Anda di halaman 1dari 20

BSKT_JPNS1

CONTOH FORMAT :
BAHAGIAN I PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI PENGETUA/GURU BESAR
NAMA
:X
NO. KP
: XX
NO. FAIL
: XY
JAWATAN : XXYY

PETUNJUK PRESTASI
BIL

TARIKH PELAKSANAAN
Kualiti

PENCAPAIAN SEBENAR

PROGRAM/AKTIVITI
MESYUARAT
1.1Kurikulum
1.2Jawatankuasa Pengurusan Kewangan &
Akaun (JPKA)

PKPA 2/91
SPI
PKPA 2/91
SPP

Setengah
Tahun

Akhir Tahun

Sem 1 2X dan Sem 2 2x

2 Kali

2 Kali

2 jam

Sem 1 2X dan Sem 2 2X

2 Kali

2 Kali

Kuantiti

Masa

Kos

> 2 jam

Ikut kelayakan
(ruj. Lampiran)

1.3 HEM

PKPA 2/91SPI

2 jam

Sem 1 2X dan Sem 2 2X

4 Kali

1 Kali

1.4 Staf

PKPA 2/91

2 jam

Sem 1 2X dan Sem 2 2X

2 Kali

1 Kali

1.5 Pengurusan dan Pentadbiran

PKPA2/91

Seperti diarah

2 jam

Mesy APC 1 18 Jul 2008

2 Kali

1 Kali

1.6 Jawatankuasa Disiplin

PKPA 2/91
SPI

Ikut Keperluan

2 jam

3 kali

1 Kali

10 minit
per BRPH

20 Kali

15 Kali

52 Minggu
2x setiap guru

Min 30/40
minit

2x setiap sesi

30 minit

Setiap hari

Setiap Hari

PEMANTAUAN & PENYELIAAN


2.1 Pengurusan Kurikulum
* Buku Rekod Pengajaran Harian

* Pencerapan Guru
* Kehadiran Guru Dalam
Bilik Darjah
2.2 Latihan dan Peperiksaan Murid
Latihan
Pemeriksaan tugasan/Kerja Kursus
Analisis Pencapaian murid dalam ujian dan
peperiksaan
2.5 Pengurusan Kelas
2.6 Pengurusan Panitia
Sistem Fail

Perancangan/Laporan
Bahan Kurikulum
2.7 Pengurusan Unit HEM

SPI 3/99

SPI
SPI /87

Dasar
Sekolah

Ikut Keperluan

SPI

Ikut keperluan
Dasar KPM

SPI

Ikut Keperluan

3 Kali/ 1 kali

3 Kali/1 Kali

Dasar
Sekolah

2 Minggu
Sekali

3 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

SPI

2 Kali Setahun
Ikut bil mesy
2 X setahun

CATATAN

PETUNJUK PRESTASI
BIL

PENCAPAIAN SEBENAR

PROGRAM/AKTIVITI
*

Disiplin Murid

*
*
*
*
*
*
*

Buku Teks
Biasiswa
RMT
Kantin
Asrama
SBT
KWAMP

2.8 Pengurusan Unit Kokurikulum


*
*
*

Unit Beruniform
Kelab dan Persatuan
Sukan dan Permainan

TARIKH PELAKSANAAN
Kualiti

Kuantiti

Dasar
Sekolah

Sekurang2
4X setahun

Dasar
Sekolah

Sekurang2
4X setahun

Masa

Kos

Setengah
Tahun

Akhir Tahun

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

CATATAN

PETUNJUK PRESTASI
BIL

TARIKH PELAKSANAAN
Kualiti

2.9 Bilik-Bilik Khas


Pusat Sumber
Bilik Guru
Bilik UBK
*
*

Bengkel
Asrama

Makmal

2.10 Pengurusan Kewangan


*
*

Wang Kerajaan
Wang SUWA

*
*

Buku Tunai
Panjar Wang Runcit

*
*

Pemeriksaan Mengejut
Buku Daftar Bil

Buku Vot

2.11 Pemeriksaan Stok dan Inventori

2.12 Pembangunan Fizikal Sekolah


*
Penyelenggaraan Berjadual
*
Penyelenggaraan Berkala
PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI
TING. 1
*
4

