Anda di halaman 1dari 1

SPESIFIKASI PEMBELAJARAN HARIAN

TARIKH/ HARI:
MASA:
TINGKATAN:
MATA
TARIKH/ HARI:
PELAJARAN:
MASA:
TAJUK:
TINGKATAN:
TARIKH/
TARIKH/HARI:
HARI:
MATA
MASA:
TARIKH/
HARI:
MASA:
HASIL
TARIKH/
HARI:
PELAJARAN:
TINGKATAN:
MASA:
TARIKH/
HARI:
TINGKATAN:
TARIKH/
HARI:
PEMBELAJARAN:
MASA:
TARIKH/
HARI:
TARIKH/
HARI:
TAJUK:
MATA
PELAJARAN:
TARIKH/
HARI:
TARIKH/
HARI:
TINGKATAN:
MASA:
MATA
MASA:
TINGKATAN:
MASA:
MASA:
TAJUK:
MASA:
MASA:
PELAJARAN:
MATA
PELAJARAN:
TINGKATAN:
TINGKATAN:
MATA
TINGKATAN:
TINGKATAN:
TINGKATAN:
TAJUK:
TINGKATAN:
TAJUK:
MATA
PELAJARAN:
MATA
PELAJARAN:
MATA
MATA
PELAJARAN:
HASIL
MATA
PELAJARAN:
MATA
PELAJARAN:
TAJUK:
TAJUK:
PELAJARAN:
HASIL
TAJUK:
PEMBELAJARAN:
PELAJARAN:
TAJUK:
TAJUK:
HASIL
HASIL
TAJUK:
PEMBELAJARAN:
HASIL
TAJUK:
PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN:
HASIL
PEMBELAJARAN:
HASIL
HASIL
HASIL
PEMBELAJARAN:
HASIL
PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN:
HASIL
PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN:
MOD
PEMBELAJARAN:

26.1.2017
11.30-12.30
2 CERDAS
SPESIFIKASI
MATEMATIK
1.1.2017

KHAMIS

KEMAHIRAN INSANIAH
Tanggungjawab Sosial
PEMBELAJARAN HARIAN
Menghargai Alam Sekitar
AHAD
Etika,
Moral dan INSANIAH
3.30-4.30
KEMAHIRAN
SPESIFIKASI
HARIAN
SPESIFIKASI
PEMBELAJARAN
HARIAN
KUASA
DUA,
PUNCAPEMBELAJARAN
KUASA
DUA, KUASA
Profesionalisme
2 CERDAS
4.1.2017
RABU
19 .1.
2017
KHAMIS
TIGA
DAN
PUNCA KUASA
TIGA
SPESIFIKASI
PEMBELAJARAN
HARIAN
Tanggungjawab
Sosial
Spiritual
SPESIFIKASI
PEMBELAJARAN
HARIAN
10.30-12.00
KEMAHIRAN
INSANIAH
SPESIFIKASI
PEMBELAJARAN
HARIAN
12
.1.2017
KHAMIS
MATEMATIK
11.30-12.30
KEMAHIRAN
INSANIAH
SPESIFIKASI
PEMBELAJARAN
HARIAN

Komunikasi
Di akhir
pembelajaran
pelajar
dapat:
SPESIFIKASI
PEMBELAJARAN
HARIAN
22
.1.
2017
AHAD
Menghargai Alam Sekitar
SPESIFIKASI
PEMBELAJARAN
HARIAN
SPESIFIKASI
PEMBELAJARAN
HARIAN
2
CERDAS
SPESIFIKASI
PEMBELAJARAN
HARIAN
SPESIFIKASI
PEMBELAJARAN
HARIAN
11.30-12.30
5.1.
2017
KHAMIS
2
CERDAS
25.1.2017
RABU
Tanggungjawab
Sosial
KEMAHIRAN
INSANIAH
Kepimpinan
3.30-4.30
KEMAHIRAN
INSANIAH
Tanggungjawab Sosial
9.2.2017
11
.1.2017
RABU
NOMBOR
BERARAH KHAMIS
MATEMATIK
8.1.2017
AHAD
18
.1.2017
RABU
8.2.2017
RABU
2
CERDAS
Etika,
Moral
danAlam
Profesionalisme
11.30-12.30
MATEMATIK
10.20-12.00
Menghargai
Sekitar
KEMAHIRAN
INSANIAH
1.
Mengemuka
dan
menyelesaikan
KEMAHIRAN
INSANIAH
Kerja
Sepasukan
2
CERDAS
Tanggungjawab
Sosial
11.30-12.30
KEMAHIRAN
INSANIAH
10.30-12.00
Tanggungjawab
Sosial
NOMBOR
BERARAH
KEMAHIRAN
INSANIAH
3.30-4.30
Menghargai
Alam
Sekitar
10.30-12.00
KEMAHIRAN
INSANIAH
10.30-12.00
KEMAHIRAN
INSANIAH
MATEMATIK
2
CERDAS
KEMAHIRAN
INSANIAH
masalah
yang
melibatkan
kuasa
tiga
2
CERDAS
Etika,
Moral
dan
Tanggungjawab
Sosial
Berfikiran
Kritikal
&Sekitar
Spiritual
MATEMATIK
Menghargai
Alam
2
CERDAS
Tanggungjawab
Sosial
2
CERDAS
Tanggungjawab
Sosial
Di
akhir
pembelajaran
pelajar
CERDAS
2
CERDAS
KUASA
PUNCA
KUASA
DUA, KUASA
Tanggungjawab
Sosial
CERDAS
Tanggungjawab
Sosial
NOMBOR
BERARAH
( PERBINCANGAN)
Profesionalisme
MATEMATIK
danDUA,
punca
kuasa
tiga. dapat:
Menghargai
Alam
Sekitar
MATEMATIK
Menghargai
Menyelesaikan
Alam
Sekitar
Etika,
Moral
dan
Profesionalisme
Tanggungjawab
Sosial
Etika,
Moral Alam
dan
MATEMATIK
Tanggungjawab
SosialSekitar
Menghargai
MATEMATIK
TIGA
DAN
PUNCA KUASA
TIGA
Komunikasi
MATEMATIK
MATEMATIK
Menghargai
Alam
Sekitar
Spiritual
MATEMATIK
Menghargai
Alam
Sekitar
2.
Melaksanakan
pengiraan
yang
NOMBOR
BERARAH
Masalah
Menghargai
Alam
Sekitar
Etika,
Moral
dan
KUASA
DUA,
PUNCA
KUASA
DUA,
KUASA
Etika,Profesionalisme
Moral
dandan
Profesionalisme
Etika,
Moral
NOMBOR
BERARAH
1.akhir
Mendarab
integer
dengan
tepat.
Di
pembelajaran
pelajar
dapat:
Spiritual
Menghargai
Alam
Sekitar
NOMBOR
BERARAH
KUASA
DUA,
PUNCA
KUASA
DUA,
KUASA
melibatkan
penambahan,
penolakan,
Etika,
Moral
dan
Menghargai
Alam
Sekitar

KUASA
DUA,
PUNCA
KUASA
DUA,
KUASA
Komunikasi
Teknologi
Maklumat
Etika,
Moral
dan
Profesionalisme &
TIGA
DAN PUNCA
KUASA
TIGA
Kepimpinan
Spiritual
UNGKAPAN
ALGEBRA
IITIGA
Etika,Profesionalisme
Moral dan Profesionalisme
2.akhir
Menyelesaikan
masalah
yang
TIGA
DAN
PUNCA
KUASA
Profesionalisme
UNGKAPAN
ALGEBRA
IIdapat:
Di
pembelajaran
pelajar
TIGA
DAN
PUNCA
KUASA
TIGA
Di
akhir
pendaraban,
pembelajaran
pembahagian
pelajar
dapat:
dan
Komunikasi
Profesionalisme
Spiritual
Kepimpinan
Spiritual
Komunikasi
Etika,
Moral

