Anda di halaman 1dari 52

KOLEKSI ESEI PEPERIKSAAN PERCUBAAN

PENGAJIAN AM 1, STPM 2017


TRIAL SMK GAJAH BERANG SEM 1 STPM 2017

20. Banyak masalah yang melibatkan golongan remaja masa kini berlaku disebabkan pelbagai faktor
dalaman. Hal ini mengundang banyak kesan negatif. Huraikan pernyataan ini.

Pengenalan
Kebelakangan ini banyak pendedahan yang bersifat negatif yang dilakukan oleh golongan remaja.
Antaranya merempit, berpelesiran, menganggur dan seumpamanya

ISI HURAIAN
FAKTOR DALAMAN Agama petunjuk kepada perbuatan baik
Idea 1 : Kurang Tidak mengetahui kesalahan sesuatu tindakan
pengetahuan agama Tidak mahu mengamalkan
/ moral Menganggap petunjuk agama sebagai menyusahkan atau menyulitkan
Idea 2 : Remaja mengutamakan keseronokan
Keseronokan Mempunyai keinginan yang tinggi untuk mencuba sesuatu yang baru
Enggan terkongkong
Idea 3 : Remaja yang miskin perlukan wang untuk menyara kehidupan sendiri
Kemiskinan Keinginan untuk memiliki sesuatu keperluan secara mudah tanpa
keupayaan telah menyebabkan mereka melakukan jenayah seperti
meragut
Idea 4 : Tiada Sukar memperoleh pekerjaan yang menawarkan gaji yang lumayan
pendidikan formal Tercicir dalam pelajaran akan mudah menyebabkan mereka terlibat
dengan jenayah
Idea 5 : Menjadi pemangkin kepada masalah di luar rumah
Masalah Pergolakan dalam rumah tangga akan menganggu ketenteraman jiwa
keluarga anak - anak remaja
Remaja mungkin akan melarikan diri untuk mencari ketenangan
bersama rakan
Tindakan melarikan diri tanpa arah tujuan bakal mengundang banyak
masalah
KESAN NEGATIF Indeks jenayah negara akan meningkat
Idea 1 : Menambahkan bebanan pihak berkuasa untuk menangani masalah ini
Peningkatan Rakyat dan negara terpaksa berhadapan denagn pelbagai masalah
indeks jenayah Meningkatkan masalah sosial dalam kalangan masyarakat
Idea 2 : Wujud Kekuatan dan kecerdasan remaja tidak menyumbang kepada negara
generasi yang Remaja tidak mempunyai jati diri yang tinggi
lemah Remaja tidak mampu berfikir dengan matang
Remaja tidak dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan
negara
Idea 3 : Memberi gambaran yang negatif kepada remaja dan pihak kerajaan
Menjejaskan imej Pandangan yang negatif dalam kaca mata masyarakat antarabangsa
negara Tidak menggalakkan kedatangan pelabur dan pelancong asing

1
Idea 4 : Remaja yang bermasalah apabila terlibat dengan tingkah laku negatif,
Menjejaskan tidak mempunyai jati diri
keselamatan dan Tidak berkeupayaan untuk membantu orang lain atau negara kerana
kedaulatan negara hanya mengutamakan kepentingan diri
Sukar bagi mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan undang -
undang negara kerana mereka sering melakukan kesalahan

21. Kemasukan pendatang tanpa izin menimbulkan pelbagai kesan sosial kepada Malaysia. Justeru,
pelbagai pihak perlu mengambil langkah untuk mengatasi kemasukan pendatang asing ini. Jelaskan.

ISI Huraian
Kesan sosial PATI - Mereka yang gagal peroleh pekerjaan libatkan diri dalam kegiatan
Idea 1 : Peningkatan jenayah
kadar jenayah - Sebagai contoh, wanita asing sering terlibat sebagai pelacur
Idea 2 : Menjejaskan - Tidak melalui pemeriksaan kesihatan yang ketat
kesihatan rakyat - Membawa penyakit berjangkit ke Negara ini
Idea 3 : Mewujudkan - Mendirikan rumah setinggan di pinggir Bandar
kawasan petempatan - Tidak ada kemudahan asas seperti bekalan air dan sanitasi
haram - Timbul masalah kesihatan dan mencemarkan imej Negara
Langkah oleh - Mengetatkan penguatkuasaan undang-undang.
pelbagai pihak - Kenakan hukuman denda yang tinggi dan hantar pulang ke Negara asal
Idea 4 : Pihak - Tingkatkan rondaan di perairan Negara untuk mengekang kemasukan
kerajaan PATI

Idea 5 : Pihak swasta - Tidak mementingkan keuntungan sahaja


/ majikan - Harus mengambil pekerja asing secara sah dan kalau boleh galakkan
pengambilan pekerja tempatan untuk menambah peluang perkerjaan
Idea 6 : Rakyat - Menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat PATI
Malaysia - Elalakkan diri daripada bersekongkol dengan PATI

Idea 7 : Pihak media - Melaporkan kesan PATI terhadap Negara


massa - Menyedarkan rakyat dan majikan tentang tanggungjawab untuk menjaga
keamanan negara

22. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh kerajaan dalam menangani masalah penderaan kanak-
kanak, namun kes ini masih meningkat. Bincangkan punca-punca yang menyebabkan kes ini terus
berleluasa dalam negara kita.