1 kali

1 Kali

12 Kali

6 Kali

6 Kali

1 kali

1 Kali

Hujung Tahun

1 Kali

1 Kali

6 Waktu
Seminggu

6 Waktu
Seminggu

27 orang Guru

15 Orang
Guru

UB 18 kali
SP-12 kali

UB-9 Kali
SP-9 Kali

UB-3 Kali
SP-3 Kali

KP-12 Kali

KP-9 Kali

KP-3Kali

110 hari

110 Hari

Kos

2 kali setahun

Dasar
Sekolah

2 Kali Setahun

SPI
6 Waktu
Seminggu
SPI
Ikut Sekolah

SPI

6.2 Kehadiran AKS

SPI

6.3 Sistem Fail

SPI

6.4 Buku Rekod Perkhidmatan

2 X setahun

SPP 3/2007

Jadual
Rekod
Maklumbalas penyeliaan
PENYELIAAN AKTIVITI KOKURIKULUM
*
Unit Beruniform
*
Sukan & Permainan
*
Kelab & Persatuan
PENTADBIRAN
6.1 Kehadiran Guru

Akhir Tahun

Masa

12 kali

2 Kelas 3 waktu Seminggu

PENYELIAAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN

Setengah
Tahun

Kuantiti

CATATAN

SPP

Harta Modal
Inventori
Alatan Pejabat

PENCAPAIAN SEBENAR

PROGRAM/AKTIVITI

220 Hari
288 hari

15 minit
15 minit

288 hari

Termasuk cuti am

PETUNJUK PRESTASI
BIL

PENCAPAIAN SEBENAR

PROGRAM/AKTIVITI

TARIKH PELAKSANAAN
Kualiti

Kuantiti

6.6 Urusan Surat-menyurat

PKPA

3 hari per
surat

6.7 Urusan Perjawatan & Perkhidmatan Staf

PKPA

Masa

Kos

Setengah
Tahun

Akhir Tahun

Setiap hari

Setiap hari

P. Lantikan P. Lantikan1 Orang

Penempatan

P. jawatan-4 Tiada
Orang

Perlantikan Rasmi

P. Taraf
Pencen- 4
Orang

*
*
*

Induksi / PTK
Opsyen Pencen / KWSP
Pengesahan Dalam Perkhidmatan

*
*
*

Taraf Berpencen
Opsyen SSM/SSB
Opsyen Bersara 56/58

Ikut Keperluan

P.Jawatan-

4 Orang
P.Taraf
Pencen- 4
Orang

CATATAN

PETUNJUK PRESTASI
BIL

TARIKH PELAKSANAAN
Kualiti

6.8 Agihan Tugas dan Penetapan SKT

SPI

Kuantiti
1 Kali Setahun

6.9 Kebajikan Staf


*

Penubuhan Kelab Guru


Ikut Keperluan

6.10 Pengurusan Cuti (Haji, CRK, CS, CB/CIB,CR


dll)

PA bab C
Ikut Permohonan

PENCAPAIAN SEBENAR

PROGRAM/AKTIVITI

PEMBANGUNAN DIRI
7.1
Menghadiri Latihan Dalam Perkhidmatan

Masa

Kos

Setengah
Tahun
26 Guru
2 KTBM
17 Hadiah
harijadi staf

Haji Tiada
CRK-33 Hari
CS- 53 Hari
CB-Tiada
CIB-3 Org
CR-22 Hari
10 Hari

SPP 6/2006

Ikut
permintaan

4 Hadiah
harijadi staf

2 Kali Derma
untuk
keluarga staf
meninggal

7 Hari
Setahun(8 Jam
Sehari)

7.3 Memberi sumbangan kepakaran dalam


pendidikan kepada yang memerlukan

Akhir Tahun

Haji- Tiada
CRK-18 Hari
CS-37 Hari
CB- 1 Org
CIB-1 Org
CR-14 Hari
6 Hari

CATATAN

PETUNJUK PRESTASI
BIL

TARIKH PELAKSANAAN
Kualiti

PENCAPAIAN SEBENAR

PROGRAM/AKTIVITI
HUBUNGAN KOMUNITI
8.1 Bekerjasama dengan agensi luar
8.2 Penasihat PIBG