Komunikasi
Di1.akhir
pembelajaran
pelajar dapat:integer dengan
Spiritual
Etika,
Moral dan
dan Profesionalisme
Profesionalisme
Pembahagian
integer.
melibatkan
pendaraban
Spiritual
Kerja
Sepasukan
Di akhir
pembelajaran
pelajar dapat:
operasi
bercampur
terhadap kuasa
Pembelajaran
Sepanjang
Spiritual
Spiritual
Kerja
Sepasukan
Komunikasi
Di
akhir
pembelajaran
pelajar
dapat:
Kepimpinan
Komunikasi

Komunikasi
Di
akhir
tepat.
pembelajaran
pelajar
dapat:
2.akhir
Menyelesaikan
masalah
yang
melibatkan
1.
Melaksanakan
pengiraan
yang
Kepimpinan
Spiritual
Komunikasi

Di
pembelajaran
pelajar
dapat:
Hayat
1.
Menentukan
punca
kuasa
dua
dua,
punca kuasa
dua,
kuasa
tiga dan
Di
pembelajaran
pelajar
dapat:
Spiritual

Komunikasi
Di akhir
akhir
pembelajaran
pelajar
dapat:
1.
Melanjutkan
konsep
integer
kepada

Berfikiran
Kritikal
&
Kepimpinan
Berfikiran
Kritikal
& Menyelesaikan
pembahagian
integer.
Kerja
Sepasukan
1.
Melaksanakan
pengiraan
yang
melibatkan
nombor
berarah
(integer,
Komunikasi
Kepimpinan
Globalisasi
nombor
tanpa
menggunakan
Kepimpinan
punca
kuasa
tiga.
Masalah
Di akhir
pembelajaran
pelajar
dapat:
Kepimpinan
Kepimpinan
pecahan
untuk
menyelesaikan
Menyelesaikan

Kerja
Sepasukan
Komunikasi
Kerja
Sepasukan
Menyatakan
suatu
nombor
yang
3.
Operasi
bergabung
bagi
penambahan,
Komunikasi
melibatkan
nombor
berarah
(integer,
pecahan
dan
perpuluhan).
Melaksanakan
pengiraan
yang
1. 1.
Mempermudahkan
ungkapan
algebra

Berfikiran
Kritikal &&
Kerja
Sepasukan
kalkulator.
Teknologi
Maklumat
1.
Menyatakan
suatu
nombor
yang
didarab
Keusahawanan
Kerja
Sepasukan
masalah.
Masalah
Kepimpinan
1. 2.penolakan,
Menyatakan
punca
kuasa
tiga
suatu
Kerja
Sepasukan
didarab
pendaraban
dua
kali
dengan
dan
pembahagian
nombor

Berfikiran
Kritikal
&
pecahan
dan
perpuluhan).
melibatkan
nombor
berarah
(integer,
Melaksanakan
pengiraan
yang
Kerja
Sepasukan
Menyelesaikan
Komunikasi
dengan
menumpulkan
sebutan
Berfikiran
Kritikal
& Menyelesaikan
dengan
nombor
yang
sama
sebagai
Kepimpinan

Perbincangan/
Pembentangan

Berfikiran
Kritikal
& &
Menyenaraikan
kuasa
dua
sempurna.

Perbincangan/
Pembentangan
Kepimpinan
Pengurusan
Berfikiran
Kritikal
&

1.2.
Mempermudahkan
ungkapan
algebra
Teknologi
Maklumat
2.
Melanjutkan
konsep
integer
kepada
nombor
sebagai
suatu
nombor
yang
integer.

Berfikiran
Kritikal
&
Menyelesaikan
Masalah
yang
sama
sebagai
kuasa
tiga
Pembelajaran
Sepanjang
Hayat
2.
pecahan
Melaksanakan
dan
perpuluhan).
pengiraan
. dan
yang
melibatkan
gabungan
dua
atau
lebih
Masalah
kuasa
dua
nombor
tersebut
begitu
serupa.
Eksperimen
Kerja
Sepasukan
Menyelesaikan
3.didarab
Menentukan
sama
ada
suatu
nombor
Menyelesaikan
Eksperimen

