Anda di halaman 1dari 6

SPSK PK 07/3

BORANG PENCATAT MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-12


SMK BANDAR TASIK KESUMA
SESI 2015/2016

TARIKH
HARI
MASA
TEMPAT
KEHADIRAN

1.0

GURU

IBU BAPA

PERUTUSAN PENGERUSI
1.1

2.0

:
:
:
:
:

............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................

PEMBENTANGAN DAN PENGESAHAN MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI


KE-5 SESI 2012/2013
2.1

................................................mencadangkan agar Minit Mesyuarat Agung


kali kelima disahkan dan disokong oleh .............................................................

3.0

PEMBENTANGAN
2014/2015

DAN PENERIMAAN

LAPORAN

TAHUNAN

PIBG SESI

4.0

PEMBENTANGAN DAN MELULUSKAN PENYATA KEWANGAN PIBG 2012/2013


1

.................................................................. mencadangkan agar diluluskan penyata


kewangan
PIBG
2014/2015
ini
dan
disokong
oleh .....................................................................
5.0

6.0

PEMBENTANGAN USUL DAN CADANGAN YANG TELAH DITERIMA


5.1

Hal Ehwal Murid (Hem)

5.2

Kurikulum

5.3

Kokurikulum

5.4

PIBG

5.5

Hal-Hal Lain

PEMBUBARAN AJK PIBG SESI 2014/2015


6.1

Secara rasminya, ................................................................. selaku YDP PIBG


sesi 2014/2015 mengumumkan pembubaran AJK PIBG 2014/2015 pada
jam ..............................

6.2
7.0

Pihak sekolah bersetuju melantik ........................................................... selaku


pengerusi sementara dan ........................................................ sebagai
pencatat.
PEMILIHAN AJK PIBG SESI 2015/2016

7.1

Pemilihan jawatankuasa guru telah dipilih oleh pihak sekolah manakala Yang
Dipertua PIBG dan AJK ibu bapa telah dijalankan melalui undian oleh semua
ahli yang hadir.
2

7.2

AJK baru yang dipilih dalam kalangan guru telah diperkenalkan (wakil guru),
iaitu seperti yang berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7.3

...........................................................
...........................................................
..........................................................
...........................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

Pemilihan Yang Dipertua PIBG


7.3.1

Pengerusi membuka cadangan untuk perlantikan :


1. Calon YDP PIBG
Pencadang
Penyokong
Undian

:
:
:
:

2. Calon YDP PIBG


Pencadang
Penyokong
Undian

:
:
:
:

3. Calon YDP PIBG


Pencadang
Penyokong
Undian
4. Calon YDP PIBG
Pencadang
Penyokong
Undian

:
:
:
:
:
:
:
:

7.4

(Setiausaha PIBG)
(Penolong Setiausaha)
(Bendahari PIBG)
(Juruaudit Dalaman)
( AJK Guru)
(AJK Guru)
(AJK Guru)
(AJK Guru)
(AJK Guru)

...........................................................................
mencadangkan
agar cadangan ditutup dan disokong ...............................................
Keputusan : ............................................................... dilantik
sebagai YDP PIBG bagi sesi 2015/2016.

Pemilihan Naib Yang Dipertua PIBG


7.4.1 Pengerusi membuka cadangan untuk perlantikan :
1. Calon NYDP PIBG
Pencadang
Penyokong
Undian

:
:
:
:

2. Calon NYDP PIBG :


Pencadang
:
3

Penyokong
Undian

:
:

3. Calon NYDP PIBG :


Pencadang
:
Penyokong
:
Undian
:
7.5

Keputusan : .............................................................................
dilantik sebagai Naib YDP PIBG bagi sesi 2015/2016.

Perlantikan AJK Ibu Bapa


7.5.1

Pengerusi membuka cadangan untuk perlantikan :


1. Calon AJK PIBG
Pencadang
Penyokong
Undian

:
:
:
:

2. Calon AJK PIBG


Pencadang
Penyokong
Undian

:
:
:
:

3. Calon AJK PIBG


Pencadang
Penyokong
Undian

:
:
:
:

4. Calon AJK PIBG


Pencadang
Penyokong
Undian

:
:
:
:

5. Calon AJK PIBG


Pencadang
Penyokong
Undian

:
:
:
:

6. Calon AJK PIBG


Pencadang
Penyokong
Undian

:
:
:
:

7. Calon AJK PIBG


Pencadang
Penyokong
Undian

:
:
:
:

8. Calon AJK PIBG


Pencadang
Penyokong

:
:
:
4

Undian
9. Calon AJK PIBG
Pencadang
Penyokong
Undian
disokong

:
:
:
:
:

......................................mencadangkan agar cadangan ditutup dan


sebulat suara.

- Keputusan : 8 orang calon yang mendapat undian tertinggi dilantik


menjadi AJK PIBG sesi 2013/2014.
- Calon-calon tersebut ialah:
1. ........................................................ (........ undi)
2........................................................ (........ undi)
3. ........................................................ (........ undi)
4. ........................................................ (........ undi)
5. ........................................................ (........ undi)
6. ........................................................ (........ undi)
7. ........................................................ (........ undi)
8. ........................................................ (........ undi)
7.6

Pemilihan Juruaudit Dalaman (wakil ibu bapa)


1. Calon Juruaudit Dalaman :
Pencadang
Penyokong

:
:

8.0

HAL-HAL LAIN

9.0

UCAPAN PENANGGUHAN OLEH YANG DIPERTUA PIBG SESI 2013/2014

Disediakan oleh,
5

Disemak oleh,

(PN. SITI FATIMAH BINTI MAT ISA)


Setiausaha PIBG
SMK Taman Desa 2

(EN. IZAT AMER BIN FADZILAH)


Yang Di Pertua PIBG
SMK Taman Desa 2

Disahkan oleh,

PN. HAJAH JAMALIAH BINTI ABU)


Penasihat PIBG
SMK Taman Desa 2