BAB 6 : WARNA

Click to edit Master text styl Second level ● Third level ● Fourth l ● F

MENU

PENGENALAN

WARNA BERTINDAK

JENIS-JENIS WARNA

PERSPEKTIF WARNA

NILAI WARNA

FUNGSI WARNA

GUBAHAN WARNA

SOALAN

SUHU WARNA

AKTIVITI SENI

MENU UTAMA JENIS-JENIS WARNA NILAI WARNA GUBAHAN WARNA q SUHU WARNA WARNA BERTINDAK PERSPEKTIF WARNA FUNGSI WARNA
q

JENIS-JENIS WARNA
Dalam seni visual, warna terbahagi kepada tiga jenis iaitu: 1. Warna asas/warna utama 2. Warna sekunder Keseluruhan warna asas, warna 3. Warna sekunder Tertier dan warna tertier terhimpun dalam roda warna

MENU UTAMA JENIS-JENIS WARNA
q

PENGENALAN
Mengenal pasti jenis-jenis warna Memahami fungsi warna dalam objek sekeliling Memahami nilai-nilai warna-ton warna dan warna kroma Mempelajari gubahan warna- warna sewarna, warna harmoni dan warna penggenap Mengkaji suhu warna – warna panas dan warna sejuk Mengkaji cara-cara warna bertindak-aktif/positif pasif/negatif
q

NILAI WARNA
q

GUBAHAN WARNA
q

SUHU WARNA WARNA BERTINDAK PERSPEKTIF WARNA FUNGSI WARNA
q

q

q

Meneliti warna menimbulkan kesan ruang dan perspektif.

Apa itu Warna?
q

Warna ialah tindak balas cahaya ke atas sesuatu permukaan Manusia boleh membina imej dirinya dengan penampilan warna yang tepat dan sesuai mengikut situasi tertentu Objek alam sekeliling seperti hijau pucuk pisang, biru laut,biru langit,biru biji kundang,kuning langsat dan lain-lain.

q

q

Contoh warna dalam kehidupan

Aplikasi Warna Pada Lampu Isyarat
Merah Kuning Hijau maksud maksud maksud berhenti perlahan-lahan bergerak

Warna Asas
q

Warna asas ialah biru, merah dan kuning

q

Warna asas : warna utama yang tidak boleh dihasilkan melalui campuran warna lain TETAPI boleh menghasilkan warna sekunder

Warna Utama

Warna Sekunder
q

Warna sekunder terdiri daripada warna HIJAU, JINGGA. Dan UNGU

q

Warna sekunder terhasil daripada campuran dua warna asas

+

-

Contoh Campuran Warna Sekunder :
Warna asas Warna asas Warna sekunder

+ + +

= = =

Warna Tertier
q

Warna tertier: campuran satu warna asas dengan satu warna sekunder

+

-

Contoh Campuran warna tertier :
Warna asas Warna sekunder Warna tertier

+ + + + + +

= = = = = =

Roda warna
Merah
Merah - Ungu Merah - jingga

Ungu
Biru - ungu

Jingga
Kuning - jingga

Biru
Biru - Hijau

Kuning
Kuning- Hijau

Hijau

warna neutral
q

Warna neutral : warna yang bukan dari roda warna Warna neutral :warna putih dan hitam atau campuran kedua-duanya seperti dalam carta

q

MENU UTAMA JENIS-JENIS WARNA NILAI WARNA GUBAHAN WARNA SUHU WARNA WARNA BERTINDAK PERSPEKTIF WARNA FUNGSI WARNA

NILAI WARNA

Ton warna Ton warna : nilai terang dan gelap sesuatu warna Diperoleh melalui campuran warna dengan warna putih atau warna hitam Warna yang dicampur dengan warna hitam

menjadi ton yang lebih cerah

+

menjadi ton yang lebih gelap

+

Kroma Kroma: nilai ukuran warna Terhasil melalui campuran warna penggenap + dalam nisbah tertentu + +

MENU UTAMA JENIS-JENIS WARNA NILAI WARNA GUBAHAN WARNA SUHU WARNA WARNA BERTINDAK PERSPEKTIF WARNA FUNGSI WARNA

GUBAHAN WARNA
Sewarna Sewarna atau monokrom: warna dalam beberapa ton. Dihasilkan melalui campuran: - warna putih untuk kesan terang - warna hitam untuk kesan gelap

Contoh warna sewarna/monokrom

Warna Harmoni Warna harmoni: kumpulan warna yang terletak sebelah menyebelah dalam roda warna. Ia mempunyai warna, ton dan suhu warna yang sama. Warna harmoni juga dikenali warna sekeluarga Warna harmoni dapat