Berfikiran
Kritikal
&
Menyelesaikan
Komunikasi
dengan
menumpulkan
sebutan
perpuluhan
untuk
menyelesaikan
Tandakan
pada
ruangan
dengan
nombor
yang
sama
Menyelesaikan
Teknologi
Maklumat
&
Kerja
Sepasukan
Masalah
nombor
tersebut
dan
begitu
juga
juga
sebaliknya.
melibatkan
gabungan
dua
atau
lebih
operasi
terhadap
nombor
berarah
Simulasi
Kerja
Sepasukan
Teknologi
Maklumat &
2.
Mendarab
ungkapan
algebra
dengan
Masalah
Masalah
Masalah
adalah
kuasa
dua sempurna.
Simulasi
Globalisasi
MOD
Komunikasi
Pembelajaran
Sepanjang
serupa.
masalah
.
Berfikiran
Kritikal
&
Menyelesaikan

dua
kali
menghasilkan
nombor
Masalah
berkenaan
Teknologi
Maklumat
sebaliknya.
Projek
operasi
terhadap
berarah
termasuk
penggunaan
tanda
kurung.
2.suatu
Menentukan
kuasa nombor
dua suatu
nombor
Komunikasi
Teknologi
Maklumat
&&&
nombor
Teknologi
Maklumat
Teknologi
Maklumat
&

Berfikiran
Kritikal
&
Menyelesaikan
MOD
Masalah
MOD
Pembelajaran
Sepanjang
Hayat

PEMBELAJARAN:
Projek
Perbincangan/
Pembentangan

Berfikiran
Kritikal
&
Menyelesaikan
Hayat
2.2.
Mendarab
ungkapan
algebra
dengan
tersebut.
Teknologi
Maklumat
&
ARAS PEMBELAJARAN Pembelajaran
Komunikasi
Luar
Bilik
Darjah/Lawatan
Menentukan
kuasa
tiga
suatu
Komunikasi
tanpa
menggunakan
kalkulator
dan
termasuk
penggunaan
tanda
kurung.
Masalah
Keusahawanan
3.
Mengemuka
dan
menyelesaikan
Pembelajaran
Sepanjang
Komunikasi
Komunikasi

PEMBELAJARAN:
Masalah
Teknologi
Maklumat
&
PEMBELAJARAN:
Perbincangan/
Pembentangan
MOD

Perbincangan/
Pembentangan
Eksperimen
Pembelajaran
Luar
Globalisasi
suatu
nombor
Integrasi
Teknologi
Maklumat
Komunikasi
punca
kuasa tiga
suatu
Pembelajaran
Sepanjang
Hayat
Pembelajaran
Sepanjang
menggunakan
kalkulator.
2.
PENGETAHUAN
Teknologi
Maklumat
&
nombor
tanpa
menggunakan
Globalisasi
Tandakan
pada
ruangan
3.Menentukan
Mengemuka
dan
menyelesaikan
Hayat
masalah
yang
melibatkan
nombor
Pembelajaran
Sepanjang
Komunikasi
Teknologi
Maklumat
&
Eksperimen

PEMBELAJARAN:
Pembelajaran
Sepanjang
MOD
Perbincangan/
Pembentangan
Simulasi
Eksperimen
B.Darjah/Lawatan
Pengurusan
Lain-lain
(Nyatakan)
Keusahawanan
Komunikasi
Pembelajaran
Sepanjang
Hayat
integer
tanpa
menggunakan
Pembelajaran
Hayat
Hayat
Komunikasi
kalkulator.
masalah
yang
melibatkan nombor
berarah.
KEFAHAMAN
Globalisasi
berkenaan
Eksperimen
Projek
Hayat Sepanjang
PEMBELAJARAN: Simulasi
Perbincangan/
Pembentangan
Globalisasi
Simulasi
Integrasi
Teknologi
Maklumat
Keusahawanan
Pembelajaran
Sepanjang
Hayat
MOD
Hayat
MOD
Pengurusan
Pembelajaran
Sepanjang
Hayat
Globalisasi
kalkulator.
Globalisasi

