Anda di halaman 1dari 20

Energieverbruik en besparingen in de

Nederlandse woningvoorraad
Analyse van Performance gap en bewonersgedrag

Daa Majcen

OTB Research for the Built Environment, Delft University of technology


Challenge
the future
1 of Geneva
Energy Efficiency group, Institue for Environmental
Science,
University

Energie-efficintie van de Nederlandse woningvoorraad

100

Energie-efficintie -index van


huishoudelijke ruimteverwarming ,
Nederland

350

80

300

60

250
2000

2010

ODYSSEE-MURE (Netherlands), Intelligent Energy Europe


programme, 2012

Totale gasverbruik van Nederlandse


huishoudens [PJ] gecorrigeerd voor
graaddagen

2000

2010

Centraal Bureau voor de Statistieks,


2012

Challenge the future

Achtergrond

Energie verbruik [MJ/m2]

Werkelijk en theoretisch energie verbruik voor


verwarming
600
500
400
300
200
100
0,7

0,9

1,1
EPC value

Actual energy for heating

1,3

1,5

Expected energy for heating

Olivia Guerra Santin, 2010

Challenge the future

Wat zijn de kenmerken en de gevolgen van de verschillen tussen de


werkelijke en theoretische gebruik van energie voor verwarming in
Nederlandse woningen ?

BELEIDSEFFECT

OORZAKEN VOOR
VERSCHILLEN

DATA EN
METHODEN

KWANTIFICERING
VAN VERSCHILLEN

WERKELIJKE
BESPARINGEN IN
GERENOVEERDE
WONINGEN

Challenge the future

Data

1.

2.

Bron

AgenschapNL

Rekenkamer
AEDES
Amsterdam

WOON

Omvang
dataset

200.000

1000

4.000

2011/12

3.

2014

Referentie

5.000.000

2015

2012

Challenge the future

Methoden

Label data - basic


Label en theoretische energiegebruik
Installatie, woningtype, adres,
vloeroppervlak, bouwjaar

Gekoppeld aan actuele


energiegegevens (adres)
Klimaat standaardisatie

Label data - verrijkt


Filteren van ouliers
Gelijk aan basic maar historische
gegevens

Statistische analyse

Inclusief U-waarden, ventilatie en


type warm water opwekker
Challenge the future

The performance gap

Gemiddelde jaarlijkse gas verbruik per m2 woning


[m3/m2]

Werkelijke en theoretisch gas verbruik per m2 woning per energie


label
60
50
40
30
20
10
0
A

Actual consumption

Theoretical consumption

Challenge the future

Beleidseffect

Doelstellingen voor de bouwsector


1. EC Action Plan for Energy Efficiency 2006 - 27% reductie in 2020
2. De SERPEC-CC rapport - 19% onder de 2005 uitstoot in 2020

3. EU projekt IDEAL kosteneffectieve besparing van 10% in 2020


4. Nationaal doel (covenant) <20-30% reductie door verbetering van de
woningen met 2 label stappen

Realisatie gebaseerd op de huidige beleid scenario


1. Theoretische uitgangswaarde we bereiken 30%
2. Werkelijke uitgangswaarde we bereiken 13%

Challenge the future

Challenge the future

Gevolgen voor de gerenoveerde woningen

G tot F
G tot E
G tot D
G tot C
G tot B
G tot A
G tot A
F tot A
E tot A
D tot A
C tot A
B tot A

Werkelijke
Theoretische
besparing per besparing per jaar
jaar [m3]
[m3]
133
508
153
846
215
1415
301
1742
354
1871
446
2075
446
510
392
318
137
129

2075
1688
1107
718
310
125

Challenge the future

10

Wat zijn de oorzaken van de verschillen?


