Anda di halaman 1dari 26

1.

Obiectul cursului ,,Analiza circuitelor electronice

Scopul disciplinei : studierea metodelor de calcul a caracteristicilor circuitelor


electronice analogice cum ar fi:
Impedanta de intrare , schema echivalenta si graficul dependentei.
Calcularea caracteristicilor amplitudinilor de fracventa a circuitelor si construirea
circuitul amplitudinii de frecventa (CAF) a acestui circuit.
Calcularea caracteristicilor fara fracventa a AC
Calcularea caracteristicii tranzitorii a AC
Notiuni generale :
Tensiune diferenta de potential dintre doua puncte ale unui cimp electric
Potential marime fizica a carei variatie in spatiu sit imp caracterizeaza un cimp fizic si
permite determinarea acestuia.
Impedanta marimea totala care se opune trecerii curentului intr-un circuit
Admitanta marime fizica ce caracterizeaza un circuit electric de curent alternativ si
reprezinta raportul dintre valorile eficace ale intensitatii si tensiunii aplicate .
Curent alternativ curent a carei directie se schimba periodic spre deosebire de
curentul continuu al carui sens este unidimensional. Forma de unda uzuala a curentului
alternativ este sinusoidala.
2.Circuite electrice i electronice .Noiuni gererale.
2.1 Componente active si pasive ale circuitelor electrice.

Elemente pasive sunt componentele circuitului electric care doar consuma si


poate partial transforma energie electrica in circuit .

Figura1 Elemente pasive ale CE

Elemente active - componente prin care curentul electric se efectueaza la


miscarea sarcinii a tuburilor

electronice si

semiconductorilor

(diode,tranzistori,circuite

integrate).
Exemple:
Sursa de tensiune(b);
Sursa de current(a);
Elemente electronice;
Figura 2 : a)sursa de curent b) sursa de tensiune
Vom utilize frecventa elementului activ de tip integrat care reprezinta Amplificatorul
operational (AO) .
2

Amplificator operational-reprezinta dispozitivul care semnalul de la intrare


ilamplifica il mareste amplitudinea sau puterea.

Figura 3 amplificator operational


Amplificatorul operational are trei contacte de baza :
Contactul 1 -intrarea indirecta;
Contactul 2 -intrarea directa ;
Contactul 3 iesirea amplificatorului operational (AO);
Proprietati de baza :
1. a)
b)

Z2

c)

Z 12

d)

Z3

Z1

impendanta la intrare tinde spre ;

impendanta tinde spre ;


tinde spre ;
impendanta de iesire tinde spre 0;

5
7
2. k a =10 10 ;

2.2 Circuit electric si electronic .

Circuitul electric -reprezinta totalitatea elementelor active (surse de current ,


3

surse de tensiune ) si elementelor pasive interconectate intre ele pentru efectuarea


circulatiei unor curenti electrici in ramurile circuitului electric.
Ramur a circuitului portiunea a circuitului intre doua noduri .
Nod- locul de conectare a unuia sau mai multor ramuri .
Circuit electronic-circuitul electric in care se utilizeaza si elemente active (diode,
tranzistori , circuite integrate ).

2.3 Analiza si sinteza circuitelor electronice . Notiuni generale;

Procedura de analiza presupune existenta unui circuit electronic, in rezultatul


analizei se afla toate caracteristicile acestui circuit electronic,atit in domeniul frecventei
cit si de timp.

Circuit
Electronic

Analiza

Caracteristici

Figura 4 Analiza

Procedura de sinteza-presupune crearea unui circuit electronic pe baza unor


caracteristici in domeniul frecventei sau timp date sau obtinute initial.

Sinteza


Caracteristici

Circuit
Electronic
Figura 5 Sinteza

Tema3 : Functia de transfer a Circuitelor electronice


Nulurile si polii functiei de transfer a CE.

CE

Uint

Uies

Figura 6 Schema bloc CE


Daca avem un circuit electronic si acest circuit poate fi caracterizat prin
atunci :
U
U ies

= T (p) functia de transfer ;

a0 +a1 p +a 2 p +a n p A( p)
T(p)= b0 +b1 p +b 2 p +b n p = B ( p)

A(p)=0,

pi
p

B(p)=0, j
p= j;

m>n (1);
Im

nulurile T(p) Se noteaza (


polii T(p) Se noteaza (

p1 n34

);

jp1

);

j3

n1

n2

j4
5
jp4

U ies

1
Figura 7 Graficul functiei Zint
y2
Nulurile se pot amplasa in orice punct al planului complex.
Uies
Uint
y3
Polii se pot amplasa doar in semiplanul sting al planului complex.
Caracteristici de baza :
1.Frecventa proprie:
p=

2 +2 ;

2.Factorul de calitate: p=

(1)

2+ 2
2|| ;

Tema 4: Formarea matricii admitanta | Y |

Figura 8.

