Anda di halaman 1dari 54

MODUL KARANGAN PASANG SIAP 2015 TINGKATAN 4 DAN 5

KANDUNGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CARA MENGANALISIS TAJUK DAN TUGASAN KARANGAN A


LATIHAN ANALISIS TAJUK DAN TUGASAN KARANGAN A
RANGKA KARANGAN PASANG SIAP KARANGAN A
LATIHAN KARANGAN A
CARA MENGANALISIS TAJUK DAN TUGASAN KARANGAN B
LATIHAN MENGANALISIS TAJUK DAN TUGASAN KARANGAN B
RANGKA KARANGAN PASANG SIAP KARANGAN B (LANGKAH/ PERANAN IBU
BAPA)
8. LATIHAN KARANGAN B
9. LATIHAN MENGGUNAKAN PENANDA WACANA DAN FRASA MENARIK DALAM
PERENGGAN KARANGAN PASANG SIAP

MENGENAL PASTI TAJUK DAN TUGASAN KARANGAN BAHAGIAN A


Caranya:
1) tugasan
cari perkataan yang diboldkan selepas 'TENTANG'
2) Tajuk
cari "ME" dalam perkataan yang diboldkan atau
cari perkataan ke-2

Contoh:

Lihat gambar rajah di bawah dengan teliti kemudian huraikan pendapat anda tentang
kepentingan

amalan bersukan

dalam kehidupan. Panjang huraian anda

mestilah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Lihat gambar rajah di bawah dengan teliti kemudian huraikan pendapat anda tentang
kepentingan

membaca dalam kehidupan. Panjang huraian anda mestilah

Latihan
antara 200 hingga 250 patah perkataan.
Kenal pasti tajuk dan tugasan bagi soalan karangan Bahagian A di bawah.
1. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang
kebaikan menaiki pengangkutan awam . Panjangnya huraian antara 200
hingga 250 patah perkataan.
tajuk : ___________________________________________________________________
tugasan: ___________________________________________________________________

2. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang


manfaat-manfaat amalan membaca. Panjangnya huraian antara 200
hingga 250 patah perkataan.
tajuk : ___________________________________________________________________
tugasan: ___________________________________________________________________
3. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang
kelebihan membeli barangan buatan tempatan. Panjangnya huraian
antara 200 hingga 250 patah perkataan.
tajuk : ___________________________________________________________________
tugasan: ___________________________________________________________________
4. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang
faedah-faedah berbaik dengan jiran. Panjangnya huraian antara 200
hingga 250 patah perkataan.
tajuk : ___________________________________________________________________
tugasan: ___________________________________________________________________
5. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang caracara untuk mengurangkan tekanan. Panjangnya huraian antara 200
hingga 250 patah perkataan.
tajuk : ___________________________________________________________________
tugasan: ___________________________________________________________________
6. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang
usaha-usaha mencegah penyakit berjangkit. Panjangnya huraian antara
200 hingga 250 patah perkataan.
tajuk : ___________________________________________________________________
tugasan: ___________________________________________________________________
7. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang
langkah untuk berjimat cermat dalam kehidupan . Panjangnya huraian
antara 200 hingga 250 patah perkataan.
tajuk : ___________________________________________________________________
tugasan: ___________________________________________________________________
8. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang caracara mengurangkan kes jenayah . Panjangnya huraian antara 200 hingga
250 patah perkataan.
tajuk : ___________________________________________________________________
tugasan: ___________________________________________________________________
9. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang
aktiviti-aktiviti yang sesuai
dilakukan di sekolah bersempena
sambutan Hari Kebangsaan . Panjangnya huraian antara 200 hingga 250
patah perkataan.
tajuk : ___________________________________________________________________
tugasan: ___________________________________________________________________

10.Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang


langkah-langkah yang
dapat dilakukan untuk mewujudkan
masyarakat penyayang. Panjangnya huraian antara 200 hingga 250 patah
perkataan.
tajuk : ___________________________________________________________________
tugasan: ___________________________________________________________________
11.Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang cara
menghargai ibu bapa. Panjangnya huraian antara 200 hingga 250 patah
perkataan.
tajuk : ___________________________________________________________________
tugasan: ___________________________________________________________________
12.Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang
kepentingan memelihara dan memulihara bangunan bersejarah. Panjangnya
huraian antara 200 hingga 250 patah perkataan.
tajuk : ___________________________________________________________________
tugasan: ___________________________________________________________________
13.Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang
langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya. Panjangnya
huraian antara 200 hingga 250 patah perkataan.
tajuk : ___________________________________________________________________
tugasan: ___________________________________________________________________
14.Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang
masalah-masalah pengangkutan awam di Malaysia. Panjangnya huraian
antara 200 hingga 250 patah perkataan.
tajuk : ___________________________________________________________________
tugasan: ___________________________________________________________________
15.Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang
langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya. Panjangnya
huraian antara 200 hingga 250 patah perkataan.
Mutakhir , isu..................................(TAJUK) sering dipaparkan di dada akhbar dan di kaca televisyen.
Hal ini
demikian kerana .................(TAJUK) menyumbangkan [ kebaikan / keburukan] yang amat besar kepada .................. [ kita/
tajuk : ___________________________________________________________________
masyarakat/ negara]. Sehubungan dengan itu, terdapat pelbagai .................................................(TUGASAN).

tugasan: ___________________________________________________________________

.........................[TUGASAN] yang paling pragmatik ialah ........................[ISI 1]. Hal ini............. Sebagai
RANGKA
KARANGAN A (MARKAH 1-30)
contoh,...................... Kesannya,..................... Oleh itu, jelaslah bahawa .....................[ISI 1] ialah ...................[TUGASAN]

.........................[TUGASAN] yang tidak boleh dipandang enteng ialah ........................[ISI 2]. Hal ini.............
Sebagai contoh,...................... Kesannya,..................... Oleh itu, jelaslah bahawa .....................[ISI 2] ialah ...................
[TUGASAN]
.........................[TUGASAN] lain yang dikenal pasti ialah ........................[ISI 3]. Hal ini............. Sebagai
contoh,...................... Kesannya,..................... Oleh itu, jelaslah bahawa .....................[ISI 3] ialah ...................[TUGASAN]

Sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat pelbagai .................(TUGASAN). Sehubungan dengan itu, semua
pihak mestilah berganding bahu bagai aur dengan tebing bagi melaksanakan usaha untuk....(TAJUK) . Pada waktu yang
sama, kita mestilah sedar akan hakikat bahawa setiap kejayaan mesti diiringi usaha kerana jika tidak dipecahkan ruyung
manakan dapat sagunya.

5PADU/ MURID LEMAH ( MARKAH 1-11)


RANGKA KARANGAN A

Mutakhir , isu..................................(TAJUK) sering dipaparkan di


dada akhbar dan kaca televisyen.
Hal ini
demikian kerana .................(TAJUK) mendatangkan banyak [ kebaikan / keburukan]. Sehubungan dengan itu, terdapat
pelbagai .................................................(TUGASAN).

.........................[TUGASAN] yang pertama ialah ........................[ISI 1]. Sebagai contoh,......................Oleh itu,


jelaslah bahawa .....................[ISI 1] ialah ...................[TUGASAN]

.........................[TUGASAN] yang kedua ialah ........................[ISI 2]. Sebagai contoh,...................... Oleh itu,
jelaslah bahawa .....................[ISI 2] ialah ...................[TUGASAN]

.........................[TUGASAN] lain yang ketiga ialah ........................[ISI 3]. Sebagai contoh,...................... Oleh itu,
jelaslah bahawa .....................[ISI 3] ialah ...................[TUGASAN]

Sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat pelbagai .................(TUGASAN). Sehubungan dengan itu, semua
Mutakhir
, isu..................................(TAJUK)
sering
di
dada
dan kaca televisyen.
ini
pihak mestilah
berganding
bahu bagai aur dengan tebing
bagidipaparkan
melaksanakan
usahaakhbar
untuk....(TAJUK)
. Pada waktuHal
yang
demikian
kerana
.................(TAJUK)
mendatangkan
banyak
[
kebaikan
/
keburukan].
Sehubungan
dengan
itu,
terdapat
5PADU/
MURID
LEMAH
(
MARKAH
1-7)
sama, kita mestilah sedar akan hakikat bahawa setiap kejayaan mesti diiringi usaha kerana jika tidak dipecahkan
pelbagaiRANGKA
.................................................(TUGASAN).
KARANGAN A

ruyung manakan dapat sagunya.

.........................[TUGASAN] yang pertama ialah ........................[ISI 1].

.........................[TUGASAN] yang kedua ialah ........................[ISI 2].

.........................[TUGASAN] lain yang ketiga ialah ........................[ISI 3].

Sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat pelbagai .................(TUGASAN). Sehubungan dengan itu, semua
pihak mestilah berganding bahu bagai aur dengan tebing bagi melaksanakan usaha untuk....(TAJUK) . Pada waktu yang
sama, kita mestilah sedar akan hakikat bahawa setiap kejayaan mesti diiringi usaha kerana jika tidak dipecahkan

ruyung manakan dapat sagunya.

Latihan Karangan Bahagian A


Latihan 1
Lihat gambar rajah berikut dengan teliti, kemudian huraikan pendapat anda
tentang cara-cara untuk menghargai sekolah. Panjang huraian anda
hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Menjaga kebersihan kelas


dan kawasan sekolah

Mengharumkan nama
sekolah

Mematuhi peraturan
sekolah

Cara-cara untuk
menghargai sekolah

latihan 2
Lihat piramid makanan berikut dengan teliti, kemudian huraikan pendapat anda
tentang kepentingan pemakanan seimbang. Panjang huraian anda
hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Latihan 3
Lihat gambar berikut, kemudian huraikan pendapat anda tentang faktorfaktor pencemaran alam sekitar di negara kita. Panjang huraian anda
hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

latihan 4
Lihat gambar rajah berikut dengan teliti, kemudian huraikan pendapat anda
tentang aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan sempena sambutan hari
guru. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.
1. mengadakan sukaneka
2. mengadakan jamuan
3. mengadakan pertandingan menulis esei

MENGENAL PASTI TAJUK , TUGASAN DAN JENIS KARANGAN BAHAGIAN B

TUGASAN
1) Cari dan
gariskan
- peranan
- langkah
- usaha
- cara
- tanggungjawab
bersama

TAJUK
1) CARI dan gariskan
- 'me'

Huraikan langkah-langkah untuk mencegah


demam denggi.

JENIS KARANGAN
1) PENDAPAT
- jelaskan
- bincangkan
- huraikan
- komen
- ulaskan
- Berikan

2)
kalau
tiada
perkataan di atas,
jangan
ambil
soalan itu

2) kalau tiada 'me' , ambil perkataan kedua


selepas tugasan atau 'pe'

2) RENCANA
- rencana

Contoh:

Contoh:
Huraikan langkah-langkah pencegahan
demam denggi.

3)kalau ada 2 'me'


pilih 'me' yang kedua sebagai tajuk
4) pendekkan tajuk
Contoh: Huraikan langkah-langkah
mencegah demam denggi di negara kita.

3)
SYARAHAN/CERAMA
H/PIDATO/
WAWANCARA

Tajuk 1: mencegah demam denggi di


negara kita
Tajuk 2: mencegah demam denggi
Tajuk 3: demam denggi
5) Buang perkataan ini jika ada dalam tajuk
- .... dalam kalangan anak-anak / remaja/
rakyat/ masyarakat
- .... dalam kehidupan
- ..... dalam jiwa
- ...... dalam diri
- ..... di negara kita/ di sekolah/ dll

Karangan B - jangan pilih soalan seperti yang berikut.

4) CERITA/ CERPEN

1. Penjagaan terhadap warga tua sepatutnya diberikan keutamaan oleh ahli


keluarga.
Berikan hujah-hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.
2. kasih sayang ibu membawa ke syurga, kasih bapa sepanjang masa. begitulah
tingginya nilai kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa terhadap anak-anak.
Huraikan pendapat anda tentang pernyataan di atas.
3. Sesetengah pihak berpendapat bahawa ibu bapa kurang memberihatian kepada
anak yang meningkat remaja berbanding dengan perhatian yang diberikan
kepada anak-anak semasa di sekolah rendah.
Berikan komen anda.

LATIHAN MENGENAL PASTI TAJUK , TUGASAN DAN JENIS KARANGAN B


(a)Kenal pasti tugasan, tajuk dan jenis karangan bagi setiap soalan berikut.
1. Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam memupuk
budaya membaca.
2. Huraikan usaha-usaha yang wajar dilakukan untuk mengelakkan masalah
stres.
3. Bincangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak
bagi memupuk perpaduan kaum.
4. Jelaskan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh setiap anak untuk
membalas jasa ibu bapa.
5. Tulis rencana yang bertajuk 'Menjaga Kemudahan Awam Tanggungjawab
Kita Bersama'.
6. Anda diminta menyampaikan ceramah yang bertajuk 'Cara-cara untuk
Melahirkan Masyarakat Penyayang'.
(b)Kenal pasti tugasan, tajuk dan jenis karangan bagi setiap soalan berikut.
1. Berikan pendapat anda tentang langkah-langkah yang dapat dilaksanakan
bagi memperkukuh semangat kejiranan.
2. Huraikan peranan masyarakat bagi mewujudkan sikap tolong-menolong.
3. Bincangkan tanggungjawab ibu bapa dalam melahirkan anak-anak yang
cemerlang dari segi sahsiah.
4. Jelaskan usaha-usaha pelbagai pihak untuk membanteras masalah rasuah.
5. Tulis rencana yang bertajuk ' Tanggungjawab Setiap Rakyat Malaysia bagi
Menunjukkan Semangat Cinta akan Negara'.
6. Anda diminta menyampaikan ceramah yang bertajuk ' Membantu
Golongan Orang Kurang Upaya Tanggungjawab Bersama'.
(c)Kenal pasti tugasan, tajuk dan jenis karangan bagi setiap soalan berikut.
1. Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam pembudayaan
gaya hidup sihat.
2. Huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam pembentukan akhlak
yang terpuji.
3. Bincangkan tanggungjawab anda dalam pembinaan budaya membaca.
4. Jelaskan langkah-langkah bagi pencegahan penyakit berjangkit.
5. Tulis rencana yang bertajuk ' Peranan Kerajaan dalam Pembasmian
Kemiskinan'.
6. Anda diminta menyampaikan ceramah yang bertajuk ' Peningkatan Mutu
Pengangkutan Awam Tanggungjawab Kita Bersama'.

