Anda di halaman 1dari 19

REKAP NILAI S

SMK NEGER
Mata Pelajaran
Kelas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nama Siswa

ABD AWAB
ABD ROHIM
ABDUL KAMIL
AHLUS SIDDIQIN
ALI MUSTOFA
BADRUS SHOLEH
DANI PURWANTO
FATHUR ROSI
HASBULLOH
KHOIRUL ANAM
MOH FADHUR ROSI
MOH FATAHHIDAYAT
MOH NOR HIDAYAT AZIS

MOH SUBAIDI
MOH SUKDI
MOH TINGWAR
MOHAMMAD ADIM
MOHAMMAD HISAN
NADIFAL HOIRI
NUSUKI
RIZQI KURNIAWAN
SAFIUDDIN

SARIFUDDIN
SOFYAN
SYAIFUL BAHRI

Program Studi Keahlian


Paket Keahlian

: Kimia
: XI TEI 2
Berdoa
1
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

sebelum memulaia kativitas


2
3
4
5
6
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

1
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

Khusuk dalam berdoa


2
3
4
5
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

: TEI
: TEI

ASPEK YANG DI NILAI / DI AMATI


Khusuk dalam beribadah
1
2
3
4
5
6
78
78
80
80
78
78
80
80
78
78
80
80
81
81
76
76
76
76
77
77
74
74
74
74
79
79
74
74
74
74
73
73
80
80
77
77
76
76
74
74
78
78
78
78
74
74
81
81
72
72

Semester
Tahun Pelaja

1
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

Beribadah tepat waktu


2
3
4
5
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

1
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

Perilaku Bersyukur
2
3
4
5
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

Konversi Nilai Akhir


(0 - 100)
96 - 100
91 - 95
86 - 90
81 - 85
75 - 80
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
54

P
KI 1 dan K1 2 , Ekstra
(1- 4)K 3 K 4
4,00
A
SB ( Sangat Baik)
3,67 A 3,33 B +
3,00
B
B (Baik)
2,67 B 2,33 C +
2,00
C
C (Cukup)
1,67 C 1,33 D +
K ( Kurang)
1,00
D

ILAI SPIRITUAL (KI 1)


NEGERI 1 SAMPANG

ster
Pelajaran

: 1 (Satu)
: 2014 - 2015

Rerata
(0-100)
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

156
160
156
160
156
160
162
152
152
154
148
148
158
148
148
146
160
154
152
148
156
156
148
162
144

GABUN
GAN

Konversi
(1-4)

Skala Predikat

78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
3.00
2.67
2.67
2.67
2.33
2.33
2.67
2.33
2.33
2.33
2.67
2.67
2.67
2.33
2.67
2.67
2.33
3.00
2.33

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
C
C
C
B
B
B
C
B
B
C
B
C

Deskripsi
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah

baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik

dalam
dalam
dalam
dalam
dalam
dalam
dalam

mengamalkan
mengamalkan
mengamalkan
mengamalkan
mengamalkan
mengamalkan
mengamalkan

agama
agama
agama
agama
agama
agama
agama

yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang

dianutnya,
dianutnya,
dianutnya,
dianutnya,
dianutnya,
dianutnya,
dianutnya,

konsisten
konsisten
konsisten
konsisten
konsisten
konsisten
konsisten

menunjukkan
menunjukkan
menunjukkan
menunjukkan
menunjukkan
menunjukkan
menunjukkan

sikap
sikap
sikap
sikap
sikap
sikap
sikap

tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung

jawab,
jawab,
jawab,
jawab,
jawab,
jawab,
jawab,

percaya
percaya
percaya
percaya
percaya
percaya
percaya

diri,
diri,
diri,
diri,
diri,
diri,
diri,

santun
santun
santun
santun
santun
santun
santun

dan
dan
dan
dan
dan
dan
dan

disiplin
disiplin
disiplin
disiplin
disiplin
disiplin
disiplin

Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah

baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
cukup baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
cukup baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
cukup baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
cukup baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
cukup baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
cukup baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
cukup baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin
cukup baik dalam mengamalkan agama yang dianutnya, konsisten menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, santun dan disiplin