Isi Huraian
Punca - Tidak memahami dan menghayati sepenuhnya tanggungjawab sebagai ibu
1. Kurangnya atau bapa
pengetahuan ibu - Tidak menganggap anak sebagai amanah dan mesti ditunaikan
dan bapa tanggungjawabnya
- Ibu bapa kurang pengetahuan keibubapaan
2. Kegagalan institusi - Ibu bapa bercerai, konflik, gaduh, tidak bersefahaman
kekeluargaan
3. Kurang - Ibu bapa hilang pertimbangan bertindak mendera anak-anak
penghayatan

2
agama & nilai
murni
4. Persekitaran yang keadaan rumah yang sempit dan ahli keluarga ramai (cth: petempatan
kurang kondusif setinggan, tidak selesa / bising
5. Tekanan ekonomi - Kos hidup semakin tinggi
yang dihadapi - Masalah kewangan sering berlaku menyebabkan ibu bapa berasa
terbeban. Semua ini dilepaskan kepada anak kecil
- Menghadapi tekanan kewangan
6. Penguatkuasaan - Pihak bertanggungjawab tidak mengambil tindakan yang sejajar dengan
undang-undang undang-undang
yang lemah - Ibu bapa atau penjaga mendera kanak-kanak sepatutnya diberikan
hukuman yang setimpal.

TRIAL SMKCL SEM 1 STPM 2017

20. Aspek kedua Gagasan 1Malaysia menekankan kepada pembentukan masyarakat yang progresif
dan dinamik. Bincangkan. FORMAT JAWAPAN 5 + 0

BIL ISI / IDEA HURAIAN


Nilai setiap perkara yang dijalankan harus mencapai tahap terbaik dan bertaraf
1 Budaya dunia
berprestasi kepimpinan dipilih adalah berdasarkan prestasi kerja mereka
tinggi pengalaman budaya cemerlang dan berprestasi tinggi akan membawa
Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi
2 Budaya rakyat Malaysia perlu mengamalkan budaya ketepatan termasuklah
ketepatan menepati waktu dan mengutamakan kecekapan dalam melaksanakan
semua tugas dan kewajipan
perkhidmatan yang dilaksanakan mestilah berdasarkan kepada kualiti
yang bagus dan perlu dijalankan secara berterusan
3 Budaya ilmu sebuah negara hanya akan maju dan berjaya apabila rakyatnya memiliki
ilmu pengetahuan yang tinggi
budaya ilmu ialah kecenderungan untuk sentiasa memburu pengetahuan
yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu sepanjang hayat.
budaya membaca berupaya melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu dan
mempunyai minda yang sentiasa terbuka
4 Integriti Rakyat Malaysia perlu memiliki integriti yang tinggi dalam melaksanakan
sebarang tugas dan tanggungjawab agar bangsa dan negara sentiasa
disegani dan dihormati oleh semua pihak
integriti merangkumi sifat-sifat amanah, bersih dan cekap dalam
melakukan sebarang tugas dan melaksanakan tanggungjawab mereka.
rakyat Malaysia harus berusaha memperbaiki kesilapan, menerima
kritikan dan teguran dengan hati terbuka bagi meningkatkan kecekapan
mereka dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan.
5 Ketabahan rakyat Malaysia seharusnya bersifat tidak mudah mengaku kalah,
sebaliknya perlu memiliki keyakinan diri yang tinggi serta semangat juang
yang kental dalam apa jua bidang yang diceburi.
penggemblengan semangat kerja keras, dedikasi serta tabah

3
menghadapi segala rintangan dan dugaan adalah ramuan yang terbaik
mencapai sesuatu matlamat.
6 Kesetiaan prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan. Kesetiaan
kepada Raja dan Negara yang merupakan prinsip kedua Rukun Negara
wajib dipegang erat oleh setiap rakyat negara ini tanpa berbelah bagi
semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan negara
mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri.
7 Kebijaksanaan masyarakat Malaysia perlukan kebijaksanaan untuk membuat keputusan
dengan tepat, tahun membezakan yang baik dan buruk, memiliki
pemikiran dan pandangan yang tepat, bijak meletak sesuatu kena pada
tempatnya serta tidak mudah terpengaruh dengan nafsu dan kepentingan
sendiri.
8 Budaya inovasi nilai ini adalah kesediaan rakyat Malaysia untuk mencuba perkara baharu
dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang diceburi
kita mesti berani berubah demi kebaikan, berani mencari penyelesaian
baru dalam menangani masalah dan sentiasa bersedia untuk menjadi
perintis dalam setiap bidang yang diterokai.

