Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

HARI: ISNIN- JUMAAT


12 FEB 2016
SUBJEK:
TEMA
:
TOPIK
:

TAHUN

MODUL

TARIKH
:

KEMAHIRAN(SKILLS)
Standard Kandungan ( Content
Standard/s)

MASA
MINGGU

: 8:
:6

PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )

CUTI KELEPASAN AM
TAHUN BARU CINA

Standard Pembelajaran
( Learning Standards )

OBJEKTIF

BAHAN

EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI)

IMPAK/ REFLEKSI