Anda di halaman 1dari 5

PANCASILA

1.
2.

KETUHANAN YANG MAHA ESA.


KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN

BERADAB.
3. PERSATUAN INDONESIA.
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIM
OLEH
DALAM

HIKMAH

KEBIJAKSANAAN

PERMUSYAWARATAN

PERWAKILAN.
5. KEADILAN

SOSIAL

SELURUH RAKYAT INDONESIA.

BAGI

UNDANG UNDANG DASAR NEGARA


REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

P E M B U K AAN

BAHWA, SESUNGGUHNYA KEMERDEKAAN ITU IALAH HAK


SEGALA BANGSA, DAN OLEH SEBAB ITU, MAKA PENJAJAHAN DI ATAS
DUNIA HARUS DIHAPUSKAN, KARENA TIDAK SESUAI DENGAN
PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN.
DAN PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
TELAH SAMPAILAH KEPADA SAAT YANG BERBAHAGIA DENGAN
SELAMAT SENTOSA MENGANTARKAN RAKYAT INDONESIA KE DEPAN
PINTU GERBANG KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA, YANG
MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR.
ATAS BERKAT RAKHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DAN
DENGAN DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR, SUPAYA
BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS, MAKA RAKYAT
INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI KEMERDEKAANYA.
KEMUDIAN DARIPADA ITU, UNTUK MEMBENTUK SUATU
PEMERINTAH NEGARA INDONESIA, YANG MELINDUNGI SEGENAP
BANGSA INDONESIA, DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN
UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN
KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN
DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI
DAN KEADILAN SOSIAL, MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN
KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA INDONESIA YANG TERBENTUK DALAM SUATU
SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERKEDAULATAN
RAKYAT DENGAN BERDASARKAN KEPADA : KETUHANAN YANG MAHA
ESA, KEMANUSIAAN YANG ADIL YANG BERADAB, PERSATUAN
INDONESIA, DAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN, SERTA
DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA.

DOA

YA ALLAH YA TUHAN KAMI


DENGAN MENYEBUT ASMA ALLAH, YANG MAHA PENGASIH
TAK PILIH KASIH, MAHA PENYAYANG TAK PANDANG ORANG.
YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PEMURAH, PENCURAH
RAHMAH KAMI SEMUA INI MAKHLUK YANG LEMAH, TIADA
DAYA DAN KEKUATAN TANPA KODRAT DAN IDRODATMU.
UNTUK ITU YA ALLAH, BERILAH KAMI KEKUATAN LAHIR
DAN BATIN DALAM MENUNTUT ILMU.
YA ALLAH TUHAN YANG MAHA MENGETAHUI
CURAHKANLAH KEPADA KAMI TAUFIK DAN HIDAYAHMU,
PERLINDUNGAN
DAN
PERTOLONGANMU,
SERTA
BIMBINGLAH KAMI DAN TUNJUKANLAH HAMBAMU INI
KEJALAN YANG BENAR YAITU BUKAN JALANYA ORANGORANG YANG ENGKAU MURKAI.
YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.
DISINI HAMBAMU BERKUMPUL, UNTUK MELAKSANAKAN
UPACARA
BENDERA,
SERTA
MEMANJATKAN
DOA
KEHADIRATMU, UNTUK ITU TERIMALH DOA HAMBAMU INI.

UPACARA BENDERA
HARI SENIN TANGGAL ..
DI SDN BELUN, KECAMATAN TEMAYANG

A. PERSIAPAN
1. Pemimpin Regu menyiapkan barisanya masing-masing.
2. Pemimpin Upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan.
3. Penghormatan kepada Pemimpin Upacara.
4. Laporan, Pimpinan Regu kepada Pemimpin Upacara
B. ACARA INTI
1. Pembina Upacara memasuki Lapangan Upacara
2. Penghormatan kepada Pembina Upacara
3. Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara
4. Pengibaran Bendera Sang Merah Putih, diiringi lagu Kebangsaan
Indonesia Raya
5. Mengheningkan Cipta
6. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
7. Pembacaan teks Pancasila oleh Pembina Upacara,ditirukan oleh
Peserta Upacara
8. Amanat oleh Pembina Upacara
9. Pembacaan Janji Siswa
10. Menyanyikan Lagu Nasional
11. Pembacaan Doa
C. PENUTUP.
1. Upacara selesai , Pemimpin Upacara lapor kepada Pembina Upacara
2. Penghormatan kepada Pembina Upacara
3. Pembina Upacara berkenan meniggalkan Lapangan Upacara
4. Penghormatan kepada Pemimpin Upacara
5. Pemimpin Upacara meninggalkan Lapangan Upacara,barisan dapat
Dibubarkan.

JANJI SISWA
1. TAQWA TERHADAP TUHAN YANG MAHA
ESA, SETIA TERHADAP TANAH AIR BANGSA,
SETIA KEPADA PANCASILA DAN UNDANG
UNDANG DASAR 1945.
2. ADAB TERHADAP ORANG TUA, HORMAT
TERHADAP GURU,
TINGGI

SERTA MENJUNJUNG

DERAJAT

DAN

MARTABAT

SEKOLAH.
3. BELAJAR

DENGAN

SUNGGUH-SUNGGUH

SEBAGAI BEKAL MASA DEPAN BANGSA.


4. BERPRESTASI DALAM RANGKA MENGISI
KEMERDEKAAN.
5.

MENJADI WARGA MASYARAKAT YANG BAIK


DAN

PEMUDA

INDONESIA

BERTANGGUNG JAWAB.

YANG