Anda di halaman 1dari 1

Mata Pelajaran

Tarikh / Hari
Tema
Tajuk
Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran
Kriteria
Kejayaan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


: Bahasa Malaysia
Tahun : 3
: 1 Februari 2017 : Rabu
Masa
: 12.00 pm - 1.00 pm
: Keselamatan
Unit
:4
: Jaga Keselamatan Diri
1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respon dan menyampaikan
pesanan dengan betul
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mendengar dan memahami pesanan dengan betul.
2. Menyampaikan pesanan dengan betul.
Murid dapat:
I. Menandakan () pada pernyataan yang betul berdasarkan pesanan guru.
II. Menulis 2 daripada 4 pesanan yang disampaikan dengan betul.

Aktiviti
1) Murid bermain Radio Rosak
2) Murid mendengar pesanan guru dan menandakan pernyataan yang betul pada lembaran kerja.
3) Murid membacakan pesanan dan menulis pesanan yang disampaikan.
4) Murid dan guru berbincang mengenai jawapan murid
Sistem
Tatabahasa
Kosa Kata Peribahasa
Bahasa
bingkas,
Sistem Ejaan
Sebutan & Intonasi
kerongsang, jasa
Nilai
Berhati-hati dan menjaga keselamatan
Bahan
Buku Teks
LCD
Gambar / Carta
Bantu
Powerpoint
VLE FROG
Model
Belajar
Internet
Buku Cerita
Lain-Lain
..
Buku aktiviti
Elemen
Keusahawanan
Patriotisme
Nilai Murni
Merentas
Bahasa
Sains & Teknologi
Kreativiti & Inovasi
Kurikulu
Pendidikan Alam Sekitar
TMK
m
KBAT / I Peta Bulatan
Peta Alir
Peta Pokok
THINK
Peta Dakap
Peta Pelbagai Alir
Peta Titi
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Penilaian
Murid memahami dan menyampaikan pesanan dengan betul.
Refleksi
........ / .. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
........ / .. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah : .
Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
Cuti Bencana / Cuti Khas
Lain lain :
Aktiviti PdP dibawa ke