Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun : 3


Tarikh / Hari : 2 Februari 2017 : Khamis Masa : 8.40 am 9.10 am
Tema : Sekolah Unit :2
Tajuk : Muafakat membawa berkat
Standard 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan
Pembelajaran kemas.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Pembelajaran 1. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul.
Kriteria Murid dapat:
Kejayaan I. Menulis 2 daripada 4 ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan
betul.
Aktiviti
1) Murid membaca ayat tunggal dan ayat majmuk di papan putih secara perseorangan dan beramai-
ramai.
2) Murid diminta menyalin ayat tunggal dan ayat majmuk di papan putih dengan betul.
3) Guru menyemak hasil kerja murid.
Sistem Tatabahasa Kosa Kata Peribahasa
Bahasa Sistem Ejaan Sebutan & Intonasi
Nilai
Bahan Buku Teks LCD Gambar / Carta
Bantu Powerpoint VLE FROG Model
Belajar Internet Buku Cerita Lain-Lain
Buku aktiviti ..
Elemen Keusahawanan Patriotisme Nilai Murni
Merentas Bahasa Sains & Teknologi Kreativiti & Inovasi
Kurikulu Pendidikan Alam Sekitar TMK
m
KBAT / I- Peta Bulatan Peta Alir Peta Pokok
THINK Peta Dakap Peta Pelbagai Alir Peta Titi
Peta Buih Peta Buih Berganda
Penilaian Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
Refleksi ........ / .. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
........ / .. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah : .
Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
Cuti Bencana / Cuti Khas
Lain lain :
Aktiviti PdP dibawa ke
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun : 3
Tarikh / Hari : 2 Februari 2017 : Khamis Masa : 11.00 am 12.00 pm
Tema : Keselamatan Unit :4
Tajuk : Jaga keselamatan diri
Standard 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal
Pembelajaran berganding,digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Pembelajaran 1. Membaca frasa yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
2. Membulatkan perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung,
Kriteria Murid dapat:
Kejayaan I. Membaca 2 daripada 4 frasa yang mengandungi digraf dan konsonan
bergabung dengan betul.
II. Melengkapkan 3 daripada 6 perkataan yang mengandungi digraf dan
konsonan bergabung
Aktiviti
1) Murid meneliti gambar yang ditunjukkan oleh guru dan guru menerangkan gambar tersebut.
2) Murid membina ayat penyata berdasarkan gambar tersebut secara lisan dan dibimbing oleh guru.
3) Murid membina beberapa ayat berdasarkan gambar tunggal.
4) Pemulihan: Murid mengisi tempat kosong dengan frasa supaya menjadi ayat penyata.
Sistem Tatabahasa Kosa Kata Peribahasa
Bahasa Sistem Ejaan Sebutan & Intonasi
Nilai
Bahan Buku Teks LCD Gambar / Carta
Bantu Powerpoint VLE FROG Model
Belajar Internet Buku Cerita Lain-Lain
Buku aktiviti ..
Elemen Keusahawanan Patriotisme Nilai Murni
Merentas Bahasa Sains & Teknologi Kreativiti & Inovasi
Kurikulu Pendidikan Alam Sekitar TMK
m
KBAT / I- Peta Bulatan Peta Alir Peta Pokok
THINK Peta Dakap Peta Pelbagai Alir Peta Titi
Peta Buih Peta Buih Berganda
Penilaian Murid mengenalpasti digraf dan konsonan bergabung.
Refleksi ........ / .. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
........ / .. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah : .
Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
Cuti Bencana / Cuti Khas
Lain lain :
Aktiviti PdP dibawa ke
MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS 6 NEPTUN

TARIKH / HARI 2 FEBRUARI 2016 Khamis MASA 12.00 pm - 1.30 pm


TEMA NEGARA MALAYSIA TAJUK BUMI DIPIJAK LANGIT DIJUNJUNG
STANDARD 10.2 Negeri-Negeri di Malaysia
KANDUNGAN
STANDARD 10.2.1 Menghuraikan asal usul nama negeri.
PEMBELAJARAN

KEWARGANEGAR K10.2.6 Menyatakan kepentingan menghormati identiti negeri.


AAN

Pada akhir PdP murid dapat:


KRITERIA 1. Menjelaskan asal usul nama negeri di Malaysia
KEJAYAAN

1. Murid diberi penerangan oleh guru.


2. Murid diminta melukiskan satu ikon bagi setiap asal usul negeri.
AKTIVITI PDP 3. Beberapa murid dipilih untuk menjelaskan asal usul negeri yang dilukis.
4. Murid menyatakan kepentingan menghormati identiti negeri.

BAHAN BANTU ___BukuTeks ___Power point ___Internet ___Radio/TV ___Buku Cerita


BELAJAR ___Gambar/Carta ___Modul ___Projektor ___Modul ___Radas
___Spesimen ___ Lain-lain:

EMK ( Elemen TMK - Belajar melalui TMK


Merentas Kurikulum NILAI - Permuafakatan antara masyarakat
) KPS (Kemahiran Pemikiran Sejarah ) - Elemen Asas sejarah
DIMENSI KEWARGANEGARAAN - Berbangga dengan negeri sendiri

KBAT / i-THINK ____Peta Bulatan ___Peta Buih ___Peta Buih Berganda ___Peta Pokok
___Peta Dakap ___Peta Alir ___Peta Pelbagai Alir ___Peta Titi

REFLEKSI ___ / ___


orang murid dapat mencapai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/pengukuhan.
___ / ___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _____________________
Aktiviti PdP dibawa ke ________________________