(2)

Pentru a construi matricea circuitelor electronice este necesar de a efectua


numerotarea tuturor nodurilor (cu exceptia 0) de la stinga spre dreapta , de sus in jos.
Numarul nodurilor se ia din cerculet . Numarul de intrare trebuie sa fie numarul 1.
Numarul de iesiri este necesar sa fie numarul maxim.

|Y|=

[ ]
y 11 y12 y13
y 21 y 22 y 23
y 31 y32 y33
y n1 y n 2 y n 3

y ii -conductibilitatea proprie a nodului i reprezinta suma tuturor conductibilitatilor

elementelor conectate in nodul i luate cu semnul +;


y ij -conductibilitatea reciproca dintre i si j reprezinta suma conductibilitatilor

elementelor conectate intre nodurile i si j , luate cu semnul ;

Matricea pentu circuitul de mai sus:

|Y|=

y 11
y 21
y 31

y12 y13
y 22 y 23
y32 y33

] [
=

y1
y 1
1

y1
y1 y2 y3
0

0
y2
1

Linia matricii | Y | numarul careia coincide cu numarul nodului la care este


conectata la iesire amplificatorului se completeaza:
1.Elementul care se afla la intersectie cu coloana numarului careia coincide cu numarul
nodului la care este conectata intrarea directa se noteaza cu -1.
2.Elementul acestei linii care se afla la intersectia cu coloana numarul nodului la care
este conectata intrarea inversa a amplificatorului operational se noteaza cu +1.
3.Toate celelalte elemente sunt egale cu 0 .
4.1 Calcularea caracteristicilor de baza din matricea | Y | a circuitului electronic
a

Uint

CE
7

Uies

| Y | = Z

T( p );
aa

(3)

aa

descriminantul principal ;
determinantul secundar a matricii | Y |;

ab
T ( p ) = aa ;

(4)
4.2 Calcularea caracteristicii amplitudinii se frecventa (CAF) si caracteristica faza
frecventa (CFF) .
ReA ( j )+ I m A( j)
A (p)
T(p)= B( p) = ReB ( j ) + I m B( j)

(5)

2
3
4
A(p)= a0 +a1 p +a 2 p + a3 p+ a4 p

2
4
ReA(p)= a0 + a2 p + a 4 p

3
ImA(p)= a1 p +a 3 p

CAF=|T(j

)|=

2 A ( j ) + 2 A ( j)
2 B ( j ) + 2 B( j)

(6)

CAF=

ImT ( j )

T(j )=

arg

-arctg ReT ( j )

(7)
4.3 Exemple de calculare a impedantei de intrare a circuitelor electronice

3
1

y1
i+ j

11 =(1)

y1 y 2 y 3 y 2
Uint
2 1
0

y2

Uies

=( y 1+ y 2+ y3 );
y3

y 1+ y 2+ y3
2
=
)* y 1 y 2 + y 1 = y 1 y 3 ;
y1

y +y +y
= 1 2 1=
y1 y3

pC1 R 2
2

p C1 C3 R 2

pC 1+ pC 3 +

p C 3 R2
2

p C 1 C 3 R2

p2C1C3
+

1
R2

pC 1 R2 + pC 1 C3 R2 +1
=
pC 1 C3 R2

1
=
p C1C3 R2
2

1
1
1
+
+ 2
= pC 3 pC 1 p C 1 C 3 R 2 ;

2 C1 C3 R2 - rezistenta negativa dependenta de frecventa (D)

=
p2 C 1 C 3 R 2=
9

C1

Zint

C2
D

Figura 10 Schema echivalenta a crcuitului:

Figura 11 Graficul

functiei Z int

4.4 RC- cu parametri distribuiti

Figura 12 Element RC
In circuitele electronice se utilizeaza un element cu parametric distribuiti ,care are
concomitent proprietati de rezistor si condensator
10

Y1= R csh() ;

Y2= R (cth-csh) ;
= pRC ;
1
1
cth= th = sh
ch

R-rezistenta dintre contactele 1 si 2; =j.


Intre contactul 3 si contactul 1 si 2 (luate separat sau conectate intre ele) exista o
capacitate C distribuita.Rezistorul si condensatorul se considera distribuite in spatiu.
Are proprietati specifice din cauza ca componentele R si C au dimensiuni
geometrice comparabile cu lungimea de unda a semnalului.Asemenea elemente RC au
proprietati care se descriu prin functii hiperbolice si ecuatii trancendente.Aceste RC
elemente au caracteristici mai bune in comparative cu RC clasice.

Y=

y 11
y 21
y 31

y12 y13
y 22 y 23
y32 y33

] [

= R

ct h
ch
ct csh
csh
ct
cs hcth
cs hcth cs h cth 2(ct h csh)

csh= sh ;

3 5
sh=+ 3 ! + 5 ! +

;
11

2 4
1+
+
+
ch=
2! 4 !

Figura 13

12

R3

C2

C1

C3

R2

R1

Figura 14
R1=N*R N=0,0562.

4.5 Gradul functiei de transfer a CE

13

a0 +a1 p +a 2 p +a n p A( p)
T(p)= b0 +b1 p +b 2 p +b n p = B ( p)
2

m>n (1);

Def: Sub notiunea de gradul functiei de transfer a circuitului electronic se subintelege


puterea maxima a variabilei polinomului B(p)=0
In caz general pentru expresia (1)e necesar de analizat polinomul B(p), adica
numitorul fractiei T(p), luind in consideratie faptul ca variabila de B(p) reprezinta (p)
atunci puterea maxima a lui (p)este (m). Adica circuitul electronic are un grad al functiei
de transfer egal cu (m).
Din alt punct de vedere valoarea (m) a polinomului B(p)- reprezinta numarul de
poli al functiei de transfera circuitului electronic dat .
Def: Gradul functiei de transfer a circuitului electronic este egal cu numarul de
poli a functiei de transfer a circuitului electronic dat .

4.6

Actiunea

locului

amplasarii

polilor

functiei

de

transfer

T(p)

asupra

CAF(caracteristicii amplitudine frecventa .

In general functia de transfer poate realiza doar doua tipuri de poli .


1)Poli simpli contine doar partea reala
2ps + 2ps
ps= 2 ps

2 ps
ps
=

= 2

Din aceasta formula putem spune ca indiferent de locul amplasarii planului


1

simplu intotdeauna factorul de calitate va fie gal cu 2 .


14

ps= ps

-2 1

2)Poli complex-conjugati (perechi de poli complex conjugati )


Pentru circuitele electronice stabile perechile de poli complex conjugate se amplaseaza
doar in semiplanul sting al planului

inclusiv si pe axa j.

1
-1

p=

2
p

+ 2p

2| p|

1
2
3

3 2 1

-315
-2
-1

Uint

CE

Uies

In cazul realizarii unui circuit electronic,care poate realiza cel putin o pereche de poli
complet conjugate cu valoare pozitiva a partii reale,atunci acest circuit din regim de
lucru stabil trece in regim instabil,se autoexcita si semnalul de la iesire creste conform
figurii si fiind limitat din partea de sus de +Ue,iar in partea de jos de - Ue.

-Ua

-Ua

Sensibilitatea caracteristicilor CE
Pentru a putea efectua calculele posibilelor schimbari ale caracteristicilor CE la
schimbarea valorilor ,componentelor este necesar de efectuat calculele caracteristicilor
la valori admisibile ale schimbarilor componentelor circuitelor.
16

In teoria CE o importanta deosebita o are asa numitul cel mai rau caz ,care
presupune schimbarea valorilor nominalelor componentelor in asa mod ca parametrii
caracteristicii date sa deoaseasca limita permisa.Pentru acest scop se utilizeaza notiunea
de sensibilitate a caracteristicilor CE.in literatura se descriu mai multe tipuri de
sensibilitati.Vom analiza doar sensibilitatea relativa (s).
R1
T ( p1 R1)
T ( p R1) /T ( p1 R 1) T ( p1 R1 )
T ( p)
SR =
=
R1 / R 1
R1
1

Scimbarea valorii lui

R1

poate duce la schimbarea caracteristicii.

T(p,R1)

Pt1

Pt2P

10.Caracteristicile de baza ale CE selective in domeniul frecventei


Se numeste circuit selective (filtru),acel circuit se permite trecerea semnalelor in)tr-o
banda de frecventa numita banda de trecere (BT) si retine semnalele in alta banda de
frecventa numita banda de retinere B(r) .
In dependenta de amplasarea reciproca B(t) si B(r) exista urmatoarele tipuri de CE filtru:

T(j)
1.FTJ-filtru
BTcu trecere jos
BR

a0
0

17

Polii FTJ se amplaseaza in semiplanul sting al planului.Nulurile se pot amplasa in orice


punct al planului j.
2.FTS-filtru trece sus

T(j)
a1
BR

BT

a0
t

In acest caz nulurile se amplaseaza la inceputul originii axei ,iar polii sunt amplasati in
semiplanul sting avind partile reale mai mari secit partile reale ale nulurilor.

T(j)
a1
3.FTB-filtru trece banda

BR1

BT

BR2

a0
0

18

t1

t2

BR10t1
BR2 t2
BT t1... t2
Pentru FTB nulurile se amplaseaza la o si (pot fi si nuluri pe axa j).Polii se
amplaseaza in semiplanul sting al planului j si de obicei valorile partilor imaginare ale
polilor se afla intre valorile t1 si t2 in apropierea acestor valori.
4.FRB-filtru retine banda rejector

T(j)
BT1

BR

BT2

a0
0

t1

t2

BR t1... t2
BTBT1 0... t2
BTBT2 t2...
Pentru FRB polii se amplaseaza in benzile de trecere t1 si t2,de obicei polii cu factori de
19

calitate mai mari se amplaseaza in imediata apropierea de t1 si t2, dar niciodata polii
nu se amplaseaza in interiorul t1... t2.
Nulurile se amplaseaza mereu intre t1 si t2 la diferite distante de aceste valori si in
unele cazuri pot fi amplasate direct pe axa j.
5.FTT-corector de faza sau filtru trece tot

T(j)
a

La FTT semnalele in toata banda de frecventa se transmit de la intrare la iesire fara


schimbare de amplitudine.Insa semnalele cu diferite frecvente sunt supuse unor retineri
de faze diferite si deaceea FTT se mai numesc corectoare de faza si se pot utiliza pentru
schimbarea fazei semnalului la o frecventa cu o valoare data FTT polii si nulurile
frecventei de transfer se pot amplasa in orice loc a semiplanului sting j,dar niciodata
pe axa j sau in imediata ei apropiere.
Nivelele au urmatoarele sensuri:
a0-nivelul minim al semnalului in banda de retinere si poate avea valori de la -12 pina
la -60dB/octava.
a-diferenta nivelului semnalului in banda de trecere si poate fi de la [0-3]dB.

Tema : Caracteristicile circuitelor analogice in domeniul timpul


Pentru a putea transmite semnalelor digitale si prin intermediul CE analogice si liniilor
de comunicatie analogice este necesar de apreciat actiunea acestor circuite si linii de
comunicatie asupra formelor semnalelor digitale.
20

In general pentru caracterizarea comportamentlui CE analogice in domeniul timp se


utilizeaza doua caracteristici si anume:
1.caracteristica tranzitorie h(t);
2.caracteristica de impuls (t).
Vor fi analizate aceste doua caracteristici pentru CE de tipul FTJ.
Definitie: Caracteristica tranzitorie a unui CE poate fi obtinuta daca la intrarea lui se
aplica un semnal de tip treapta,se masoara iesirea lui caracteristica tranzitorie h(t).

CE

Definitie: Caracteristica de impuls poate fi obtinuta daca la intrare se aplica un semnal


unitar de o durata infinit de mica si cu o amplitudine mare.

CE

1.Caracteristica tranzitorie
h(t)

ama
x

21

0.9

0.5

0.1
tstab

tr

tr0,5- reprezinta timpul de retinere


de la 0,10,9-timpul de crestere tcr
amax-nivelul maxim al caracteristicii h(t)>1
-coeficient de descrestere a valorilor h(t) de la amax pina la 1
la t0-se aplica semnalul treapta
hmin=+2% a valorilor h(t) fata de valoarea lui 1timp de stabilizare.
Pentru transmisia semnalelor digitale este necesar :
a)timpul de reetinere sa fie cit mai mic;
b)tcr sa fie mai mic
c)amax sa fie de asa natura tstab sa se gaseasca in limitele premise pentru prelucrarea
efectiva a semnalului digital;de obicei amax are valori de la citeva % la citeva zeci de %
(3-20%).

2.Caracteristica de impuls
e -t

min

22
t

tstab

-decrement,coefficient de descrestere a caracteristicii de impuls;


min=+2% -corespunde timpului de stabilizare a caracteristicii de impuls in regiunea
(t)=0.

Tema:Calcularea caracteristicii tranzitorii a CE.


Un parametru important a CE utilizat pentru aflarea posibilitatii transmiterii semnalelor
digitale cu frontura abrupta de crestere sau micsorare a nivelului semnalului o reprezinta
caracteristica tranzitorie h(t).
In general h(t) poate fi gasita daca se cunoaste functia de transfer T(p) a CE.
A (p)
T(p)= B( p)

(1)

Cunoscind T(p) , h(t) se poate de gasit utilizind functia transformata invers la blast.
h(t)= -1 ( T(p) ) (2)
Intotdeauna functia h(t) depinde in cea mai mare masura de valorile polilor functiei de
transfer si de factorii de calitate a acestor poli .
Functia h (t) poate fi construita pe baza unor componente mai simple formate de catre
fiecare pol a T (p).
De obicei polii T(p) se gaseste rezolvind ecuatia :
B(p)=0 (3)
Daca T(p) contine poli atunci functia T(p)poate fi scrisa:
B(p)= (p- p1) (p- p2) (p- pn) (4)
Pentru cazul ecuatiei (4) T(p) poate fi scrisa :
23

k
A (p)
= 1
T(p)= B( p) p p1

k2
kn
+ p p2 + + p pn

(5)

sau
n

i
T(p =
i=1 p pi

'
( 5 )

Pentru calcularea h(t) este necesar de aflat valorile coeficientilor

ki

'
din formula( 5

'
p
(5) si ( 5 ) imultim partile dreapta si stinga cu p si 1

).Pentru aceasta in ecuatia


si includem p pi
n

lim ( pp i )

ki
p pi

p pi

i=1

lim A ( p)

p pi

(6)

B( p)

In ecuatia (6)partea stinga reprezinta coeficientul

ki

, iar partea dreapta reprezinta o

determinanta:
A ( p ) ( p pi ) A' ( p )
ki

B' ( p)
lim

]p=pi =

A( p)
'
B ( p)

(7)

p pi

ki

ki

=[ ( p pi ) T ( p ) ]p=pi

( p pi ) A ( p )
'

B (p)
B(p)= p pi

h(t)= k 1 e

]p=pi

B ( p)

p1

]p=pi
+ k2 e

(8)
A ( pi )

p pi

[ B' ( p) ]p=pi

(8)

(9)
t

p2

+ .. +

kn e

pn

(10)

Din ecuatia 10 se poate de concluzionat ca h(t)a unui CE stabil va avea valori finite doar
pentru valori negative si 0 ale polilor.
24

Pentru valori positive ale polilor pipn CE se excita (genereaza o frecventa apropiata de
valoarea si h (t) a acestui CE tinde la valori foarte mari poate chiar spre infinit.
Problema 1.
1+2 p

Sa se calculeze h(t) a CE cu T(p)= ( p+1 ) ( p+2 ) ( p+5)


p1= -1
p2= -2
p3= -5
t
2t
h(t)= k 1 e + k 2 e
+

5t

k3 e

1+2(1)
12 1
=
k1= (1+1 ) (1+2 ) (1+5) 014 = 4
1+2(2)
3
3
=
=
k2= (2+1 ) (2+2 ) (2+5) (1 )3 3
1+2(5)

=1
3

k3= (5+1 ) (5+ 2 ) (5+5) = (4 )(3) = 12


t

1
h(t)= 4 e

2t
+ e

3
4

= 4

e5t

Problema 2
1+5 p
Sa se gaseasca h(t)a unui CE cu T(p)= p +5 p+6
2

p + 5 p+ 6

=0

p1= -2
p2= -3
1+5 p
T(p)= ( p+2 ) ( p+3 )

k1=

1+5 (2) 9
= =9
(2+3 )
1

25

1+5 (3) 14
k2= (3+ 2 ) = 1 = 14
2 t
3 t
h(t)= 9 e + 14 e

Din ecuatia obtinuta a h(t) putem concluziona ca h(t) se va micsora cu cresterea timpului
din cauza valorilor negative ale polurilor p1 , p2

26