Projek
berarah.
Simulasi
Pembelajaran
Luar Bilik Darjah/Lawatan
APLIKASI
Keusahawanan
Globalisasi
Eksperimen
Projek
Lain-lain
(Nyatakan)
Globalisasi
PEMBELAJARAN:
Perbincangan/
Pembentangan
PEMBELAJARAN:
Globalisasi

Perbincangan/
Pembentangan
MOD
Pembelajaran
Luar
Bilik
Darjah/Lawatan
Keusahawanan
Tandakan
pada
ruangan
Keusahawanan
Projek
Integrasi
Teknologi
Maklumat
Keusahawanan
MOD
Pengurusan
Globalisasi
Tandakan
pada ruangan berkenaan
ANALISIS
Pengurusan
RINGKASAN
Simulasi
Keusahawanan
Globalisasi
Pembelajaran
Luar

Eksperimen

PEMBELAJARAN:
Perbincangan/
Pembentangan
MOD
Integrasi
Teknologi
Maklumat
Eksperimen
Pembelajaran
Luar
Bilikkembali
Darjah/Lawatan
Keusahawanan
Lain-lain
(Nyatakan)
MOD
PEMBELAJARAN:
Keusahawanan
berkenaan

Pengurusan
Perbincangan/
Pembentangan
Pengurusan
i.
Pelajar
mengimbas
pengetahuan
sedia
AKTIVITI:
Projek
PENILAIAN
B.Darjah/Lawatan
Tandakan
pada ruangan
Pengurusan
Pengurusan
pada
ruangan berkenaan
Simulasi
Eksperimen

PEMBELAJARAN:
Lain-lain
(Nyatakan)
Keusahawanan
Perbincangan/
Pembentangan
Integrasi
Teknologi
Maklumat
Simulasi
PEMBELAJARAN: Tandakan
Perbincangan/
Pembentangan
Keusahawanan
Pengurusan
Tandakan
padapada
ruangan
berkenaan
Eksperimen
ada
berkaitan
penambahan
dan
penolakan
Tandakan
ruangan

Pembelajaran
Luar
Integrasi
Teknologi
Maklumat
RINGKASAN
SINTISIS
/ KREATIVITI i. Projek
Simulasi
berkenaan
Guru(Nyatakan)
memberi soalan-soalan
Eksperimen
Tandakan
ruangan
Pengurusan
Lain-lain
Tandakan
padapada
ruangan
berkenaan
Projek
Eksperimen

Tandakan
pada
ruangan
integer
yang
telah dipelajari
semasa tingkatan
ARAS PEMBELAJARAN Simulasi
Pengurusan
Tandakan
pada
ruangan
berkenaan
B.Darjah/Lawatan
Tandakan
pada
ruangan
Projek
Pembelajaran
Luar
Bilik
Lain-lain
(Nyatakan)
AKTIVITI:
Simulasi
Pengurusan
bermasalah
yang
melibatkan
kuasa
tida
PENTAKSIRAN
DAN
berkenaan
.
Pembelajaran
Luar
Simulasi

RINGKASAN
satu.
( kaedah
imbangan
guna kertas warna)
Tandakan
pada
Projek
berkenaan
PENTAKSIRAN
DAN PENILAIAN
Pembelajaran
Luarkuasa
BilikMaklumat
Darjah/Lawatan
Tandakan
padaruangan
ruanganberkenaan
berkenaan
Darjah/Lawatan
Integrasi
Projek
Teknologi
berkenaan