(d)Kenal pasti tugasan, tajuk dan jenis karangan bagi setiap soalan berikut.
1. Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa bagi memupuk budaya
membaca dalam kalangan anak-anak.
2. Huraikan usaha-usaha yang wajar dilakukan untuk mengelakkan masalah
stres dalam kalangan masyarakat .
3. Bincangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak
bagi memupuk perpaduan kaum di negara kita.
4. Jelaskan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh setiap anak untuk
membalas jasa ibu bapa dalam kehidupan.
5. Tulis rencana yang bertajuk 'Menjaga Kemudahan Awam di Negara Ini
Tanggungjawab Kita Bersama'.
6. Anda diminta menyampaikan ceramah yang bertajuk 'Cara-cara untuk
Melahirkan Masyarakat Penyayang di Negara Kita'.
(e)Kenal pasti tugasan, tajuk dan jenis karangan bagi setiap soalan berikut.
1. Berikan pendapat anda tentang langkah-langkah yang dapat dilaksanakan
bagi memperkukuh semangat kejiranan di negara kita.
2. Huraikan peranan masyarakat bagi mewujudkan sikap tolong-menolong
dalam kehidupan seharian.
3. Bincangkan tanggungjawab ibu bapa dalam melahirkan anak-anak yang
cemerlang dari segi sahsiah di negara kita.
4. Jelaskan usaha-usaha pelbagai pihak untuk membanteras masalah rasuah
di negara kita.
5. Tulis rencana yang bertajuk ' Langkah-langkah Membina Semangat Cinta
akan Negara dalam Jiwa Rakyat'.
6. Anda diminta menyampaikan ceramah yang bertajuk ' Membantu
Golongan Orang Kurang Upaya di Negara Kita Tanggungjawab Bersama'.
(f)Kenal pasti tugasan, tajuk dan jenis karangan bagi setiap soalan berikut.
1. Kejadian ragut semakin berleluasa di negara kita.
Berikan pendapat anda tentang cara-cara untuk menanganinya.
2. Setiap ibu bapa mengingini sebuah keluarga yang bahagia.
Huraikan tanggungjawab ahli keluarga dalam merealisasikan hasrat
tersebut.
3. Permainan tradisional semakin dipinggirkan akibat arus pemodenan.
Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan bagi mengatasi masalah
ini.
4. Budaya hidup berjiran
perlu disuburkan kerana mempunyai banyak
kebaikan.
Jelaskan peranan pelbagai pihak untuk memupuk budaya ini dalam
kalangan masyarakat.
5. Masalah pencemaran udara membawa kemudaratan kepada manusia.
Berikan pendapat anda tentang cara-cara untuk mengurangkannya.
6. Mempunyai negara yang aman damai menjadi harapan setiap rakyat.
Huraikan tanggungjawab setiap rakyat
dalam merealisasikan hasrat
tersebut.

7. Obesiti merupakan masalah yang semakin menular dalam masyarakat di


negara kita.
Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan bagi mengawal masalah
ini.
8. Menjaga kebersihan diri dan persekitaran merupakan budaya yang wajar
diamalkan oleh semua orang.
Jelaskan tanggungjawab pihak sekolah untuk memupuk budaya ini dalam
kalangan pelajar.
(g)Kenal pasti tugasan, tajuk dan jenis karangan bagi setiap soalan berikut.
1. Berikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang wajar dilakukan untuk
mendidik masyarakat menyayangi alam sekitar.
2. Huraikan
langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk
menggalakkan anak-anak menceburi bidang sukan.
3. Bincangkan peranan
kerajaan memupuk minat
lepasan siswazah
menceburi bidang pertanian.
4. Jelaskan cara-cara yang berkesan bagi mengelakkan anak-anak daripada
terlibat dengan masalah sosial.
5. Tulis rencana yang bertajuk ' Peranan Pelbagai Pihak dalam Menarik Minat
Masyarakat Membeli Barangan Tempatan'.
6. Anda diminta menyampaikan ceramah yang bertajuk ' Tangungjawab Ibu
Bapa bagi Memastikan Anak-anak Memanfaatkan Laman Sosial'.
(h)Kenal pasti tugasan, tajuk dan jenis karangan bagi setiap soalan berikut.
1. Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak
menjadi insan yang berguna.

2. Huraikan
langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah
untuk menggalakkan pelajar mengunjungi perpustakaan.
3. Bincangkan usaha-usaha untuk memupuk minat remaja menguasai
kemahiran TMK.
4. Jelaskan cara-cara yang wajar dilaksanakan bagi mengelakkan remaja
ponteng sekolah.
5. Tulis rencana yang bertajuk ' Peranan Pelbagai Pihak dalam Menarik Minat
Masyarakat Menaiki Pengangkutan Awam'.
6. Anda diminta menyampaikan ceramah yang bertajuk ' Tangungjawab Ibu
Bapa bagi Memastikan Anak-anak Mengamalkan Gaya Hidup Sihat'.
(i) Kenal pasti tugasan, tajuk dan jenis karangan bagi setiap soalan di bawah.
1
2
3
4
5

Berikan pendapat anda tentang peranan keluarga dalam pemupukan budaya


membaca.
Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam pembentukan akhlak anakanak.
Berikan pendapat anda tentang tanggungjawab keluarga dalam pembudayaan gaya
hidup sihat.
Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam memupuk semangat
patriotisme.
Berikan pendapat anda tentang tanggungjawab keluarga dalam penghasilan modal
insan yang berkualiti.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam menggalakkan amalan
menabung.
Berikan pendapat anda tentang tanggungjawab keluarga dalam usaha mengatasi
kenaikan harga barang.
Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam pembinaan budaya
penyayang.
Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam
pencegahan
penyalahgunaan dadah.
Berikan pendapat anda tentang tanggungjawab ibu bapa dalam pemilihan kerjaya
anak-anak.
... menulis sebuah rencana yang bertajuk ' Peranan Ibu Bapa dalam Mengawal
Penyakit Berjangkit '.
.... menulis sebuah rencana yang bertajuk ' Peranan Keluarga bagi Membudayakan
Amalan Pemakanan Seimbang '.
.... menulis sebuah rencana yang bertajuk ' Peranan Ibu Bapa untuk Menggalakkan
Anak-anak Bersukan'.
.... menulis sebuah rencana yang bertajuk ' Peranan Keluarga dalam Memupuk
Budaya Tolong-menolong '.
.... menulis sebuah rencana yang bertajuk ' Peranan Ibu Bapa bagi Mengeratkan
Hubungan Keluarga dengan Jiran'.
.... menulis sebuah rencana yang bertajuk ' Peranan Keluarga untuk Menijmatkan
Perbelanjaan'.
.... menulis sebuah rencana yang bertajuk ' Peranan Ibu Bapa dalam Memastikan
Keselamatan Anak-anak '.
.... menulis sebuah rencana yang bertajuk ' Peranan Keluarga dalam Pembentukan
Disiplin '.
.... menulis sebuah rencana yang bertajuk ' Peranan Ibu Bapa untuk Menggalakkan
Ahli Keluarga Menyayangi Alam Sekitar'.
.... menulis sebuah rencana yang bertajuk ' Peranan Ibu Bapa bagi Mendidik Ahli
Keluarga Memanfaatkan Internet '.
.... menulis sebuah rencana yang bertajuk ' Peranan Ibu Bapa dalam Mengurangkan
Stres atau Tekanan dalam kalangan Anak-anak'.
Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk mengekalkan
warisan budaya bangsa dalam kalangan anak-anak.
Bincangkan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh ibu bapa bagi melahirkan
anak-anak yang cemerlang akademiknya.
Bincangkan tindakan-tindakan
yang mesti
dilakukan oleh ibu bapa untuk
menyemaikan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak.
Bincangkan usaha-usaha yang harus diambil oleh ibu bapa bagi menyuburkan
amalan hormat-menghormati dalam jiwa anak-anak.
Bincangkan langkah-langkah yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk mendidik
anak-anak melestarikan alam sekitar.
Bincangkan cara-cara yang perlu dilaksanakan oleh ibu bapa dalam pembentukan
sebuah keluarga yang bahagia.
Bincangkan tindakan-tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh ibu bapa bagi
membantu mengurangkan masalah disiplin anak-anak mereka di sekolah .
Bincangkan cara-cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk melahirkan anakanak yang berjaya dalam hidup.
Bincangkan langkah-langkah
yang mesti
dijalankan
oleh ibu bapa dalam
menangani masalah anak-anak.
Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk mengatasi
masalah sosial dalam kalangan remaja.

(j) Kenal pasti tugasan, tajuk dan jenis karangan bagi soalan berikut.

SET 1 SPM 2012


1. Setiap tahun sekolah anda menganjurkan pelbagai program motivasi dan
anda sering terlibat dalam program-program tersebut.
Berikan pendapat anda tentang faedah-faedah menyertai program motivasi.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________
2. Kebersihan kawasan sekitar penting untuk kesihatan dan keselesaan hidup.
Walau bagaimanapun terdapat segelintir anggota masyarakat yang
mengabaikan aspek kebersihan ini.
Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis sebuah rencana yang bertajuk
"Menjaga Kebersihan Tanggungjawab Kita Bersama".
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

Gunakan bahasa kebangsaan kita


Marilah amalkan ramai-ramai
Bahasalah yang menyatukan kita
semua
3. Rangkap
di atasbahasa
merupakan
sebahagian daripada lirik lagu "Bahasa Jiwa
Yakinlah
jiwa bangsa
Bangsa".
Huraikan kepentingan bahasa kebangsaan kepada negara kita.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________
4. Produk makanan halal Malaysia diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai
produk yang terjamin kebersihan dan kesuciannya.
Jelaskan kebaikan-kebaikan yang diperoleh melalui penghasilan produk
makanan halal ini.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________
5. Peribahasa 'Air dicincang tidak akan putus' bermaksud hubungan
kekeluargaan tidak terputus walauoun berlaku perselisihan faham antara
anggota keluarga tersebut.
Tulis sebuah cerita berdasarkan maksud peribahasa tersebut.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________
SET 2 SPM 2011
1. Setiap individu perlu mempunyai wawasan untuk mencapai cita-citanya.
Huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk merealisasikan cita-cita
anda.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________

Jenis karangan: ______________________________________________________________


2. Perlakuan negatif seperti pergaulan bebas, merokok dan melepak dalam
kalangan remaja semakin membimbangkan semua pihak.
Huraikan peranan keluarga bagi menangani masalah ini.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________
3. Anda telah menyertai pertandingan syarahan di sekolah anda. Tajuk syarahan
anda ialah ' Perpaduan Rakyat Asas Kemajuan dan Kemakmuran Negara'.
Tulis teks syarahan anda itu selengkapnya.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________
4. Kemajuan teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) membolehkan
masyarakat kini berkomunikasi dan memperoleh maklumat dengan mudah,
cepat dan murah
Bincangkan.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________
5.

Cari olehmu akan sahabat


Yang boleh dijadikan ubat
Cari olehmu akan kawan
Pilih segala orang setia kawan.
Petikan gurindam di atas menjelaskan kepentingan memilih sahabat.
Huraikan pendapat anda tenang ciri-ciri sahabat yang baik.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

SET 3 SPM 2010


1. Anda telah dilantik sebagai pengawas sekolah.
Sebagai pengawas, bincangkan peranan anda untuk membantu pihak sekolah
membentuk murid yang berdisiplin.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________
Seorang ibu dapat menjaga sepuluh orang anak tetapi sepuluh
orang anak belum tentu dapat menjaga seorang ibu.
2. Situasi seperti di atas seharusnya tidak berlaku dalam masyarakat.
Jelaskan tanggungjawab yang patut dilaksanakan oleh anak-anak terhadap
ibu bapa.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

Negaraku
Tanah tumpahnya darahku
rakyat hidup bersatu dan maju
Rahmat bahagia Tuhan kurniakan
Raja kitadiselamat
bertakhta
3. Lirik lagu Negaraku
atas antaranya
menyentuh soal perpaduan,
kesyukuran dan taat setia rakyat kepada raja dan negara.
Huraikan peranan setiap rakyat Malaysia dalam menjamin kesejahteraan
negara sebagaimana yang dihasratkan dalam lirik lagu tersebut.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________
4. Penyakit berjangkit seperti selesema burung, HINI dan meningitis atau radang
otak telah menjadi isu global.
Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara-negara di dunia
untuk menangani wabak penyakit tersebut.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________
5. Peribahasa 'Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan' membawa maksud
bahawa jika ada azam dan usaha, pasti ada kejayaan.
Tulis sebuah cerpen berdasarkan maksud peribahasa tersebut.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________
SE T 4 KLON SPM 2007

1. Anda akan menyertai pertandingan syarahan peringkat sekolah. Tajuk syarahan anda ialah
Remaja Berwawasan Tonggak Negara.
Sediakan teks syarahan itu selengkapnya.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

2. Guru ibarat lilin. Inilah ungkapan yang sering disebut untuk menggambarkan betapa
besarnya pengorbanan seorang guru terhadap murid-muridnya.
Jelaskan peranan anda untuk menghargai jasa guru.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

3. Membaca merupakan amalan mulia yang perlu dipraktikkan sepanjang hayat kerana
membaca mendatangkan banyak faedah kepada kita.
Jelaskan faedah-faedah membaca .
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

4. Alam sekitar yang tidak tercemar amat penting kepada semua hidupan di dunia ini.
Sehubungan dengan itu, semua warga dunia bertanggungjawab untuk memeliharanya
dengan baik.
Sarankan usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh warga dunia untuk memelihara alam
sekitar.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

5. Karya pantun amat terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu suatu ketika dahulu.
Huraikan keistimewaan pantun.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

SET 5 KLON SPM 2008

1. Sebagai setiausaha sebuah persatuan di sekolah , anda diminta menyediakan laporan


tentang program tahunan persatuan anda.
Sediakan laporan itu selengkapnya.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

2. Setiap individu memerlukan kehidupan berkeluarga.


Jelaskan ciri-ciri keluarga yang anda impikan.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

3. Keganasan rumah tangga merupakan isu jenayah yang semakin diambil perhatian oleh
banyak pihak.
Tulislah sebuah rencana tentang punca, kesan dan langkah untuk mengatasi masalah ini.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

4. Malaysia kini maju setapak lagi dalam bidang sukan. Malaysia diberikan kepercayaan
untuk menganjurkan sukan pada peringkat antabangsa.
Bincangkan kelebihan yang diperoleh melalui penganjuran sukan peringkat antarabangsa
tersebut.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

5. Anda telah membaca sebuah cerpen yang sangat menarik.


Tulislah sinopsis cerpen tersebut.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

SET 6 KLON SPM 2009

1. Ibu bapa sentiasa berharap anak-anak mereka berjaya dalam hidup.


Bincangkan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh ibu bapa agar harapan mereka
tercapai.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

2. Kejadian lumba haram semakin menjadi-jadi di kawasan kejiranan anda. Sebagai anggota
masyarakat yang bertanggungjawab, anda ingin mengadukan hal ini kepada pihak
berkuasa di tempat anda.
Tulislah sepucuk surat kepada pihak berkuasa tersebut.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

3. Semangat patriotisme elemen penting dalam usaha mengekalkan keharmonian sesebuah


negara.
Huraikan pendapat anda tentang peranan pelbagai pihak untuk memupuk semangat
patriotisme dalam jiwa rakyat negara ini.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

4. Kedatangan pekerja asing ke negara kita membawa banyak keburukan.


Ulas pernyataan di atas.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

5. Anda telah membaca sebuah novel yang mengandungi banyak pengajaran.


Berdasarkan novel tersebut, huraikan pengajaran-pengajaran yang dapat dijadikan teladan
dalam kehidupan kita.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

SET 7 SPM NOV 2013


1. Akhlak yang terpuji amat penting dalam kehidupan.

Jelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk membentuk akhlak


yang terpuji dalam diri seseorang.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

2. Amalan pengambilan makanan segera dan makanan ringan kurang


sesuai untuk kesihatan anak-anak yang sedang membesar.
Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis sebuah rencana yang
bertajuk 'Peranan ibu bapa dalam mengawal pengambilan makanan
segera dan makanan ringan dalam kalangan anak-anak'.
Tulis rencana itu selengkapnya.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

3. Malaysia berhasrat untuk melahirkan rakyat berminda kelas pertama, iaitu rakyat yang
berilmu, bersahsiah terpuji dan mempunyai daya saing yang tinggi.
Huraikan kebaikan-kebaikan yang diperoleh jika negara kita mempunyai rakyat berminda
kelas pertama.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

4. Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa membawa pelbagai kebaikan kepada negara


penganjur.
Bincangkan.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

5. Anda ingin menulis sebuah cerita yang bertemakan penghargaan terhadap jasa guru untuk
dimuatkan dalam majalah sekolah.
Tulis cerita tersebut selengkapnya.
Tajuk: ______________________________________________________________________
Tugasan:____________________________________________________________________
Jenis karangan: ______________________________________________________________

KARANGAN B PASANG SIAP (CARA/LANGKAH/USAHA/ PELBAGAI PIHAK) - MARKAH 50


PENDAHULUAN
Mutakhir , isu..................................(TAJUK) sering dipaparkan di dada akhbar dan di kaca televisyen.
Hal ini demikian
kerana .................(TAJUK) menyumbangkan [ kebaikan / keburukan] yang amat besar kepada .................. [ keluarga/ kita/ masyarakat/
negara]. Sehubungan dengan itu, terdapat pelbagai .................................................(TUGASAN).
PENUTUP
Sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat pelbagai .................(TUGASAN). Sehubungan dengan itu, ibu bapa / semua pihak
mestilah berganding bahu bagai aur dengan tebing bagi melaksanakannya. Pada waktu yang sama, kita mestilah sedar akan hakikat
bahawa setiap kejayaan mesti diiringi usaha kerana jika tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya.
ISI :
1. mengajar anak-anak
Usaha yang paling pragmatik ialah ibu bapa mestilah mengajar anak-anak. / Usaha yang paling pragmatik ialah melalui peranan
ibu bapa. Ibu bapa mestilah mengajar anak-anak. Hal ini mesti dilakukan sejak anak kecil kerana melentur buluh daripada rebungnya.
Sebagai contoh, mengajar anak-anak tentang cara untuk [ .........tajuk 1/2/3] seperti.... Kesannya, anak-anak akan mengamalkannya dalam
kehidupan seharian. Oleh itu, jelaslah bahawa mengajar anak-anak ialah ...................[tugasan].
2. menjadi suri teladan kepada anak-anak
Inisiatif lain yang tidak boleh dipandang enteng ialah ibu bapa mestilah menjadi suri teladan kepada anak-anak tentang .................
[tajuk1/2/3]. Hal ini demikian kerana bagaimana acuan begitulah kuihnya. Sebagai contoh, ibu bapa mestilah menunjukkan sikap yang baik
tentang hal ini di depan anak-anak seperti .... Kesannya, anak-anak akan mengikut sikap yang baik itu. Oleh itu , jelaslah bahawa menjadi
suri teladan kepada anak-anak ialah ...............[tugasan].
3. memberikan penghargaan kepada anak-anak
Usaha murni lain yang dikenal pasti ialah ibu bapa mestilah memberikan penghargaan kepada anak-anak. sebagai contoh,
memberikan pujian, hadiah atau terima kasih apabila anak-anak menunjukkan sikap yang positif tentang hal ini seperti ..... Kesannya, anakanak akan berasa gembira untuk mengulanginya. Oleh itu , jelaslah bahawa memberikan penghargaan ialah .............[tugasan].
4.menghukum anak-anak
Menghukum anak-anak juga ialah ...........[tugasan]. Hal ini demikian kerana sayangkan anak tangan-tangankan, sayangkan isteri
tinggal-tinggalkan. Sebagai contoh, ibu bapa boleh merotan atau mengambil semula barang yang diberi jika anak tidak mematuhi nasihat
tentang hal ini seperti ..... Kesannya, anak-anak tidak berani mengulangi kesalahan itu lagi. Oleh itu , jelaslah bahawa menghukum anak-anak
ialah .............[tugasan].
5. mengawasi anak-anak
Selanjutnya, ibu bapa mestilah mengawasi anak-anak kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Sebagai contoh, ibu bapa
mestilah mengawasi siapa kawan anak, ke mana anak pergi dan apa yang dibuat di luar rumah. Kesannya, anak-anak tidak berani
melakukan perkara yang menconteng arang ke muka ibu bapa. Oleh itu, jelaslah bahawa mengawasi anak-anak ialah .............[tugasan].
6. memberikan perhatian dan kasih sayang
Ibu bapa mestilah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak seperti menatang minyak yang penuh. Ibu bapa
mestilah meluangkan masa bersama anak-anak dan rajin bertanya tentang masalah anak-anak. Ibu bapa juga mestilah selalu mengucapkan
ayah sayang kamu, ibu sayang kamu kepada anak-anak. Kesannya, anak-anak berasa disayangi dan tidak sanggup melakukan perbuatan
[yang melukakan hati ibu bapa /yang menconteng arang ke muka ibu bapa mereka]. Oleh itu, jelaslah bahawa memberikan perhatian dan
kasih sayang ialah .............[tugasan]
7.memberikan nasihat dan teguran kepada anak-anak
Ibu bapa juga mestilah memberikan nasihat kepada anak-anak tentang ...........[tajuk 1/2/3] . Hal ini mestilah dilakukan selalu oleh
ibu bapa tanpa ada rasa bosan. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menasihati mereka supaya .............. Lama-kelamaan anak-anak akan
sedar juga bahawa nasihat itu adalah untuk kebaikannya. Oleh itu, jelaslah bahawa menasihati anak-anak ialah...[ tugasan].
8. mengadakan kempen
Tidak dinafikan bahawa melalui peranan kerajaan juga ialah .............[tugasan] . Kerajaan mestilah mengadakan kempen tentang
kebaikan ..........[tajuk1/2/3]. Kempen ini mestilah diadakan sepanjang tahun dan janganlah hangat-hangat tahi ayam. Kesannya, kesedaran
masyarakat tentang hal ini akan meningkat. Oleh itu, jelaslah bahawa mengadakan kempen ialah ...............[tugasan] .

9. melalui peranan media massa


Cara yang seterusnya ialah melalui peranan media massa. Sebagai contoh, pihak media elektronik mestilah menyiarkan
rancangan televisyen seperti drama, filem atau rencana tentang [tajuk 1/2/3]. Pihak media cetak pula mestilah menulis lebih banyak artikel
tentang isu ini di dalam surat khabar, majalah dan internet. Kesannya, masyarakat mendapat banyak ilmu . Oleh itu, jelaslah bahawa melalui
peranan media massa ialah ................[tugasan].

KARANGAN B PASANG SIAP (PERANAN IBU BAPA) - MARKAH 50


PENDAHULUAN
Mutakhir , isu..................................(TAJUK) sering dipaparkan di dada akhbar dan di kaca televisyen.
Hal ini demikian
kerana .................(TAJUK) menyumbangkan [ kebaikan / keburukan] yang amat besar kepada .................. [ keluarga/ kita/ masyarakat/
negara]. Sehubungan dengan itu, terdapat pelbagai .................................................(TUGASAN).
PENUTUP
Sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat pelbagai .................(TUGASAN). Sehubungan dengan itu, ibu bapa / semua pihak
mestilah berganding bahu bagai aur dengan tebing bagi melaksanakannya. Pada waktu yang sama, kita mestilah sedar akan hakikat bahawa
setiap kejayaan mesti diiringi usaha kerana jika tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya.
ISI :
1. mengajar anak-anak
Usaha yang paling pragmatik ialah ibu bapa mestilah mengajar anak-anak. / Usaha yang paling pragmatik ialah melalui peranan
ibu bapa. Ibu bapa mestilah mengajar anak-anak. Hal ini mesti dilakukan sejak anak kecil kerana melentur buluh daripada rebungnya.
Sebagai contoh, mengajar anak-anak tentang cara untuk [ .........tajuk 1/2/3]. Kesannya, anak-anak akan mengamalkannya dalam kehidupan
seharian. Oleh itu, jelaslah bahawa mengajar anak-anak ialah ...................[tugasan].
2. menjadi suri teladan kepada anak-anak
Inisiatif lain yang tidak boleh dipandang enteng ialah ibu bapa mestilah menjadi suri teladan kepada anak-anak tentang .................
[tajuk1/2/3]. Hal ini demikian kerana bagaimana acuan begitulah kuihnya. Sebagai contoh, ibu bapa mestilah menunjukkan sikap yang baik
tentang hal ini di depan anak-anak. Kesannya, anak-anak akan mengikut sikap yang baik itu. Oleh itu , jelaslah bahawa menjadi suri teladan
kepada anak-anak ialah ...............[tugasan].
3. memberikan penghargaan kepada anak-anak
Usaha murni lain yang dikenal pasti ialah ibu bapa mestilah memberikan penghargaan kepada anak-anak. sebagai contoh,
memberikan pujian, hadiah atau terima kasih apabila anak-anak menunjukkan sikap yang positif tentang hal ini seperti ..... Kesannya, anakanak akan berasa gembira untuk mengulanginya. Oleh itu , jelaslah bahawa memberikan penghargaan ialah .............[tugasan].
4.menghukum anak-anak
Menghukum anak-anak juga ialah ...........[tugasan]. Hal ini demikian kerana sayangkan anak tangan-tangankan, sayangkan isteri
tinggal-tinggalkan. Sebagai contoh, ibu bapa boleh merotan atau mengambil semula barang yang diberi jika anak tidak mematuhi nasihat
tentang hal ini. Kesannya, anak-anak tidak berani mengulangi kesalahan itu lagi. Oleh itu , jelaslah bahawa menghukum anak-anak
ialah .............[tugasan].
5. mengawasi anak-anak
Selanjutnya, ibu bapa mestilah mengawasi anak-anak kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Sebagai contoh, ibu bapa
mestilah mengawasi siapa kawan anak, ke mana anak pergi dan apa yang dibuat di luar rumah. Kesannya, anak-anak tidak berani melakukan
perkara yang menconteng arang ke muka ibu bapa. Oleh itu, jelaslah bahawa mengawasi anak-anak ialah .............[tugasan].
6. memberikan perhatian dan kasih sayang
Ibu bapa mestilah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak seperti menatang minyak yang penuh. Ibu bapa
mestilah meluangkan masa bersama anak-anak dan rajin bertanya tentang masalah anak-anak. Ibu bapa juga mestilah selalu mengucapkan
ayah sayang kamu, ibu sayang kamu kepada anak-anak. Kesannya, anak-anak berasa disayangi dan tidak sanggup melakukan perbuatan
[yang melukakan hati ibu bapa /yang menconteng arang ke muka ibu bapa mereka]. Oleh itu, jelaslah bahawa memberikan perhatian dan kasih
sayang ialah .............[tugasan]
7.memberikan nasihat dan teguran kepada anak-anak
Ibu bapa juga mestilah memberikan nasihat kepada anak-anak tentang ...........[tajuk 1/2/3] . Hal ini mestilah dilakukan selalu oleh ibu
bapa tanpa ada rasa bosan. Lama-kelamaan anak-anak akan sedar juga bahawa nasihat itu adalah untuk kebaikannya. Oleh itu, jelaslah

bahawa memberikan nasihat dan teguran ialah .............[tugasan]


8. mengadakan kempen
Tidak dinafikan bahawa melalui peranan kerajaan juga ialah .............[tugasan] . Kerajaan mestilah mengadakan kempen tentang
kebaikan ..........[tajuk1/2/3]. Kempen ini mestilah diadakan sepanjang tahun dan janganlah hangat-hangat tahi ayam. Kesannya, kesedaran
masyarakat tentang hal ini akan meningkat. Oleh itu, jelaslah bahawa mengadakan kempen ialah ...............[tugasan] .

9. melalui peranan media massa


Cara yang seterusnya ialah melalui peranan media massa. Sebagai contoh, pihak media elektronik mestilah menyiarkan rancangan
televisyen seperti drama, filem atau rencana tentang [tajuk 1/2/3]. Pihak media cetak pula mestilah menulis lebih banyak artikel tentang isu ini
di dalam surat khabar, majalah dan internet. Kesannya, masyarakat mendapat banyak ilmu . Oleh itu, jelaslah bahawa melalui peranan media
massa ialah ................[tugasan].

ISI LAIN
IBU BAPA

1. membawa anak-anak pergi ke ...


Di samping itu, ibu bapa boleh membawa anak-anak pergi ke ............ . Hal
ini boleh dilakukan [pada hujung minggu / apabila ada pihak yang
menganjurkannya]. Impaknya, ibu bapa dan anak-anak dapat ............ Oleh
itu, jelaslah bahawa...........
2.

menyediakan ... untuk anak-anak


Seterusnya, ibu bapa mestilah menyediakan .............. untuk anak-anak.
Sebagai contoh, menyediakan ............. Kesannya, anak-anak dapat ..........
Oleh itu, jelaslah bahawa ................

3. mengawasi anak-anak
Selanjutnya, ibu bapa mestilah mengawasi anak-anak kerana mencegah
lebih baik daripada mengubati. Sebagai contoh, ibu bapa mestilah
mengawasi siapa kawan anak, ke mana anak pergi dan apa yang dibuat di
luar rumah. Kesannya anak-anak tidak berani melakukan perkara yang
menconteng arang ke muka ibu bapa.
4. tidak memanjakan anak-anak
Tidak dinafikan bahawa tidak memanjakan anak-anak ialah ...........
[tugasan]. Kebebasan tanpa had akan merosakkan anak-anak. Sebagai
contoh, ibu bapa mestilah mengawal jumlah wang yang diberikan kepada
anak-anak dan waktu keluar dan balik rumah. Kesannya, anak-anak tidak ada
peluang untuk berbuat sesuka hati mereka. Oleh itu, jelaslah bahawa..........
5. memberikan nasihat dan teguran kepada anak-anak
Ibu bapa juga mestilah memberikan nasihat kepada anak-anak . Hal ini
mestil dilakukan selalu oleh ibu bapa tanpa ada rasa bosan. Lama-kelamaan

anak-anak akan sedar juga bahawa nasihat itu adalah untuk kebaikannya.
Oleh itu, jelaslah bahawa ............

