Anda di halaman 1dari 2

JPK/PPT/4/6-2014

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN


Kementerian Sumber Manusia, Malaysia
PERMOHONAN VERIFIKASI PEGAWAI PENGESAH LUARAN
PENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU (PPL-PPT)
Nama

Tarikh

No. Tel

(PP-PPT)

Alamat

No. Faks :
E-Mel
No. K/P

Adalah dimaklumkan bahawa calon bersedia untuk dinilai oleh PPL-PPT bagi :
i)

Penilaian Verifikasi (Portfolio / Amali)

ii)

Penilaian Pembentangan LPKT

Mohon pihak tuan melantik PPL-PPT bagi tujuan lawatan verifikasi. Maklumat calon adalah seperti
berikut:
Kod
Bil
No. Pendaftaran
Nama Calon & No. K/P
Nama Kemahiran
Kemahiran

*Sila gunakan helaian tambahan jika ruang tidak mencukupi.

Tarikh, masa dan tempat cadangan verifikasi PPL-PPT yang dipersetujui bersama calon akan
diadakan:
Tarikh:

Masa:

Alamat tempat verifikasi :

Tandatangan PP-PPT
Nama PP-PPT

:
:

Nota Penting :
PP-PPT mesti menghantar surat ini kepada JPK dalam masa dua (2) minggu sebelum tarikh verifikasi PPL-PPT yang dicadangkan.
JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (JPK)
Blok 4803, Suite 0-10, Bangunan CBD Perdana Off Persiaran Multimedia 63000 Cyberjaya, Selangor.

1/1

Tel : 03-83214700 Faks : 03-83214868

2/1