21. Pelbagai punca dikenal pasti berlakunya jenayah siber. Oleh itu, langkah-langkah berkesan
menangani gejala ini wajar dilaksanakan untuk mewujudkan persekitaran hidup yang selamat.
Huraikan.
FORMAT JAWAPAN 3 + 2 @ 2 + 3

BIL IDEA/ISI HURAIAN


Punca satu masalah utama untuk membezakan ancaman siber dengan
1 jenayah siber ancaman fizikal adalah susah untuk menentukan siapa yang menyerang
sukar sistem kita, mengapa, bagaimana dan dari mana.
dibanteras/m Umur penjenayah siber biasanya adalah golongan berpengetahuan
udah berlaku ataupun profesional
Sukar dikenal berkemungkinan kawan kita, mungkin pelajar ataupun profesor atau
pasti sesiapa sahaja.
siapakah mereka akan melakukan jenayah siber terhadap institusi pesaing atau
penjenayahn mereka diupah oleh pihak tertentu dan biasanya mereka susah untuk
ya ditangkap.
2 Kepentingan k-ekonomi menjadi begitu penting. Untuk menjadi sebuah negara maju,
ekonomi Malaysia mengamalkan K-ekonomi yang menggunakan kepakaran
dalam bidang teknologi maklumat.
Malaysia telah membuka pintu kepada pelabur-pelabur luar bertaraf
dunia untuk melabur dalam bidang teknologi maklumat dengan membina
Multimedia Super Corridor (MSC)
Untuk menarik pelabur asing tersebut, Malaysia telah memperkenalkan
sebuah senarai yang dikenali sebagai Rang Jaminan (Bill of Guarantees)
iaitu jaminan tiada penapisan internet.
hal ini kerana pengguna bebas menggunakan internet termasuklah
penjenayah siber
3 Sikap sikap manusia memang sesuatu yang sukar dikawal
manusia Jenayah siber sering dilakukan oleh manusia yang mempunyai kelakuan

4
negatif
Mereka menyerang sistem hanya sekadar suka-suka ataupun mencuba
ilmu baru mereka pelajari.
Kebanyakan mereka ini adalah remaja ataupun dalam golongan umur
20-an
golongan remaja ini mempunyai sikap yang sukar diramal. Mereka belum
cukup matang untuk berfikir tentang akibat jenayah yang mereka lakukan
4 Berbeza perbezaan takrifan antara jenayah siber dengan jenayah biasa juga
takrifan merupakan faktor jenayah siber terus meningkat
jenayah Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengatakan bahawa jenayah siber
adalah mana-mana aktiviti yang tidak sah di mana pengetahuan
mengenai teknologi komputer digunakan untuk merealisasikannya.
bagi negara-negara Islam, judi, bahan pornografi, dan pengiklanan seks
adalah satu jenayah tetapi tidak bagi negara-negara seperti Amerika
Syarikat.
dengan adanya takrifan yang berbeza ini, sukar untuk dikuatkuasakan
undang-undang siber
di Malaysia yang terikat dengan janji tidak menapis internet terpaksa
merelakan jenayah ini berlaku.
5 Sikap sikap tamakkan wang ringgit sehingga sanggup menipu untuk
sesetengah mendapatkan hasil yang lumayan
masyarakat sebagai contoh jual beli barangan melalui internet di mana barang yang
dijual adalah tidak wujud sedangkan pembeli telah ditipu apabila mereka
membayar harga barang yang dilanggan menggunakan kad kredit.
begitu juga banyak orang tertipu dengan kes-kes skim cepat kaya yang
ditayangkan di laman web yang tidak berdaftar dan dikelolakan oleh
pihak yang tidak bertanggungjawab
6 Kepentingan dunia tanpa sempadan menjanjikan peluang serta ancaman,
ketenteraan kesejahteraan serta kemusnahan, dan keamanan serta peperangan.
akibat semakin saling berhubungan, maka sistem dan rangkaian
maklumat kini terdedah kepada pelbagai ancaman dan mudah diserang.
peperangan zaman teknologi maklumat bukan sahaja peperangan yang
melibatkan kekuatan fizikal ketenteraan sahaja malahan peperangan
ilmu pengetahuan
pihak musuh akan menyerang sistem komputer kita seperti mencuri
maklumat dan merosakkan sistem.
kita juga harus bersedia untuk mempertahankan diri dari serangan
penggodam dan situasi ini akan menggalakkan ilmu menceroboh sistem
dan merosakkan komputer berkembang
hal ini akan melahirkan hacker. Hacker ini jika disalahgunakan
terhadap awam akan menjadi jenayah siber
B Langkah-langkah untuk mengatasi masalah jenayah siber
untuk meningkatkan keupayaan dalam menghadapi serangan jenayah
7 Mengadakan siber
kerjasama bekerjasama dengan memperkenalkan dan menjalankan rancangan
antara dalam usaha membanteras penjenayah siber
negara hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara lain di dunia

