Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN MINGGUAN

MINGGU : 10

TARIKH: 3.10.2016 HINGGA 7.10.2016

MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL


TARIKH/

TAHUN

HARI
4.10.2016

4M

(Selasa)

MASA

BIDANG/

TAHUN: 4
STANDARD

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

TAJUK/ TEMA
11.40am Modul 2 :
Membuat corak
-

KANDUNGAN
2.1 PERSEPSI ESTETIK
Membuat persepsi dan

2.1.1.1 Warna - primer

dan rekaan
12.40pm
Aktiviti: Ikatan

menggunakan bahasa

atau sekunder

gunting

seni visual yang ada pada

atau tertier

Bahan : hasil

dan Celupan
Tema:

corak teknik ikatan dan


celupan.

Alam Semula

2.1.1 Unsur Seni

2.1.1.2 Jalinan - tampak


2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1 Kepelbagaian

Jadi

warna
2.1.2.2 Ritma dan

Tajuk: Ramarama

Media :
Alat

karya ikatan
dan celupan,
penyepit
kayu, mata
palsu, magic

pergerakan - jalinan

pen

pada corak

Bahan Bantu
Belajar :

2.2 APLIKASI SENI

2.2.1 Mengenal dan menyatakan

Contoh

Mengaplikasikan bahasa

jenis-jenis media

rekaan rama-

seni visual dan media

2.2.1.1 Alat - gelang getah,

rama,

dalam penghasilan corak

batu atau guli atau

komputer,

teknik ikatan dan celupan.

penutup botol, baldi

pemancar

dan alatan lain yang

LCD, slaid

sesuai.

powerpoint,

2.2.1.2 Bahan - kain kapas


putih, pewarna

EMK :

fabrik dan bahan

Keusahawana

lain yang sesuai.

n, Kreativiti

2.2.2 Mengetahui penggunaan

dan Inovasi

media serta proses dan


teknik dalam penghasilan
karya.
2.2.2.1 Teknik - ikatan dan
celupan
2.3 EKSPRESI KREATIF

2.3.1 Memilih dan memanipulasi

Penzahiran idea melalui

bahan secara kreatif.

pelbagai sumber, kajian

2.3.2 Menggunakan bahasa seni

dan teknologi dalam

visual dalam penghasilan

penghasilan corak teknik

karya pualaman.

ikatan dan celupan.

2.3.3 Mengaplikasikan proses


dan teknik yang sesuai
dalam penghasilan corak
teknik ikatan dan celupan.

2.4 APRESIASI SENI

video klip

2.4.1 Mempamerkan karya yang

Apresiasi terhadap karya


sendiri dan rakan

dihasilkan.
2.4.2 Menceritakan pengalaman

berpandukan bahasa seni

sendiri dalam proses

visual, sejarah seni dan

penghasilan karya.

budaya.

2.4.3 Menghargai dan


menceritakan karya sendiri

7.10.2016
(Jumaat)

4K

11.10am Modul 1 :
Menggambar
Aktiviti: Lukisan
12.10pm

1.1 Persepsi Estetik


Murid dapat mengenal,

Tema:

menyatakan bahasa

Alam Semula
Jadi

dan rakan secara lisan.


1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1

Garisan - silang

Alat

pangkah

Bahan :

Ruang - ruang

pensel warna,

dalam

krayon

1.1.1.3

Bentuk - ilusi

Bahan Bantu

1.1.1.4

Warna - primer

Belajar :

atau sekunder

Contoh

atau tertier

lukisan

Jalinan - tampak

EMK :

memahami dan
1.1.1.2

seni visual yang ada


pada lukisan.

Tajuk: Hidupan
Laut
1.1.1.5

1.1.2 Prinsip rekaan


1.1.2.1 Penegasan - hal
benda (subject
matter)
1.2 Aplikasi Seni
Murid dapat
mengaplikasikan

Media :

1.1.2.2

Kepelbagaian - hal
benda (subject
matter)

Keusahawana
n, Kreativiti
dan Inovasi

pengetahuan bahasa

1.1.2.3 Kesatuan - komposisi

seni visual, media,


serta proses dan

objek
1.3.1

teknik dalam

Mengenal dan
menyatakan
jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat - tiada

penghasilan lukisan.

1.2.1.2

Bahan - kertas

lukisan dan pensel warna


atau oil pastel
1.2.2 Mengetahui penggunaan
media serta proses dan
teknik dalam penghasilan

1.3 Ekspresi Kreatif


Murid dapat

lukisan.

mengaplikasikan

1.2.2.1 Teknik - silang

pengetahuan dan

pangkah (cross-hatching)

kefahaman kemahiran
bahasa seni visual,

1.3.1 Memilih dan memanipulasi

media, serta proses

bahan secara kreatif

dan teknik dalam

1.3.2

penghasilan lukisan

Menggunakan bahasa
seni visual dalam

secara kreatif
1.3.3

penghasilan karya
Mengaplikasikan proses

1.4 Apresiasi Seni

dan teknik yang sesuai

Murid dapat membuat

dalam penghasilan lukisan

apresiasi terhadap karya


sendiri dan rakan
dengan menumpukan
pada aspek bahasa seni
visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang


dihasilkan
1.4.2 Menceritakan pengalaman
sendiri dalam proses
penghasilan karya
1.4.3 Menghargai dan
menceritakan karya sendiri
dan rakan secara lisan

Tandatangan Pelajar

Tandatangan Guru Pembimbing

Tandatangan Pensyarah Penyelia

_________________

__________________________

_____________________________