Kuantiti

Akta Pend
1996

3 kali

Mesyuarat Agung

1X Setahun

Mesyuarat AJK

4X Setahun

........................................................
Nama PYD:
Tarikh
: 03 JANUARI 2011

Kos

Ikut keperluan/
permintaan

Tandatangan Pegawai Yang Dinilai

Masa

Setengah
Tahun

Akhir Tahun

3 Kali

Tiada

2 kali
Mesyuarat

CATATAN

Tiada

Sebelum 31 Mac

Tandatangan Pegawai Penilai Pertama


................................................................
Nama PPP:
Tarikh:

* Nota
Ketidakhadiran guru kerana menghadiri mesyuarat, seminar, bengkel atau menjalankan tugas rasmi adalah dibenarkan dengan syarat ada surat rasmi.
Walau bagaimanapun proses P&P tidak terjejas dengan menyediakan bahan-bahan P&P dan memastikan ada guru ganti.

Tandatangan Pegawai Penilai Pertama


................................................................
Nama PPP:
Tarikh:

BSKT

BAHAGIAN I PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI GURU


NAMA
:
NO. KP
:
NO. FAIL
:
JAWATAN :

PETUNJUK PRESTASI
BIL

PROGRAM/AKTIVITI
Kualiti

Masa

Kos

TUGAS 1 - MENGAJAR (60%)

1.1 GURU BAHASA ARAB

1.1 GURU TASMIK


2

Kuantiti

TARIKH
PELAKSANAAN

SPI

SPI

4 BESTARI = 32 MURID
4 DINAMIK = 29 MURID 4
INOVATIF = 27 MURID 4
KREATIF = 25 MURID 5
BESTARI = 37 MURID
5 DINAMIK = 35 MURID 5
INOVATIF = 34 MURID 5 26x30 minit
KREATIF = 30 MURID 6
/minggu
BESTARI = 34 MURID
6 DINAMIK = 34 MURID 6
INOVATIF = 34 MURID 6
KREATIF = 32 MURID
4 DINAMIK = 33 MURID
6 KREATIF = 35 MURID

Jan - Nov

8x30
minit
/minggu

Jan - Nov

TUGAS 2 - MERANCANG P&P (10%)


1.1 Kehadiran Ke Sekolah

AP
1996/SPI

Hari persekolahan
tertakluk pada takwim
sekolah

5-6 jam sehari

Jan Dis

1.2 Menyediakan Rancangan Pengajaran


Tahunan (RPT)

AP
1996/SPI

1 kali setahun

1 tahun

Januari

1.3 Menyediakan Rancangan Pengajaran


Harian (RPH)

AP
1996/SPI

42 Minggu

Setiap Hari

Jan Nov

1.4 Penghantaran Buku Rekod Mengajar Guru

AP
1996/SPI

42 Minggu

Setiap
Jumaat

Jan Nov

PENCAPAIAN SEBENAR
Setengah Tahun

Akhir Tahun

PETUNJUK PRESTASI
BIL

PROGRAM/AKTIVITI
Kualiti

Kuantiti

Masa

SPI

26 kali seminggu

780 minit /
minggu

Jan Nov

1.6 Menyediakan Bahan PdP Kepada Murid

Tertakluk mata pelajaran

Setiap Masa
PdP

Jan Nov

1.7 Memberikan Latihan dan Menyemak


Latihan Murid

Tertakluk mata pelajaran Setiap Minggu

1.8 Menguji dan Merekodkan Pencapaian


Murid

Tertakluk mata pelajaran

Setiap Masa
PdP

Jan Nov

1.9 Menjalankan penilaian murid

Ujian 1
Peperiksaan
Penggal 1
Peperiksaan Penggal 2

Ikut Jadual

Jan Nov

8X30minit/Minggu

4 jam /
Minggu

Feb-Okt

1.5 Melaksanakan Pengajaran Dan


Pembelajaran (P&P)