PERANAN PIHAK SEKOLAH


1. mengajar murid-murid
.................. ialah mengajar murid-murid. Hal ini demikian kerana melentur buluh
biarlah daripada rebungnya. Sebagai contoh, para guru mestilah mengajar muridmurid tentang ................... di dalam kelas. Kesannya, murid-murid akan dapat
menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan dengannya. Selain itu, mereka dapat
mengamalkannya
dalam
kehidupan
seharian.
Oleh
itu,
jelaslah
bahawa.............................
2. menjadi suri teladan kepada murid-murid
.......................... ialah menjadi suri teladan kepada murid-murid. Hal ini demikian
kerana bagaimana acuan begitulah kuihnya. Sebagai contoh, para guru mestilah
menunjukkan sikap yang positif
di depan murid-murid seperti ......................
Kesannya, murid-murid akan mengikut sikap positif itu. Sebaliknya, jika guru gagal
menjadi suri teladan kepada murid-murid maka tidak mustahil akan berlaku
peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
Oleh itu, jelaslah
bahawa.......................
3. memberikan penghargaan kepada murid-murid
..................... ialah memberikan penghargaan kepada murid-murid. Sebagai
contoh, para guru boleh memberikan pujian, hadiah atau ucapan terima kasih apabila
murid-murid .......... Kesannya, mereka akan berasa gembira untuk mengulangi
perbuatan baik itu pada masa akan datang. Oleh itu, jelaslah bahawa................
4. menghukum murid-murid
..................... ialah menghukum murid-murid. Hal ini demikian kerana sayangkan
anak tangan-tangankan, sayangkan isteri tinggal-tinggalkan. Sebagai contoh, guru
mestilah menghukum murid yang melakukan kesalahan seperti ................... Antara
contoh bentuk hukuman yang boleh diambil ialah amaran, gantung sekolah dan
buang sekolah. Kesannya, murid sedar dan
tidak berani untuk mengulangi
perbuatan itu lagi. Selain itu, hukuman ini dapat memberikan pengajaran kepada
murid lain supaya tidak melakukannya. Malah, masalah ini dapat dikurangkan. Oleh
itu, jelaslah bahawa ............
PERANAN PIHAK MEDIA MASSA
1.
......................... ialah melalui peranan media massa. Hal ini demikian kerana
media massa sangat efektif untuk mempengaruhi minda masyarakat. Sebagai
contoh, pihak media elektronik mestilah menyiarkan rancangan televisyen seperti
drama, filem atau rencana tentang ............. Pihak media cetak pula mestilah menulis
lebih banyak artikel tentang isu ini di dalam surat khabar, majalah dan internet.
Kesannya, dapat meningkatkan kesedaran masyarakat . Oleh itu, jelaslah
bahawa.........................................
PERANAN KERAJAAN
1. mengadakan kempen

...................... melalui peranan kerajaan. Pihak kerajaan mestilah mengadakan


kempen tentang .......... Hal ini mestilah dijalankan sepanjang tahun dan bukannya
hangat-hangat tahi ayam. Banyak program yang boleh dilakukan sepanjang kempen
itu seperti mengadakan ceramah, pameran, dan pertandingan. Selain itu, kerajaan
boleh menampal poster di tempat-tempat awam dan menyiarkan iklan tentang hal ini
di televisyen. Kesannya, pengetahuan masyarakat dapat ditingkatkan. Oleh itu,
jelaslah bahawa......................
2. menguatkuasakan undang-undang
........................... ialah menguatkuasakan undang-undang. Sebagai contoh, pihak
kerajaan mestilah menghukum orang yang ................ Antara contoh bentuk hukuman
yang boleh diambil ialah denda dan penjara. Kesannya, mereka tidak berani untuk
mengulangi perbuatan itu lagi. Selain itu, hukuman ini dapat memberikan pengajaran
kepada orang lain supaya tidak melakukannya. Malah, masalah ini dapat
dikurangkan. Oleh itu, jelaslah bahawa............
3. memberikan bantuan
............................ ialah memberikan bantuan. Pihak kerajaan mestilah
memberikan bantuan kepada ...................... Sebagai contoh, memberikan bantuan
berbentuk wang/modal/subsidi/biasiswa/kursus/keperluan harian kepada golongan
ini. Kesannya, [beban yang ditanggung oleh golongan ini dapat diringankan/
Kesannya, minat terhadap bidang ini dapat ditingkatkan.] Oleh itu, jelaslah
bahawa........................................................
4. menjadi suri teladan kepada masyarakat
.......................... ialah menjadi suri teladan kepada masyarakat. Hal ini demikian
kerana bagaimana acuan begitulah kuihnya. Sebagai contoh, para pemimpin dan
pegawai kerajaan mestilah menunjukkan sikap yang positif di depan masyarakat
seperti ...................... Kesannya, masyarakat akan mengikut perbuatan baik itu.
Sebaliknya, jika pemimpin dan pegawai kerajaan gagal menjadi suri teladan kepada
masyarakat maka tidak mustahil akan berlaku peribahasa guru kencing berdiri,
murid kencing berlari. Oleh itu, jelaslah bahawa.......................
PERANAN MASYARAKAT
1. menjadi suri teladan
................... ialah masyarakat khususnya golongan tua mestilah menjadi suri
teladan kepada golongan muda tentang .................. Hal ini demikian kerana
bagaimana acuan begitulah kuihnya. Sebagai contoh, golongan tua mestilah
menunjukkan sikap yang positif di depan golongan muda seperti ........... Kesannya
golongan muda akan mengikut sikap yang positif itu. Oleh itu, jelaslah
bahawa ............
2. memberikan nasihat dan teguran
................... ialah memberikan nasihat dan teguran antara satu sama lain.

Hal
ini mestilah dilakukan selalu tanpa ada rasa bosan. Sebagai contoh, kita
boleh menasihati seseorang supaya .......... Lama-kelamaan dia akan sedar
juga bahawa nasihat itu adalah untuk kebaikannya . Oleh itu, jelaslah bahawa
............

3. memberitahu pihak berkuasa

....................... ialah masyarakat perlu memberitahu pihak berkuasa jika


ternampak perkara yang tidak baik. Sebagai contoh, memberitahu pihak polis jika
ternampak kes .............. yang berlaku di kawasan setempat. Kesannya, pihak
berkuasa dapat mengambil tindakan untuk mengawasi masalah itu. Oleh itu,
jelaslah ........
4. menyokong kempen yang diadakan oleh kerajaan
............. ialah masyarakat perlu menyokong kempen yang diadakan oleh
kerajaan. Sebagai contoh, menyokong kempen ........... Kesannya, ................
kesedaran masyarakat tentang isu ini dapat ditingkatkan.Oleh itu, jelaslah
bahawa ..........

KARANGAN BAHAGIAN B (SOALAN UNTUK T5)


Tulis karangan berikut selengkapnya. Panjang karangan anda mestilah melebihi
350 patah perkataan.
1. Tulis sebuah rencana tentang peranan ibu bapa untuk memupuk minat
membaca dalam kalangan anak-anak.
2. Huraikan pendapat anda tentang tanggungjawab
mengelakkan stres dalam kalangan ahli keluarga.
3. Tulis pidato yang bertajuk
Keluarga yang Bahagia.

ibu

bapa

untuk

Tanggungjawab Ibu bapa untuk Melahirkan

4. Huraikan peranan ibu bapa untuk melahirkan anak yang berjaya dalam hidup.
5. Anda menyertai pertandingan syarahan pada peringkat sekolah. Tulis teks
syarahan anda yang bertajuk Peranan Ibu bapa sebagai Pembina Keluarga
Penyayang.
6. Huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk mewujudkan
sikap tolong-menolong dalam kalangan ahli keluarga.
7.

Jelaskan langkah-langkah yang dapat dijalankan oleh keluarga


budaya hormat-menghormati.

dalam melahirkan

8. Bincangkan peranan pelbagai pihak untuk menggalakkan masyarakat menaiki


pengangkutan awam.
9. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha
menggalakkan minat masyarakat bertani.

yang

dapat

dilakukan

untuk

10. Tulis sebuah rencana tentang cara-cara menggalakkan rakyat Malaysia membeli
barangan tempatan.
11. Tulis ceramah yang bertajuk ''Usaha-Usaha yang Wajar Dilakukan untuk Membantu
Golongan Kurang Upaya (OKU) di Negara Kita.
12. Tulis syarahan yang bertajuk ' Memupuk perpaduan Tanggungjawab Kita Bersama'.
13. Huraikan peranan pelbagai pihak untuk meningkatkan mutu pengangkutan awam di
negara kita.
14. Tulis sebuah rencana yang bertajuk 'Membanteras Rasuah Tanggungjawab Kita
Bersama'.

15. Anda merupakan sidang redaksi majalah sekolah yang ditugaskan mewawancara
guru penasihat Persatuan Pengguna sekolah anda. Tajuk wawancara anda ialah
peranan masyarakat untuk menjadi pengguna yang bijak. Tulislah semula wawancara
itu.
16. Huraikan persediaan-persediaan yang perlu dilakukan oleh setiap negara untuk
menghadapi bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tanah runtuh.

BAHAGIAN B (SOALAN UNTUK T4)


Soalan 1
Obesiti bermaksud kegemukan atau kegendutan. Obesiti merupakan isu yang
serius dan perlu ditangani.
Huraikan peranan ibu bapa untuk mencegah obesiti dalam keluarga.
Soalan 2
Berjimat cermat merupakan amalan mulia yang perlu disemai sejak anak-anak
kecil.
Tulis sebuah rencana tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh ibu
bapa dalam memupuk budaya berjimat dalam diri anak-anak.
Soalan 3
Kasih sayang, menghormati orang tua dan bertanggungjawab ialah sebahagian
nilai murni yang perlu kita amalkan.
Huraikan pendapat anda tentang tanggungjawab ibu bapa bagi menyemaikan
nilai murni dalam jiwa anak-anak.
Soalan 4
Anda akan menyertai pertandingan syarahan yang bertajuk Peranan Ibu Bapa
bagi Membudayakan Amalan Kebersihan dalam Keluarga.
Tulislah teks syarahan anda selengkapnya.
Soalan 5
Semangat patriotisme bermaksud perasaan cinta akan negara. Semangat ini
sangat penting kerana menjamin keamanan.
Bincangkan
usaha-usaha
pelbagai pihak untuk menyemaikan semangat
patriotisme dalam jiwa rakyat.
Soalan 6
Pencemaran alam sekitar semakin membimbangkan banyak pihak. Oleh itu,
usaha yang berkesan perlu dilakukan untuk memelihara alam sekitar.
Sehubungan dengan itu, tulislah sebuah rencana yang bertajuk Langkahlangkah yang perlu Diambil oleh pelbagai pihak dalam memelihara alam
sekitar.
Soalan 7
Mutu sukan negara kita masih berada pada takuk yang belum memuaskan.
Huraikan pendapat anda tentang peranan pelbagai pihak untuk meningkatkan
mutu sukan di negara kita.

Soalan 8
Sektor pelancongan mendatangkan keuntungan yang lumayan kepada negara.
Oleh itu, usaha untuk memajukan sektor ini amatlah diperlukan.
Sehubungan dengan itu, huraikan peranan pelbagai pihak bagi memajukan
pelancongan di negara kita.
Soalan 9
Gasing, congkak dan wau ialah contoh permainan tradisional yang semakin
dipinggirkan. Jika kita mahu permainan ini terus kekal, usaha perlulah dilakukan.
Bincangkan
cara-cara yang wajar dilaksanakan
untuk mempopularkan
permainan tradisionaldi negara kita.
Soalan 10
Anda merupakan sidang redaksi majalah sekolah anda yang telah mewawancara
seorang pegawai polis tentang
mengatasi kemalangan jalan raya
tanggungjawab kita bersama.
Tulislah teks wawancara itu selengkapnya.
Soalan 11
Anda akan menyertai pertandingan ceramah pada peringkat sekolah. Tajuk
ceramah anda ialah Membendung Jenayah Tanggungjawab Kita bersama.
Tulislah teks ceramah itu selengkapnya.
Soalan 12
Semangat kejiranan membawa banyak manfaat kepada masyarakat.
Jelaskan peranan masyarakat untuk mengukuhkan semangat kejiranan.
Soalan 13
Gejala sosial seperti lari dari rumah, pergaulan bebas, penyalahgunaan dadah
dan lumba haram semakin berleluasa dalam kalangan remaja.
Huraikan pendapat anda tentang peranan masyarakat untuk mengelakkan
remaja daripada terjebak dalam masalah sosial.
Soalan 14
Tulis sebuah rencana yang bertajuk "Langkah-langkah untuk Mengamalkan Gaya
Hidup Sihat dalam Kehidupan".

LATIHAN MELENGKAPKAN PERENGGAN ISI DENGAN PENANDA WACANA DAN FRASA


MENARIK

Soalan 4
Anda menyertai pertandingan syarahan peringkat sekolah. Tajuk syarahan tersebut ialah Masalah
Pengangkutan Awam di Negara Kita.
Tulislah teks syarahan itu selengkapnya.

Isi:
________________________________________________

tambang

yang

mahal.

____________________sesetengah pengangkutan awam sangat mahal tambangnya, contohnya kapal terbang


dan teksi. _________________________ ada pemandu teksi yang semberono mengenakan tambang yang
mahal kepada penumpang. ______________________orang yang berpendapatan rendah tidak mampu
menggunakan pengangkutan ini secara kerap. Hal ini menyebabkan penumpang pengangkutan ini agak kurang
dan tidak menyeluruh.
__________________________________________________________________masalah kelewatan.
_______________________________________ bas awam sering lewat bertolak ke destinasi yang ditetapkan.
Kadang-kadang penumpang terpaksa menunggu lama di perhentian bas akibat bas lewat tiba. _________
_____________________________________

menyusahkan penumpang terutamanya bagi mereka yang

bekerja. _____________________. kebanyakan rakyat di negara kita kurang berminat menaiki kenderaan awam
____________________________________________________________ kemudahan yang kurang
bermutu.
Masalah ini turut disuarakan oleh kebanyakan penumpang pengangkutan awam. Hal ini berpunca daripada sikap
pihak pengurusan pengangkutan awam yang tidak menyelenggara kenderaan mereka secara berkala.
_____________________tempat duduk yang usang, penyaman udara yang tidak berfungsi dan tandas tidak
boleh digunakan. ______________________penumpang berasa tidak selesa untuk menaiki pengangkutan
awam khususnya untuk perjalanan yang jauh.
Bilangan pengangkutan awam terhad __________________________________________________
___________________________. ________________________________ pengangkutan LRT, komuter dan
teksi tertumpu di kawasan tertentu sahaja terutamanya di kawasan bandar. _____________________ di
kawasan luar bandar, kemudahan pengangkutan awam sangat terhad . __________________ penumpang susah untuk
mendapatkan perkhidmatan pengangkutan awam . Fenomena ini seterusnya mengakibatkan penumpang beralih kepada
kenderaan persendirian

___________________________________________sikap pemandu yang tidak berdisiplin __________________


_________________________________________________. Ada pemandu yang memandu dalam keadaan yang
berbahaya , contohnya memandu melebihi had laju dan mengantuk. ________________________ menyebabkan nyawa
penumpang melayang jika berlaku kemalangan jalan raya. ______________________________ ada pemandu yang
bersikap kurang sopan kepada penumpang dengan bercakap secara kasar. _______________________________
penumpang serik untuk menaiki pengangkutan awam.

Soalan 5
Kerajaan berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu pengangkutan awam . Sehubungan itu ,
bincangkan kepentingan pengangkutan awam kepada masyarakat dan negara.
Isi:

_________________________________________________________

mengurangkan

kesesakan

jalan raya. __________________________________LRT, komuter dan monorel merupakan pengangkutan


awam

yang

berkesan

untuk

mengurangkan

kesesakan

jalan

raya.

_______________________________________ pengangkutan ini mempunyai laluan yang tersendiri dan tidak


menggunakan sistem jalan raya biasa. _____________________________ jumlah kenderaan di jalan raya
dapat dikurangkan dan sekali gus dapat membendung kesesakan jalan raya.

____________________________________________________________________mengurangkan
pencemaran udara. Pencemaran udara berlaku akibat pengeluaran asap kenderaan persendirian dan
pengangkutan awam. Apabila masyarakat kurang menggunakan kenderaan persendirian, maka jumlah asap
dapat diminimumkan. ______________________________ kualiti udara pun bertambah baik.

_____________________________________________________________mencepatkan perjalanan .
Kapal terbang merupakan pengangkutan awam terbaik bagi mereka yang mahu cepat sampai ke sesuatu
destinasi. Sebagai contoh, kita terpaksa mengambil masa berjam-jam untuk sampai ke Pulau Langkawi jika
menaiki kenderaan sendiri dari Kuala Lumpur. Namun, dengan menaiki kapal terbang, masa yang diambil
hanyalah 45 minit . _____________________________ masa dapat dijimatkan.

Memajukan industri pelancongan ________________________________________________.


______________________________________________ bukan semua pelancong sama ada pelancong yang
melancong di negara kita menaiki kenderaan sendiri. _________________________________________
kebanyakan pereka terutamanya pelancong luar negara bergantung sepenuhnya kepada kemudahan
pengangkutan awam seperti bas dan teksi. Jika pengangkutan ini ditingkatkan mutu dan bilangannya , maka
meningkatlah jumlah pelancong yang akan berkunjung ke tempat-tempat menarik di negara kita.

Soalan 6
Baru-baru ini anda berkesempatan berbual-bual dengan rakan anda semasa cuti sekolah. Topik perbualan
anda dengannya berkisar tentang keburukan kedatangan pekerja asing ke negara kita.
Tulislah semula perbualan tersebut.

Isi:
___________________________________________________menimbulkan

masalah

jenayah.

_______________________________________________ mereka kesempitan wang akibat gaji yang


murah.

Kebanyakan mereka terlibat dengan kes pembunuhan, ragut, merompak dan merogol.

__________________________ orang tempatan berasa terancam dengan kehadiran mereka.

__________________________________________________________________mendatangkan
masalah pencemaran. _________________________________________mereka membuang sampah di
merata-rata tempat di sekitar tempat tinggal yang terletak di kawasan setinggan atau rumah kongsi.
______________________________pemandangan di sekitar kawasan mereka menjadi kotor dan berbau
busuk. _______________________________________ pelancong dan masyarakat setempat pasti akan
berasa loya dan jijik.

____________________________________________________________________ menutup peluang


pekerjaan rakyat tempatan. _______________________________________ majikan di negara ini lebih
cenderung mengambil pekerja asing untuk berkerja kerana mereka sanggup menerima gaji yang murah.
____________________________________________mereka sering diambil bekerja di sektor perkilangan
dan sektor perladangan. __________________________ orang tempatan terpaksa menganggur.

Merebaknya penyakit berbahaya ______________________________________________


Kebanyakan pekerja asing yang berkhidmat di Negara kita ialah pendatang tanpa izinkita tidak tahu status
kesihatan mereka kerana mereka tidak menjalani pemeriksaan kesihatan. ___________________________
orang tempatan mungkin terkena penyakit yang dibawa oleh mereka seperti penyakit tibi dan aids
__________________________________________pengaliran wang ke luar Negara _________
____________________________________. Pekerja asing yang bekerja di Negara ini akan mengirimkan
wang kepada keluarga mereka di negara asal. _________________________________________ berlaku
pengaliran wang Negara kita keluar. _________________________________Negara kita akan rugi kerana
nilai wang kita semakin rendah .

Soalan 7
Kes pelajar ponteng sekolah semakin menjadi-jadi di Negara kita.Bincangkan langkah-langkah untuk menangani masalah
ini.
Isi :

____________________________________________________________ penguatkuasaan peraturan sekolah


yang lebih ketat. Badan disiplin sekolah _______________ mengenakan hukuman kepada pelajar yang ponteng .
________________________________________mengenakan hukuman amaran, gantung persekolahan dan buang
sekolah. _______________________________________________________untuk menyedarkan semua pelajar tentang
padah jika sengaja ponteng sekolah.

________________________________________________________________peranan
unit
bimbingan dan kaunseling.Kaunselor ______________.mengingatkan pelajar selalu tentang keburukan ponteng
semasa berucap dalam perhimpunan. __________________________________Program Kementerian
Pelajaran iaitu Kempen Jom ke Sekolah mestilah dilaksanakan dengan proaktif. Kaunselor juga perlu mendekati
pelajar yang bermasalah ini untuk mencungkil masalah mereka. Hal ini akan membantu kaunselor untuk mencari
jalan penyelesaian bagi mengurangkan kes ponteng dalam kalangan pelajar.
______________________________________________________________ bantuan daripada pihak
sekolah. ________________________________________ ada sesetengah pelajar yang ponteng sekolah
akibat terpaksa bekerja bagi membantu keluarga. Pihak sekolah______________ mengenal pasti pelajar ini dan
menghulurkan bantuan kepadanya. _________________________________memberikan biasiswa dan pakaian
dan alat tulis. ______________________________ beban kewangan ibu bapa dapat dikurangkan dan pelajar
tersebut dapat menyambung persekolahannya
Anjakan paradigma oleh guru-guru _____________________________________________
_________________________________. Guru ____________mengkaji kelemahan diri masing-masing
terutamanya berkaitan proses pengajaran dan pembelajaran di kelas. Kadang-kadang pelajar ponteng sekolah
kerana takut akan sesetengah guru yang terlalu garang. _____________________________ pelajar yang
ponteng kerana tidak faham akan isi pelajaran yang diajarkan oleh guru. ______________________guru mesti
membuat perubahan sama ada dari segi sikap dan kaedah pengajaran.
_____________________________________
peranan
ibu
bapa
_______________________________________________________________________________.
Ibu bapa _____________________________memastikan anak-anak mereka sampai ke sekolah dengan
selamat. Jika perlu, hantarlah sendiri anak-anak ke sekolah . Ibu bapa juga boleh menghubungi pihak sekolah
untuk mengesahkan kehadiran anak ke sekolah. Tindakan tegas perlu diambil oleh ibu bapa terhadap anak yang
tidak mahu pergi ke sekolah dengan sengaja.
Di samping itu, peranan masyarakat juga penting untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat merupakan
mata dan telinga kepada pihak sekolah dan ibu bapa. ___________________________________ mereka
sepatutnya melaporkan kepada pihak sekolah atau ibu bapa jika mendapati pelajar yang berkeliaran di pusat
beli-belah semasa sesi persekolahan. Pihak pengusaha kafe siber turut berperanan menghalang para pelajar
memasuki premis mereka pada waktu persekolahan.
Soalan 8
Huraikan pendapat anda tentang kepentingan permainan tradisional dikekalkan.
Isi:

____________________________________________________________________
sektor

pelancongan.

_______________________________________permainan

daya

tradisional

tarikan

merupakan

permainan yang sangat unik dan tiada di Negara lain. Pelancong asing berpeluang menyaksikan persembahan
permainan tradisional dan belajar tentang cara-cara bermain apabila melancong ke Negara kita. Bagi yang
berminat, mereka pasti tidak akan melepaskan peluang untuk membeli permainan tradisional ini sebagai
kenang-kenangan. Kedatangan pelancong ini pasti merancakkan lagi sector pelancongan.

____________________________________________________________________mengekalkan
warisan budaya bangsa.
Permainan ini ialah permainan yang kita warisi daripada nenek
moyang._______________________________ kita mestilah mempertahankan budaya ini supaya generasi
akan datang juga berpeluang mengenalinya. Melalui permainan tradisional, identiti dan jati diri bangsa Malaysia
dapat ditonjolkan.
______________________________________________________________________mengukuhkan
perpaduan nasional. _______________________________________________________permainan tradisional
ini boleh dimainkan oleh sesiapa sahaja tanpa mengira kaum dan darjat. Di samping bermain , para pemain
dapat berkenal-kenalan dan bersatu untuk memperoleh kemenangan. _______________________ dapat
memupuk perpaduan antara kaum.

Sebagai

satu

alternatif

untuk

beriadah

dan

mengisi

masa

lapang

_________________________________________________________________________________________.
Permainan tradisional melibatkan pergerakan fizikal , contohnya dalam permainan galah panjang para pemain
mestilah berlari dengan laju . Permainan ini dapat menyihatkan badan . Ada juga permainan tradisional yang
lebih ringan bentuknya dan sesuai dijadikan hobi untuk mengisi masa lapang, __________________ congkak
dan layang-layang.
__________________________________________________meningkatkan

kemahiran

berfikiran

________________________________________________________________. Ada sesetengah permainan ini


memerlukan daya fikiran yang tinggi. Sebagai contoh, dalam permainan galah panjang , pemain mestilah berfikir
secara pantas untuk membuat helah supaya dia dapat melepasi halangan. Dalam permainan congkak pula,
pemain perlu mempunyai kemahiran mengira untuk menang. ____________________________ permainan
tradisional sangat berfaedah bagi mengasah minda.

Soalan 9
Huraikan peranan remaja dalam usaha mengatasi gejala sosial.
Isi :

________________________________________________________________________ pendidikan
agama yang syumul. Setiap remaja ___________________ berusaha memenuhkan dada dengan ilmu agama .
Sebagai contoh, mereka perlu menghadiri kelas agama yang dijalankan oleh pihak sekolah.
________________________________________________________untuk membimbing remaja ke arah jalan
yang lurus dan seterusnya menghalang mereka daripada terjebak dengan gejala sosial.

_________________________________________________________________________mencontohi
nilai-nilai murni. Rremaja juga ___________________ mencontohi nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh ibu
bapa dan para guru-guru. _________________________________ hormat-menghormati, bersopan-santun dan
rasional. Janganlah ditiru sikap ibu bapa yang negatif seperti merokok, bergaduh dan bercakap kasar. Jika
semua remaja mengamalkan nilai-nilai murni sudah tentu suasana rumah dan sekolah menjadi harmoni.
_______________________________________________________________________
jangan
menyalahgunakan kebebasan dan kasih sayang yang diberikan. kebebasan dan kasih sayang merupakan
keistimewaan yang perlu dihargai oleh setiap remaja. __________________________gunakan peluang yang
diberikan oleh ibu bapa anda untuk bersiar-siar dengan mengisinya dengan perkara yang berfaedah seperti
pergi ke perpustakaan atau membeli barang keperluan . Jangan pula anda menggunakan kesempatan ini untuk
melepak di pusat beli-belah bersama-sama rakan yang nakal. Ada juga ibu bapa memberikan anak-anak
mereka wang saku yang banyak sebagai tanda kasih sayang . Jadi, janganlah kita membazirkan wang itu untuk
membeli barang yang tidak berfaedah seperti pil khayal atau syabu.
Bijak memilih rakan sebaya ___________________________________________________________.
___________________________________ perwatakan seseorang banyak dipengaruhi oleh rakan . Jika tersilap
memilih kawan, maka masa depan kita akan hancur. Pilihlah kawan yang memiliki nilai-nilai murni seperti suka
menolong , tidak lokek ilmu dan suka mengajak kita ke arah kebaikan. Jangan mudah terpedaya dengan
tawaran, pujukan dan kata-kata manis rakan . ______________________________________memilih rakan
umpama memilih antara kaca dan permata, tersilap pilih rugilah kita.
_____________________________________________ menjadi mata dan telinga kepada pihak
sekolah ____________________________________________________________________. Sebagai remaja
yang masih bersekolah, kita _____________________ prihatin akan keadaan di sekeliling kita. Jika ada rakan
yang terjebak dengan gejala sosial, kita _______________melaporkannya kepada pihak sekolah. Sikap tidak
mahu menjaga tepi kain orang tidak boleh diamalkan kerana perbuatan ini akan membiakkan virus gejala sosial
di sekolah. ___________________________________memasukkan aduan ke dalam kotak aduan atau
berjumpa dengan guru disiplin secara rahsia untuk melaporkan kes disiplin yang dilakukan oleh kawan.

Soalan 10
Huraikan sebab-sebab berlakunya gejala sosial.
Isi:

______________________________________________________________________

kekurangan

pendidikan agama. ________________________________ibu bapa sendiri cetek ilmu pengetahuan agama .


__i_______________________________ Ibu bapa tidak menghantar anak mereka ke kelas agama.
_________________________________________mereka tidak mampu untuk mendidik anak-anak tentang cara
bersembahyang, dosa dan pahala. Anak-anak tiada pegangan agama yang kukuh untuk membezakan perkara
yang dilakukan betul ataupun salah. Dengan kata lain benteng keimanan anak-anak menjadi semakin rapuh.
_____________________________________________________________________kekurangan
kasih sayang. Kebanyakan ibu bapa masa ini mempunyai kerjaya masing-masing.
_____________________________ masa yang diluangkan bersama anak-anak semakin terhad.
___________________________________________ anak-anak berasa kesunyian , terabai dan tidak disayangi.
______________________________________ anak-anak akan mengambil peluang untuk mencari kasih
sayang di luar rumah. Sebagai contoh, banyak remaja perempuan di Negara kita yang melarikan diri mengikut
teman lelaki gara-gara kemaruk cinta.
_________________________________________________________________________
terlalu
dimanjakan. Kebanyakan ibu bapa masa ini juga kurang mempraktikkan peribahasa sayangkan isteri tinggaltinggalkan, sayangkan anak tangan-tangankan untuk menunjukkan kasih sayang kepada keluarga. Ibu bapa
dewasa ini lebih cenderung memberikan wang saku yang banyak dan kebebasan kepada anak-anak sebagai
tanda kasih sayang mereka. Kemewahan dan kebebasan yang diberikan tanpa kawalan ini akan merosakkan
anak-anak. _________________________________________ anak-anak akan hilang rasa hormat kepada ibu
bapa dan berbuat apa-apa sahaj sesuka hati mereka. _____________________________________mereka
mudah terjebak ke kancah gejala social
Pengaruh rakan sebaya ______________________________________________________________.
Kesilapan memilih kawan akan mengundang padah kepada remaja. Sebab itulah pujangga pernah berkata
kawan ketawa mudah dicari, kawan menangis sukar ditemui. Kawan yang tidak baik cenderung mengajak
remaja melakukan perkara yang baru, mencabar dan menyeronokkan seperti merokok dan dadah. Hal ini
menyebabkan banyak remaja yang terpedaya lalu menurut pujukan tersebut.
_______________________________________

pengaruh

media

massa

________________________________________________________________________________.
__________________________________ media massa seperti televisyen, internet dan majalah memberikan
impak yang besar dalam membentuk peribadi remaja. Sikap sesetengah pihak media massa menyajikan unsurunsur negatif kepada remaja telah meracuni minda mereka. ___________________________________ banyak
rancangan di televisyen dan internet dewasa ini

mengandungi unsur lucah dan ganas .