Sampang,
Guru Mata Pelajaran,

MAHRUROH, SPd

REKAP NILAI SOSIAL (KI 2)


SMK NEGERI 1 SAMPANG
Mata Pelajaran
Kelas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nama Siswa
ABD AWAB
ABD ROHIM
ABDUL KAMIL
AHLUS SIDDIQIN
ALI MUSTOFA
BADRUS SHOLEH
DANI PURWANTO
FATHUR ROSI
HASBULLOH
KHOIRUL ANAM
MOH FADHUR ROSI
MOH FATAHHIDAYAT
MOH NOR HIDAYAT AZIS
MOH SUBAIDI
MOH SUKDI
MOH TINGWAR
MOHAMMAD ADIM
MOHAMMAD HISAN
NADIFAL HOIRI
NUSUKI
RIZQI KURNIAWAN
SAFIUDDIN
SARIFUDDIN
SOFYAN
SYAIFUL BAHRI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Program Studi Keahlian


Paket Keahlian

: Kimia
: XI TEI 2

1
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

Tanggung Jawab
2
3
4
5
6
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

1
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

2
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

Jujur
3
4

1
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

2
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

Peduli
3
4

: TEI
: TEI

ASPEK YANG DI NILAI / DI AMATI


Kerja Sama
Santun
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
78 78
78 78
80 80
80 80
78 78
78 78
80 80
80 80
78 78
78 78
80 80
80 80
81 81
81 81
76 76
76 76
76 76
76 76
77 77
77 77
74 74
74 74
74 74
74 74
79 79
79 79
74 74
74 74
74 74
74 74
73 73
73 73
80 80
80 80
77 77
77 77
76 76
76 76
74 74
74 74
78 78
78 78
78 78
78 78
74 74
74 74
81 81
81 81
72 72
72 72

Semester
Tahun Pelajaran

1
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

Percaya Diri
2
3
4
5
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

1
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

2
78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

Disiplin
3
4

Konversi Nilai Akhir


(0 - 100)
96 - 100
91 - 95
86 - 90
81 - 85
75 - 80
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
54

P
KI 1 dan K1 2 , Ekstra
(1- 4)
K3K4
4,00 A
SB ( Sangat Baik)
3,67 A 3,33 B +
3,00 B
B (Baik)
2,67 B 2,33 C +
2,00 C
C (Cukup)
1,67 C 1,33 D +
K ( Kurang)
1,00 D

ter
Pelajaran

plin

: 1 (Satu)
: 2014 - 2015
Rerata
(0-100)

Konversi
(1-4)

Skala Predikat

78
80
78
80
78
80
81
76
76
77
74
74
79
74
74
73
80
77
76
74
78
78
74
81
72

2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
3.00
2.67
2.67
2.67
2.33
2.33
2.67
2.33
2.33
2.33
2.67
2.67
2.67
2.33
2.67
2.67
2.33
3.00
2.33

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
C
C
C
B
B
B
C
B
B
C
B
C

Deskripsi
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki
Memilki

tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung
tanggung

jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab
jawab

yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang
yang

baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
cukup baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama,
cukup baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama,
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
cukup baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama,
cukup baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama,
cukup baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama,
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
cukup baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama,
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
cukup baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama,
baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama, cukup
cukup baik, jujur dan peduli terhadap teman, dapat bekerja sama dan santun dengan sesama,

percaya diri dan disiplin.


percaya diri dan disiplin.
percaya diri dan disiplin.
percaya diri dan disiplin.
percaya diri dan disiplin.
percaya diri dan disiplin.
percaya diri dan disiplin.
percaya diri dan disiplin.
percaya diri dan disiplin.
percaya diri dan disiplin.
cukup percaya diri dan disiplin.
cukup percaya diri dan disiplin.
percaya diri dan disiplin.
cukup percaya diri dan disiplin.
cukup percaya diri dan disiplin.
cukup percaya diri dan disiplin.
percaya diri dan disiplin.
percaya diri dan disiplin.
percaya diri dan disiplin.
cukup percaya diri dan disiplin.
percaya diri dan disiplin.
percaya diri dan disiplin.
cukup percaya diri dan disiplin.
percaya diri dan disiplin.
cukup percaya diri dan disiplin.