5
secara global membolehkan Malaysia bekerjasama dengan berkongsi maklumat dalam
keselamatan komputer dan membentuk unit pencegahan jenayah siber.
membawa masuk pakar-pakar komputer dari Amerika Syarikat dan
Britain ke Malaysia
8 Memperkasa Bahagian Jenayah Perdagangan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan
kan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) serta Bank
penguatkuas Negara perlu meningkatkan kemampuan masing-masing untuk
aan undang- menangani jenayah siber.
undang melatih kakitangan untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang
forensik komputer
forensik komputer digunakan dalam penyiasatan dan analisis untuk
mendapatkan bukti-bukti kukuh yang telah penjenayah siber lakukan
serta mengemukakan bukti tersebut kepada pihak berkuasa untuk
mendakwa mereka yang terlibat

9 Memperkuku syarikat-syarikat yang ingin memulakan e-dagang perlu melakukan


hkan langkah-langkah keselamatan dahulu dengan meningkatkan keupayaan
kerjasama mereka dalam mengekang pencerobohan penjenayah siber.
antara mereka juga hendaklah berkongsi masalah pencerobohan dan
kerajaan penggodaman dengan kerajaan
dengan pengguna internet juga boleh berkongsi pengetahuan atau memberi
syarikat- cadangan kepada kerajaan untuk meningkatkan tahap forensik komputer
syarikat serta kerajaan, sektor swasta, dan komputer persendirian daripada digodam
pengguna oleh penjenayah siber
komputer
10 Mengkaji pihak berkuasa perlu mengkaji lebih mendalam lagi tindakan atau
hukuman hukuman yang harus dikenakan terhadap pelaku jenayah siber
yang undang-undang sedia ada perlu dikaji semula keberkesanannya oleh
dikenakan bahagian penggubal undang-undang supaya masalah jenayah siber ini
dapat diatasi
hukuman yang dikenakan ke atas pesalah juga perlu dikaji semula
11 Mengadakan pihak berkuasa juga perlu membuat pemantauan di alam siber supaya
pemantauan golongan yang tidak bertanggungjawab ini dapat dikesan.
yang PDRM perlu meningkatkan rondaan dalam internet di bawah satu
berkesan bahagian iaitu Cyber Crime (Jenayah Siber) Bukit Aman yang telah
diwujudkan bagi membanteras jenayah siber yang banyak berlaku
melalui laman sosial yang semakin berleluaa
usaha ini dilakukan bagi menangani pelbagai jenayah di internet di
samping membendung trend ugutan berbaur ancaman dalam laman
sosial seperti Facebook (muka buku).
hal ini juga mendapat kerjasama dari Suruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia (SKMM) dan Cyber Security Malaysia bagi memantau
pelbagai aktiviti yang boleh dikategorikan sebagai jenayah siber
12 Memberi kerajaan juga perlu menerapkan pengetahuan mengenai jenayah siber
kesedaran melalui penerapan awal sejak di bangku sekolah lagi.
tidak lupa juga penerapan kepada ahli masyarakat melalui media massa
dan media elektronik supaya pencegahan awal dapat diambil

6
hal ini dapat membantu memberi maklumat kepada masyarakat
mengenai jenayah siber dan cara mengelak daripada menjadi mangsa
jenayah siber serta melahirkan masyarakat yang celik teknologi
maklumat
oleh itu, dengan cara sebegini dapat membantu membendung masalah
jenayah siber daripada terus menular.

22. Kerajaan dan rakyat mempunyai tanggungjawab dalam usaha mengatasi kemelesetan ekonomi.
Bincangkan.FORMAT JAWAPAN 3 + 2 @ 2 + 3

BIL ISI / IDEA HURAIAN


A menggunakan teknologi moden dalam menghasilkan dan
1 Tanggungjawab meningkatkan pengeluaran produk
Kerajaan mempelbagaikan sumber ekonomi dan tidak tertumpu pada satu jenis
Meningkatkan komoditi.
pengeluaran mencari pasaran eksport di negara serantau dan dunia
produk komoditi memberi insentif pelaburan kepada pemodal asing.
dan eksport peranan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dengan mengadakan
kerjasama strategi dengan syarikat swasta tempatan dan
multinasional.
2 Mengawal mata mengurangkan pengambilan buruh asing yang tidak mahir
wang dan aliran menghalang rakyat menyimpan wang di luar negara melalui akta dan
pertukaran dasar perundangan
wang mengelakkan perdagangan mata wang dalam pasaran terbuka
tidak bersandarkan kepada mata wang Amerika Syarikat dan
menggantikannya dengan mata wang dinar
3 Merangka pelan pelan induk dasar perbelanjaan kerajaan yang kompetitif dapat
jangka pendek meningkatkan pengaliran wang dalam negara.
dan panjang menggalakkan rakyat berbelanja dan membeli barangan tempatan,
kerajaan mengawal harga barangan, dan meningkatkan pengeluaran
barangan pengguna.
memberi insentif kepada rakyat dan mengurangkan kadar faedah
pinjaman.
4 Mengurangkan mengimport barangan luar akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan
import dan berlaku defisit.
barangan kempen menggalakkan rakyat membeli barangan tempatan
makanan dan menaikkan cukai barangan yang diimport dan harga akan menjadi
barangan mahal, maka rakyat kurang membeli barang import.
keperluan
B pengguna hendaklah merancang perbelanjaan harian secara
5 Tanggungjawab bijaksana.
rakyat membeli barangan mengikut keutamaan yang mustahak dan
Perbelanjaan diperlukan sahaja.
berhemah elakkan pembaziran semasa pembelian barangan keperluan harian.
Membeli pengguna hendaklah mengutamakan dan membeli barangan
6 barangan tempatan
hal ini dapat mengurangkan kadar import dan pengaliran mata wang

