Anda di halaman 1dari 2

CONTOH FORMAT REKOD BUKU LOG MASALAH DISIPLIN MURID

NAMA MURID :
TARIKH :
HARI :
MASA :
KETERANGAN KESALAHAN :

Muhammad Azman bin Kamal


04 Januari 2017
Rabu
10.40 pagi
Tidak menyiapkan kerja rumah bagi mata pelajaran
Matematik sebanyak 7 soalan daripada 10 soalan
yang diberikan.

PENGAKUAN MURID &

Saya mengaku bersalah kerana tidak menyiapkan


kerja rumah yang telah diberikan.

TANDATANGAN

Tandatangan :
NAMA GURU, JAWATAN &
TANDATANGAN :

..
Nama Guru : En. Samad bin Abu
Jawatan : Guru Matematik

SEMAKAN

Tandatangan Guru Besar/GPK/Guru Kelas


Tarikh :
Nota ringkas :
1. Setiap guru mata pelajaran/guru kelas/guru yang mengendalikan kes kesalahan
disiplin murid perlu menyatakan kesalahan yang dilakukan dengan jelas.
2. Setiap murid perlu menulis pengakuan bersalah di ruang pengakuan selepas
diterangkan kesalahan yang dilakukan.
3. Catatan bagi setiap kesalahan murid di dalam buku rekod log ini adalah di atas
budi bicara guru dan sekiranya kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan
berat sila rujuk dengan guru disiplin/kaunselor/GPK/Guru Besar untuk tindakan
selanjutnya.

NAMA MURID :

Muhammad Azman bin Kamal

TARIKH :
HARI :
MASA :
KETERANGAN KESALAHAN :

04 Januari 2017
Rabu
10.40 pagi
Tidak menyiapkan kerja rumah bagi mata pelajaran
Matematik sebanyak 7 soalan daripada 10 soalan
yang diberikan.

PENGAKUAN MURID &

Saya mengaku bersalah kerana tidak menyiapkan


kerja rumah yang telah diberikan.

TANDATANGAN

Tandatangan :
NAMA GURU, JAWATAN &
TANDATANGAN :

..
Nama Guru : En. Samad bin Abu
Jawatan : Guru Matematik

SEMAKAN

NAMA MURID :
TARIKH :
HARI :
MASA :
KETERANGAN KESALAHAN :

PENGAKUAN MURID &


TANDATANGAN

Tandatangan Guru Besar/GPK/Guru Kelas


Tarikh :
Muhammad Azman bin Kamal
04 Januari 2017
Rabu
10.40 pagi
Tidak menyiapkan kerja rumah bagi mata pelajaran
Matematik sebanyak 7 soalan daripada 10 soalan
yang diberikan.
Saya mengaku bersalah kerana tidak menyiapkan
kerja rumah yang telah diberikan.
Tandatangan :

NAMA GURU, JAWATAN &


TANDATANGAN :

..
Nama Guru : En. Samad bin Abu
Jawatan : Guru Matematik

SEMAKAN

Tandatangan Guru Besar/GPK/Guru Kelas


Tarikh :