Sampang,
Guru Mata Pelajaran,

MAHRUROH, SPd

REKAP NILAI PENGETAHUAN (KI 3)


SMK NEGERI 1 SAMPANG
Mata Pelajaran
Kelas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Program Studi Keahlian


Paket Keahlian

: Kimia
: XI TEI 2
Nama Siswa

ABD AWAB
ABD ROHIM
ABDUL KAMIL
AHLUS SIDDIQIN
ALI MUSTOFA
BADRUS SHOLEH
DANI PURWANTO
FATHUR ROSI
HASBULLOH
KHOIRUL ANAM
MOH FADHUR ROSI
MOH FATAHHIDAYAT
MOH NOR HIDAYAT AZIS
MOH SUBAIDI
MOH SUKDI
MOH TINGWAR
MOHAMMAD ADIM
MOHAMMAD HISAN
NADIFAL HOIRI
NUSUKI
RIZQI KURNIAWAN
SAFIUDDIN
SARIFUDDIN
SOFYAN
SYAIFUL BAHRI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Konversi Nilai Akhir
(0 - 100)
96 - 100
91 - 95
86 - 90
81 - 85
75 - 80
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59

KD 3.1
81
83
86
85
82
84
86
80
82
85
0
53
87
52
0
80
86
80
80
27
80
78
86
86
0

KD 3.2
84
77
79
52
25
25
84
51
0
25
0
25
85
25
25
77
25
25
79
25
80
78
25
81
25

(1- 4)
4,00
3,67
3,33
3,00
2,67
2,33
2,00
1,67
1,33

P
K3K4
A
AB+
B
BC+
C
CD+

SEMESTER 1
NILAI PROSES
KD 3.3
KD 3.4
KD 3.5

KI 1 dan K1 2 , Ekstra

KD 3.6

: TEI
: TEI

UTS
48
29
41
36
55
0
56
0
0
48
0
0
38
0
31
40
40
40
40
35
44
0
33
29
0

UAS
70
90
64
71
64
86
77
91
75
81
56
72
83
82
72
75
82
48
54
75
83
75
68
95
75

Rerata
(0-100)
82
80
82
68
54
54
85
66
41
55
0
39
86
39
13
78
56
53
79
26
80
78
56
83
13

Konversi
(1-4)
3.00
2.67
3.00
2.00
1.00
1.00
3.00
2.00
0.67
1.00
#N/A
0.33
3.33
0.33
0.33
2.67
1.33
1.00
2.67
0.33
2.67
2.67
1.33
3.00
0.33

Sampang,
Guru Mata Pelajaran,

SB ( Sangat Baik)
B (Baik)
C (Cukup)
K ( Kurang)

MAHRUROH, SPd

Skala
Predika
t
B
BB
C
D
D
B
C
D
D
#N/A
D
B+
D
D
BD+
D
BD
BBD+
B
D

54

1,00

K ( Kurang)

REKAP NILAI KETERAMPILAN (KI 4)


SMK NEGERI 1 SAMPANG
Mata Pelajaran
Kelas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

