Anda di halaman 1dari 11

KARANGAN TEKNIK ACUAN

PENDAHULUAN
Dewasa

ini,

(TEMA)

.....
sering diperkatakan oleh semua pihak. Hal ini dikatakan demikian kerana isu ini
memberikan pelbagai kesan kepada kita semua. Oleh itu, marilah kita lihat
apakah (TUGASAN SOALAN) ..
.
ini secara rasional.
PENGEMBANGAN ISI
Pada pendapat saya..........
.. (SALIN TUGASAN SOALAN)
yang pertama ialah ...(SALIN
ISI
PERTAMA).
Hal
ini
kerana
..
..
(SALIN
ISI
PERTAMA)
merupakan
...(SALIN
TUGASAN
SOALAN).Contohnya,
.
.. Oleh itu, jelaslah bahawa
... ( SALIN ISI PERTAMA ) adalah
....... ( SALIN TUGASAN SOALAN )
Selain itu, ..... (SALIN TUGASAN
SOALAN)
yang
kedua
ialah
...
(SALIN ISI KEDUA) Hal ini kerana ..
..
..
(SALIN
ISI
KEDUA)
merupakan
......
... (SALIN TUGASAN SOALAN) Contohnya, ..

Oleh itu, jelaslah bahawa (SALIN


ISI KEDUA ) adalah .. (SALIN
TUGASAN SOALAN )

Teknik Acuan_Karangan

Di samping itu, ...... ( SALIN TUGASAN SOALAN)


yang ketiga ialah .....
.( SALIN ISI KETIGA ) Hal ini kerana
...... ( SALIN
ISI KETIGA ) merupakan .....
( SALIN TUGASAN SOALANContohnya,..
.
Oleh itu, jelaslah bahawa .....
( SALIN ISI KETIGA ) adalah ....
.. ( SALIN TUGASAN SOALAN ).

PENUTUP
Kesimpulannya, sebagai masyarakat prihatin kita haruslah berganding bahu
bersama-sama pihak kerajaan bagi memastikan ...
(arahan soalan) .. tercapai / ditangani dengan segera. Usaha
murni ini dapat melahirkan masyarakat minda kelas pertama. Bak kata pepatah
hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.

CONTOH PENDAHULUAN & PENUTUP


PENDAHULUAN
Berita yang paling hangat diperkatakan pada masa ini adalah isu..
.(TUGASAN SOALAN). Pelbagai usaha dan tindakan perlu kita
lakukan. Namun, isu ini seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
Sebagai rakyat Malaysia, apakah tanggungjawab kita? Marilah kita fikirkan
bersama-sama untuk mencari jalan penyelesaiannya.

PENUTUP
Kesimpulannya, semua pihak perlulah bertanggungjawab dan memainkan
peranan masing-masing dengan sebaik-baiknya, bak kata pepatah yang berat
sama dipikul yang ringan sama dijinjing. Usaha yang dilakukan secara
bersama-sama dan berterusan pasti akan membuahkan hasil yang diharapkan.

Teknik Acuan_Karangan

CONTOH MENULIS KARANGAN TEKNIK ACUAN


SOALAN :
Minat membaca buku-buku ilmiah dalam kalangan anak-anak remaja
belum mencapai tahap yang memuaskan. Ibu bapa memainkan peranan
penting untuk menggalakkan anak-anak mereka membaca karya-karya
ilmiah agar dapat melahirkan generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan.
Nyatakan usaha-usaha yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk
mencapai hasrat tersebut.
Cadangan idea / isi :
ibu bapa menjadi contoh terbaik sentiasa membaca buku-buku
ilmiah.
menyediakan perpustakaan mini di rumah antara buku yang
disediakan antaranya terdapat buku-buku ilmiah.
menyediakan bahan-bahan yang mudah dan menarik minat
anak-anak. Bahan bacaan ilmiah ini disesuaikan dengan tahap umur
membawa anak-anak ke pameran / kedai buku bawa mereka
ke sudut/ruang buku-buku ilmiah.
CONTOH KARANGAN :
Dewasa ini, minat membaca buku-buku ilmiah dalam kalangan anakanak remaja belum mencapai tahap yang memuaskan sering diperkatakan
oleh semua pihak. Hal ini dikatakan demikian kerana isu ini memberikan
pelbagai kesan kepada kita semua. Oleh itu, marilah kita lihat apakah usahausaha yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk mencapai hasrat tersebut
ini secara rasional.
Pada pendapat saya usaha-usaha yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk
mencapai hasrat tersebut yang pertama ialah ibu bapa menjadi contoh
terbaik . Hal ini kerana ibu bapa menjadi contoh terbaik merupakan usahausaha yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk mencapai hasrat tersebut.
Contohnya, sentiasa membaca buku-buku ilmiah. Oleh itu, jelaslah bahawa ibu
bapa menjadi contoh terbaik adalah usaha-usaha yang boleh diambil oleh
ibu bapa untuk mencapai hasrat tersebut.
Selain itu, usaha-usaha yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk
mencapai hasrat tersebut yang kedua ialah menyediakan perpustakaan mini
di rumah Hal ini kerana usaha-usaha yang boleh diambil oleh ibu bapa
Teknik Acuan_Karangan

untuk mencapai hasrat tersebut merupakan usaha-usaha yang boleh


diambil oleh ibu bapa untuk mencapai hasrat tersebut. Contohnya, antara
buku yang disediakan antaranya terdapat buku-buku ilmiah Oleh itu, jelaslah
bahawa menyediakan perpustakaan mini di rumah adalah usaha-usaha
yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk mencapai hasrat tersebut
Di samping itu, usaha-usaha yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk
mencapai hasrat tersebut yang ketiga ialah menyediakan bahan-bahan yang
mudah dan menarik minat anak-anak. Hal ini kerana menyediakan bahanbahan yang mudah dan menarik minat anak-anak merupakan usaha-usaha
yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk mencapai hasrat tersebut.
Contohnya, bahan bacaan ilmiah ini disesuaikan dengan tahap umur. Oleh itu,
jelaslah bahawa menyediakan bahan-bahan yang mudah dan menarik
minat anak-anak adalah usaha-usaha yang boleh diambil oleh ibu bapa
untuk mencapai hasrat tersebut.
Kesimpulannya, sebagai masyarakat prihatin kita haruslah berganding bahu
bersama-sama pihak kerajaan bagi memastikan usaha-usaha yang boleh
diambil oleh ibu bapa untuk mencapai hasrat tersebut tercapai dengan
segera. Usaha murni ini dapat melahirkan masyarakat minda kelas pertama. Bak
kata pepatah hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.

Teknik Acuan_Karangan

Latihan karangan teknik acuan


LATIHAN 1
Masyarakat pada masa ini kurang mengamalkan amalan gaya hidup sihat.
Hal ini menyebabkan masyarakat sekarang mendapat pelbagai jenis
penyakit.
Nyatakan amalan yang perlu dilakukan untuk membentuk gaya hidup
sihat dalam kalangan masyarakat
PENDAHULUAN
Dewasa ini, ........ sering diperkatakan oleh
semua pihak. Hal ini dikatakan demikian kerana isu ini memberikan pelbagai
kesan kepada kita semua. Oleh itu, marilah kita lihat
apakah..ini secara rasional.
PENGEMBANGAN ISI
Pada pendapat saya, ...................................................
yang pertama ialah ..
..
Hal ini demikian kerana.
...
merupakan..
......................................................
Contohnya,..
...
Oleh itu, jelaslah bahawa .
...
adalah ....
Selain itu,............................................................yang kedua
ialah ....

Hal ini demikian kerana.
... merupakan
..............................................................................................
Contohnya,
..
..
Teknik Acuan_Karangan

Oleh itu, jelaslah bahawa


...
adalah ..
.
Di samping itu, ...........
. yang ketiga ialah
.
Hal ini demikian kerana.
... merupakan
..........................................................
Contohnya, ..
..
Oleh itu, jelaslah bahawa ..
.. adalah
..
..
PENUTUP
Kesimpulannya, sebagai masyarakat prihatin kita haruslah berganding bahu
bersama-sama pihak kerajaan bagi memastikan
. tercapai. Usaha murni ini dapat
melahirkan masyarakat minda kelas pertama. Bak kata pepatah hendak seribu
daya, tak hendak seribu dalih.