7
tempatan Malaysia ke luar negara
pasaran mata wang tempatan akan berkembang dan akan membantu
mengurangkan krisis ekonomi yang melanda negara kita.
Tidak rakyat tempatan hendaklah mempunyai kesedaran untuk menyimpan
7 menabung di wang mereka dalam negara sahaja.
luar negara pihak bank menyediakan kadar keuntungan yang menarik dan
selamat
rakyat yang mempunyai simpanan di luar negara atau mempunyai
pelaburan di luar negara hendaklah membawa balik keuntungan di
Malaysia sama ada disimpan atau dilaburkan semula dalam negara.

TRIAL CIKGU ROHAIZAD SEM 1 STPM 2017


20 Kenaikan harga barang semakin membebankan yang rakyat. Kerajaan perlu mengambil
inisiatif untuk membendung mengurangkan kenaikan harga barangan. Huraikan

Idea Huraian
Punca kenaikan harga minyak meningkat secara mendadak di pasaran antarabangsa
harga barang dan memberi kesan kepada harga minyak tempatan
1. Kenaikan harga kenaikan harga minyak menyebabkan kos pengeluaran meningkat.
minyak/ petrol Kenaikan harga minyak/ petrol menyumbang kepada kenaikan kos
pengeluaran, pengangkutan serta pemasaran meningkat di semua
peringkat.
peniaga memindahkan kenaikan kos kepada pembeli untuk
mengekalkan margin keuntungan
Kebergantungankep kenaikan harga barang juga berpunca daripada terlalubergantung
ada sumberimport kepada barangan import
bahan makanan seperti sayur, buah-buahan, daging terlalu
bergantung dari luar
kejatuhan nilai ringgit/ Kenaikan dolar Amerikamenyebabkan
harga barang import meningkat
jika bencana alam di Negara pengeksport, akan berlaku kenaikan harga
barangan import dan pengguna terpaksa membayar lebih
3.Sikap tamak Terdapat segelintir peniaga yang mengambil kesempatandengan
peniaga menaikkan harga barangan apabila permintaanmeningkat
terutamanya pada musim perayaan
Terdapat juga peniaga yang memonopoli sesuatubarangan
dengan cara mengurangkan pengeluaran supayaharga barangan dapat
ditingkatkan
Terdapat peniaga yang menyimpan stok barangan dan pengeluaran
untuk menaikkan harga barangan
Sikap tamak peniaga yang ingin mengekalkankeuntungan
dengan menaikkan harga apabila kospengeluaran meningkat
4 Pengurangan Kerajaan memberi subsidi bagi membantu rakyat
subsidi Subsidi diselaraskan bagi mengurangkan perbelanjaankerajaan dan
meningkatkan pengeluaran negara
Hal inimenyebabkan harga barang tertentu sepertiminyak meningkat
Sebagai contoh, pengurangan subsidi terhadap barang keperluan

8
asas seperti gula, tepung, minyak
5. Jumlah penguatkuasa yang kurang menyukarkan kerjapemantauan.
Kelemahanpenguat Perbuatan menyorok barang dengan tujuan menaikkanharga masih
kuasaanundang- berlaku.
undang Penyelewengan terhadap barang kawalan masih berlaku.
Inisiatif kerajaan Kerajaan memberi bantuan kewangan bagi mengurangkan bebanan
membendung rakyat khususnya mereka yang berpendapatan rendah dan
kenaikan harga sederhana
barang Bantuan Rakyat 1Malaysia (BRIM) kepada isi rumah yang
6. Memberikan berpendapatan kurang daripada RM3000
bantuan kewangan Bantuan awal persekolahan diberi kepada murid sekolah rendah dan
menengah yang kurang berkemampuan
Baucar Buku diberi kepada murid tingkatan enam dan mahasiswa di
IPTA.
7. Kerajaan melalui KPDNKK membuat pemantauan secara lebih
Memperkasakanpen menyeluruh
guatkuasaan Peniaga tidak dibenarkan mengenakan harga barangan melebihi
undang-undang daripada harga yang sepatutnya/harga siling
Peniaga diwajibkan meletakkan tanda harga bagi mempastikan
harga yang ditawarkan mematuhi senarai harga yang ditetapkan
Peniaga yang meletakkan harga yang melebihi daripada harga kawalan
dikenakan denda
8. Kerajaan menawarkan beberapa produk sebagai alternatif kepada
Memperkenalkanjen pengguna dengan harga yang berpatutan.
ama/produk1Malays Kedai Rakyat 1Malaysia ( KRIM), Kedai Kain 1Malaysia Melaksanakan
iasebagai alternatif Skim Kawalan Harga Musim Perayaan Lawatan mengejut ke premis
perniagaan dan Menu Rakyat 1Malaysia meringankan beban rakyat
kerana harga yang ditawarkan secara relatifnya lebih murah
Klinik 1Malaysia menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti
dengan bayaran berpatutan
Mengukuhkan peranan Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC).
9.Memperhebatkan Tahap kesedaran dan pengetahuan pengguna dapat
pendidikan dipertingkatkan melalui program yang disediakan oleh kerajaan.
pengguna Sebagai contoh, Hari Pengguna dan Kempen Belilah Barangan
Tempatan
Mesej kerajaan disampaikan melalui pelbagai media massa.

Jawapan: 2+3 atau 3+2

21.Selain daripada kemudahan untuk pembelajaran, teknologi maklumat dan komunikasi memberi
banyak faedah kepada remaja. Ulaskan
.
Idea Huraian
Kesan Positif Teknologi ICT membolehkan golongan remaja meningkatkan
1.Kemudahan untuk pengetahuan
pembelajaran Remaja dapat mengakses maklumat yang berkaitan dengan
menggunakan internet

9
Membolehkan pembelajaran secara maya, e learning pendidikan jarak
jauh
Bahan siber menarik minat dalam pembelajaran
Menepati ciri-ciri pembelajaran alaf 21
2. Memudahkan Remaja boleh berkomunikasi secara maya
Komunikasi Bertukar-tukar informasi melalui jarak jauh da dekat
Berbincang tentang pelajaran/isu semasa dengan mudah
Golongan remaja dapat berhubung dengan dunia luar tanpa sempadan
Dapat mencari dan menambah kenalan
Merapatkan hubungan silaturahim
Medium untuk bersuara
3. Meningkatkan Memudakan pencarian pelbagai maklumat
maklumat Berita atau kejadian yang berlaku dalam dan luar negara dapat diketahui
./pengetahuan dengan mudah dan cepat
Meluaskan ilmu dalam pelbagai bidang
Menjadikan remaja sebagai golongan yang berdaya saing dengan
pelbagai pengetahuan dan kemahiran
4. Peluang Golongan muda dapat merebut pelbagai peluang perniagaan atas talian
perniagaan Golongan muda yang mempunyai modal yang kecil boleh memulakan
perniagaan melalui perniagaan atas talian
Meluaskan pasaran/promosi dengan membuat iklan di internet
Usahawan remaja yang berdaya saing dan berkelayakan
Sebagai contoh, tudung, t-shirt dan barangan kosmetik
5. Sumber hiburan Menonton drama atau hiburan secara atas talian
Permainan atas talian
Menghilangkan stress
6. Memudahkan Permohonan atas talian seperti permohonan upu
urusan harian Menyemak keputusan permohonan dengan kadar segera
Membuat pembayaran untuk urusan jual beli atas talian
Jawapan: 1+4
Nota: Isi/ Idea 1 adalah wajib

23. Tadbir urus yang baik dapat memberi pelbagai manfaat kepada negara dan rakyat. Bincangkan.

Idea huraian
Manfaat kepada negara Prosedur dan polisi yang jelas melalui tadbir urus
1. Meningkatkan organisasi kerajaan yang baik dapat menyelesaikan
kecekapan permasalahan rakyat.
pentadbiran Integriti melahirkan sumber manusia yang cekap dalam
melaksanakan dasar-dasar kerajaan yang efisien
Urusan di kaunter perkhidmatan kerajaan menjadi sistematik.
Pematuhan kepada piagam pelanggan dan polisi melancarkan
proses pentadbiran.
2. Meningkatkan imej Tadbir urus yang baik dapat meningkatkan keselamatan dan
negara kedaulatan negara.
Kemakmuran dan kesejahteraan negara meningkatkan imej ngr.
Malaysia turut dijadikan negara contoh oleh negara lain dalam
pentadbiran.
Kecekapan pentadbiran menunjukkan Malaysia berupaya
menyelesaikan pelbagai pemasalahan negara dengan baik.

10
3 Memajukan ekonomi Pembangunan ekonomi berjalan lancar kerana ditadbir dgn baik.
negara Pembangunan ekonomi yang baik membolehkan rakyat hidup
dengan aman.
Perkhidmatan awam yang semakin baik memudahkan rakyat
mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang.
Tadbir urus baik menjadi daya tarikan pelabur dari dalam dan
luar negara.
Manfaat kepada rakyat Perkhidmatan kerajaan yang cekap memudahkan urusan di
4. Memudahkan urusan kaunter-kaunter jabatan kerajaan.
orang ramai Menjimatkan masa dan tidak perlu menunggu dalam tempoh
yang panjang.
Perkhidmatan dalam talian memudahkan rakyat berurusan
dengan pelbagai organisasi.
UTC dan RTC memberikan pelbagai kemudahan kepada
penduduk Malaysia.
Rakyat dapat melakukan pelbagai urusan selepas waktu pejabat
5 Menggalakkan budaya Tadbir urus yang baik mengurangkan amalan rasuah dalam
positif / nilai yang baik kalangan masyarakat.
dalam kalanganrakyat Setiap rakyat mendapat peluang yg sama dlm pengagihan eko.
Layanan sama rata tanpa mengira bangsa dapat mengelakkan
pergaduhan antara kaum
Tadbir urus baik yang mementingkan integriti mendidik
masyarakat supaya mengamalkan sikap yang positif.
6. Meningkatkan Dasar sosial dan penerapan budaya dan etika dalam kehidupan
kesejahteraan/keharmonia dapat mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan hidup.
n rakyat Kerajaan berusaha menerapkan konsep perpaduan dalam
kalangan masyarakat pelbagai etnik seperti Konsep 1Malaysia,
Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan
Hal ini meningkatkan keharmonian rakyat.
Kerajaan dapat menyediakan infrastruktur yang moden dan
mencukupi hasil daripada tadbir urus yang baik.
Jawapan : 3 +2 atau 2+3 (Negara + Rakyat)