______________________________________________remaja terdorong untuk meniru unsur-unsur tersebut


dalam kehidupan seharian.
Soalan 11
Huraikan keburukan telefon bimbit

Isi:
__________________________________________________________________________-menggalakkan
kes kecurian. _____________________________________________ bukan semua pelajar mampu memiliki
telefon bimbit. Apabila melihat kawan membawa dan menggunakan telefon bimbit yang canggih di sekolah,
maka mereka teringin dan teruja untuk memilikinya juga. Jalan mudah untuk memenuhi keinginan tersebut
adalah dengan mencuri telefon bimbit kawan. ______________________________________menyusahkan
pihak sekolah kerana terpaksa menguruskan kes tersebut pula.
__________________________________________________________________________ mengganggu
pengajaran dan pembelajaran. _________________________________________________pelajar yang
membawa telefon bimbit sibuk berbalas pesanan ringkas (sms) semasa guru sedang mengajar.
__________________________________________________pelajar tersebut tidak dapat memberikan tumpuan
kepada isi pelajaran. Guru pula akan berasa marah dan pencapaian pelajar dalam pelajaran akan merosot.

_________________________________________________________________menggalakkan salah laku


seksual. Telefon bimbit dewasa ini dilengkapi kamera dan boleh mengakses internet. Pelajar yang kurang
kesedaran moral cenderung merakamkan aksi-aksi lucah dan menyebarkannya kepada rakan-rakan. Sikap ini
menyebabkan imej individu yang dirakamkan tercemar . ____________________________telefon bimbit
dijadikan titik tolak untuk memulakan perkenalan oleh remaja lelaki dan perempuan dan akhirnya terjebak dalam
salah laku seksual apabila sudah jatuh cinta.

Meluaskan jurang sosial __________________________________________________________________.


Satu daripada matlamat bidang pendidikan ialah merapatkan jurang sosial antara kaum. Namun, dengan
penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah, maka matlamat pendidikan ini akan tersasar(tidak
tercapai). Hal ini demikian kerana pelajar yang berkemampuan akan membawa telefon bimbit yang canggih dan
pelajar yang miskin pula akan berasa rendah diri. Situasi ini menimbulkan iklim yang tidak sihat dalam kalangan
warga sekolah.

Soalan 12
Huraikan kesan-kesan bencana alam
Isi:

________________________________________________________________________

kerosakan

harta

benda. Apabila bencana alam seperti banjir berlaku, banyak harta benda orang awam akan rosak.
______________________ perabot dan peralatan elektrik. Kemudahan awam seperti telefon, bangunan kerajaan dan
tandas awam turut musnah. ________________________________masyarakat dan kerajaan mengalami kerugian yang
besar dan perbelanjaan untuk menggantikan kemudahan yang baharu sudah tentu akan mengambil masa.
__________________________________________________________________________kehilangan

nyawa.

Nyawa merupakan harta paling berharga bagi setiap insan. Kejadian bencana alam didapati antara punca utama
menyebabkan banyak nyawa terkorban di seluruh dunia. __________________________________kebanyakan mangsa
yang terkorban tidak bersedia untuk menghadapi bencana alam. Ada yang kehilangan anak , ibu bapa dan saudara-mara.
Selain manusia, haiwan ternakan dan binatang liar turut menjadi mangsa.

__________________________________________________________kesan psikologi. Kebanyakan mangsa


bencana
alam
mengalami
kesan
psikologi
seperti
trauma,
stress
dan
kemurungan.
_________________________________________ mereka tidak dapat menerima kenyataan apabila kehilangan orang
yang tersayang atau harta benda yang dimiliki musnah. Lebih dahsyat lagi ada antara mangsa ini tidak mahu meneruskan
hidup lagi. Bagi golongan yang bekerja pula, stres dan kemurungan menyebabkan mereka tidak produktif di tempat kerja.

Industri pelancongan terjejas___________________________________________________________.


Kejadian tsunami dan gempa bumi menyebabkan pelancong takut untuk berkunjung ke lokasi pelancongan .
_____________________________________ lokasi pelancongan menjadi lengang dan pendapatan pihak-pihak yang
terlibat dengan sector ini pasti terjejas. _________________________________ ada lokasi pelancongan ini yang turut
ranap akibat bencana alam yang berlaku

__________________________________________penyakit

berjangkit

merebak

_______________________________________________________. Antara penyakit berjangkit yang mudah merebak


setelah bencana alam berlaku ialah taun. _____________________________ bakteria daripada bangkai binatang dan
manusia yang mati mencemari sumber air. Apabila air tersebut tidak dimasak dengan betul , maka mudahlah penyakit
merebak. __________________________________________ kebanyakan kawasan yang dilanda bencana ala mini
kekurangan bekalan ubat-ubatan.

_______________________________________________________ aktiviti harian terganggu. Sebagai contoh,


kejadian banjir menyebabkan peniaga tidak boleh berniaga dan petani tidak dapat bercucuk tanam . Bagi pelajar sekolah
dan

pekerja

pejabat

pula

tidak

dapat

ke

destinasi

masing-masing

kerana

_______________________________________ kerja dan pendapatan masyarakat terjejas.

Soalan 13
Huraikan peranan Malaysia untuk membantu mangsa bencana alam
Isi:

jalan

raya

dinaiki

air.

___________________________________________________________________ memberi bantuan


makanan, pakaian dan perubatan. Kebanyakan bantuan ini disumbangkan oleh rakyat Malaysia dan syarikat
swasta. Antara bantuan makanan yang dihulurkan ialah biskut, sardin , beras dan mi segera. Bantuan ini
biasanya akan dihantar sendiri oleh pasukan sukarelawan Malaysia seperti pasukan Mercy ke tempat yang
dilanda bencana alam.
______________________________________________________________________membantu
usaha menyelamat mangsa bencana alam. Pasukan sukarelawan Malaysia juga turut memberikan sumbangan
dalam hal ini. ______________________________________ pegawai perubatan dan jurutera dihantar ke Acheh
untuk membantu usaha-usaha merawat mangsa yang cedera dalam kejadian tsunami pada tahun 2006.
Pasukan sukarelawan kita juga pernah dihantar ke Filipina bagi membantu usaha mencari mangsa yang
tertimbus di bawah runtuhan tanah. _____________________________________________ negara kita telah
menubuhkan pasukan khas yang terlibat secara langsung dengan kerja-kerja menyelamatkan mangsa iaitu
pasukan SMART.

____________________________________________________________________ membantu usaha


pemulihan dan pembangunan . Biasanya kawasan yang ditimpa bencana alam mengalami kerosakan yang
teruk. ____________________________________ jalan raya , bangunan kerajaan, tempat kediaman dan
kemudahan awam musnah. Untuk mengurangkan beban kerajaan Negara tersebut membaik pulih dan
menyediakan kemudahan yang baharu. ___________________________________ kerajaan Malaysia berbesar
hati menyumbangkan dana untuk kegunaan tersebut. Acheh merupakan jiran terdekat Malaysia yang pernah
mendapat bantuan Malaysia untuk membangunkan semula kawasannya.

Soalan 14
Huraikan peranan Malaysia untuk membendung penyakit H1N1.
Isi:

________________________________________________________________ tanggungjawab diri


sendiri. Kita ______________menjadikan kebersihan sebagai amalan harian. ____________________ kerap
membasuh tangan dengan sabun dan air yang bersih sebelum makan atau selepas ke tandas, bersin dan
batuk. Jika menghidap selesema, demam dan batuk, kita bertanggungjawab untuk berjumpa doktor untuk
mendapatkan rawatan. Kta juga ____________________________ mengelakkan diri daripada pergi ke tempattempat awam seperti pasar raya atau melancong ke luar negara. Tindakan proaktif setiap individu sudah pasti
akan membendung penularan virus H1N1 dalam kalangan masyarakat
_____________________________________________________________________ tanggunggjawab
pihak sekolah. Pihak sekolah pula berperanan menyebarkan maklumat kepada pelajar tentang punca penyakit
ini terjadi dan cara-cara pencegahannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penerangan semasa
perhimpunan,pengedaran risalah atau menjemput pegawai kesihatan untuk memberikan ceramah Guru-guru
juga ________________________ menasihati pelajar supaya tidak hadir berehat di rumah jika menghidap
selesema , demam dan batuk. _________________________________________ ada pelajar yang hadir ke
sekolah menunjukkan tanda-tanda penyakit ini, guru perlulah menghantar pelajar tersebut ke klinik dengan
segera. Tindakan pihak sekolah ini pasti dapat mengurangkan risiko jangkitan H1N1 di sekolah.

__________________________________________________________________

tanggungjawab

Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan merupakan agensi kerajaan paling penting untuk
melaksanakan pelbagai langkah yang efektif untuk memerangi penyakit berbahaya ini.Antara langkahnya ialah
mengadakan kempen besar-besaran untuk menerangkan cara-cara mengelakkan H1N1 kepada orang ramai.
Vaksin juga ____________________ diberikan kepada orang yang berisiko dijangkiti penyakit ini seperti
masyrakat yang tinggal di kawasan pelancongan utama. Usaha penyelidikan yang berterusan perlu dijalankan
bagi mencipta vaksin terkini bagi membasmi virus H1N1.
Tanggungjawab pihak berkuasa_________________________________________________________
________________________________________. Selain Kementerian Kesihatan, agensi kerajaan lain seperti
pihak Imegresen dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) perlu
tegas melaksanakan tugas. __________________________________ pihak Imgeresen mestilah melakukan
pemeriksaan kesihatan yang ketat kepada orang yang keluar dan memasuki negara ini terutamanya di
Lapangan Terbang Antabangsa Kuala Lumpur. Pihak KPDNHEP pula ... melakukan pemeriksaan mengejut ke
ladang-ladang ternakan untuk memastikan haiwan ternakan tidak dijangkiti virus H1N1.

SOALAN 15 (SPM Nov 2010)

Peranan remaja untuk membantu pihak sekolah mengurangkan masalah disiplin.

Tajuk karangan:
Tugasan:

Isi:
mematuhi peraturan sekolah
sebagai contoh, menepati masa, menyiapkan latihan yang diberikan dan tidak terlibat dengan kes disiplin yang berat
seperti merokok
hal ini bertujuan mengelakkan diri kita daripada dikenakan hukuman
keadaan sekolah juga akan menjadi harmoni dan tenteram
melaporkan kes disiplin kepada guru
sebagai pelajar yang bertanggungjawab, kita tidak sepatutnya menyembunyikan masalah disiplin yang dilakukan oleh rakan
kita perlulah memberitahu guru disiplin tentang hal tersebut dengan segera
tindakan proaktif kita akan menyebabkan pihak sekolah mengambil tindakan yang cepat bagi mengatasi masalah disiplin
menjadi suri teladan kepada rakan sebaya
selain guru, remaja boleh menjadi suri teladan bagi kawan-kawan dan adik-adik.
Kita hendaklahlah menunjukkan nilai-nilai murni seperti bercakap dengan sopan, berpakaian kemas dan mematuhi peraturan
sekolah
Sikap baik kita ini sudah pasti akan dicontohi oleh para pelajar yang lain
bijak memilih rakan
kita hendaklah menjauhi pelajar-pelajar yang terlibat dengan masalah disiplin yang serius
pilihlah kawan yang mendorong kita ke arah kecemerlangan akademik dan bersahsiah mulia
kesilapan memilih kawan sangat berbahaya kerana boleh menyebabkan masa depan kita hancur
menasihati rakan-rakan yang terlibat dengan masalah disiplin
kita mestilah pandai mencari masa dan tempat yang sesuai apabila ingin menasihati kawan
nasihatilah mereka dengan menggunakan kata-kata yang sopan
hal ini penting diambil kira kerana kebijaksanaan kita akan menyebabkan kawan yang bermasalah berubah menjadi baik

SOALAN 16
HURAIKAN PERANAN PELBAGAI PIHAK UNTUKMENGATASI MASALAH JENAYAH

Isi:
Ibu bapa memberikan pendidikan agama yang syumul
Ibu bapa memberikan kasih sayang kepada anak-anak
ibu bapa mengawasi tingkah laku anak-anak
masyarakat perlu melaporkan kejadian jenayah kepada pihak polis
melaporkan kes lumba haram dan kejadian ragut yang berlaku di kawasan setempat
dalam hal ini istilah takut menjaga tepi kain orang mestilah dibuang
membantu mengurangkan beban pihak polis untuk mengatasi masalah jenayah
masyarakat perlu menubuhkan rukun tetangga
Rukun tetangga sangat penting ditubuhkan dan digerakkan supaya kejadian jenayah di kawasan
setempat dapat dikurangkan
Ahli jawatankuasa rukun tetangga melakukan rondaan secara berkala di kawasan kampung atau
perumahan
, kawasan setempat lebih selamat
masyarakat perlu mengamalkan langkah-langkah keselamatan
untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penjenayah, kita .. mengambil langkah proaktif
meningkatkan tahap keselamatan diri dan rumah
kita digalakkan mempelajari ilmu seni mempertahankan diri
sebagai wanita pula, mereka mengelakkan diri daripada memakai barang kemas yang keterlaluan
atau berjalan seorang diri di kawasan yang sunyi