berkenaan
dan
punca
tiga.
Tandakan
pada
ruangan
berkenaan
PENILAIAN

PENGETAHUAN
.
Tandakan
pada
ruangan
RINGKASAN
B.Darjah/Lawatan
AKTIVITI:
ii.
Guru
memberi
penerangan
dan
contoh
untuk
i.
Pelajar
menjawab
latihan
pembahagian
Projek
Pembelajaran
Luar
Integrasi
Teknologi
Maklumat
ARAS
PEMBELAJARAN
Tandakan
pada
ruangan
berkenaan
Integrasi
Teknologi
Maklumat
Pembelajaran
Luar Bilik
Darjah/Lawatan
ARAS
PEMBELAJARANii.Tandakan
Lain-lain
(Nyatakan)
pada
ruangan
berkenaan
Amali/Eksperimen:
Tandakan
pada
ruangan
Pelajar
menyelesaikan
soalan-soalan
Amali/Eksperimen:
AKTIVITI:
RINGKASAN
Integrasi
Teknologi
Maklumat
berkenaan
pendaraban
integer.
Tandakan
pada
ruangan
berkenaan
Tandakan
ruangan
Pembelajaran
Luar
integer
setelah
guru
memberi penerangan.
Lain-lain
(Nyatakan)
Tandakan
padapada
ruangan
berkenaan
B.Darjah/Lawatan
Integrasi
Teknologi
Maklumat
Lain-lain
(Nyatakan)

KEFAHAMAN

PENGETAHUAN
RINGKASAN
Tandakan
pada
ruangan
Projek:
diberi.
berkenaan
AKTIVITI: DAN PENILAIAN
Projek:
i. Lain-lain
Melaksanakan
penambahan,
PENTAKSIRAN
Pelajar
Tandakan pada
padaruangan
ruanganberkenaan
berkenaan
PENGETAHUAN
Lain-lain
(Nyatakan)
iii.ii.
menyalin
dan
melengkapkan
jadual
B.Darjah/Lawatan
Murid
menggunakan
kalkulator
untuk
(Nyatakan)
Tandakan
berkenaan
Integrasi
Teknologi
Maklumat
Tandakan
pada
ruangan
berkenaan

AKTIVITI:
KEFAHAMAN
i.i.pendaraban.
Guru
menerangkan
apa
yang
berkenaan
iii.
Guru
membantu
pelajar
yang
Pembentangan:
ARAS PEMBELAJARAN
Tandakan
pada
ruangan
berkenaan
Membanding
dan
menyusun
penolakan,
pendaraban
atau

Pembentangan:
APLIKASI

Tandakan
pada
ruangan
berkenaan
Amali/Eksperimen:
Integrasi
Teknologi
Maklumat
membanding
dan mengesahkan jawapan.
Lain-lain
(Nyatakan)
Tandakan
ruangan
berkenaan
.

RINGKASAN
KEFAHAMAN
bermasalah.
Tandakan pada
pada
ruangan
dimaksudkan
dengan
punca kuasa
APLIKASI
pecahan.
pembahagian
yang
melibatkan
dua
iv.
Latihan
lisan
pendaraban
integer.
Ujian:
Tandakan
pada
ruangan
berkenaan
Tandakan
pada
ruangan
berkenaan
Ujian:
Tandakan
pada
ruangan
berkenaan
iii.
Menyelesaikan
masalah
yang
berkaitan
Lain-lain
(Nyatakan)
Projek:

.
PENTAKSIRAN
Guru
Tandakan
pada ruangan berkenaan
PENGETAHUAN
AKTIVITI: DAN PENILAIAN
dua.dan
didedahkan
dengan
symbol
berkenaan
i.Tandakan
menyemak
latihan
pelajar
ANALISIS
ii.
Melaksanakan
penambahan,
nombor
berarah.
ANALISIS
RINGKASAN
RINGKASAN
Peperiksaan:
Guru
pada
dan
ruangan
pelajar
berkenaan
membincangkan
Tandakan
pada

i.latihan.
Melaksanakan
pengiraan
yang
APLIKASI
dengan
situasi
kehidupan
sebenar
seperti
Peperiksaan:
Pembentangan:
Tandakan
pada ruangan
ruangan berkenaan
berkenaan
ARAS
PEMBELAJARAN
Set
punca
kuasa
dua
Amali/Eksperimen:
BAHAN
BANTU
secara
rawak.
AKTIVITI:
ii.
Melaksanakan
pengiraan
yang
RINGKASAN
PENILAIAN
i.
Guru
menerangkan
nombor
kuasa
dua
dan
AKTIVITI:
penolakan,
pendaraban
atau
KEFAHAMAN

soalan
yang
telah
dijawab
pada
i.
Melaksanakan
pengiraan
yang
melibatkan
gabungan
dua
atau
lebih
Lain-lain
(Nyatakan):
RINGKASAN
BAHAN
BANTU
Kalkulator
wang,suhu,
aras
air
dan
jarak.
PENILAIAN