TRIAL MUAR SEM 1 STPM 2017


20. Pengagihan bantuan oleh kerajaan seperti Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BR1M), Pemberian
Baucer Buku 1 Malaysia, Skim Amanah Rakyat 1 Malaysia (SARA) adalah bertujuan meringan beban
rakyat.Ulaskan.

Idea Huraian
Idea wajib : Pengagihan bantuan telah meringan beban tanggungan rakyat.
1. Meringanka Kenaikan harga minyak telah menyebabkan harga barang keperluan meningkat
n beban secara mendadak .
tanggungan Hal ini telah menyukarkan masyarakat terutamanya bagi golongan yang
rakyat berpendapatan rendah iaitu kurang daripada RM3000.
Oleh itu,melalui BR1M kerajaan telah memberi sebanyak RM900 bagi setiap isi
rumah yang berpandapatan kurang daripada RM3000 bagi meringan beban
kewangan yang ditanggung akibat kenaikan harga barangan.

2.Mendidik Skim Amanah Rakyat Satu Malaysia yang diperkenalkan oleh kerajaan mampu

11
rakyat mendidik rakyat menabung dan menyimpan.
menabung / Skim ini diwujudkan khas untuk golongan yang berpendapatan kurang
menyimpan daripada RM3000 .
Melalui skim ini pelabur hanya perlu membayar sebanyak RM134 sebulan dan
akan memperoleh pulangan selepas 5 tahun adalah sebanyak RM15000.
Akibat faedah pulangan yang tinggi pelabur akan mempunyai tabungan dan
secara tidak langsung akan meningkatkan daya saing golongan berpendapatan
rendah .

3.Meningkatka Pengagihan wang tunai yang dilakukan oleh kerajaan kepada sejumlah besar
n aliran tunai masyarakat akan meningkatkan aliran tunai dalam pasaran.
dalam pasaran Peningkatan aliran tunai membantu mengaktifkan ekonomi diperingkat mikro.
Kegiatan ekonomi yang aktif diperingkat peruncitan dengan peningkatan
pembelian kerana aliran tunai akan membantu neningkatkan pendapatan
masyarakat.
Sebagai contoh, penjualan hasil pertanian di pasar tani akan mendapat
permintaan yang tinggi dan ia secara tidak langsung meningkatkan pendapatan
peniaga itu sendiri.

4Merangsang Pengagihan wang bantuan dalam bentuk tunai akan Merangsang penduduk
penduduk luar luar bandar untuk berniaga kecil kecilan.
bandar untuk Hal ini demikian kerana dengan wang yang diperoleh membolehkan peniaga
menjana menambah harta modal seperti mesin jahit, alat pengadun tepung,
pendapatan. pengisar,oven dan sebagainya.
Hal ini akan menambah jumlah pengeluaran dan produktiviti meningkat
Oleh itu, secara tidak langsung pendapatan peniaga dan pengusaha akan
meningkatkan dan ia turut merangsang ekonomi negara

5.Memudahkan Bantuan Persekolahan 1 Malaysia dan Baucer Buku 1 Malaysia telah


proses memudahkan proses pembelian keperluan persekolahan.
pembelian Hal ini demikian kerana peralatan persekolahan dan juga buku rujukan yang
keperluan mahal telah menjadi beban kepada ibu bapa .
pendidikan Oleh itu, pemberian bantuan ini secara tidak langsung meringankan beban
ibu bapa untuk mendapatkan peralatan belajar dan buku terutama musim
persekolahan bermula.
Ia juga memberi keselesaan kepada pelajar untuk belajar kerana keperluan
yang mencukupi dan lengkap.
Kesimpulan Kesimpulannya pengagihan bantuan oleh kerajaan memberi banyak kebaikan
kepada rakyat terutama golongan sasaran.Oleh itu, Pemberian bantuan ini perlu
diteruskan memandangkan kenaikan harga barang keperluan telah meningkatkan
beban yang perlu ditanggung oleh rakyat.

21. Perkembangan teknologi maklumat telah mencetuskan era globalisasi yang membawa kepada
pelbagai faedah kepada ekonomi Malaysia. Namun demikian, tanpa persediaan yang mencukupi
cabaran ini membawa kesan negatif kepada ekonomi negara.