SOALAN 17
TAJUK:HURAIKAN PERANAN IBU BAPA UNTUK MELAHIRKAN ANAK YANG CEMERLANG

Isi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

memberikan pendidikan agama


memberikan kasih sayang
mengawasi tingkah laku anak-anak
menjadi suri teladan
prihatin tentang kesihatan anak-anak
mengambil berat tentang pelajaran anak-anak
Ibu bapa memastikan anak-anak yang bersekolah mempunyai jadual pembelajaran,
menyiapkan latihan dan mengulang kaji pelajaran
ibu bapa tidak prihatin tentang hal ini, maka anak-anak akan mengabaikan pelajaran
Berilah galakan kepada anak-anak dengan memberikan hadiah apabila mereka berjaya
meningkatkan prestasi dalam pelajaran
7. memupuk amalan membaca
amalan membaca merupakan satu daripada kunci utama untuk cemerlang dalam bidang
akademik
, ibu bapa bolehlah membelikan buku untuk anak-anak atau membawa mereka ke
perpustakaan
ibu bapa juga digalakkan meluangkan masa untuk membaca bersama anak-anak

Soalan 18
Persatuan Bahasa Malaysia sekolah anda akan menganjurkan aktiviti wawancara
sempena Minggu Bahasa. Anda dan beberapa rakan anda berminat menyertai

wawancara tersebut
menanganinya.

yang bertajuk Kesesakan Lalu lintas : Punca dan Cara

Isi:
Antara faktor perdana kesesakan lalu lintas ialah pertambahan jumlah
kenderaan di jalan raya. Taraf hidup rakyat negara ini semakin meningkat
menyebabkan
mereka
mampu
membeli
kenderaan
persendirian.
_________________________________ harga kenderaan semakin murah dan mampu
dimiliki
oleh
golongan
yang
bergaji
sederhana.
____________________________jumlah kenderaan di jalan raya meningkat kerana
setiap orang menggunakan kenderaan sendiri untuk pergi ke tempat kerja atau
ke bandar.
_____________________________________________________________
kelemahan
sistem pengangkutan awam. Kelemahan pengangkutan awam menyebabkan
orang ramai lebih selesa menaiki kenderaan persendirian. Rungutan yang sering
diutarakan ialah lambat tiba , jumlah kenderaan awam yang sedikit dan destinasi
yang terhad. _________________________________ kelemahan pengangkutan awam
ini patut diberikan perhatian jika masalah kesesakan lalu lintas ingin
dikurangkan.
______________________________________________________
kerja-kerja
pembangunan. Kerja-kerja pembangunan turut menyebabkan kesesakan lalu
lintas terutamanya di kawasan bandar. _______________________________ kerja-kerja
membina bangunan dan
menaiktarafkan jalan raya . Kerja-kerja ini
mengakibatkan jalan raya ditutup dan pengguna terpaksa
bersesak
menggunakan satu lorong sahaja untuk sampai ke destinasi.
Sementara itu, cara untuk mengatasinya ialah mengadakan kempen
menaiki kenderaan awam. Pihak kerajaan______________ menggiatkan kempen
kepada
orang
ramai
supaya
menaiki
kenderaan
awam.
_______________________________ menggunakan LRT, komuter dan bas. Walau
bagaimanapun, kelemahan sistem pengangkutan awam mesti dibaiki terlebih
dahulu. Segala rungutan orang ramai perlu diselesaikan oleh pengusaha
pengangkutan awam.
________________________________________________rancang
kerja-kerja
pembangunan. ____________________________________________ memandangkan kerjakerja pembangunan ini menyumbang kepada kesesakan lalu lintas, maka perkara ini
perlu dirancang dengan teliti. Jika boleh , kerja-kerja ini dihentikan sementara khususnya
pada waktu puncak iaitu ketika orang ramai pergi ke tempat kerja dan pulang kerja .
Kerajaan ____________________________menyediakan laluan alternatif kepada para
pengguna jalan raya .

Soalan 19
Fenomena lumba haram semakin menjadi-jadi di kawasan tempat tinggal anda sehingga
mengganggu ketenteraman penduduk setempat. Tulislah sepucuk surat kepada pihak
berkuasa untuk mengadu akan hal ini dan seterusnya memberikan cadangan untuk
mengatasinya.
Isi:
Masalah yang dihadapi
lumba haram
Kegiatan ini melibatkan golongan remaja yang masih bersekolah
Mereka berlumba di jalan raya yang terletak di kawasan kediaman penduduk
Selalunya kegiatan mereka bermula pada pukul 11.00 malam hingga 3.00 pagi
bunyi bising motosikal dan sorakan mereka mengganggu penduduk
ada pelumba yang cedera dan terkorban
punca berlaku
antara puncanya ialah sikap ibu bapa yang memberikan motosikal untuk anak yang tiada
lessen
ibu bapa tidak menghiraukan pergerakan anak-anak terutamanya pada waktu malam
menyebabkan anak-anak mengambil kesempatan
cadangan :
rondaan oleh pihak polis
hal ini perlu diadakan secara mengejut dan kerap
remaja ini takut untuk berlumba haram
remaja yang didapati bersalah hendaklah ditangkap dan dikenakan hukuman
menjadi pengajaran kepada pelumba haram yang lain
menubuhkan pasukan Rukun Tetangga
sebagai alternatif apabila pihak polis tidak membuat rondaan
rondaan dilakukan secara berkala
pasukan ini boleh terdiri daripada pasukan Rela atau penduduk setempat
mereka melaporkan kepada pihak polis jika ada aktiviti lumba haram yang dianjurkan
rancang aktiviti untuk golongan mat rempit
golongan ini perlu diajak untuk menyertai aktiviti yang berfaedah dan sesuai dengan
jiwa mereka
pertandingan motorcros , pertandingan badminton dan lain-lain
masa yang terluang dapat digunakan secara bermanfaat

Soalan 20
Hobi atau aktiviti berekreasi merupakan amalan yang sihat dan patut digalakkan.
Sehubungan itu, tulislah sepucuk surat kepada rakan anda di luar negara untuk
menceritakan hobi anda dan cara-cara menggalakkan remaja membina hobi .
isi:
Hobi anda:
memasak
suka memasak pelbagai jenis makanan seperti makananan tradisional dan masakan
barat
mula menyukai hobi ini sejak usia 12 tahun
ibu merupakan sumber inspirasi utama yang mendorong diri meminati hobi ini
ibu saya pandai memasak dan saya banyak belajar daripadanya
apabila ada masa lapang , saya akan mencuba resepi baru sama ada yang dicipta sendiri
atau buku resepi
selalu melayari internet dan membeli majalah untuk mendapatkan resepi baru
kini , saya mempunyai tiga buku koleksi resepi yang dikumpulkan daripada keratan
majalah dan internet
Cara membina hobi:
peranan ibu bapa
ibu bapa sepatutnya peka akan minat dan kecenderungan anak sejak mereka kecil
jika anak meminati sesuatu hobi contohnya bermain badminton, belikan peralatan untuk
anak tersebut bermain
lebih bagus jika ibu bapa turut serta bermain bersama dengan anak
, anak akan rasa ibu bapa menyukai hobi yang sedang dibinanya dan mempunyai
minat yang sama untuk dikongsi
peranan guru-guru
seperti ibu bapa, guru juga perlu mengambil peranan membina hobi pelajar
setiap pelajar mempunyai potensi yang berbeza dan boleh dibangunkan
, ada pelajar yang meminati bidang interpersonal seperti pidato dan perbahasan
, guru boleh menggilap bakat mereka melalui pertandingan-pertandingan sama
ada di peringkat kelas , sekolah mahupun daerah
masa pelajar dapat dipenuhkan dengan aktiviti yang bermanfaat
peranan rakan sebaya
rakan sebaya mempunyai pengaruh yang besar dalam kalangan remaja
perkara yang dilakukan rakan sering menjadi tiruan atau ikutan
sebagai rakan, kita boleh membina hobi rakan yang lain dengan mengajaknya turut serta
dalam hobi yang kita lakukan
, apabila ada masa lapang ajak rakan memancing di kolam bersama kita
dari pengalaman yang dialami sedikit sebanyak memupuk minat rakan kita untuk
berkongsi hobi dengan kita
diri sendiri
untuk membina hobi , kita mestilah tahu minat kita terlebih dahulu
kita tidak boleh memaksa diri untuk menyukai sesuatu hobi yang diminati oleh orang lain
jika hal ini berlaku, kita akan cepat putus asa dan usaha tersebut akan jadi hangathangat tahi ayam sahaja
pilihlah hobi yang sesuai dengan minat dan kemampuan diri masing-masing

Soalan 21
Anda mempunyai sahabat yang telah berhijrah ke luar negara.Dia sering
mengikuti perkembangan semasa tentang Malaysia melalui internet.Dia
mendapat tahu bahawa kejadian ragut semakin menjadi-jadi di Malaysia.Oleh itu,
dia meminta anda menceritakan faktor-faktor masalah ini berlaku dan cara-cara
mengatasinya.
Isi:
Antara faktor kejadian ragut ialah kesempitan wang. Hal ini lazimnya
dilakukan oleh mereka yang terdesak untuk mendapatkan wang. Penagih dadah
atau pendatang tanpa izin. Mereka ini bertindak nekad meragut beg tangan
mangsa tidak kira sama ada di tempat sunyi mahupun tempat orang ramai.
________________________________________________________sikap tidak berhatihati.

Kejadian

ragut

ini

sering

berlaku

kepada

mangsa

wanita.

____________________________mereka sering berjalan seorang diri di tempat sunyi


dan

memakai

barang

kemas

yang

keterlaluan.

mengundang bahaya kepada diri sendiri sehingga

Sikap

tidak

berhati-hati

mangsa yang mati kerana

bergelut dengan peragut.

Usaha

untuk

mengatasinya ialah dengan mengadakan kempen

penerangan.. Kerajaan dengan kerjasama stesen televisyen selalu menyiarkan


kempen berkaitan kes ragut Pelbagai saranan dikemukakan supaya orang ramai
berhati-hati ketika berada di luar rumah. ___________________________ menasihati
orang ramai jangan berjalan seorang diri di tempat

sunyi dan berhati-hati

apabila selesai mengambil wang di mesin ATM atau bank.


_________________________________________________meletakkan

cctv

di

tempat-tempat awam. Kini kerajaan giat meletakkan cctv di tempat-tempat


awam dalam usaha mencegah jenayah termasuklah jenayah ragut. Diharapkan
dengan adanya rakaman melalui cctv, penjenayah ini dapat dikesan. Seterusnya
memudahkan kerja pihak polis untuk menangkap mereka kerjasama pihak polis.
Pihak polis juga diarahkan membuat rondaan di tempat-tempat yang sering
berlaku kejadian ragut. _______________________ dapat menakutkan peragut untuk
melakukan kegiatannya. Dalam hal ini juga orang ramai diminta bekerjasama

dengan pihak polis dengan melaporkan jika ada orang yang dilihat dalam
keadaan yang mencurigakan atau suspek .

Soalan 22
Anda mempunyai seorang sahabat di luar negara yang merupakan pencinta
alam sekitar.Dia ingin mengetahui tentang jenis-jenis hutan yang terdapat di
negara kita dan kepentingannya. Tulislah sepucuk surat kepadanya untuk
menceritakan perkara yang diingininya.

isi:
Jenis-jenis hutan:
hutan hujan khatulistiwa
hutan ini terdapat di kawasan tanah pamah yang tingginya kurang daripada
1000 meter
pokok-pokoknya tumbuh rapat-rapat dan terbahagi kepada tiga lapisan
lapisan atas terdiri daripada pokok-pokok berbatang lurus dan berbanir
lapisan kedua pula terdiri daripada pokok-pokok yang berketinggian 15 meter
hingga 45 meter
lapisan bawah terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang menjalar seperti rotan
dan pokok yang hidup menumpang , contohnya orkid dan paku-pakis
hutan paya
hutan paya pula terbahagi kepada paya bakau, paya air tawar dan paya gambut
hutan paya bakau terletak di kawasan berlumpur di muara sungai
hutan paya air tawar pula terdapat di tebing sungai dan sekitar tasik
hutan paya gambut juga terletak di tepi sungai dan tanahnya dilitupi tanah
gambut yang berwarna hitam
kepentingan:
sumber pendapatan Negara yang penting
kayu-kayan ditebang untuk dijadikan perabot sama ada dijual di dalam negara
atau dieksport
hutan di Malaysia kaya dengan ramuan herba yang penting untuk dijadikan
ubat-ubatan , contohnya tongkat ali
begitu juga kawasan hutan simpan sering dijadikan destinasi pelancongan
kawasan tadahan hujan
fungsi utama hutan di negara ini ialah sebagai kawasan tadahan air hujan
hutan ditebang , berkuranglah sumber bekalan air penduduk masa masa
akan datang
sebab itulah ada sesetengah kawasan hutan tidak dibenarkan untuk diteroka
supaya kawasan tadahan hujan terus terpelihara
habitat flora dan fauna

hutan turut menjadi habitat pelbagai spesies flora dan fauna yang unik
tanpa hutan, spesies-spesies ini sudah pasti akan pupus
bagi masyarakat pula , kepupusan ini suatu kerugian yang tidak boleh ditukar
ganti kembali

Soalan 23
Teknologi maklumat membawa banyak kebaikan.Bincangkan.
Isi:
______________________________________________________________
memudahkan urusan harian. Dengan penggunaan internet, urusan harian orang
ramai dapat dipermudah. Kita tidak perlu lagi bersusah payah beratur di bank
mahupun pejabat pos bagi membayar bil-bil. Pembayaran bil-bil boleh dilakukan
menerusi transaksi internet dan tahap keselamatannya juga terjamin. Bagi
mereka yang sibuk , cara ini amat sesuai diamalkan supaya tugas mereka tidak
terganggu.
_____________________________________________________________mengembangkan
perniagaan. Kini, banyak peniaga yang menjadikan internet sebagai lapangan
untuk meluaskan sayap perniagaan mereka. Sudah ramai peniaga yang menjadi
jutawan melalui cara ini. Produk-produk perniagaan dipromosikan melalui laman
web perniagaan. Para peniaga dapat menjimatkan kos dan seterusnya dapat
menarik lebih ramai pelanggan kerana internet melepasi sempadan negara.
________________________________________________________________
membantu

pembelajaran.

Internet

merupakan

sumber

ilmu

pengetahuan

elektronik paling hebat . Melaluinya, para pelajar boleh mendapat sebarang


maklumat

yang

diperlukan

untuk

menambah

ilmu

pengetahuan

dan

pembelajaran di kelas. Mereka boleh menyiapkan tugasan yang diberikan oleh


guru

dengan

merujuk

maklumat

yang

diperlukan

daripada

Internet.

____________________mereka tidak perlu lagi pergi ke perpustakaan untuk


membelek buku satu demi satu yang agak membosankan.

Memajukan

bidang

kesihatan__________________________________________________.
Dalam bidang kesihatan, penggunaan teknologi tidak kurang pentingnya.Doktordoktor pakar dari seluruh dunia dapat berkumpul pada satu masa untuk
bersidang melalui tele-sidang. _____________________ pelbagai penyakit kronik
dapat

dikongsikan

cara

pengubatannya

yang

terkini.

