sarapang dua belas
42. Alat musik je sama kilau piul, tapi tau mangesot, arae te .
a. Kacapi
c. gitar
b. Rabab
d. garinding
43. Alat musik je panguae kilau gintar .
a. Kacapi
b. Rabab

c. piul
d. jaton je buat

44. Suling balauwung dan suling bahalang te, inamapa bara .


a. Humbang
c. humbang korik
b. Humbang hai
d. humbang kurik atawa
45. Macam alat musik daerah, ie te .
a. Rabab
b. Gariding

c. Sarunai
d. piul

46. Tagal kare jasae te, Tjilik Riwut ie inyewut .


a. Pahlawan nasional
c. pahlawan jaton tanda jasa
b. Pahlawan daerah
d. pahlawan lokal
47. Pasukan tajun payung Tjilik Riwut je panyolak te mohon hong wilayah .
a. Sampit, kotawaringin timur nyelo 1945

b. Pangkalan bun, kotawaringin barat nyelo 1947


c. Pangkalan lada, kotawaringin barat 1947
d. Kumai, kotawaringin barat 1948
48. Bintang tanda jasa je inenga akan Tjilik Riwut tagal kare jasae .
a. 15 ( lime walas )kabawak
c. 17 (uju walas ) kabawak
b. 16 ( jahawan walas ) kabawak
d. 18 (hanya walas ) kabawak
49. Ewen je puji hayahayak pempah saloka militer into Yogyakarta, ie te suali .
a. A.D.Paitanom
c. A.suling
b. W. Sandy
d. L.kamis
50. Aran oloh je manjabat katua partai pangkat dayak nyelo 1938, iete .
a. Husman baboe
c. mahir mahar
b. Philip sinar
d. mahar mahir