Anda di halaman 1dari 3

Tanggal

14/11/201
6

Follow up
Sesak napas (+), Batuk berdahak (+), demam (-).

Penatalaksanaan
O2 2 L/menit

O Ku tampak sesak
Kesadaran komposmentis
N 120x/m
RR 40x/m
T 36,8
Paru SD vesikuler (+/+), wheezing (+/+), rhonki (+/+)

IVFD D5 10 gtt/menit (makro)


Inj. Cefotaxime 3x250 mg
Inj. Metylprednisolon 3x50 mg
Ambroxol syr 3xI cth
Lasal expectorant syr 3xI cth

15/11/201
6

Pemeriksaan

Hasil

Satuan

Rujukan

Hb

12,9

gr/dl

12-16

Leukosit

13,3

ribu/ul

4,0-10

Hematokrit

38,6

40-48

Trombosit

386

10^3/ul

150-350

A Asma Bronkial
S Sesak napas (+), Batuk berdahak (+), demam (-).

Nebu ventolin 4x1 respul di encerkan dg NaCl 0,9


% 1cc + flexotid

O2 2 L/menit
IVFD D5 10 gtt/menit (makro)

O Ku tampak sesak
Kesadaran komposmentis
N 104x/m
RR 36x/m
T 36,7
Paru SD vesikuler (+/+), wheezing (+/+), rhonki (+/+)

Inj. Cefotaxime 3x250 mg


Inj. Metylprednisolon 3x50 mg
Ambroxol syr 3xI cth
Lasal expectorant syr 3xI cth
Nebu ventolin 4x1 respul di encerkan dg NaCl 0,9

A Asma Bronkial

% 1cc + flexotid
7

16/11/201
6

Sesak napas (+), Batuk berdahak (+), demam (-).

O2 2 L/menit

O Ku tampak sesak
Kesadaran komposmentis
N 104x/m
RR 36x/m
T 36,7
Paru SD vesikuler (+/+), wheezing (+/+), rhonki (+/+)

Inj. Cefotaxime 3x250 mg


Inj. Metylprednisolon 3x50 mg
Ambroxol syr 3xI cth
Lasal expectorant syr 3xI cth

A Asma Bronkial

17/11/201
6

IVFD D5 10 gtt/menit (makro)

Nebu ventolin 4x1 respul di encerkan dg NaCl 0,9

Sesak napas (+) berkurang, Batuk dahak (+), pilek (+),


demam (-).
O Ku tampak sesak
Kesadaran komposmentis
N 112x/m
RR 34x/m
T 36,4
Paru SD vesikuler (+/+), wheezing (+/+), rhonki (-/-)

% 1cc + flexotid
O2 2 L/menit
IVFD D5 10 gtt/menit (makro)
Inj. Ceftazidim 3x250 mg
Amikacin 1x150 mg
Inj. Metylprednisolon 3x50 mg
Ambroxol syr 3xI cth

A Asma Bronkial

Lasal expectorant syr 3xI cth


Tiriz drop 1x0,3 ml
Nebu ventolin 4x1 respul di encerkan dg NaCl 0,9

18/11/201
6

Sesak napas (-), Batuk dahak (+), pilek (+), demam (-).

% 1cc + flexotid
O2 2 L/menit
IVFD D5 6 gtt/menit (makro)

O Ku tampak sesak
Kesadaran komposmentis
N 110x/m

Inj. Ceftazidim 3x250 mg

RR 32x/m
T 36,1
Paru SD vesikuler (+/+), wheezing (+/+), rhonki (-/-)

Amikacin 1x150 mg
Inj. Metylprednisolon 3x50 mg
Ambroxol syr 3xI cth
Lasal expectorant syr 3xI cth

A Asma Bronkial

Tiriz drop 1x0,3 ml


Nebu ventolin 4x1 respul di encerkan dg NaCl 0,9

19/11/201
6

Sesak napas (-), Batuk dahak (+), pilek (-), demam (-).

O Ku tampak sesak
Kesadaran komposmentis
N 110x/m
RR 32x/m
T 36,2
Paru SD vesikuler (+/+), wheezing (+/+), rhonki (-/-)

% 1cc + flexotid
O2 2 L/menit
IVFD D5 6 gtt/menit (makro)
Inj. Ceftazidim 3x250 mg
Amikacin 1x150 mg
Inj. Metylprednisolon 3x50 mg
Ambroxol syr 3xI cth
Lasal expectorant syr 3xI cth

A Asma Bronkial

Tiriz drop 1x0,3 ml


Nebu ventolin 4x1 respul di encerkan dg NaCl 0,9
% 1cc + flexotid