: Kimia
: XI TEI 2

Nama Siswa
ABD AWAB
ABD ROHIM
ABDUL KAMIL
AHLUS SIDDIQIN
ALI MUSTOFA
BADRUS SHOLEH
DANI PURWANTO
FATHUR ROSI
HASBULLOH
KHOIRUL ANAM
MOH FADHUR ROSI
MOH FATAHHIDAYAT
MOH NOR HIDAYAT AZIS
MOH SUBAIDI
MOH SUKDI
MOH TINGWAR
MOHAMMAD ADIM
MOHAMMAD HISAN
NADIFAL HOIRI
NUSUKI
RIZQI KURNIAWAN
SAFIUDDIN
SARIFUDDIN
SOFYAN
SYAIFUL BAHRI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Konversi Nilai Akhir
(0 - 100)
96 - 100
91 - 95
86 - 90
81 - 85
75 - 80
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
54

Program Studi Keahlian


Paket Keahlian

KD 4.1
78
78
80
80
80
80
81
78
78
78
72
74
78
76
74
80
80
78
78
74
77
78
73
81
72

KD 4.2
79
79
80
80
80
80
81
79
79
79
75
73
79
77
76
80
80
79
79
76
78
79
75
81
72

(1- 4)
4,00
3,67
3,33
3,00
2,67
2,33
2,00
1,67
1,33
1,00

P
K3K4
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D

SEMESTER 1
NILAI PROSES
KD 4.3
KD 4.4

KD 4.5

KI 1 dan K1 2 , Ekstra
SB ( Sangat Baik)
B (Baik)
C (Cukup)
K ( Kurang)

KD 4.6

: TEI
: TEI

Rerata Konversi
Skala
(0-100)
(1-4)
Predikat
78
2.67
B78
2.67
B80
2.67
B80
2.67
B80
2.67
B80
2.67
B81
2.67
B78
2.67
B78
2.67
B78
2.67
B73
2.33
C+
74
2.33
C+
78
2.67
B77
2.67
B75
2.67
B80
2.67
B80
2.67
B78
2.67
B78
2.67
B75
2.67
B78
2.67
B79
2.67
B74
2.33
C+
81
2.67
B72
2.33
C+

Konversi Nilai Akhir

(0 - 100)

(1- 4)

K3K4

96 - 100

4,00

91 - 95

3,67

A-

86 - 90

3,33

B+

81 - 85

3,00

75 - 80

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

65 - 69

2,00

60 - 64

1,67

C-

55 - 59

1,33

D+

54

1,00

Konversi Nilai Akhir

(0 - 100)

(1- 4)

K3K4

96 - 100

4,00

91 - 95

3,67

A-

86 - 90

3,33

B+

81 - 85

3,00

75 - 80

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

65 - 69

2,00

60 - 64

1,67

C-

55 - 59

1,33

D+

54

1,00

KI 1 dan K1 2 , Ekstra

SB ( Sangat Baik)

B (Baik)

C (Cukup)

K ( Kurang)

KI 1 dan K1 2 , Ekstra

SB ( Sangat Baik)

B (Baik)

C (Cukup)

K ( Kurang)

Konversi Nilai Akhir

(0 - 100)

(1- 4)

K3K4

96 - 100

4,00

91 - 95

3,67

A-

86 - 90

3,33

B+

81 - 85

3,00

75 - 80

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

65 - 69

2,00

60 - 64

1,67

C-

55 - 59

1,33

D+

54

1,00

KI 1 dan K1 2 , Ekstra

SB ( Sangat Baik)

B (Baik)

C (Cukup)

K ( Kurang)

Score Nilai

Predik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Nilai Kompetensi
Pengetahuan
Keterampilan
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67

Sikap
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D+
D+
D+
D+
D+
CCCCCC
C
C
C
C
C+
C+
C+
C+
C+
BBBBBBB
B
B
B
B
B+
B+
B+
B+
B+
AAA-

0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
1
1
1
1
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
2
2
2
2
2
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
3
3
3
3
3
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.67
3.67
3.67

0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
1
1
1
1
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
2
2
2
2
2
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
3
3
3
3
3
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.67
3.67
3.67

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
SB
SB
SB

94
95
96
97
98
99
100

AAA
A
A
A
A

3.67
3.67
4
4
4
4
4

3.67
3.67
4
4
4
4
4

SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB