Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST, KAPIT

PERLANTIKAN PENGAWAS TAHUN 2017


BORANG PENILAIAN
NAMA MURID: KELAS: .

Nota:
(1) Skor Terendah (5) Skor Tertinggi

Bil. Kriteria 1 2 3 4 5
A Penampilan Diri
i. Berpakaian bersih dan kemas
ii. Berkeyakinan
iii. Sopan
B Perwatakan
i. Tertib
ii. Berdisiplin, tegas dan berkepimpinan
iii. Berfikiran matang
C Komunikasi
i. Bertutur dengan sopan
ii. Bersuara lantang
iii. Berkomunikasi dengan lancar
iv. Menjawab dengan yakin
v. Penguasaan bahasa yang baik
D Kelayakan akademik
i. Memperoleh keputusan yang cemerlang dalam ujian
E Personaliti
i. Ceria dan aktif
ii. Bertindak balas (responsif)
F Pengalaman di Sekolah
i. Pernah memegang sebarang jawatan yang penting (cth:
pengawas PSS, ketua darjah, dll.)

Ulasan:

* DILANTIK / TIDAK DILANTIK

.....
TANDA TANGAN PANEL Tarikh : .....
(......)
SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST, KAPIT
PERLANTIKAN PENGAWAS TAHUN 2017
BORANG PENILAIAN
NAMA MURID: KELAS: .

Nota:
(1) Skor Terendah (5) Skor Tertinggi

Bil. Kriteria 1 2 3 4 5
A Penampilan Diri
iv. Berpakaian bersih dan kemas
v. Berkeyakinan
vi. Sopan
B Perwatakan
iv. Tertib
v. Berdisiplin, tegas dan berkepimpinan
vi. Berfikiran matang
C Komunikasi
vi. Bertutur dengan sopan
vii. Bersuara lantang
viii. Berkomunikasi dengan lancar
ix. Menjawab dengan yakin
x. Penguasaan bahasa yang baik
D Kelayakan akademik
ii. Memperoleh keputusan yang cemerlang dalam ujian
E Personaliti
iii. Ceria dan aktif
iv. Bertindak balas (responsif)
F Pengalaman di Sekolah
ii. Pernah memegang sebarang jawatan yang penting (cth:
pengawas PSS, ketua darjah, dll.)

Ulasan:

* DILANTIK / TIDAK DILANTIK

.....
TANDA TANGAN PANEL Tarikh : .....
(......)