Contoh warna harmoni

Merah Jingga

Jingga

Jingga Kuning

Hijau Kuning

Hijau

Hijau Biru

warna Harmoni

Warna Penggenap Warna penggenap: kombinasi warna yang kedudukannya saling bertentangan dalam roda warna Warna penggenap dikenali ‘complementary’ Contoh warna penggenap ialah: (a) merah hijau

Karya Vincent van Gogh

MENU UTAMA JENIS-JENIS WARNA NILAI WARNA GUBAHAN WARNA SUHU WARNA WARNA BERTINDAK PERSPEKTIF WARNA FUNGSI WARNA

SUHU WARNA

Suhu warna ialah kumpulan warna yang mempunyai kesan pancaran cahaya panas atau kesan pancaran cahaya sejuk warna panas : merah, kuning, jingga dan hijau kuning kelihatan garang

warna sejuk :

warna sejuk :

Warna Panas

warna panas

MENU UTAMA JENIS-JENIS WARNA NILAI WARNA GUBAHAN WARNA SUHU WARNA WARNA BERTINDAK PERSPEKTIF WARNA FUNGSI WARNA

WARNA BERTINDAK
Warna bertindak: menimbulkan kesan pantulan yang berbeza apabila bertemu dengan warna latar yang lain Warna Bertindak aktif apabila bergabung dengan latar belakang berwarna kontra

Contoh warna bertindak:

MENU UTAMA JENIS-JENIS WARNA NILAI WARNA GUBAHAN WARNA SUHU WARNA WARNA BERTINDAK PERSPEKTIF WARNA FUNGSI WARNA

PERSPEKTIF WARNA
Perspektif warna: warna yang menunjukkan kesan ilusi ruang melalui perubahan ton warna sama ada daripada terang kepada gelap atau daripada gelap kepada terang.

Perspektif warna jelas dikesan apabila gubahan tersebut menggunakan warna harmoni atau sewarna

Contoh perspektif warna-sewarna
Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level

MENU UTAMA JENIS-JENIS WARNA NILAI WARNA GUBAHAN WARNA SUHU WARNA WARNA BERTINDAK PERSPEKTIF WARNA FUNGSI WARNA

FUNGSI WARNA

Warna membawa maksud tertentu mengikut budaya setempat Fungsi warna dalam kegiatan seni halus seperti catan adalah menimbulkan bentuk, kesan jalinan, kesan ruang dan rupa

Fungsi warna
Kebesaran diraja,kecemerlangan, ceria, kekayaan Berani, kemakmuran, bahaya, amaran

Segar, subur, pertumbuhan Kedamaian, tenang, romantik Kesedihan, kepiluan Kesucian,kemurniaan,kerohanian

SOALAN
1.

Warna utama mempunyai pegmen warna

A

B

C

D

2. Roda warna yang manakah menunjukkan warna sekunder?

A

B

C

D

3. Yang manakah menunjukkan warna panas?

A

B

C

D

4. Dalam roda yang manakah menunjukkan warna sejuk?

A

B

C

D

5.

Ton warna boleh digunakan untuk menimbulkan A. Jalinan B. Bentuk C. Garisan D. Rupa

6. Gubahan warna Harmoni memberi kesan suasana A. Kesatuan B. Kesatuan & selesa C. Bercanggah D. Tiada perubahan

7.

Gubahan warna yang sesuai bagi sebuah poster ialah A. Sewarna B. Warna Harmoni C. Warna Penggenap D. Warna Keluarga

8. Pilih warna yang paling sesuai digunakan untuk menghiasi bilik kanak-kanak A. Hitam B. Putih C. Warna panas D. Warna sejuk

AKTIVITI SENI

1.

Hasilkan kajian dengan menggunakan tiga warna asas iaitu merah, merah dan kuning untuk menghasilkan seberapa banyak warna yang lain Berdasarkan kaedah Pembelajaran Akses Kendiri dan Kemahiran Berfikir secara kreatif dan kritis, hasilkan sebuah catan bertajuk ‘ HUTAN’.

2.

BETUL

CUBA LAGI

X

BETUL

Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level

CUBA LAGI

X

BETUL
Click to edit Master text styles
Second level

Third level

Fourth level ● Fifth level

CUBA LAGI

X

BETUL

Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level

CUBA LAGI

X

Roda warna
Merah
Merah - Ungu Merah - jingga

Ungu
Biru - ungu

Jingga
Kuning - jingga

Biru
Biru - Hijau

Kuning
Kuning- Hijau

Hijau

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful