Anda di halaman 1dari 26

TARIKH: 4 JANUARI 2017(RABU)

PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 6 CERDIK
MASA: 1220-1250 (30 MINIT)
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL.
Tajuk : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF.
Standard Kandungan :
1.1. Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang
sihat.
Standard Pembelajaran:
1.1.1 Menganalisis perubahan fizikal lelaki dan perempuan kea lam remaja.
Langkah Pengajaran :
1. Menyatakan perubahan fizikal lelaki dan perempuan apabila memasuki
alam remaja.
2. Bincang tentang aspek perubahan fizikal lelaki dan perempuan apabila
meningkat remaja.
3. Membina peta pemikiran tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan
yang mewajarkan batasan pergaulan antara murid lelaki dan murid
perempuan.
BBP: Buku teks
REFLEKSI:

TARIKH: 9 JANUARI 2017(ISNIN)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 6 CERDIK
MASA: 1250-1320 (30 MINIT)
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL.
Tajuk : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF.
Standard Kandungan :
1.1. Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang
sihat.
Standard Pembelajaran:
1.1.2 Memahami perubahan diri sebagai remaja lelaki dan perempuan untuk
diterima serta dihargai.
Langkah Pengajaran :
1. Menyatakan semula perubahan yang berlaku terhadap fizikal lelaki dan
perempuan apabila meningkat remaja.
2. Menjelaskan dengan contoh perubahan diri sebagai remaja untuk diterima
dan dihargai.
3. Membina peta pemikiran tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan
yang mewajarkan batasan pergaulan antara murid lelaki dan murid
perempuan.
BBP: Buku teks
REFLEKSI:

TARIKH: 16 JANUARI 2017(ISNIN)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 6 CERDIK
MASA: 1250-1320 (30 MINIT)
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL.
Tajuk : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF.
Standard Kandungan :
1.1. Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang
sihat.
Standard Pembelajaran:
1.1.3 Mengaplikasi cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri remaja lelaki dan
perempuan.
Langkah Pengajaran :
1. Menyatakan semula perubahan yang berlaku terhadap fizikal lelaki dan
perempuan apabila meningkat remaja.
2. Menjelaskan melalui contoh cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri
sebagai remaja.
3. Meramalkan kesan sekiranya tidak menjaga kebersihan dan kesihatan diri.
BBP: Buku teks
REFLEKSI:

TARIKH: 23 JANUARI 2017(ISNIN)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 6 CERDIK
MASA: 1250-1320 (30 MINIT)
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL.
Tajuk : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF.
Standard Kandungan :
1.1. Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang
sihat.
Standard Pembelajaran:
1.1.3 Mengaplikasi cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri remaja lelaki dan
perempuan.
Langkah Pengajaran :
1. Menyatakan semula perubahan yang berlaku terhadap fizikal lelaki dan
perempuan apabila meningkat remaja.
2. Menjelaskan melalui contoh cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri
sebagai remaja.
3. Meramalkan kesan sekiranya tidak menjaga kebersihan dan kesihatan diri.
BBP: Buku teks
REFLEKSI:

HARI : RABU
TARIKH: 06 FEBRUARY 2013
PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 1030-1100
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL.
Tajuk : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF.
Standard Kandungan :
1.2. Mengetahui penjagaan kebersihan diri.

Standard Pembelajaran:
1.2.1 Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri.
1.2.2 Menjaga kebersihan diri- kepala, badan, tangan, kaki dan genital dengan
cara mandi yang betul.
Langkah Pengajaran :
1. Edarkan lembaran kerja 1.
2. Terangkan kepentingan menjaga kebersihan diri.
3. Bersoaljawab dengan murid tentang cara membersihkan setiap bahagian
tubuh.
4. Berbincang dengan murid tentang cara menjaga kebersihan diri dengan
betul.
5. Edarkan lembaran kerja 2 dan 3.
BBP: Permainan Maze
REFLEKSI:

PENDIDIKAN KESIHATAN
HARI : RABU
TARIKH: 20 FEBRUARY 2013
KELAS: TAHUN 1
MASA: 1030-1100
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL.
Tajuk : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF.
Standard Kandungan :

