Anda di halaman 1dari 6

KERTAS KERJA BENGKEL TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK SPM SMK

BAKONG
1.0 TAJUK PROGRAM
Kertas Cadangan Bengkel Teknik Menjawab Matematik SPM SMK
Bakong 2016
2.0

PENDAHULUAN

Bengkel Teknik Menjawab Matematik SPM SMK Bakong akan


mengumpulkan seramai 125 orang murid yang terdiri daripada 4 buah
kelas Tingkatan 5 di SMK Bakong untuk bengkel teknik menjawab soalan
SPM Matematik bagi tahun 2016.
Oleh sebab Bahasa Inggeris adalah "Killer Subject" di sekolah kami maka
bengkel ini akan diadakan. Ini adalah satu usaha guru-guru Matematik
yang
berhasrat
untuk
mendapatkan
bantuan
daripada
Guru
Cemerlang/Penyemak Kertas Peperiksaan bagi berkongsi ilmu dan tips
tentang teknik menjawab soalan peperiksaan.
Justeru itu, dengan adanya bengkel ini diharapkan para murid diberikan
peluang untuk menguasai teknik menjawab yang sebenar daripada Guru
Cemerlang/Penyemak Kertas Peperiksaan yang diundang sekali gus dapat
meningkatkan lagi potensi serta kesungguhan para pelajar untuk berusaha
mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun ini.
3.0

4.0

MATLAMAT
3.1 Meningkatkan keupayaan murid dalam teknik menjawab yang
berkesan dan efektif.
3.2

Meningkatkan cara pengurusan murid itu sendiri.

3.3

Meningkatan prestasi peperiksaan peringkat SPM Matematik

OBJEKTIF

Selepas program ini, pelajar dapat:


4.1
Didedahkan kepada teknik menjawab soalan Matematik dengan
cara yang betul untuk meningkatkan pencapaian SPM bagi mata
pelajaran Matematik di SMK Bakong.
4.2
Dibimbing dengan kemahiran belajar yang berkesan melalui
perkongsian pengalaman, pengetahuan dan kemahiran daripada Guru
Cemerlang / Penyemak Kertas Peperiksaan.
4.3
Membina keyakinan dan mengalakkan minat para pelajar untuk
belajar bersungguh-sungguh supaya menjadi pelajar cemerlang.
5.0 TARIKH PROGRAM
23 September 2016 (Jumaat)
6.0

KUMPULAN SASARAN

125 orang murid Tingkatan 5 dari 4 buah kelas Tingkatan 5 bagi SMK
Bakong yang perlu dibantu untuk lulus Cemerlang dalam Matematik SPM.

7.0 TEMPAT
Dewan Serbaguna SMK Bakong, Subis
8.0 TEMPOH PELAKSANAAN
01 hari
9.0
9.1

PENDEKATAN PELAKSANAAN
Latihan Dalam Kumpulan

9.2
Bengkel menjawab soalan Matematik SPM dikendalikan oleh Encik
Goh Yong Juan, Guru Cemerlang dari SMK Taman Tunku, Miri
10.0 JAWATANKUASA PENGELOLA
Pengerusi

: Cikgu Nana binti Tu (Pengetua)

Naib Pengerusi

: Cikgu Peter Use Lenjau (PK Akademik)

Penyelaras

: Cikgu Genevieve Yong Li Li

Setiausaha

: Cikgu Unyang Oyok

AJK Pengerusi Majlis

: Cikgu Genevieve Yong Li Li

AJK Makanan dan Jamuan

: Cikgu Unyang Oyok

AJK Cenderahati dan Sijil

: Cikgu Unyang Oyok

AJK Siaraya

: Cikgu Mohd Hafiz bin Roslan

AJK Penyediaan Tempat

: Cikgu Mohd Azuwan bin Samsulazli

AJK Jurugambar
AJK Kawalan Disiplin
Unyang Oyok

: Cikgu Genevieve Yong


: Cikgu Genevieve Yong dan Cikgu

11.0 ANGGARAN KOS


Sila Rujuk Lampiran 2
12.0 PENUTUP
Semoga bengkel ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dengan
kerjasama semua pihak yang terlibat. Diharapkan penglibatan dan
kerjasama daripada semua guru dan pelajar Tingkatan 5 SMK Bakong
dapat melonjakkan pencapaian SPM pada tahun 2016 di samping
meningkatkan keyakinan pelajar ke arah kecemerlangan akademik.

