Anda di halaman 1dari 2

MATA PELAJARAN SAINS MASA 0820-0920

KELAS TAHUN 4 TEMA PROSES HIDUP


MANUSIA
HARI RABU TARIKH 25 JANUARI 2017
STANDARD 3.1. Pernafasan Manusia
KANDUNGAN
STANDARD 3.1.1 3.1.2 3.1.4
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Murid dapat
PEMBELAJARAN 1. Melabelkan bahagian yang terlibat dalam
pernafasan manusia
2. Menyusun laluan organ pernafasan semasa
menarik dan menghembus nafas.
3. Melengkapkan jadual berkenaan dengan
pergerakan dada semasa menarik dan
menghembus nafas
AKTIVITI PdP 1. Overview
- murid dibimbing memahami hasil pembelajaran yang
bakal dipelajari oleh mereka pada hari ini
2. Pengetahuan sedia (latihan)
- melabel bahagian yang terlibat dalam pernafasan
manusia
*hidung
*trakea
*peparu
-menyusun laluan organ pernafasan semasa menarik
dan menghembus nafas.
-melengkapkan jadual berkenaan dengan pergerakan
dada semasa menarik dan menghembus nafas
-menyemak & pembetulan jawapan
3. Soal-jawab
-organ pernafasan
-nama udara sedutan dan hembusan
-laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas
-pergerakan dada semasa menarik dan menghembus
nafas
4. Reka Cipta
-membina model peparu menggunakan penyedut
minuman, botol air dan belon.
EMK Sains & Teknologi, Kreativiti dan Inovasi
BBB Lembaran kerja, Buku Teks, Buku Aktiviti, Botol Air,
Penyedut Minuman, Belon
REFLEKSI
Murid dapat melabel bahagian yang terlibat
dalam pernafasan manusia

Murid dapat menyusun laluan organ


pernafasan semasa menarik dan menghembus nafas.

Murid dapat melengkapkan jadual berkenaan


dengan pergerakan dada semasa menarik dan
menghembus nafas