1.2. Mengetahui penjagaan kebersihan diri.


Standard Pembelajaran:
1.2.3. Menjaga kebersihan tangan dan kaki- cara dan masa mencuci dengan
betul.
1.2.4. Menjaga kebersihan kuku tangan dan kaki- cara membersih dan
memotong kuku dengan betul.
Langkah Pengajaran :
1. Periksaan kebersihan kuku murid di bilik darjah. Bersoaljawab dengan
murid tentang kebersihan kuku dan tangan.
2. Bincang mengenai cara membersihkan tangan dan kaki.
3. Keadaan yang memerlukan kita mencuci tangan dan kaki.
4. Tunjuk cara mencuci tangan dan kaki.
5. Murid mencuci tangan dengan betul.
BBP: Kad gambar.
REFLEKSI:

PENDIDIKAN KESIHATAN
HARI : KHAMIS
TARIKH: 27 FEBRUARY 2015
KELAS: TAHUN 1
MASA: 1200 1230 p.m.
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL.
TAJUK: KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF.
STANDARD KANDUNGAN :

1.2. Mengetahui penjagaan kebersihan diri.


STANDARD PEMBELAJARAN:
1.2.5. Menjaga kesihatan gigi- menggosok gigi dengan cara yang betul dan
mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi.
LANGKAH PENGAJARAN :
1. Bincang tentang kepentingan menjaga kebersihan gigi berpandukan
gambar gigi yang sihat dengan gigi yang telah rosak.
2. Murid melakukan aktiviti menggosok gigi dengan teknik yang betul secara
individu berpandukan poster.
3. Edarkan lembaran kerja 1 dan 2.
4. Edarkan permainan bagi aktiviti pengayaan.
BBP: berus gigi, ubat gigi dan cawan serta gambar poster.
REFLEKSI:

PENDIDIKAN KESIHATAN
HARI : KHAMIS
TARIKH: 4 MAC 2015
KELAS: TAHUN 1
MASA: 1200-1230 p.m.
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL.
TAJUK: KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF.
STANDARD KANDUNGAN :
1.2. Mengetahui penjagaan kebersihan diri.

STANDARD PEMBELAJARAN:
1.2.5. Menjaga kesihatan gigi- menggosok gigi dengan cara yang betul dan
mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi.
LANGKAH PENGAJARAN :
1. Bincang tentang kepentingan menjaga kebersihan gigi berpandukan
gambar gigi yang sihat dengan gigi yang telah rosak.
2. Murid melakukan aktiviti menggosok gigi dengan teknik yang betul secara
individu berpandukan poster.
3. Edarkan lembaran kerja 1 dan 2.
4. Edarkan permainan bagi aktiviti pengayaan.
BBP: berus gigi, ubat gigi dan cawan serta gambar poster.
REFLEKSI:

HARI : KHAMIS
TARIKH: 12 MAC 2015
PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1A
MASA: 1200-1230
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL.
Tajuk : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF.
Standard Kandungan :
1.2. Mengetahui penjagaan kebersihan diri.
Standard Pembelajaran:

1.2.1 Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri.


1.2.2 Menjaga kebersihan diri- kepala, badan, tangan, kaki dan genital dengan
cara mandi yang betul.
Langkah Pengajaran :
1. Edarkan lembaran kerja 1.
2. Terangkan kepentingan menjaga kebersihan diri.
3. Bersoaljawab dengan murid tentang cara membersihkan setiap bahagian
tubuh.
4. Berbincang dengan murid tentang cara menjaga kebersihan diri dengan
betul.
5. Edarkan lembaran kerja 2 dan 3.
BBP: Permainan Maze
REFLEKSI:

TARIKH: 26 MAC 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 1200-1230
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL.
Tajuk : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF.
Standard Kandungan :
1.1. Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan.
Standard Pembelajaran:

1.1.2 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat.


Langkah Pengajaran :
1. Jalankan permainan mengenai jantina dengan meminta murid menampal
kad gambar mengikut jantina pada papan tulis.
2. Bincang tentang aspek fizikal lelaki dan perempuan.
3. Terangkan tentang sentuhan selamat dan tidak selamat.
4. Tnjukkan gambar dan meminta murid mengenalpasti situasi sentuhan
selamat dan tidak selamat.
5. Terangkan cara mengatakan TIDAK dan JANGAN kepada sentuhan tidak
selamat.
6. Murid menyanyikan lagu tak boleh sentuh
BBP: Keratan gambar dan lirik lagu.
REFLEKSI:

TARIKH: 2 APRIL 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 1200-1230
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL.
Tajuk : PEMAKANAN.
Standard Kandungan :
1.4. Mengetahui jenis makanan harian.
Standard Pembelajaran:
1.4.1 Memilih jenis makanan harian yang berkhasiat

Langkah Pengajaran :
1.
2.
3.
4.
5.

Guru melekatkan beberapa jenis makanan harian di hadapan.


Murid memberitahu jenis makanan yang mereka amalkan.
Terangkan tentang jenis makanan berkhasiat
Murid diminta untuk mengelaskan jenis makanan tersebut..
Murid membentangkan jawapan di hadapan kelas.

BBP: Keratan gambar, kad manila, marker pen


REFLEKSI:

TARIKH: 9 APRIL 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 1200-1230
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL.
Tajuk : PEMAKANAN.
Standard Kandungan :
1.5Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat.
Standard Pembelajaran:
1.5.1 Menentukan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih dan selamat.
Langkah Pengajaran :

1. Guru melekatkan gambar beberapa situasi keadaan makanan dan


minuman.
2. Murid membezakan antara makanan dan minuman yang bersih dan tidak.
3. Terangkan tentang kebaikan memilih makanan dan minuman yang
selamat.
4. Murid diberi gambar keadaan makanan dan diminta untuk mengelaskan.
5. Murid membentangkan jawapan di hadapan kelas.
BBP: Keratan gambar, kad manila, marker pen
REFLEKSI:

TARIKH: 16 APRIL 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 1200-1230
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL.
Tajuk : PEMAKANAN.
Standard Kandungan :
1.6Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat.
Standard Pembelajaran:
1.5.5 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman yang cukup, bersih dan
selamat.
Langkah Pengajaran :

1. Guru melekatkan gambar beberapa gambar makanan dan minuman.


2. Murid diminta memberitahu kebaikan amalan pengambilan yang cukup,
bersih dan selamat.
3. Guru memberi masa kepada murid untuk menulis tentang amalan
tersebut.
4. Murid diminta untuk bercerita tentang amalan pengambilan makanan dan
minuman yang cukup, bersih dan selamat.
5. Guru memberi ulasan untuk penambahbaikan.
BBP: Keratan gambar, kertas A4, marker pen
REFLEKSI:

TARIKH: 23 APRIL 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 1200-1230
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL.
Tajuk : PENYALAHGUNAAN BAHAN.
Standard Kandungan :
1.6Mengetahui pelbagai jenis ubat.
Standard Pembelajaran:
1.6.1 Mengenali pelbagai jenis ubat.
1.6.2 Mengenalpasti tujuan ubat digunakan.
Langkah Pengajaran :

1. Guru menunjukkan pelbagai jenis ubat kepada murid.


2. Guru memberi penjelasan tentang jenis ubat serta tujuan menggunakan
ubat tersebut.
3. Murid menulis tentang jenis ubat serta tujuannya di dalam buku.
4. Murid diminta untuk menjelaskan ubat berdasarkan gambar yang
ditunjukkan oleh guru.
5. Guru memberi ulasan untuk penambahbaikan.
BBP: Keratan gambar, kertas A4, marker pen, kad manila
REFLEKSI:

TARIKH: 30 APRIL 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 1200-1230
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL.
Tajuk : PENYALAHGUNAAN BAHAN.
Standard Kandungan :
1.6Mengetahui pelbagai jenis ubat.
Standard Pembelajaran:
1.6.4 Mematuhi preskripsi doktor apabila mengambil ubat.
1.6.6 Memberi sebab ubatseseorang tidak selamat untuk orang lain.
Langkah Pengajaran :

1. Guru menunjukkan contoh preskripsi doktor.


2. Murid meneliti preskripsi doktor dan bertanya soalan.
3. Guru memberi penjelasan tentang maklumat yang terdapat di preskripsi
doktor.
4. Murid bercerita pengalaman mengambil ubat yang diberikan oleh doktor.
5. Guru memberi ulasan untuk penambahbaikan.
BBP: Keratan gambar, kertas A4, marker pen
REFLEKSI:

TARIKH: 25 JUN 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 1200-1230
MODUL 1 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL
Tajuk : PENYALAHGUNAAN BAHAN.
Standard Kandungan :
2.1Memahami perasaan
Standard Pembelajaran:
2.1.1 Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira, sedih, takut,
marah dan malu.
Langkah Pengajaran :
1. Guru bertanya perasaan murid pada ketika itu.

2. Guru menyatakan contoh situasi atau faktor yang dapat memperngaruhi


emosi.
3. Murid bermain permainan kotak beracun.
4. Murid dikehendaki membuat mimic muka yang sesuai berdasarkan kad
situasi yang mereka peroleh ketika permainan tersebut.
5. Guru memberi ulasan untuk penambahbaikan.
BBP: Keratan gambar, kertas A4, marker pen
REFLEKSI:

TARIKH: 2 JULAI 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 1200-1230
MODUL 1 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL
Tajuk : PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI
Standard Kandungan :
2.3Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga.
Standard Pembelajaran:
2.3.1 Mengenalpasti ahli dalam keluarag/penjaga.
2.3.2 Menyedari peranan ahli dalam keluarga/penjaga.
2.3.6 Mengenalpasti ahli dalam rumah.
Langkah Pengajaran :

1. Murid diminta untuk mempamerkan gambar ahli keluarga yang telah


dibawa.
2. Guru memilih beberapa orang murid untuk memperkenalkan keluarga
mereka.
3. Guru menceritakan peranan setiap ahli keluarga.
4. Murid dikehendaki menceritakan semula peranan ahli keluarga setelah
memperkenalkannya di hadapan kelas.
5. Guru memberi ulasan untuk penambahbaikan.
BBP: Keratan gambar, kertas A4, marker pen
REFLEKSI:

TARIKH: 8 JULAI 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 1030-1100
MODUL 1 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL
Tajuk : PERHUBUNGAN
Standard Kandungan :
2.4Memahami perhubungan dengan ibu bapa/ penjaga, ahli keluarga, rakan
sebaya dan individu lain.
Standard Pembelajaran:
2.4.1 Menjalin hubungan berkekalan dengan ibu bapa/ penjaga, ahli keluarga,
rakan sebaya dan orang lain.
Langkah Pengajaran :

1. Guru memperkenalkan lagu Keluarga Bahagia kepada murid.


2. Murid membaca dan memahami lirik lagu tersebut.
3. Guru menunjukkan demonstrasi bagaimana untuk menyanyikan lagu
tersebut.
4. Murid menyanyikan lagu bersama sama dalam kumpulan masing-masing.
5. Guru memberi ulasan.
BBP: Lirik lagu, audio, marker pen
REFLEKSI:

TARIKH: 6 OGOS 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 1030-1100
MODUL 1 : KESIHATAN PERSEKITARAN
Tajuk : PENYAKIT
Standard Kandungan :
3.1

Mengetahui kuman.

Standard Pembelajaran:
3.1.1 Menyedari kuman organisma yang berbahaya.
3.1.2 Menceritakan cara kuman membiak.
Langkah Pengajaran :

1. Guru bertanya kepada murid tentang pemahaman mereka terhadap


kuman.
2. Guru bersoal jawab tentang jenis penyakit..
3. Guru menerangkan tentang kuman yang menyebabkan penyakit
dan cara ia merebak.
4. Murid menjawab beberapa soalan yang ditanya oleh guru dan
menyiapkan lembaran kerja.
5. Guru menerapkan nilai murni dalam kalangan murid.
BBP: Gambar, kad perkataan, lembaran kerja
REFLEKSI:

TARIKH: 12 OGOS 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 1030-1100
MODUL 1 : KESIHATAN PERSEKITARAN
Tajuk : PENYAKIT
Standard Kandungan :
3.1

Mengetahui kuman.

Standard Pembelajaran:
3.1.3 Menceritakan cara mengelak kuman merebak.
3.1.4 Mennyedari kepentingan mencegah kuman.
Langkah Pengajaran :

1. Guru bersoal jawab tentang cara kuman merebak.


2. Guru mengedarkan jigsaw puzzle lepada murid.
3. Murid menceritakan tentang cara mengelak kuman merebak pada
kad imbasan.
4. Murid menyanyikan lagu ikut melodi Lenggang kangkung
5. Guru menerapkan nilai murni dalam kalangan murid.
BBP: Gambar, kad perkataan, audio
REFLEKSI:

TARIKH: 20 OGOS 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 10.30 11.00 a.m.
MODUL 1 : KESIHATAN PERSEKITARAN
Tajuk : PENYAKIT
Standard Kandungan :
3.2

Mengetahui penyakit berjangkit.


