Anda di halaman 1dari 2

Latih tubi

1) Penagihan dadah semakin meningkat di negara kita. Penagih-penagih dadah menyuntik diri
mereka dengan dadah di hadapan khalayak ramai yang lalu-lalang. Perbuatan penagih-penagih ini
dilihat sebagai suatu kebiasaan bagi orang ramai yang lalu-lalang. Malah mereka tidak berbuat
apa-apa untuk menangani masalah ini.
a) Huraikan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh orang ramai yang lalu-lalang itu untuk
menangani masalah penagihan dadah. [4 markah]
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi seseorang terbabit dengan masalah penyalahgunaan
dadah. [3 markah]
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) Ramalkan tiga kesan penyalahgunaan dadah terhadap negara. [3 markah]
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Latih Tubi

2) Kerajaan Malaysia telah menetapkan pelbagai kriteria dalam pengagihan rumah kos rendah
kepada rakyat
4 supaya rumah kos rendah benar-benar dimiliki oleh mereka yang terdiri daripada
golongan yang kurang mampu bagi merealisasikan kempen sebuah rumah bagi setiap keluarga.
(a) Huraikan dua nilai yang ditunjukkan oleh kerajaan Malaysia. [4 markah]
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(b) Jelaskan tiga kriteria yang ditetapkan dalam pengagihan rumah kos rendah.[3 markah]
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(c) Ramalkan tiga kesan sekiranya pihak kerajaan tidak mengambil berat tentang kebajikan
golongan yang tidak mampu memiliki rumah. [3 markah]
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Latih tubi

3) a) Sebelum membeli sesuatu barang, berikan tiga perkara yang perlu diambil kira
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) Jelaskan dua cara manusia patut mengurus air dengan baik. [2 markah]
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) Berikan dua kesan sekiranya pengguna mencemarkan air. [2 markah]
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(a)

Huraikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh Puan Lily dan Puan Normi.

[4 markah]
(b)
Sebelum membeli sesuatu barang, berikan tiga perkara yang perlu
diambil
kira
oleh
mereka
berdua.
[3 markah]
(c)
Nyatakan dua kesan jika berbelanja secara keterlaluan.
[2 markah]
(d)
Barang yang dibeli oleh Puan Normi didapati rosak. Berikan satu
tindakan yang boleh diambil oleh Puan Normi sebagai pengguna yang
bertanggungjawab.
[1 markah]
5.
(a)
Huraikan tiga nilai yang patut diamalkan oleh pengguna air berdasarkan
sajak di atas.
[6 markah]
(b)
[2 markah]
(c)
[2 markah]

Jelaskan dua cara manusia patut mengurus air dengan baik.


Berikan dua kesan sekiranya pengguna mencemarkan air.