Anda di halaman 1dari 1

AKUJANJI

SAYA

MURID TAHUN ENAM


SK KEM ISKANDAR 2011
DENGAN PENUH ILTIZAM AKAN BERUSAHA
UNTUK MENCAPAI HASRAT DAN CITA-CITA
SELURUH WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN KEM ISKANDAR
KE ARAH KECEMERLANGAN DALAM PEPERIKSAAN

UPSR 2011

KE TAHAP FOKUS SEKOLAH:


TARGET YANG INGIN DICAPAI
SEKURANG-KURANG BIL. MURID YANG MENDAPAT
5A

PERATUS KESELURUHAN
BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)
BAHASA MELAYU (PENULISAN)
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GPS

Yang benar:
oleh:

BILANGA
N
5/42

PERATUS

38/42
42/42
42/42
34/42
42/42
42/42

88.64%
100.00%
100.00%
80.00%
100.00%
100.00%
1.90

11.90%

Disaksikan