Anda di halaman 1dari 2

IKATAN

Gunanya ialah bagi membuat


jambatan, menara dan
sebagainya. Mulakan dengan
simpulan manok kemudian
lilitkan ketat-ketat. Matikan
dengan simpulan manok juga.

IKATAN
SERAYA

Ikatan ini digunakan untuk


membuat jamabatan, menara
dan sebagainya. Mulakan
dengan simpulan pengikat
balak pada tempat kayu
bersilang. Belitkan membujur
kemudian melintang dan
matikan dengan simpulan
manok.
IKATAN
SERONG

IKATAN
SILANG
TUNGKU

Mulakan dengan simpulan


manok pada sebarang kayu,
kemudian belitkan pada keduadua batang kayu itu dengan
ketat. Akhir sekali belitkan tali
di celah kayu itu beberapa kali
supaya lebih ketat. Ikatan ini
ialah bagi membuat jambatan,
menara, gejek dan
menyambung kayu.