Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN A

NOTA SERAH TUGAS

I. SURAT PENGESAHAN DAN AKUAN TERIMA


NOTA SERAH TUGAS

(a)

Adalah saya UMATHEVI A/P RAKKIYAPPAN


kad pengenalan 820914- 07-5572
Fail Jabatan 42450 yang memegang jawatan PPPLDDG32
di Kementerian / Jabatan / Sekolah* SJKT LADANG BATU
KAWAN
dari tarikh 01.06.2012 hingga SEKARANG bersama-sama ini
menyerahkan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh
Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat BIL JPA 193/6/3
4(20) bertarikh 19 Julai, 1985.
Diserahkan oleh:
oleh:
Tandatangan:
Nama: UMATHEVI A/P RAKKIYAPPAN

Disemak

Tandatangan:

(Pegawai yang menyerahkan tugas)

(b) Adalah saya _______________________________ yang mengambil


alih
tugas jawatan ______________________________________________
Kementerian / Jabatan / Sekolah* _________________________
mulai
tarikh ____________ _____ mengaku telah menerima satu(1)
salinan.
Nota Serah Tugas dan Fail Meja / Manual Prosedur Kerja*.
Diterima oleh:

Disaksikan oleh:

Tandatangan:
Tandatangan:
Nama:
Nama:
(Pegawai yang akan mengambil alih tugas)

Seperti yang dikehendaki oleh arahan JPA 193/6/3-4(20) bertarikh


19hb Julai 1985, maka dengan ini disediakan Akaun Penyerahan
Tugas pengawai yang bertukar kepada Ketua Jabatan.

1. Butir butir Pengawai bertukar :


1.1 Nama Pengawai

: UMATHEVI A/P RAKKIYAPPAN

1.2 No. Kad Pengenalan

: 820914-07-5572

1.3 Alamat Kediaman


MACHANG,13300 TASEK

: 2333 POKOK
GELUGOR , SEBERANG

PERAI UTARA.
1.4 Tempoh Berkhidmat

: 4 1/2 TAHUN

1.5 Tarikh Bertukar

: 1 JANUARI 2017

1.6 Tempat bertukar yang baru : SJKT JALAN


KHALIDI,MUAR,JOHOR.

II.SENARAI TUGAS JAWATAN


1.
2.
3.
4.
5.
6.

GURU KELAS 4 2016


GURU PENASIHAT PENGAKAP
GURU PENASIHAT BADMINTON
GURU PEANSIHAT BAHASA INGGERIS
GURU DATA
KETUA PANITIA MATEMATIK

III. TUGAS-TUGAS YANG BELUM DISELESAIKAN


TIADA

IV. SENARAI HARTA BENDA / PERALATAN PEJABAT


BIL
1

SENARAI HARTA BENDA /


PERALATAN PEJABAT
KAD OO1 PELAJAR 4 BIJAK 2012

FAIL PANITIA MATEMATIK

FAIL KOKURUKULUM

CATATAN / RUJUKAN
UNTUK SIMPANAN GURU
BESAR
UNTUK SIMPANAN GURU
PENOLONG KANAN 1
UNTUK SIMPANAN GURU
PENOLONG KANAN KOKU

V. KEDUDUKAN KEWANGAN / AKAUN DAN LAIN-LAIN


TIADA

VI. FAIL MEJA


TIADA

VII. MANUAL PROSEDUR KERJA


TIADA

VIII. LAIN-LAIN
TIADA