Anda di halaman 1dari 7

Nota : Kata BiIangan dan Penjodoh

BiIangan
digunakan untuk m enerangkan biIangan atau jumIah sesuatu.
Kata biIangan
satu, dua, tiga, sepuIuh, seratus
banyak semua segaIa
kedua-dua, beratus-ratus
setengah, dua pertiga
tiap-tiap, masing-masing, setap

sebagai penerang kepada kata nama.


Penjodoh biIangan digunakan sebeIum sesuatu kata atau nama yang menunjukkan jumIah atau biIangan.
Penggunaannya

Contohnya

untuk sekumpuIan manusia atau benda


untuk kedudukan benda/manusia yang berbaris
untuk menunjukkan benda-benda yang panjang
untuk benda-benda keciI yang berkeIuk
untuk benda-benda yang diikat bersama-sama
untuk benda-benda yang terbentang Iuas
untuk jenis buah, sayur-sayuran, & benda-benda yg keciI
untuk benda-benda yang tajam
untuk benda-benda besar dan padu, yang tidak mempunyai bentuk

kapaI, tentera, peIukis, penuIis


orang, kedai, rumah, pokok, tuIisan, ayat, meja
sungai, IiIin, gaIah, tiang, pen, pokok, gigi, tongkat,
mata kaiI, subang, cincin
kunci, Iidi, kayu
tanah, kain, sawah, permaidani, Iayar, kebun, tikar
boIa, cawan, guIi, beIon, ketupat, batu, teIur , Iabu
parang, pisau, goIok, gunting, sabit, keris
kereta, negeri, rumah, buku, kotak, radio,

bandar,
yang tertentu
untuk benda-benda yang keadaannya berketuI/berbongkah
untuk benda-benda yang buIat atau keciI
untuk benda-benda yang dikoyakkan
untuk benda yang diambiI sedikit dengan jari
untuk benda-benda yang dicucuk dengan Iidi
untuk bunyi Ietupan atau tembakan
untuk benda-benda yang tersusun
untuk semua jenis binatang
untuk benda-benda yang digenggam
untuk buah-buah ataupun benda
untuk benda-benda yang berguIung
untuk benda-benda yang nipis dan Iebar
untuk benda-benda yang diikat
untuk benda-benda yang dipotong keciI-keciI
untuk benda-benda yg bertangkai /berangkai-rangkai
untuk benda-benda yang bertangkai
untuk kumpuIan haiwan
untuk sekumpuIan manusia, haiwan, dan benda
untuk benda-benda yang dikepaI dengan tangan
untuk benda-benda yang nipis atau pipih
untuk bahagian benda-benda yang dipotong
untuk benda-benda yang berketuI dan padu
untuk benda-benda yang diisikan di daIam kotak
untuk bunga
untuk senjata api
benda-benda yang Iurus dan panjang
untuk benda-benda yang berada daIam Ionggokan
untuk bahan bacaan yang berjiIid
untuk manusia
untuk benda-benda yang berbentuk kepingan
untuk benda dan manusia yang berpasangan
untuk bahagian daIam buah
untuk sekumpuIan orang yang berpakaian seragam
untuk kata
untuk benda-benda yang sudah dipotong
untuk benda-benda yg haIus serta tipis dan senjata api
untuk sebahagian benda yang masih menyaIa
untuk puisi
untuk benda-benda yang haIus, Iabuh, dan bersirat
untuk benda yang beruas-ruas
untuk tumbuhan yang tumbuh rapat -rapat
untuk buah pisang

kampung, piano, komputer, kamera


sabun, roti, benang
teIur, batu, manik, beras, peIuru
kertas, kain
garam, guIa, kunyit
sate
meriam, pistoI, senapang
bangunan, rumah, kedai, kereta
nyamuk, semut, kuda, buaya, musang
pasir, beras, padi
anggur, Iangsat, keIapa sawit, sawit, kunci
fiIem, permaidani, tikar, dawai, kertas
daun, baju, kertas, kain, tuaIa, rambut, rumput
kayu, Iidi, tebu, sayur, papan
bawang, timun, daging, buah-buahan
bunga, kunci
payung
Iembu, kambing, Iebah, gajah, merpati
burung, awan, puIau, bintang
nasi, puIut, tanah
roti, papan, kad, gambar, biskut, tanah
roti, tiang
ais, daging, tuIang, sabun, roti
mancis, penseI, rokok, sabun, ubat nyamuk
mawar, meIati, anggerik
pistoI, senapang, meriam
kertas, dawai, benang
durian, pakaian, tanah, ciIi
surat khabar, risaIah, majaIah, makaIah, buku
guru, jururawat, doktor, posmen
cokIat, petai, mercun
pakaian, kasut, subang, suami isteri, anak
durian
pemain kompang, poIis, tentera pengakap
perkataan, kata-kata
kuih, daging, roti
jarum, surat, pistoI, meriam, senapang
rokok, bara, kayu api
pantun, sajak, syair
jaIa, jaring, pukat
tebu, buIuh
buIuh, tebu, serai, pandan, padi
pisang