Teknik Acuan_Karangan

LATIHAN 2
Isu penderaan kanak-kanak merupakan isu yang tidak habis-habis diperkatakan,
walaupun pelbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini.
Pada pendapat anda, mengapakah gejala ini berlaku.
PENDAHULUAN
Dewasa ini, ...... sering diperkatakan oleh semua
pihak. Hal ini dikatakan demikian kerana isu ini memberikan pelbagai kesan
kepada
kita
semua.
Oleh
itu,
marilah
kita
lihat
apakah
..ini secara rasional.
PENGEMBANGAN ISI
Pada pendapat saya, ...
.........................................................
yang pertama ialah....
...
Hal ini demikian kerana..
.. merupakan
..........................................................
Contohnya, ..
..
Oleh itu, jelaslah bahawa .
... adalah
..
..
Selain itu,
....................................................................................................
yang kedua ialah ...
.
Hal ini demikian kerana ...
... merupakan.
.......................................................
Contohnya, ..
..
Oleh itu, jelaslah bahawa

adalah ..
.

Teknik Acuan_Karangan

Di samping itu,.........

yang ketiga ialah ....


.
Hal ini demikian kerana......
. merupakan..
......................................................
Contohnya,..
...
Oleh itu, jelaslah bahawa ..
.. adalah
...
....
PENUTUP
Kesimpulannya, sebagai masyarakat prihatin kita haruslah berganding bahu
bersama-sama pihak kerajaan bagi memastikan .
.. tercapai / ditangani dengan segera. Usaha
murni ini dapat melahirkan masyarakat minda kelas pertama. Bak kata pepatah
hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.
CADANGAN JAWAPAN
LATIHAN 1
Masyarakat pada masa ini kurang mengamalkan amalan gaya hidup sihat. Hal
ini menyebabkan masyarakat sekarang mendapat pelbagai jenis penyakit.
Nyatakan amalan yang perlu dilakukan untuk membentuk gaya hidup sihat
dalam kalangan masyarakat.
Cadangan isi
1
Pemakanan yang seimbang
2
Aktiviti senaman yang berkala
3
Mengutamakan kebersihan diri
Dewasa ini, amalan gaya hidup sihat sering diperkatakan oleh semua
pihak. Hal ini dikatakan demikian kerana isu ini memberikan pelbagai kesan
kepada kita semua. Oleh itu, marilah kita lihat apakah amalan yang perlu
dilakukan untuk membentuk gaya hidup yang sihat dalam kalangan
masyarakat ini secara rasional.

Teknik Acuan_Karangan

Pada pendapat saya amalan yang perlu dilakukan untuk membentuk


gaya hidup yang sihat dalam kalangan masyarakat yang pertama ialah
pemakanan yang seimbang . Hal ini kerana pemakanan yang seimbang
merupakan amalan yang perlu dilakukan untuk membentuk gaya hidup
sihat dalam kalangan masyarakat. Contohnya, setiap masyarakat perlulah
mengambil makanan yang kaya dengan sumber karbohidrat, protein dan
vitamin. Oleh itu, jelaslah bahawa pemakanan yang seimbang adalah amalan
yang perlu dilakukan untuk membentuk gaya hidup sihat dalam kalangan
masyarakat.
Selain itu, amalan yang perlu dilakukan untuk membentuk gaya hidup
sihat dalam kalangan masyarakat yang kedua ialah aktiviti senaman yang
berkala. Hal ini kerana aktiviti senaman yang berkala merupakan amalan
yang perlu dilakukan untuk membentuk gaya hidup sihat dalam kalangan
masyarakat. Contohnya, masyarakat perlu meluangkan masa untuk bersenam
sekurang-kurangnya 3 kali seminggu dan lebih kurang 10 minit setiap sesi.
Oleh itu, jelaslah bahawa aktiviti senaman yang berkala adalah amalan yang
perlu dilakukan untuk membentuk gaya hidup sihat dalam kalangan
masyarakat.
Di samping itu, amalan yang perlu dilakukan untuk membentuk gaya
hidup sihat dalam kalangan masyarakat yang ketiga ialah mengutamakan
kebersihan diri . Hal ini kerana mengutamakan kebersihan diri merupakan
amalan yang perlu dilakukan untuk membentuk gaya hidup sihat dalam
kalangan masyarakat. Contohnya, kita perlulah mencuci tangan dengan bersih
sebelum makan dan menutup makanan dengan baik agar tidak dihurung lalat.
Oleh itu, jelaslah bahawa mengutamakan kebersihan diri adalah amalan
yang perlu dilakukan untuk membentuk gaya hidup sihat dalam kalangan
masyarakat.
Kesimpulannya, sebagai masyarakat prihatin kita haruslah berganding bahu
bersama-sama pihak kerajaan bagi memastikan usaha-usaha yang boleh
diambil oleh ibu bapa untuk mencapai hasrat tersebut tercapai dengan
segera. Usaha murni ini dapat melahirkan masyarakat minda kelas pertama. Bak
kata pepatah hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.

CADANGAN JAWAPAN
Teknik Acuan_Karangan

LATIHAN 2
Isu penderaan kanak-kanak merupakan isu yang tidak habis-habis diperkatakan,
walaupun pelbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini.
Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor penderaan kanak-kanak berlaku.
Cadangan isi :
1
Tekanan ibu bapa di tempat kerja
2
Masalah kewangan dalam keluarga
3
Kurang didikan agama
Dewasa ini, kes penderaan kanak-kanak sering diperkatakan oleh
semua pihak. Hal ini dikatakan demikian kerana isu ini memberikan pelbagai
kesan kepada kita semua. Oleh itu, marilah kita lihat apakah faktor-faktor
penderaan kanak-kanak berlaku secara rasional.
Pada pendapat saya, faktor-faktor penderaan kanak-kanak ini berlaku yang
pertama ialah tekanan ibu bapa di tempat kerja . Hal ini kerana tekanan ibu
bapa di tempat kerja merupakan faktor-faktor penderaan kanak-kanak ini
berlaku. Contohnya, apabila menghadapi masalah di tempat kerja ibu atau bapa
melepaskan kemarahan mereka terhadap anak-anak sehingga berlakunya
penderaan. Oleh itu, jelaslah bahawa tekanan ibu bapa di tempat kerja adalah
faktor-faktor penderaan kanak-kanak ini berlaku.
Selain itu, faktor-faktor penderaan kanak-kanak ini berlaku yang
kedua ialah masalah kewangan dalam keluarga. Hal ini kerana masalah
kewangan dalam keluarga merupakan faktor-faktor penderaan kanakkanak ini berlaku. Contohnya, apabila sesebuah keluarga tidak mempunyai
wang untuk menampung kos sara hidup dan membayar pelbagai jenis bil
sehingga menyebabkan tekanan dan berlakunya penderaan. Oleh itu, jelaslah
bahawa masalah kewangan dalam keluarga adalah faktor-faktor penderaan
kanak-kanak ini berlaku
Di samping itu, faktor-faktor penderaan kanak-kanak ini berlaku yang
ketiga ialah kurangnya didikan agama . Hal ini kerana kurangnya didikan
agama merupakan faktor-faktor penderaan kanak-kanak ini berlaku.
Contohnya, individu tidak menyedari akan hukum melakukan penderaan
terhadap kanak-kanak dan tidak berpegang kepada ajaran agama yang
sebetulnya. Oleh itu, jelaslah bahawa kurangnya didikan agama adalah
faktor-faktor penderaan kanak-kanak ini berlaku.
Kesimpulannya, semua pihak perlulah bertanggungjawab dan memainkan
peranan masing-masing dengan sebaik-baiknya, bak kata pepatah yang berat
Teknik Acuan_Karangan

10

sama dipikul yang ringan sama dijinjing. Usaha yang dilakukan secara
bersama-sama dan berterusan pasti akan membuahkan hasil yang diharapkan.

Teknik Acuan_Karangan

11