1.10 Melaksanakan bimbingan kelas Tasmik


bagi kelas Tahun 4 Dinamik & 6 Kreatif
3

TUGAS 3 - MELAKSANAKAN AKTIVITI KOKURIKULUM & TUGAS-TUGAS LAIN (10%)2 jam /


Mengikut takwim Koperjumpaan
3.1 GURU PENASIHAT PPIM
kurikulum sekolah
(18 X
2 jam /
Perjumpaan)
perjumpaan
3.2 GURU PENASIHAT KELAB KEMAHIRAN
Mengikut takwim Ko(18 X
HIDUP / REKA BENTUK TEKNOLOGI
kurikulum sekolah
Perjumpaan)
(18 X
Perjumpaan)
1 jam /
Mengikut takwim Koperjumpaan
3.3 GURU PENASIHAT PERMAINAN HOKI
kurikulum sekolah
(18 X
Perjumpaan)
3.4 GURU PENASIHAT RUMAH SUKAN
PANGLIMA RENTAP

Kejohanan Olahraga SK
Pekan Tuaran

1 kali / tahun

Kos

TARIKH
PELAKSANAAN

Jan Nov

Jan - Nov

Jan - Nov

Jan - Nov

takwim sekolah

PENCAPAIAN SEBENAR
Setengah Tahun

Akhir Tahun

PETUNJUK PRESTASI
BIL

PROGRAM/AKTIVITI
Kualiti

Kuantiti

Masa

Mengikut perancangan
aktiviti sekolah

Jan - Nov

Jan - Nov

4.1 Guru Kelas 6 Kreatif

Mengikut arahan
Penolong Kanan HEM

Sepanjang
Masa

Jan - Nov

4.1 Penyelaras Bantuan Kelengkapan


Persekolahan Murid Tahap 2

Mengikut arahan
Penolong Kanan HEM

Sepanjang
Masa

Jan - Nov

Tahun 1 Hingg 6

Sepanjang
Masa

Jan - Nov

Tahun 4 &6

Mac

Mac

* Mesyuarat panitia

4 kali setahun

Jan - Nov

Jan - Nov

* Fail panitia

10 fail lengkap

Jan - Nov

Jan - Nov

3.5 Tugas-tugas Lain

Kos

TARIKH
PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR
Setengah Tahun

Akhir Tahun

TUGAS 4 - HAL EHWAL MURID (10%)

TUGAS 5 - TUGAS-TUGAS KHAS &


PERHUBUNGAN LUAR (10%)
5.1 Penyelaras Data j-QAF
5.2 Pentaksir Formatif KSSR Bahasa Arab &
Kelas Tasmik
5.2 Ketua Panitia Bahasa Arab

Tandatangan Pegawai Penilai Pertama


........................................................

..

Tarikh : ________________________

Nama PPP:
NOTA:

* Ketidakhadiran guru ke sekolah kerana urusan rasmi (menghadiri mesyuarat, bengkel, seminar atau sukan/kokum) dikira HADIR. Walau bagaimanapun, pembelajaran murid masih
berlaku sama ada diganti guru lain.
** Kehadiran minimum 190 hari dan maksimum 196 hari atau bayar HUTANG.

Nama PPP:
NOTA:

PETUNJUK PRESTASI
PENCAPAIAN SEBENAR
* Ketidakhadiran guru ke sekolah kerana urusan rasmi (menghadiri mesyuarat, bengkel, seminar atau sukan/kokum) dikiraTARIKH
HADIR. Walau bagaimanapun, pembelajaran murid masih
BIL
PROGRAM/AKTIVITI
berlaku sama ada diganti guru lain.
PELAKSANAAN
** Kehadiran minimum 190 hari dan maksimum 196 hari
atau bayar HUTANG.
Kualiti
Kuantiti
Masa
Kos
Setengah Tahun
Akhir Tahun

Tandatangan Pegawai Yang Dinilai

_________________________________________
Nama PYD :
Tarikh :

BSKT_JPNS2

CATATAN

CATATAN

CATATAN

..

Tarikh : ________________________

el, seminar atau sukan/kokum) dikira HADIR. Walau bagaimanapun, pembelajaran murid masih

el, seminar atau sukan/kokum) dikira HADIR. Walau bagaimanapun, pembelajaran murid masih
CATATAN

Tandatangan Pegawai Yang Dinilai

_________________________________________
Nama PYD :
Tarikh :

Anda mungkin juga menyukai