Anda di halaman 1dari 5

PENGURUSAN FAIL PRASEKOLAH KPM

BIL NAMA FAIL KANDUNGAN

1 PENGURUSAN AM - Sejarah penubuhan kelas prasekolah


- Maklumat
Segala maklumat mengenai Prasekolah ( akta
pendidikan 1996, visi KPM, misi KPM, moto, pelan
( kedudukan prasekolah, pelan lantai dan pelan
kebakaran ), piagam pelanggan, peraturan prasekolah,
peraturan sekolah)
Penyebaran maklumat banner, brosur, risalah dan
pengumuman.

- Program peningkatan kualiti pendidikan prasekolah


Kelas
Guru prasekolah
Pembantu Pengurusan Murid
Murid prasekolah
- Salinan dokumen disertakan

2 PENGURUSAN - Sukatan / Huraian Sukatan Pelajaran


KURIKULUM
Jadual Waktu
Dokumen Standard KSPK
Rancangan Tahunan
- Perancangan aktiviti tahunan kurikulum peringkat
prasekolah dan sekolah
Pelan operasi
Pelan taktikal

- Penguasaan Murid 4M
Senarai Semak
Rekod Anekdot
Rekod Berterusan
Analisis Kajian / Pentaksiran 4M (program KEMBARA)
Junior Kids Programme
Analisis peratusan penguasaan murid mengikut
tunjang pembelajaran
* hanya laporan keseluruhan kelas.( Individu
letakkan dalam fail peribadi / portfolio murid ).
-Contoh instrumen
- Pencerapan / Penyeliaan
Jadual Pencerapan Guru
Jadual Penyeliaan PPM
Salinan Laporan pencerapan pihak sekolah /
pemantauan (akademik) pihak KPM/JNJK/JPN/PPD
BIL NAMA FAIL KANDUNGAN

3 PENGURUSAN - Perancangan aktiviti tahunan kokurikulum peringkat


KOKURIKULUM prasekolah dan sekolah

Aktiviti Kokurikulum
Aktiviti Ko-Akademik
Kertas Kerja / Konsep
Surat kebenaran ibu bapa

4 PENGURUSAN HAL - Perancangan aktiviti tahunan hal ehwal murid


EHWAL MURID peringkat prasekolah dan sekolah

- Pemilihan Murid
Jawatankuasa Pemilihan ( Guru Besar, PK
Pentadbiran, PK HEM, PK Kokurikulum, Guru
Prasekolah, Guru Pendidikan Islam, Guru Tahap 1,
PPM, Ketua Kampung / JKKK / PIBG )
Minit mesyuarat pemilihan
Senarai nama murid keseluruhan / perkapita

- Pendaftaran Murid
Senarai nama & maklumat murid dan maklumat ibu
bapa / penjaga
Borang permohonan kemasukan murid ke prasekolah
Surat pengesahan pendaftaran
Borang /surat pengakuan ibu bapa (jika ada) sijil
anak angkat
Surat doktor / sijil sakit murid (jika ada)

5 PENGURUSAN - Anggaran Perbelanjaan dan salinan dokumen ( nota


KEWANGAN minta, invois , resit / bukti pembelian )

Bantuan makanan murid


Perbelanjaan perkapita
Bantuan kokurikulum

- Surat panggilan mesyuarat kewangan


- Minit mesyuarat kewangan
- Surat perjanjian perbekalan ( sekiranya melebihi RM20
ribu setahun )

Sijil pendaftaran perniagaan


BIL NAMA FAIL KANDUNGAN

6 PENGURUSAN PRASEKOLAH - Senarai jawatankuasa dan carta


organisasi

JPN
PPD
Sekolah

- Perancangan aktiviti tahunan


prasekolah
Takwim

- Rubrik SKPK

- Mesyuarat Jawatankuasa Prasekolah


( sekurang-kurangnya 3 kali setahun )
Surat Panggilan Mesyuarat
Minit Mesyuarat
Edaran bahan

- Salinan laporan pemantauan


pengurusan
prasekolah pihak KPM/JPN/PPD
Instrumen PPBPSH

7 PEKELILING/ SURAT SIARAN - Semua surat siaran atau portal

- pekeliling

8 MESYUARAT/ - Surat Panggilan


TAKLIMAT/KURSUS/ BENGKEL
- Bahan-bahan sokongan yang
diterima semasa hadir.

9 JAWATANKUASA - J/kuasa Pemuafakatan Prasekolah


PEMUAFAKATAN - surat lantikan
- surat panggilan mesyuarat
- Minit mesyuarat
- perancangan aktiviti

10 HARTA MODAL & INVENTORI - Salinan Dokumen ( maklumat asal


letakkan di pejabat )
Kad inventori dan harta modal
Surat Akuan Penerimaan ( SAP )
Surat Pengujian Pemasangan (SPP)
Laporan kedudukan stok ( KEW. PA-
7)

BIL NAMA FAIL KANDUNGAN

11 PENYELENGGARAAN & - Surat permohonan /laporan


PELUPUSAN kerosakan / pelupusan / penggantian
peralatan dan penyelenggaraan
bangunan
prasekolah
- Salinan dokumen berkaitan

12 AKTIVITI TAHUNAN LAPORAN/ - Laporan dan Post Mortem


DOKUMENTASI
Aktiviti kurikulum
Aktiviti kokurikulum
Aktiviti hal ehwal murid
Aktiviti pemuafakatan

13 PROFIL MURID (INDIVIDU) - Portfolio


Butiran Peribadi Murid
Salinan Sijil Lahir
Salinan Kad Pengenalan Ibu Bapa/
Penjaga
Rekod Kesihatan Murid
Rekod Kemajuan dan
Perkembangan Murid
Eviden

14 KEW.PS-4 / PEMBELIAN BAHAN - Salinan dokumen


BASAH / KERING Rekod stok

15 DATA MAKLUMAT ASAS - Data SMPK


SEKOLAH / KELAS/ Maklumat asas sekolah/kelas
GURU/PEMBANTU Maklumat asas Guru dan PPM
PENGURUSAN MURID (PPM) / Salinan sijil Guru/PPM (jika ada)
MURID
Senarai Nama Murid

16 RANCANGAN PENGAJARAN SK/SJKC/SJKT tidak berkenaan


INDIVIDU (PRASEKOLAH
PENDIDIKAN
KHAS/INTERGRASI)

Anda mungkin juga menyukai