Anda di halaman 1dari 2

MATEMATIK 4

IKD

7.30 AM - 8.50 AM

TEMA
PEMBELAJARAN

BAB 3: SET

OBJ.
PEMBELAJARAN

3.1: memahami konsep set

HASIL
PEMBELAJARAN

Pada akhir

AKTIVITI
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
(PdP)

Pelajar:

KEHADIRAN

TAJUK

SET

pembelajaran, murid boleh:


Mewakilkan set dengan gambar rajah Venn.
Menyenaraikan unsur dan menyatakan bilangan unsur bagi suatu set.
Menentukan sama ada suatu set adalah set kosong.
Menentukan sama ada dua set adalah set sama

Perkataan set merujuk kepada sebarang himpunan benda-benda dengan ciri-ciri tertentu.
Tanda kurung, { } digunakan untuk mentakrif set.
Unsur yang sama dalam sesuatu set tidak perlu diulangi.
Set selalunya dilabelkan dengan huruf besar.
IMBAS KEMBALI
KOOPERASI

LATIHAN KUMPULAN
DEMONSTRASI

LATIHAN INDIVIDU
SEMAKAN

SUMBANG SARAN
PENERANGAN

BBB

BUKU TEKS
MODUL

INTERNET
PROJEKTOR

MODEL
POWER POINT

LAIN-LAIN

EMK

KREATIVITI & INOVASI


PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

BAHASA
PATRIOTISME

TMK
KEUSAHAWANAN

SAINS & TEKNOLOGI


NILAI MURNI

PETA BULATAN
PETA DAKAP

PETA BUIH
PETA AIR

PETA BUIH BERGANDA


PETA PELBAGAI ALIR

PETA TITI
PETA POKOK

LEMBARAN KERJA
HASIL KERJA

PEMERHATIAN
KUIZ

LISAN
TUGASAN

PROJEK

KBAT/ i-THINK
PENILAIAN
(PdP)
PENCAPAIAN
OBJEKTIF

PENCAPAIAN OBJEKTIF :
TINDAKAN SUSULAN
:

SAINS 4 ATZ

11.10 AM - 12.30 PM

murid mencapai objektif


murid diberikan latihan / bimbingan tambahan
KEHADIRAN

TEMA
PEMBELAJARAN

PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

OBJ.
PEMBELAJARAN

2.5 : Memahami otak manusia dan kerencamannya

HASIL
PEMBELAJARAN

Pada akhir

AKTIVITI
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
(PdP)

Pelajar:

TAJUK

KOORDINASI BADAN

pembelajaran, murid boleh:


memberi contoh tindakan terkawal,
menerangkan maksud tindakan luar kawal,
menerangkan tindakan luar kawal,
menerangkan kesan kecederaan pada bahagian tertentu dalam otak manusia

(a) tindakan terkawal sepertimenulis dan menari


(b) tindakan luar kawal seperti pembesaran dan penguncupan anak matadan degupan jantung.
Membincangkan kesankecederaan pada bahagiantertentu dalam otak manusia
IMBAS KEMBALI
KOOPERASI

LATIHAN KUMPULAN
DEMONSTRASI

LATIHAN INDIVIDU
SEMAKAN

SUMBANG SARAN
PENERANGAN

BBB

BUKU TEKS
MODUL

INTERNET
PROJEKTOR

MODEL
POWER POINT

LAIN-LAIN

EMK

KREATIVITI & INOVASI


PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

BAHASA
PATRIOTISME

TMK
KEUSAHAWANAN

SAINS & TEKNOLOGI


NILAI MURNI

PETA BULATAN
PETA DAKAP

PETA BUIH
PETA AIR

PETA BUIH BERGANDA


PETA PELBAGAI ALIR

PETA TITI
PETA POKOK

LEMBARAN KERJA
HASIL KERJA

PEMERHATIAN
KUIZ

LISAN
TUGASAN

PROJEK

KBAT/ i-THINK
PENILAIAN
(PdP)
PENCAPAIAN
OBJEKTIF

PENCAPAIAN OBJEKTIF :
TINDAKAN SUSULAN
:

SAINS 1 IRD

12.30 PM - 1.50 PM

murid mencapai objektif


murid diberikan latihan / bimbingan tambahan
KEHADIRAN

TEMA
PEMBELAJARAN

MEMPERKENALKAN SAINS

OBJ.
PEMBELAJARAN

1.6: Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian

HASIL
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran, murid boleh:

memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.

AKTIVITI
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
(PdP)

Pelajar:

TAJUK

20 / 23
PENGENALAN KEPADA SAINS

Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki, ela, rantai, batu,meter, kilometer), unit untuk berat (paun, auns, kati,
tahil, gram, kilogram)
Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai
IMBAS KEMBALI
KOOPERASI

LATIHAN KUMPULAN
DEMONSTRASI

LATIHAN INDIVIDU
SEMAKAN

SUMBANG SARAN
PENERANGAN

BBB

BUKU TEKS
MODUL

INTERNET
PROJEKTOR

MODEL
POWER POINT

LAIN-LAIN

EMK

KREATIVITI & INOVASI


PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

BAHASA
PATRIOTISME

TMK
KEUSAHAWANAN

SAINS & TEKNOLOGI


NILAI MURNI

PETA BULATAN
PETA DAKAP

PETA BUIH
PETA AIR

PETA BUIH BERGANDA


PETA PELBAGAI ALIR

PETA TITI
PETA POKOK

LEMBARAN KERJA
HASIL KERJA

PEMERHATIAN
KUIZ

LISAN
TUGASAN

PROJEK

KBAT/ i-THINK
PENILAIAN
(PdP)

PENCAPAIAN
OBJEKTIF

PENCAPAIAN OBJEKTIF :
TINDAKAN SUSULAN
:

murid mencapai objektif


murid diberikan latihan / bimbingan tambahan