Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR HADIR SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 1 BEBER

SEMESTER
MATA PELAJARAN

: I (ganjil)
: B.Inggris
L/P

NO

No induk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

11127001
11127041
11127002
11127004
11127243
11127244
11127281
11127204
11127205
11127247
11127286
11127126
11127288
11127289
11127255
11127212
11127259
11127173
11127014
11127100
11127178
11127301
11127061
11127019
11127105
11127107
11127024
11127068
11127145
11127071
11127033
11127114
11127230
11127075
11127234
11127035
11127155
11127317
11127160
11127319

Nama siswa
Aan Apriyani
Aan Munawaroh
Aep Wahyuda
Ahmad Farras Jabir
Ahmad Rizal
Akbar Permana Iskandar P
Alfanda Permana Putra
Apip Jaenudin
Arif Agung Permana
Bambang Nugraha
Bayu Gusti Pranata
Dandi Ramadhan
Dea Silvia
Deni Jaka Maulana
Ending Herawati
Gina Zayyan K
Hanitia Rahayu
Heru Ramadhan
Indah Citra
Ipan Kurniawan
Irwan Ahmad Maulana
Lia Maryati Solihah
Mayang Sri Wulandari
Mega Desvia
Miftahul Ilmi
Nida Huwaida
Nissa Maudina
Nova Nurmalasari
Ramadhoni
Sely Rahmawati
Sinndy Firdaus
Sinta Apriyani
Siti firda Julia
Sodik
Sri Utami
Supriyadi
Taupik Hidayat
Weni Priyana
Yopi Purnama
Yuli

P
P
L
P
L
L
L
L
L
L
L
L
P
L
P
P
P
L
P
L
L
P
P
P
L
P
P
P
L
P
P
P
P
L
P
L
L
P
L
P

Tanggal

DAFTAR NILAI KEAKTIFAN SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 1 BEBER


SEMESTER
MATA PELAJARAN
NO

No induk

:I
: B.Inggris

Nama siswa

L/P

Pertemuan
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

11127001
11127041
11127002
11127004
11127243
11127244
11127281
11127204
11127205
11127247
11127286
11127126
11127288
11127289
11127255
11127212
11127259
11127173
11127014
11127100
11127178
11127301
11127061
11127019
11127105
11127107
11127024
11127068
11127145
11127071
11127033
11127114
11127230
11127075
11127234
11127035
11127155
11127317
11127160
11127319

Aan Apriyani
Aan Munawaroh
Aep Wahyuda
Ahmad Farras Jabir
Ahmad Rizal
Akbar Permana Iskandar P
Alfanda Permana Putra
Apip Jaenudin
Arif Agung Permana
Bambang Nugraha
Bayu Gusti Pranata
Dandi Ramadhan
Dea Silvia
Deni Jaka Maulana
Ending Herawati
Gina Zayyan K
Hanitia Rahayu
Heru Ramadhan
Indah Citra
Ipan Kurniawan
Irwan Ahmad Maulana
Lia Maryati Solihah
Mayang Sri Wulandari
Mega Desvia
Miftahul Ilmi
Nida Huwaida
Nissa Maudina
Nova Nurmalasari
Ramadhoni
Sely Rahmawati
Sinndy Firdaus
Sinta Apriyani
Siti firda Julia
Sodik
Sri Utami
Supriyadi
Taupik Hidayat
Weni Priyana
Yopi Purnama
Yuli

P
P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
L
P
P
P
L
P
L
L
P
P
P
L
P
P
P
L
P
P
P
P
L
P
L
L
P
L
P

4 5

10

11

DAFTAR NILAI TUGAS SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 1 BEBER


SEMESTER
MATA PELAJARAN

:I
: B.Inggris
L/P

NO

No induk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

11127001
11127041
11127002
11127004
11127243
11127244
11127281
11127204
11127205
11127247
11127286
11127126
11127288
11127289
11127255
11127212
11127259
11127173
11127014
11127100
11127178
11127301
11127061
11127019
11127105
11127107
11127024
11127068
11127145
11127071
11127033
11127114
11127230
11127075
11127234
11127035
11127155
11127317
11127160
11127319

Nama siswa
Aan Apriyani
Aan Munawaroh
Aep Wahyuda
Ahmad Farras Jabir
Ahmad Rizal
Akbar Permana Iskandar P
Alfanda Permana Putra
Apip Jaenudin
Arif Agung Permana
Bambang Nugraha
Bayu Gusti Pranata
Dandi Ramadhan
Dea Silvia
Deni Jaka Maulana
Ending Herawati
Gina Zayyan K
Hanitia Rahayu
Heru Ramadhan
Indah Citra
Ipan Kurniawan
Irwan Ahmad Maulana
Lia Maryati Solihah
Mayang Sri Wulandari
Mega Desvia
Miftahul Ilmi
Nida Huwaida
Nissa Maudina
Nova Nurmalasari
Ramadhoni
Sely Rahmawati
Sinndy Firdaus
Sinta Apriyani
Siti firda Julia
Sodik
Sri Utami
Supriyadi
Taupik Hidayat
Weni Priyana
Yopi Purnama
Yuli

Pertemuan
1

P
P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
L
P
P
P
L
P
L
L
P
P
P
L
P
P
P
L
P
P
P
P
L
P
L
L
P
L
P

4 5

10

11