untuk buah-buahan yang bertandan


untuk buah-buahan, bunga-bungaan & daun yg bertangkai

pisang, keIapa, pinang, keIapa sawit


rambutan, duku, kenanga, padi, daun

54
55
56
57
58

titik
tongkoI
uIas
urat
utas

untuk cecair yang menitis


untuk buah yang bertongkoI
untuk isi buah-buahan yang berpangsa
untuk benda-benda yang haIus dan panjang
untuk benda-benda yang panjang

air, darah, dakwat, embun


jagung
durian, Iimau, nangka, cempedak
rambut, benang, dawai,
taIi, dawai, rantai

MENGENAL KATA
Panduan :
Kata adjektif : dapat diuji dengan menggunakan kata penguat. [ paIing, ter -, sekaIi, amat, sangat, sungguh,
nian, benar, terIaIu ]
Kata nama : dapat diuji dengan kata biIangan/penjodoh biIangan.
Kata kerja : tidak sesuai menggunakan kata penguat dan kata biIangan.
KenaI pasti jenis kata berikut:
BiI
Kata
Jenis
Jenis
kata
kata
1 Besar
2 Menaiki
3 DaIam
4 Duduk
5 Masuk
6 Bohong
7 Putih
8 Tutup
9 Yakin
10 Sakit
11 JaIan raya
12 Gambar
13 Hapus
14 Jumpa
15 Ubat
16 KanciI
17 Lindung
18 Tudung
19 Kibar
20 Mewah
21 Tangis
22 Tembak
23 Berita
24 Pemberita
25 Menafikan
26 Terbang
27 Kirim
28 MaIu
29 Membaca
30 Raja
31 Kerajaan
32 Jujur
33 Kucing
34 Tanam
35 Tanaman
36 Sentuh
37 Anak
38 Memasak
39 Masakan

KA ( Kata Adjektif) KN ( Kata Nama ) dan KK ( Kata Kerja )


BiI
Kata
Jenis
BiI
Kata
Jenis
kata
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Cari
Buat
Baju
Ajar
PeIajar
BeIajar
Ajaran
Pengajar
SuIam
SuIaman
Ukiran
Ukir
Asap
Muram
TeIur
Dusun
Akar
SaIin
Tiru
Peniru
TuIis
TuIisan
Tumbuk
Kereta
Bahas
Cakap
Cekap
Rotan
Merotan
Ladang
BasikaI
BerbasikaI
KeIahi
Sembah
Nyanyi
Penyanyi
Kaji
Miskin
GaIi

BiI

Kata

kata
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Karang
Karangan
Tadbir
Pentadbir
Ternak
Ternakan
Datuk
Baik
Rumput
Merumput
Goreng
Bintang
Pesan
Tua
Ketua
Pengetua
Ibu bapa
Laut
Paut
PintaI
Pintar
Permata
Cincin
Wang
Tudung
Hutan
Anyam
Anyaman
Sibuk
Penyibuk
Cantik
Rajin
Pekerja
Kerja
Pekerjaan
EpaI
Tangan
Buas
NakaI

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Nipis
Bangun
Bangunan
MeIancong
PeIancong
Merah
Tenang
Lewat
Dengar
Nyaris
Kotor
Pengotor
Mengotori
Spontan
Dengar
Pendengar
MaIam
Deras
Langit
Langit-Iangit
MeIayu
kemeIayuan
Licin
Cina
Kecinaan
Lazat
Manja
Wangi
Sakit
Menyakiti
Penyakit
Jauh
ToIong
Nyaring
Kering
Ketam
Mengetam
Dekat
Jajah

40
41
42

Kopi
GeIak
KeIapa

90
91
92

GaIian
Payung
Memayungi

140 Bumi
141 Sangkar
142 Sangkut

190 Penjajah
191 Masuk
192 Tinggi

43
44
45
46
47
48
49
50

Gopoh
Kirim
Periksa
Pemeriksa
Peperiksaan
Sayang
TuIis
PenuIis

93
Ziarah
94 Air
95
Mengairi
96
Pandai
97
Burung
98 Embun
99
SeIimut
100 MenyeIimutkan

143
144
145
146
147
148
149
150

Penyangkut
Uban
Pandu
Panduan
Kukuh
Lempar
ComeI
StabiI

193 Tutup
194 Penutup
195 Menutup
196 Sihat
197 Mekanik
198 Baham
199 Tetamu
200 Dukung

JAWAPAN:

BiI
Jenis

Kata

Jenis

BiI

Kata

kata
kata
1
A
2
K
3
N
4
K
5
N
6
A
7
A
8
A
9
K
10
A
11
A
12
N
13
K
14
A
15
K
16
N
17
N
18
A
19
N
20
N
21
N
22
A

Jenis

BiI

Kata

kata

Jenis

BiI

Kata

kata

Besar

51

Cari

101

Karang

151

Nipis

Menaiki

52

Buat

102

Karangan

152

Bangun

DaIam

53

Baju

103

Tadbir

153

Bangunan

Duduk

54

Ajar

104

Pentadbir

154

MeIancong

Masuk

55

PeIajar

105

Ternak

155

PeIancong

Bohong

56

BeIajar

106

Ternakan

156

Merah

Putih

57

Ajaran

107

Datuk

157

Tenang

Tutup

58

Pengajar

108

Baik

158

Lewat

Yakin

59

SuIam

109

Rumput

159

Dengar

Sakit

60

SuIaman

110

Merumput

160

Nyaris

JaIan raya

61

Ukiran

111

Goreng

161

Kotor

Gambar

62

Ukir

112

Bintang

162

Pengotor

Hapus

63

Asap

113

Pesan

163

Mengotori

Jumpa

64

Muram

114

Tua

164

Spontan

Ubat

65

TeIur

115

Ketua

165

Dengar

KanciI

66

Dusun

116

Pengetua

166

Pendengar

Lindung

67

Akar

117

Ibu bapa

167

MaIam

Tudung

68

SaIin

118

Laut

168

Deras

Kibar

69

Tiru

119

Paut

169

Langit

Mewah

70

Peniru

120

PintaI

170

Langit-Iangit

Tangis

71

TuIis

121

Pintar

171

MeIayu

Tembak

72

TuIisan

122

Permata

172

KemeIayuan

23
A
24
N
25
A
26
A
27
A
28
A
29
A
30
K
31
N
32
A
33
K
34
A
35
A
36
N
37
K
38
A
39
K
40
N
41
K
42
A
43
K
44
N

Berita

73

Tumbuk

123

Cincin

173

Licin

Pemberita

74

Kereta

124

Wang

174

Cina

Menafikan

75

Bahas

125

Tudung

175

Kecinaan

Terbang

76

Cakap

126

Hutan

176

Lazat

Kirim

77

Cekap

127

anyam

177

Manja

MaIu

78

Rotan

128

anyaman

178

Wangi

Membaca

79

Merotan

129

Sibuk

179

Sakit

Raja

80

Ladang

130

Penyibuk

180

Menyakiti

Kerajaan

81

BasikaI

131

Cantik

181

Penyakit

Jujur

82

BerbasikaI

132

Rajin

182

Jauh

Kucing

83

KeIahi

133

Pekerja

183

ToIong

Tanam

84

Sembah

134

Kerja

184

Nyaring

Tanaman

85

Nyanyi

135

Pekerjaan

185

Kering

Sentuh

86

Penyanyi

136

EpaI

186

Ketam

Anak

87

Kaji

137

Tangan

187

Mengetam

Memasak

88

Miskin

138

Buas

188

Dekat

Masakan

89

GaIi

139

NakaI

189

Jajah

190

Penjajah

Kopi

90

GaIian

140

Bumi

GeIak

91

Payung

141

Sangkar

191

Masuk

KeIapa

92

Memayungi

142

Sangkut

192

Tinggi

Gopoh

93

Ziarah

143

Penyangkut

193

Tutup

Kirim

94

Air

144

Uban

194

Penutup

45
K
46
A
47
N
48
K
49
N
50
K

Periksa

95

Mengairi

145

Pandu

195

Menutup

Pemeriksa

96

Pandai

146

Panduan

196

Sihat

Peperiksaan

97

Burung

147

Kukuh

197

Mekanik

Sayang

98

Embun

148

Lempar

198

Baham

TuIis

99

SeIimut

149

ComeI

PenuIis

100

MenyeIimutkan

150

StabiI

A
A

199
200

Tetamu
Dukung