Lain-lain
(Nyatakan):
Kertas
warna.
Ujian:
BELAJAR
(BBB):
ii. Guru
Pelajar
menjawab
latihan
Band
1 dan
Projek:
ANALISIS
dan
pelajar
membincangkan
AKTIVITI:
gabungan
dua
atau
lebih
memberi
beberapa
contoh
PENTAKSIRAN
DAN PENILAIAN
PENGETAHUAN
kelas
yang
lalu.
SINTISIS
/ KREATIVITI
melibatkan
pembahagian
gabungan
terhadap
dua
pecahan.
atau
lebih
operasi
terhadap
nombor
berarah
AKTIVITI:
BELAJAR
(BBB):
kerja
Latihan
Bertulis
i. melibatkan
Guru2.
menerangkan
kuasa
tiga
i.ii.Buku
Guru
mengaitkan
persaaam
kuasa
dua
Peperiksaan:
Band
APLIKASI
Pembentangan:
Set
latihan.
ARAS
PEMBELAJARAN
operasi
jawapan
terhadap
latihan
nombor
pada
kelas
berarah
yang
SINTISIS
/
KREATIVITI
BAHAN
BANTU
ii.
Pelajar
dapat
memahami
kuasa
dua
suatu
iii.
Menjawab
latihan
berkaitan
operasi
terhadap
nombor
berarah
ii.
termasuk
Pelajar
menjawab
penggunaan
latihan
tanda
berkitan
kurung.
Amali/Eksperimen:
PENTAKSIRAN
dengan
mengaitkan
isipadu
kubus.
Latihan
Bertulis DAN
RUJUKAN/
,punca
kuasa
dan kuasa
tiga , punca
PENILAIAN
KEFAHAMAN

kalkalator
Lain-lain
(Nyatakan):(BBB):
iii.ii.
Guru
dan
pelajar
membincangkan
BELAJAR
termasuk
penggunaan
tanda
nombor
ialah
apabila
nombor
itukurung.
didarab
lalu.
Ujian:
Buku
teks
termasuk
penggunaan
tanda
kurung.
memudahkan
ungkapan
algebra
Meneroka
penambahan,
penolakan,
ARAS
PEMBELAJARAN
SUMBER:
PENILAIAN
penambahan,
penolakan,
Projek:
ANALISIS
Guru
menunjukkan
kaedah
kuasa
tiga.
PENTAKSIRAN
DAN PENILAIAN
dengan
PENGETAHUAN
RUJUKAN/
ARAS
PEMBELAJARAN
jawapan.
Latihan
Bertulis
nombor
itu sendiri.
SINTISIS
/ KREATIVITI
iii.
Latihan
menambah
dan
tolak
Peperiksaan:
ii.
Meneroka
penambahan,
penolakan,
pendaraban
dan
pembahagian
iii.
Guru
memantau
pelajar
dan
membei
APLIKASI
Amali/Eksperimen:

PENGETAHUAN
ARAS PEMBELAJARAN
menggunakan
kalkalator
untuk
Pembentangan:
pendaraban
atau
pembahagian
Pelajar
menggunakan
kalkulator
untuksama
SUMBER:
Buku
teks
Amali/Eksperimen:
PENGETAHUAN
iii.ii.
Guru
juga
memberi
contoh
luas
segiempat
PENILAIAN
KEFAHAMAN
ungkapan
algebra
dengan
pendaraban
dan
pembahagian
menggunakan
anggaran
dansecara
bimbingan
yang
sewajarnya
Lain-lain
(Nyatakan):
megira
nombor
kuasa
3.
Projek:
RUJUKAN/

KEFAHAMAN
PENTAKSIRAN
DAN
PENILAIAN
Modul
Hebat
(GANGSA)
meneroka
hubungan
antara
kuasa
tiga
Ujian:
BAHAN
BANTU
terhadap
pecahan.
BAHAN BANTU
Set
PBS.
dalam
bentukstandard.
kuasa
dua.
Projek:
ANALISIS