TENTATIF JADUAL PELAKSANAAN

LAMPIRA

BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN MATEMATIK SMK BAKONG,


SUBIS
Tarikh :

23 September 2016

Masa :

7.00 pagi- 11.55 pagi

Tempat

Dewan Serbaguna SMK Bakong, Subis

Masa
7.00 pagi 7.20
pagi

Aktiviti

Tindakan

Semua pelajar Tingkatan 5 bergerak ke


dewan

Pelajar
AJK Pengerusi
Majlis

7.20 pagi- 7.30 pagi

Kata-kata aluan Pengerusi Majlis

7.30 pagi- 9.40 pagi

Teknik menjawab Soalan Matematik SPM


Kertas 2 (Bahagian 1)

Penceramah
Jemputan

Minum Pagi

AJK Makanan

Teknik menjawab Soalan Matematik SPM


Kertas 2 (Bahagian 2)

Penceramah

9.40 pagi-10.10
pagi
10.10 pagi- 11.30
pagi

11.30 pagi 11.55


pagi

Jemputan

Penyampaian Cenderahati

AJK Cenderahati

Sesi fotografi

AJK Jurugambar

LAMPIRA
ANGGARAN KOS
BENGKEL TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK SPM SMK BAKONG SUBIS
Bil
.
1.

Perkara

Makanan
Penceramah dan guru

Harga seunit
RM
Minum pagi :
RM4.00
(Mihun goreng
dan kopi)

Bilang
an
orang

Jumlah
RM

Sumber
Kewanga
n

RM 12.00

Wang
Sumbang
an Panitia
Matemati
k

RM 12.00
2.

Jumlah
Honorarium
Penceramah

RM200.00
(Penceramah
dari SMK
Taman Tunku)

JUMLAH
BESAR
Disediakan oleh:
.
(GENEVIEVE YONG LI LI)
Ketua Panitia Matematik
SMK Bakong 2016

RM
200.00

RM
212.00

Pihak
PIBG

Panitia Matematik,
SMK Bakong,
Peti Surat 1409,
98008 Miri
_______________________________________________________________________________
Yang Dipertua PIBG,
Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Bakong,
SMK Bakong,
Peti Surat 1409,
98008 Miri
20 September
2016
Tuan,
PERMOHONAN UNTUK HONORARIUM PENCERAMAH BAGI BENGKEL
MENJAWAB SOALAN MATEMATIK SPM
Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk
2.
Satu bengkel teknik menjawab soalan matematik SPM untuk semua
pelajar Tingkatan 5 akan diadakan mengikut ketetapan berikut:
Tarikh
Masa
Tempat
Sasaran

:
:
:
:

23 September 2016 (Jumaat)


8.00 pagi 11.30 pagi
Dewan Serbaguna SMK Bakong
Semua pelajar Tingkatan 5 yang terdiri daripada 125

orang
Penceramah
:
Encik Goh Yong Juan (Guru Cemerlang
Matematik dari SMK Taman
Tunku, Miri)
3. Tujuan bengkel ini diadakan untuk mendedahkan murid tentang teknik
menjawab soalan Matematik dengan cara yang betul yang dibimbing dengan
kemahiran belajar yang berkesan daripada Guru Cemerlang yang dijemput
untuk meningkatkan pencapaian SPM bagi mata pelajaran Matematik di SMK
Bakong. Selain itu, bengkel ini diharapkan dapat membina keyakinan dan
mengalakkan minat para pelajar untuk belajar bersungguh-sungguh supaya
menjadi pelajar cemerlang.
4. Oleh itu, saya selaku penyelaras Bengkel Teknik Menjawab Soalan Matematik
memohon honorarium sebanyak RM200 untuk diberikan kepada Penceramah
Jemputan iaitu Encik Goh Yong Juan daripada pihak tuan sebagai tanda
penghargaan dari SMK Bakong.
5. Dengan ini, saya turutkan sertakan satu salinan kertas kerja Bengkel Teknik
Menjawab Soalan Matematik SPM tahun 2016 untuk rujukan dan tindakan
pihak tuan.
Diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan yang
sewajarnya daripada pihak tuan.
Sekian. Terima kasih.

Yang benar,
..
(GENEVIEVE YONG LI LI)
Ketua Panitia Matematik SMK Bakong, Miri