REGRESSIE ANALYSE - CBS GEGEVENS

Woning, huishouden en
bewonerskenmerken
Woning
kenmerken

Huishouden en
bewonerskenm
erken

Vloeroppervlak
Leeftijd
Energie label
Woning type
Installatie type

Waarde
Eigendom type
Huishoud type
Salaris
Vrije capaciteit

R2=42%

R2=44% van de variatie verklaard

Challenge the future

11

Welke huihoudens faktoren correleren met werkelijke gas verbruik?


REGRESSIE ANALYSE - CBS GEGEVENS

Challenge the future

12

Wat zijn de oorzaken van de verschillen?


GEVOELIGHEIDSANALYSE VAN REFERENTIE WONING

Verschill tussen
theoretisch en
werkelijk
verbruik[m3]

T Binnen
standaard
[oC]

T Binnen
werkelijk [oC]

U waarde
standaard
[W/mK]

U waarde
werkelijk
[W/mK]

A
B

-232
-116

18
18

2.7
1.1

0.2
0.36

0.09
0.08

72

18

-0.5

0.5

-0.07

1816

18

-5.6

2.4

-6.88*

Label

Challenge the future

13

Wat zijn de oorzaken van de verschillen?


GEVOELIGHEIDSANALYSE SCENARIO ANALYSE

Challenge the future

14

Wat zijn de oorzaken van de verschillen?

Huishoud
kenmerken

Woning kenmerken

RESULTATEN VAN AMSTERDAM ENQUETE


Vloeroppervlak
Aantal kamers
Leeftijd gebouw
Label
Type woning
Type verwarming
Elektrische boiler aanwezig
Verwarming van de hal
Type ventilatie
Warm water opwekker
Programmeerbare thermostaat aanwezig
Koop/huurwoning
Leeftijd bewoners
Salaris
Aantal bewoners
Samenstelling huishouden
Onderwijs
Makkelijk rekening te betalen
Challenge the future

15

Wat zijn de oorzaken van de verschillen?

Comfort

Bewoner kenmerken

RESULTATEN VAN AMSTERDAM ENQUETE


Aantal weekdagen thuis
Gemiddelde temperatuur
Douches per week
Perceptie van energieprestatie
Ventilatie woonkamer/keuken/badkamer/slaapkamers
Perceptie van eigen energie gedrag
Waterbesparende douchekop
Thermostaat niet te hoog zetten
Niet ventileren wanneer verwarming aan
Geen energiebesparende maatregelen genomen
Vaak te warm
Vaak te koud
Vaak droge lucht
Vaak vochtige lucht
Lange wachttijd voor warm water

Challenge the future

16

Wat zijn de oorzaken van de verschillen?


RESULTATEN VAN AMSTERDAM ENQUETE REGRESSIE ANALYSE

Challenge the future

17

Wat zijn de oorzaken van de verschillen?


MODEL VERBETERING - COMBINATIE VAN WERKELIJKE
VERBRUIKSGEGEVENS MET EEN REGRESSIE MODEL

(Constant)
Theoreticsche
gas verbruik per
m2 woning
Vloeroppervlak
Programeerbare
thermostaat
Water
besparende
douche

B
12,75
0,94

-0,08
-5,25

Std.
Error
3,84
0,11

0,04
1,87

Beta

0,66

-0,14
-0,19

Gas vernruik[m3/m2]

R2=60,0%

Gas verbruik voor woningen waar theoretisch


verbruik lager was dan werklelijk verbruik
40
30
20
10

0
A

4,01

1,43

0,19

Actual gas use


Theoretical gas use
Theoretical gas use modified

Challenge the future

18

Conclusies
Grote verschillen
Misleidend - voor beleidsmakers en iedereen die betrokken is bij renovatie
Oorzaken - woning en gedrags parameters
Methodologische verbetering is mogelijk

Label methodologie
Input parameters
Inspectie
Theoretisch verbruik op certificaten?
Reductiepotentieel
Stimuleer het gebruik van feitelijke gegevens
Moedig maatregelen die in werkelijkheid effectief blijken

Challenge the future

19

Bedankt!

Challenge the future

20