Masa

dan

kos

pengangkutan turut dijimatkan apabila cara ini diaplikasikan


____________________________

dalam

bidang

_____________________________________________________________.

pentadbiran
Kini

semua

pejabat kerajaan mahupun pejabat swasta, penggunaan komputer dan internet


merupakan satu keperluan. Semua data disimpan di dalam komputer selain
dalam bentuk kertas. Data ini pula boleh diakses oleh mana-mana cawangan
melalui

internet.

____________________________

memudahkan

urusan

pihak

kerajaan dan swasta apabila berhubung dengan maklumat para pelanggan.


Soalan 24
Kita sering mendengar kata hikmat Membaca Jambatan Ilmu.Namun , mengapakah
masyarakat kita masih kurang berminat untuk menjadikan membaca sebagai hobi?
Apakah langkah yang perlu dilakukan untuk menggalakkan minat membaca dalam
kalangan masyarakat?Berikan pendapat anda.

Isi:
Sebab:
tiada budaya membaca
ketiadaan budaya membaca dalam kalangan masyarakat menyebabkan generasi muda
terutamanya remaja berasa kekok untuk membaca di tempat-tempat awam
hal ini berbeza dengan masyarakat di negara maju, contohnya di Jepun di mana-mana
kita dapat melihat orang membaca akhbar atau buku di stesen bas
budaya sebeginilah yang perlu kita hidupkan dalam masyarakat kita hari ini
lebih berminat kepada bahan elektronik
dewasa ini terdapat pelbagai bentuk alat elektronik yang menggantikan membaca
sebagai hobi ataupun pengisi masa lapang
, masyarakat akan cenderung memilih untuk menonton televisyen berbanding
membaca buku sama ada untuk berhibur mahupun mendapatkan pengetahuan semasa
begitu juga dengan kemajuan dalam teknologi maklumat turut menjejaskan budaya
membaca buku
Cara memupuk minat:
1.peranan ibu bapa
budaya membaca sepatutnya bermula di rumah
ibu bapa yang sedar akan kepentingan membaca sudah pasti melengkapkan rumah
mereka dengan sudut bacaan untuk anak-anak

beri galakan kepada anak-anak untuk membaca dengan membelikan buku-buku yang
digemari mereka
, ibu bapa patut turut serta membaca bersama anak-anak pada masa lapang
2.peranan pihak sekolah
pihak sekolah pula merupakan ejen penting untuk meningkatkan pengetahuan para
pelajar
, pihak sekolah perlu menghidupkan budaya membaca dengan melaksanakan pelbagai
program
, program Nilam dan Bulan Membaca
, para pelajar mahu tidak mahu terpaksa membaca dan lama-kelamaan tabiat ini dapat
dijadikan hobi mereka
3.peranan kerajaan
kerajaan melaksanakan kempen berkaitan minat membaca dengan lebih berkesan lagi
pesta dan pameran buku yang dianjurkan biasanya tertumpu di bandar Kuala Lumpur
sewajarnya program sebegini diperluas di kawasan kawasan lain supaya lebih banyak
bahan bacaan diperkenalkan kepada masyarakat
, kempen Bulan Membaca juga harus diperluas ke sektor-sektor awam dan bukannya
pelajar sekolah sahaja

Soalan 25
Bencana alam sering berlaku sejak akhir-akhir ini di negara kita.Sebagai contoh,
kejadian banjir yang melanda kawasan selatan tanah air seperti Johor yang
meninggalkan kesan yang mendalam kepada penduduk. Huraikan pendapat
anda tentang kesan-kesan bencana alam dan persediaan-persediaan yang perlu
dilakukan untuk menghadapi bencana alam pada masa akan datang.
isi:
kesan:
Antara

kesan

bencana

alam

ialah

kemusnahan

harta

benda._________________________ perabot dan peralatan rumah. Bagi petani,


kejadian

banjir

memusnahkan

hasil

tanaman

dan

ternakan.

_______________________mangsa bencana alam terpaksa menanggung kerugian


yang besar.
__________________________________________________________

mengundang

kemalangan jiwa. Musim banjir misalnya saban tahun meragut nyawa .


Kehilangan orang yang tersayang sudah pasti meninggalkan trauma yang
mendalam.

________________________________

ibu

bapa

terutamanya

___________________ sentiasa mengawasi anak-anak supaya tidak bermain air


pada musim banjir.

Sementara itu, persediaan yang perlu dilakukan untuk menghadapi


bencana alam ialah sebarkan maklumat kepada rakyat. Pihak kerajaan perlu
sentiasa mengingatkan rakyat tentang amaran bencana alam. Kita sedia maklum
bahawa kejadian banjir sering terjadi pada musim tengkujuh. Jadi, kerajaan
_________________ bertindak segera dengan memberi amaran kepada rakyat
supaya bersiap sedia menghadapi bencana itu. Tindakan yang cepat oleh
kerajaan pasti dapat membantu rakyat menyelamatkan diri dan harta benda .
____________________________________________memastikan bekalan makanan
keperluan lain mencukupi. Bekalan makanan, pakaian dan tempat tinggal
sementara juga perlu diambil kira oleh pihak kerajaan sekiranya berlaku bencana
alam. ___________________________ dapat mengelakkan kes keputusan bekalan
makanan kepada mangsa yang terlibat. __________________________ khidmat
pasukan keselamatan seperti tentera adalah diperlukan untuk turut membantu
mengagihkan bantuan.
Persediaan

orang

ramai

___________________________________________________
______________________________. Orang ramai juga ________________ bersiap sedia
setelah mendapat maklumat daripada pihak kerajaan. Letakkan dokumendokumen penting dan barang berharga di tempat yang selamat dan mudah
diambil jika bencana alam menimpa. Sikap degil untuk berpindah semasa musim
banjir akan mendatangkan kesusahan kepada diri sendiri dan pihak berkuasa.
SOALAN 26
Tajuk : Membaca
Tugasan: Peranan remaja untuk memupuk minat membaca
Isi:
________________________________________________________membaca

buku

pada waktu senggang. _____________________________________ membaca buku


semasa cuti sekolah atau semasa menunggu ba. __________________________
dapat

mengelakkan

remaja

daripada

membazir

masa

._______________________________________ menambahkan ilmu pengetahuan .


_____________________________________________________pergi

ke

perpustakaan. Remaja mesti memotivasikan diri untuk pergi ke perpustakaan.


___________________________ pergi ke perpustakaan sekolah atau perpustakaan
awam. Di perpustakaan, terdapat banyak pilihan buku

dan suasananya lebih

sunyi serta sejuk. Remaja lebih selesa untuk membaca buku dan dapat
memberikan sepenuh tumpuan.
__________________________________________________ rajin membeli buku. Kita
boleh menggunakan wang saku yang diberikan oleh ibu bapa untuk membeli
buku. _______________________ kita akan dapat mengumpul pelbagai koleksi buku
di rumah. Kita dapat membaca buku tersebut pada bila-bila masa.
Menyertai

program

yang

dianjurkan

oleh

pihak

sekolah

_____________________________
________________________________________. _______________________ program Nilam,
Citra dan pertandingan membaca. _______________________ kita

akan terbiasa

dengan aktiviti membaca. _________________________________ kita dapat membina


semangat cinta akan ilmu.
Mengunjungi

pameran

buku

_______________________________________________
____________________________________. Kita boleh mengajak ibu bapa dan ahli
keluarga pergi ke pameran tersebut. Biasanya harga buku yang dijual semasa
pameran lebih murah kerana ada diskaun. _____________________________ kita
sepatutnya menggunkan peluang ini untuk membeli banyak buku yang diminati.
____________________________________________ bersahabat dengan kawan
yang
minat
membaca
____________________________________________________________________.
Kawan
membawa pengaruh yang besar kepada kita. Jika kawan kita minat membaca,
kita pun sedikit sebanyak terikut dengan minatnya. Kita boleh meminjam buku
daripadanya dan berkongsi idea tentang bahan yang dibaca.
SOALAN 27
Tajuk : Mengisi masa lapang
Tugasan: Peranan anda untuk mengisi masa lapang
Isi:
____________________________________________________ membantu ibu bapa.
_____________________________________ membersihkan longkang, mencuci pinggan
mangkuk dan megemas bilik. _____________________________kerja ibu bapa lebih
ringan kerana berat sama dipikul ringan sama dijinjing. ________________________
ibu bapa juga akan bertambah sayang kepada kita.

___________________________________________________________bekerja
sambilan. ______________________________ bekerja di bengkel kenderaan, jurujual di
kedai atau membantu perniagaan keluarga. _________________________ kita akan
dapat menambah wang. ______________________ kita tidak perlu menyusahkan ibu
bapa untuk membeli barang yang kita perlukan.
_____________________________________________________________membaca
buku.

_____________________________membaca

novel

dan

buku

rujukan

_________________ kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan kosa kata.


_________________________ pembaziran masa dapat dielakkan.
Menziarahi

keluarga

_______________________________________________________.
Semasa cuti sekolah,saya akan pulang ke kampung untuk melawat datuk dan
nenek. Saya boleh mengenali ahli keluarga yang lain. __________________
hubungan kekeluargaan bertambah erat.
_____________________________________________mengulang

kaji

pelajaran.

Memandangkan saya akan menduduki peperiksaan SPM , masa lapang ini akan
saya gunakan untuk mengulang kaji pelajaran yang susah. Saya mesti membuat
nota dan latih tubi . __________________________. dapat meningkatkan prestasi
akademik saya.

SOALAN 28
Tajuk : Cemerlang dalam pelajaran
Tugasan: Usaha-usaha anda untuk cemerlang dalam pelajaran
Isi:
__________________________________________________________belajar

dengan

bersungguh-sungguh. Saya akan menumpukan perhatian semasa guru mengajar.


__________________ membuat latihan yang diberikan dan membuat nota. Jika ada
topik yang tidak difahami, saya mesti bertanya kepada guru.

____________________________________________________________menjaga
kesihatan. Akal yang sihat terletak pada tubuh yang sihat. Saya mesti
mengamalkan pemakanan yang seimbang. Tidur

dan rehat secukupnya.

____________________________ perlu mengamalkan senaman, contohnya berjoging


dan bermain bola sepak.
_____________________________________________________________rajin
membaca.

Selain

belajar

di

dalam

____________________________membaca

kelas,
surat

saya

perlu

khabar

dan

rajin

membaca.

majalah

ilmiah.

_______________________________dapat menambah pengetahuan tentang kosa kata,


idea dan fakta yang penting untuk penulisan karangan.
Menguruskan

masa

dengan

baik

________________________________________________
___________________________________. ____________________________________ masa itu
emas. Saya mesti membuat jadual waktu pembelajaran . Jadual ini membantu
saya belajar dengan teratur. ____________________________ masa lapang pula mesti
saya isi dengan perkara yang berfaedah, contoh menyiapkan kerja sekolah atau
menonton berita.
__________________________________berdoa

kepada

Tuhan

____________________
___________________________________________. Untuk berjaya, kita perlu meminta
kepada Tuhan. Saya mesti selalu berdoa supaya dimudahkan mendapat ilmu.
Setelah berusaha dan berdoa , saya akan berserah kepada Tuhan
kejayaan dan kegagalan itu kuasa Tuhan.

SOALAN 29
Tajuk : Obesiti
Tugasan: Peranan remaja untuk mengelakkan obesiti
Isi:

kerana

_______________________________________________________mengamalkan
pemakanan yang seimbang. Kita mestilah makan seperti mana yang disyorkan
dalam

piramid

makanan.

________________________kurangkan

makanan

berlemak,bergaram dan bergula. Makan lebih banyak sayur-sayuran dan buahbuahan. ____________________berat badan kita dapat dikawal.
Mengelakkan tabiat makan yang buruk. ______________________makan lewat
malam. _______________________________ makan kemudian terus tidur. Kita juga
mesti mengelakkan diri daripada makan makanan segera seperti burger dan
kentang goreng. Jangan menjadikan tabiat makan banyak apabila stres.
______________________________________________________bersenam

dan

bersukan. ________________________ berjoging, berenang dan berjalan laju. Kita


mesti bersenam tiga kali seminggu selama 30 minit setiap sesi. Bersenam dan
bersukan

dapat

membakar

lemak

yang

berlebihan

dalam

badan.

________________________berat badan dapat dikurangkan.


Membuat

pemeriksaan

kesihatan

_____________________________________________.
Kita perlu berjumpa doktor untuk memastikan diri kita obes atau tidak. Kita
boleh mendapatkan nasihat doktor tentang cara-cara untuk mengelakkan
obesiti. _____________________ kesihatan kita akan lebih terjamin.
_____________________________________mendapatkan

maklumat

keburukan

tentang
obesiti

______________________________________________________________________.
Kita boleh mendapat maklumat itu dengan

membaca buku atau melayari

internet . Obesiti menyebabkan pelbagai penyakit kronik seperti sakit jantung,


kencing manis dan darah tinggi. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan rasa
takut dalam diri kita jika kita gemuk.

SOALAN 30

Tajuk : Generasi berwawasan


Tugasan: usaha-usaha anda untuk menjadi generasi berwawasan
Isi:
_______________________________________________________menambahkan ilmu
pengetahuan. _____________________________________ilmu penting untuk cemerlang
dalam

pelajaran

dan

memajukan

negar.

Saya

perlu

sentiasa

berusaha

meningkatkan ilme dengan pelbagai cara . ____________________________________


membaca, melayari internet , menonton televisyen dan belajar di dalam kelas.
Dengan itu, imej diri dapat ditingkatkan.
___________________________________________________________memantapkan
sahsiah. Saya perlu mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala sosial,
contohnya melepak dan vandalisme. Saya juga mesti rajin belajar ilmu agama
dan pendidikan moral untuk memantapkan sahsiah. _____________________________
saya akan mencontohi nilai-nilai murni daripada ibu bapa dan guru-guru.
________________________________________________________melengkapkan diri
dengan pelbagai kemahiran. _____________________________saya perlu menguasai
kemahiran

berkomunikasi

dalam

bahasa

Melayu

dan

bahasa

Inggeris.

_____________________________________ kedua-dua bahasa ini amat penting untuk


mendapat

pekerjaan

_____________________________________saya

mesti

mempelajari kemahiran ICT, contohnya Microsoft Office dan melayari internet.


Mempunyai

semangat

patriotik

______________________________________________
________________________________________.

Saya

mestilah

mempelajari

mata

pelajaran Sejarah untuk membina semangat patriotik. Dengan itu, saya akan
mengenali asal-usul negara Malaysia. Saya juga perlu menunjukkan rasa cinta
akan negara setiap masa, contohnya berdiri semasa menyanyikan lagu Negaraku
dan menghormati lambang-lambang kebesaran negara.
__________________________________________tidak

mudah

berputus

asa

_________
_______________________________________________________.Saya

perlu

berusaha

dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Apabila berhadapan


dengan masalah, saya mesti tabah dan berfikir secara positif. Sikap tidak
berputus asa ini penting jika kita ingin berjaya