Anda di halaman 1dari 1

1.

NAMA: SAKIAH KAMAT

2. Nombor fail Peribadi 12. Kategori


(Sekolah): Taip Di Sini Taipkan Kategori
(JPN):Taip Di Sini 13. Opsyen
Taipkan Opsyen
3. Nombor Kad Pengenalan 14. Tarikh Mengajar Di sini
Taip Di Sini Taipkan Tarikh Di Sini
Warna : 15. Nama Sekolah Dahulu .
4. Jantina : Sila Buat Pilihan i. SK WAWASAN SEREMBAN 2
ii. Taipkan Nama Sekolah
5. Jawatan : Taip Di Sini iii. Taipkan Nama Sekolah

6. Bangsa : Taip Disini 16. Kursus-kursus Yang Telah


Kewarganegaraan : Sila Buat Dihadiri Tahun Semasa:
Pilihan i. Taipkan Nama Kursus
ii. Taipkan Nama Kursus
7. Agama : Taip Di Sini iii. Taipkan Nama Kursus
iv. Taipkan Nama Kursus
8. Butir Kelahiran v. Taipkan Nama Kursus
Tarikh Lahir : Taip Di Sini vi. Taipkan Nama Kursus
No. Sijil Lahir : Taip Di Sini vii. Taipkan Nama Kursus
Tempat Lahir : Taip Di Sini
17. Lain-lain Kenyataan:
9. Taraf Perkahwinan: a. No. Sijil Pendaftaran Guru
Status : Sila Buat Pilihan Taipkan Maklumat Di Sini
Nama Suami/lsteri b. No. KWSP
Taipkan Nama Suami Taipkan Maklumat Di Sini
Pekerjaan Suami/lsteri c. No. Cukai Pendapatan
Taipkan Pekerjaan Suami Taipkan Maklumat Di Sini
Alamat Majikan Suami/lsteri d. No. Akuan Pinjaman
Taipkan Baris Pertama Alamat Perumahan
Taipkan Baris Kedua Alamat Taipkan Maklumat Di Sini
e. No. Gaji
10. Perihal Perjawatan Taipkan Maklumat Di Sini
Tarikh Perlantikan: f. Nama Bank
Taipkan Tarikh Lantikan Anda Taipkan Maklumat Di Sini
(Sementara/Tetap/GST/GSTL) g. No. Akaun
Tarikh Pengesahan Jawatan Taipkan Maklumat Di Sini
Taipkan Tarikh Pengesahan h. Alamat Rumah
Tarikh Masuk Ke Jawatan Taipkan Baris Pertama Alamat
Berpencen Taipkan Baris Kedua Alamat
Taipkan Tarikh Pencen Taipkan Baris Ketiga Alamat
Taipkan Baris Keempat Alamat
11. Kelulusan:
a. Akademik
Kelulusan Akademik Teringgi
b. Ikhtisas
Kelulusan Ikhtisas