Penyakit kulit.
Penyakit tangan, kaki dan mulut.
Demam selsema.
Jangkitan cacing.

Standard Pembelajaran:
3.2.2 Menceritakan cara penyakit berjangkit merebak.

3.2.3 Mengelakkan jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang


lain dan sebaliknya.
Langkah Pengajaran :
1. Guru bersoal jawab penyakit yang berjangkit.
2. Sesi sumbangsaran diadakan untuk membincangkan penyakit
berjangkit.
3. Guru menunjukkan gambar tentang penyakit dan cara merebak.
4. Guru menerangkan cara-cara mengelak daripada dijangkiti
penyakit.
5. Guru menerapkan nilai murni dalam kalangan murid.
BBP: Gambar, kad manila, kad perkataan
REFLEKSI:

TARIKH: 27 OGOS 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 10.30 11.00 a.m.
MODUL 1 : KESIHATAN PERSEKITARAN
Tajuk : KESELAMATAN
Standard Kandungan :
3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan
dan tempat awam.
Standard Pembelajaran:
3.3.1 Menyimpan sendiri nama, nombor telefon, alamat sendiri serta
nama, nombor tlefon dan tempat kerja ibu bapa atau penjaga.

Langkah Pengajaran :
1. Guru memberikan contoh situasi dimana murid tertinggal bas.
2. Murid menyatakan contoh tindakan yang mereka boleh lakukan
pada ketika itu.
3. Guru memberikan contoh tidakan yang boleh diambil oleh pelajar
pada ketika itu.
4. Murid menjawab soalan dalam lembaran kerja yang diberikan.
5. Guru menerapkan nilai murni dalam kalangan murid.
BBP: Gambar, kad manila, kad perkataan
REFLEKSI:

TARIKH: 3 SEPTEMBER 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 10.30 11.00 a.m.
MODUL 1 : KESIHATAN PERSEKITARAN
Tajuk : KESELAMATAN
Standard Kandungan :
3.4 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan
dan tempat awam.
Standard Pembelajaran:
3.4.1 Mengenalpasti beberapa situasi tidak selamat di rumah, sekolah,
taman permainan dan tempat awam.

Langkah Pengajaran :
1. Guru menunjukkan beberapa contoh gambar tempat kepada murid.
2. Guru meminta murid menunjukkan tempat-tempat yang tidak
selamat.
3. Guru menerangkan beberapa tempat yang tidak selamat kepada
murid.
4. Murid memadankan kawasan yang selamat dan kawasan tidak
selamat.
5. Guru menerapkan nilai murni dalam kalangan murid.
BBP: Gambar, kad manila, kad perkataan
REFLEKSI:

TARIKH: 8 OKTOBER 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 10.30 11.00 a.m.
MODUL 1 : KESIHATAN PERSEKITARAN
Tajuk : KESELAMATAN
Standard Kandungan :
3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan
dan tempat awam.
Standard Pembelajaran:
3.3.2 Mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.

Langkah Pengajaran :
1. Guru menunjukkan gambar budak yang diajak oleh seorang yang
tidak dikenalinya.
2. Guru membincangkan tindakan budak itu bersama murid.
3. Guru meminta murid menyatakan cara mengelak diri daripada
orang yang tidak dikenali.
4. Guru menunjukkan satu video klip berkaitan dengan kes culik.
5. Guru menerapkan nilai murni dalam kalangan murid.
BBP: Gambar, kad manila, kad perkataan, video klip
REFLEKSI:

TARIKH: 22 OKTOBER 2015 (KHAMIS)


PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS: TAHUN 1
MASA: 10.30 11.00 a.m.
MODUL 1 : KESIHATAN PERSEKITARAN
Tajuk : KESELAMATAN
Standard Kandungan :
3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan
dan tempat awam.
Standard Pembelajaran:
3.3.2 Mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.

Langkah Pengajaran :
1. Guru menunjukkan gambar budak yang diajak oleh seorang yang
tidak dikenalinya.
2. Guru membincangkan tindakan budak itu bersama murid.
3. Guru meminta murid menyatakan cara mengelak diri daripada
orang yang tidak dikenali.
4. Guru menunjukkan satu video klip berkaitan dengan kes culik.
5. Guru menerapkan nilai murni dalam kalangan murid.
BBP: Gambar, kad manila, kad perkataan, video klip
REFLEKSI: