Anda di halaman 1dari 6

FORMAT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KBSR)

Tarikh:

Kelas:

Masa :

Bil Pelajar:

Matapelajaran:
Kebolehan:
Topik:
Bidang Pembelajaran:
Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
Hasil Pembelajaran:
Pengetahuan Sedia ada:
Nilai-nilai murni:
KBKK:
Media Pengajaran:
Prosedur/ Masa

Isi kandungan:
Hasil Pembelajaran, konsep,
Contoh-contoh yang diguna

Aktiviti-aktiviti PdP (termasuk


langkah-langkah pengajaran, soalan
lisan dan bertulis, catatan di papan
hitam dll.)

Pengenalan/Set Induksi
[5 min]

Catatan

Nilai Murni:
KBKK:
Media
Pengajaran:
1

Nilai Murni:

Aktiviti kelas [25 min]

Perkembangan
[50 min]
Aktiviti kelas
Aktiviti Kumpulan
Latihan dll.

KBKK:
Media
Pengajaran:
Nilai Murni:

Aktiviti kump(10 min)

KBKK:
latihan (15 min)
Penutup
[5 min]

1.

Media
Pengajaran:
2.

Lampiran:
Refleksi:

FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR (UMUM)


Mata Pelajaran
Kelas :
Tajuk

Masa

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

Pengetahuan Sedia ada:


Nilai-nilai murni:
KBKK:
Media Pengajaran:
EMK:
Prosedur/ Masa

Isi kandungan:
Hasil Pembelajaran, konsep,
Contoh-contoh yang diguna

Aktiviti-aktiviti PdP (termasuk


langkah-langkah pengajaran, soalan
lisan dan bertulis, catatan di papan
hitam dll.)

Pengenalan/Set Induksi
[5 min]

Catatan

Nilai Murni:
KBKK:
Media
Pengajaran:
3

Nilai Murni:

Aktiviti kelas [25 min]

Perkembangan
[50 min]
Aktiviti kelas
Aktiviti Kumpulan
Latihan dll.

KBKK:
Media
Pengajaran:
EMK
Nilai Murni:

Aktiviti kump(10 min)

KBKK:
Latihan (15 min)
Penutup
[5 min]

3.

Media
Pengajaran:
4.

Impak: (Penilaian melalui pemerhatian dan perbincangan)

Refleksi:

FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR (Kreativiti dan Inovasi)


4

Mata Pelajaran
Kelas :
Tajuk

Masa

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

Pengetahuan Sedia ada:


Nilai-nilai murni:
KBKK:
Media Pengajaran:
EMK:
Fasa/agihan masa

Isi kandungan:
Hasil
Pembelajaran,
konsep, Contohcontoh yang
diguna

Aktiviti P&P

Fasa Persediaan
[5 minutes]
(menyediakan situasi/konteks pembelajaran yg
bermakna.

Catatan

Nilai murni:
Kemahiran berfikir:
Media pengajaran:
.

Fasa Imaginasi-penjanaan idea dan sintesis idea

Aktiviti kelas
Aktiviti kumpulan
Latihan

Fasa Perkembangan-wujudkan situasi/ konteks


baru utk menguji kefahaman

Aktiviti kelas
Aktiviti kumpulan
Latihan

Nilai murni:
Kemahiran berfikir:
Media pengajaran:
EMK::
Nilai murni:
Kemahiran berfikir:
Media pengajaran:

5.
Fasa Tindakan: pentaksiran terhadap perubahan6.
kefahaman,kemahiran dan sikap

Aktiviti kelas
Aktiviti kumpulan
Latihan

Impak: (Penilaian melalui pemerhatian dan perbincangan)


Refleksi:

Nilai murni:
Kemahiran berfikir:
Media pengajaran: