Anda di halaman 1dari 1

PANDUAN CATATAN

MINGGU/ PERKEMBANGAN MODUL HEBAT


OBJEKTIF AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH PEMBELAJARAN RANCANGAN TAHUNAN [2017]
MURID SAINS TINGKATAN 2

BAB 1 DUNIA MELALUI DERIA KITA


1.1 Menjalankan Mengenal pasti dan Band 4
Memahami aktiviti untuk mengaitkan organ deria Menggunakan
organ deria menghubungkait dengan rangsangannya. pengetahuan saintifik
dan fungsinya. lima deria, organ Menyatakan laluan daripada dan kemahiran
deria dan saintifik untuk
rangsangan kepada gerak
rangsangan. mengkaji hubungan
balas:
1 (Eksperimen Inkuiri) antara organ deria
Rangsangan Organ deria
3/1/17- Membincangkan dan rangsangan
Saraf Otak Saraf Gerak
6/1/17 apa yang berlaku dengan bimbingan
balas.
dalam badan kita
apabila rangsangan
dikesan.

1.2 Menjalankan Mengenal pasti struktur kulit


Memahami aktiviti untuk manusia yang terlibat dalam
deria sentuhan. mengkaji yang pengesanan rangsangan.
berikut: Menyatakan fungsi reseptor
a)struktur kulit yang berbeza-beza tekanan,
manusia yang haba, sakit.
terlibat dalam
Membuat kesimpulan tentang
pengesanan
kepekaan kulit pada bahagian
rangsangan.
badan yang berlainan
b) kepekaan kulit terhadap rangsangan.
2 pada bahagian
9/1/17- badan yang berlainan
13/1/17 terhadap
rangsangan.
(Eksperimen Inkuiri)
Membincangkan
kepekaan kulit
berhubung situasi
berikut:
a) menerima
suntikan.
b) menggunakan
Braille.

1.3 Membincangkan Mengenal pasti struktur


Memahami deria struktur hidung dan hidung.
bau.