Anda di halaman 1dari 1

CATATAN REFLEKSI

1. Isu /perkara yang difokus:


Amalan membaca surat khabar yang sangat kurang.

2. Analisis isu/perkara yang difokus:


2.1 Kekuatan:
Terdapat bekalan surat khabar di sekolah. Terutamanya di pusat sumber
2.2 kelemahan:
Ada murid yang tidak berminat dalam amalan membaca surat khabar. Tidak
mengambil berat tentang mengetahui isi-isu semasa.

3. Cadangan penambahbaikan:
Guru boleh menggunakan surat khabar dalam pengajaran dan pembelajaran
mereka. Contohnya, guru boleh menyuruh murid untuk membacakan dan
mengambil nota tentang isu semasa.