KEFAHAMAN
PENTAKSIRAN
DAN PENILAIAN
Latihan
PENGETAHUAN
Buku
teks
menggunakan
anggaran
dan
algoritma
individu
jika
perlu.
membuang
tanda
kurung
dan
Set
SUMBER:
Latihan
Bertulis
iii.
Pelajar
menjawab
latihan
yang
BELAJAR
(BBB):
Pembentangan:
dan
punca
kuasa
tiga.
SINTISIS
/ KREATIVITI
APLIKASI
Amali/Eksperimen:
Peperiksaan:
REFLEKSI:
BELAJAR
(BBB):iv. Aktiviti kelas
APLIKASI
diteruskan
dengan contoh-contoh
Pembentangan:
APLIKASI
Amali/Eksperimen:
algoritma
Modulmengumpul
Hebat
/ Soalanstandard.
KBAT
BAHAN
BANTU
sebutan
serupa.
diberikan.
PENILAIAN
Skema
HEBAT
iii.
Pelajar
menjawab
latihan
yang
diberikan
KEFAHAMAN

Ujian:
BAHAN
BANTU
BAHAN
BANTU
Kalkulator
ANALISIS
Projek:
mudah
tanpa
menggunakan
kalkulator.

Lain-lain (Nyatakan):
Ujian:
REFLEKSI:(BBB):
BELAJAR
ANALISIS
Projek:
ANALISIS
BELAJAR
(BBB):
Modul
Hebat(SET
PERAK
DAN
EMAS)
BAHAN
BANTU
oleh
guru
dengan
bimbingan.
BELAJAR
(BBB):
Buku
kerja
Peperiksaan:
PENILAIAN
Pembentangan:
Latihan
Bertulis
RUJUKAN/
SINTISIS
/ KREATIVITI
Peperiksaan:
RUJUKAN/
APLIKASI
PENILAIAN
Pembentangan:
REFLEKSI:
BAHAN
BANTU
kalkalator
Kalkulator
BELAJAR
(BBB):
BAHAN
BANTU
Modul
PBS
RUJUKAN/
Buku teks

Lain-lain
SUMBER:
(Nyatakan):
SINTISIS
Ujian:
/ KREATIVITI
PENILAIAN
SUMBER:
Buku
teks
teks
Lain-lain
(Nyatakan):
Buku
BELAJAR
(BBB):
Buku
kerja
SINTISIS
/
KREATIVITI
BELAJAR
(BBB):
Ujian:
SUMBER:
BAHAN BANTU
Kalkulator
ANALISIS
PENTAKSIRAN
Peperiksaan:
DAN
RUJUKAN/
RUJUKAN/
Latihan
Bertulis
SINTISIS
/
KREATIVITI
BELAJAR
(BBB):
Bukuteks
kerja
Peperiksaan:
REFLEKSI:
Buku
Latihan
Bertulis
SUMBER:
PENILAIAN
RUJUKAN/
SUMBER:
Buku teks
Lain-lain
(Nyatakan):

REFLEKSI:
REFLEKSI:
PENILAIAN

Lain-lain
(Nyatakan):
Buku teks
RUJUKAN/
SUMBER:
RUJUKAN/
Amali/Eksperimen:
REFLEKSI:
Latihan
Bertulis
SUMBER:
Buku teks
teks
SUMBER:
Buku
Latihan
Bertulis
SINTISIS
/ KREATIVITI
REFLEKSI:
Projek:
SPESIFIKASI PEMBELAJARAN HARIAN
REFLEKSI:
Pembentangan:
TARIKH/ HARI:
5.2.2017
AHAD
REFLEKSI:
REFLEKSI:
Ujian:MASA:
3.30-4.30
KEMAHIRAN INSANIAH
Peperiksaan:
TINGKATAN:
2 CERDAS
Tanggungjawab Sosial

Lain-lain
(Nyatakan):
MATA
MATEMATIK
Menghargai Alam Sekitar
PELAJARAN:
Etika, Moral dan
Latihan Bertulis