Idea Huraian

12
1 Mempergiat / kemajuan telekomunikasi, telesidang dan e-dagang
meningkatkan maklumat ekonomi dan disebarkan dengan cara meluas dan cepat
aktiviti ekonomi perniagaan jual beli dalam internet dapat dilakukan
negara. pengguna mempunyai banyak pilihan
meluaskan pasaran barangan
2 Menggalakkan melalui globalisasi membawa masuk para pelabur yg berteknologi tinggi
pemindahan membawa masuk teknologi moden dan kepakaran
teknologi penggunaan teknologi baru dalam pengeluaran
rakyat tempatan diberi latihan untuk pengendalian teknologi baru
dapat menguasai kemahiran dan mencipta teknologi sendiri
3 Menggalakkan Aliran modal pelabur lebih mudah
kemasukan Mempercepat pertumbuhan ekonomi
pelaburan asing. Pertukaran data maklumat / peluang pelaburann di internet.
Promosi galakan pelaburan
MATRADE, MITI.
4 Meningkatkan Maklumat / data tentang pelaburan luar dikongsi bersama
kegiatan syarikat syarikat multinasional negara berpeluang mengembangkan pelaburan /
multinasional aktiviti ekonomi.
negara Memperluas pasaran eksport Malaysia
Memperkembangkan ekonomi Malaysia
5 Meningkatkan daya -dpt ilmu /maklumat terkini drpd ngr lain/ngr maju
. saing negara.
6 Mempergiat - Menyokong industri utama.
. industri hiliran.
Kesan negatif - Syarikat multinasional mengambil alih syarikat tempatan
7 Pendominasian - Syarikat tempatan dikuasai oleh syarikat asing
. ekonomi oleh - Keputusan ekonomi perlu mendapat persetujuan mereka
syarikat asing - Pengeksploitasian ekonomi oleh pelabur asing
8 Penghakisan dasar - Berlaku persaingan barangan tempatan dengan produk luar negara
. perlindungan - Tidak dapat bersaing dengan produk dan menjadi ancaman kepada
produk industri tempatan
- Import barangan dari luar akan terus meningkat
- Imbangan pembayaran semakin merosot
- Menjejaskan ekonomi negara
9 Berlaku aliran - Penghijrahan buruh tempatan ke luar negara
. buruh mahir - Kerugian kepada kegiatan pengeluaran dalam negara
- Melambatkan pertumbuhan ekonomi tempatan
- Penghijrahan buruh asing ke negara ini
- Persaingan peluang pekerjaan dengan buruh tempatan
- Menjejaskan keluaran negara kasar
- Pendapatan upah buruh asing dihantar balik ke negara asing

22. Kementerian Kesihatan telah mengambil inisiatif untuk menyedarkan rakyat tentang bahaya
obesiti melalui media massa. Walau bagaimanapun, masalah obesiti tetap wujud. Bincangkan.
Idea Huraian
Langkah - memberitahu masyarakat tentang bahaya obesiti serta kesannya
- memberitahu langkah untuk mengatasi obesiti
1 Menyebarkan - menyedarkan masyarakat mengubah cara
maklumat di media - pemakanan sentiasa sihat menghindari penyakit

13
massa
2 Menggalakkan - elakkan makan makanan yang tinggi kalori & berlemak terkumpul
pemakanan dalam badan - gemuk
seimbang / - makan sayur-sayuran, buah-buahan, tenusu dan bijirin.
mengamalkan - elakkan makanan yang bergoreng dan makan makanan yang
pemakanan direbus atau bakar
seimbang. - makanan seimbang mempunyai vitamin, protein dan lemak yang
seimbang menjaga badan sentiasa sihat
elakkan obesiti.
3 Menggalakan - senaman berterusan 15 minit sehari
senaman. - senaman berkala 20-30 minit 3 kali seminggu
- senaman pada hujung minggu seperti berjoging, aerobik, berenang,
bersenam
mengeluarkan peluh
- membakar lemak & kalori mengurangkan pengumpulan lemak
dalam badan
menurangkan obesiti.
- 10,000 langkah.
- Hari Sukan Negara.
Punca obesiti - ibu bapa yang berkerjaya tiada masa untuk memasak makanan yg
4 Trend hidup sihat
bersenang lenang - membeli makanan segera Pizza, Mc Donald, KFC yang
mempunyai kadar kalori dan lemak yang tinggi
5 Jadual makan tidak - kerap makan dengan kuantiti yang banyak
menentu - kerap makan malam makanan tidak dapat dihadam - lemak
terkumpul dan tidak
dibakar gemuk
- makan tidak ikut masa tidak ambil sarapan perut akan berasa
lapar akan makan dengan banyak ikut hawa nafsu tidak dapat
mengawal pemakanan
6 Kurang bersenam / - makan makanan berlemak & berkalori kurang bersenam lemak
beriadah tidak dapat dibakar lemak akan terkumpul dalam badan obesiti
- kurang bersenam menonton televisyen / melayari internet - badan
tidak akan berpeluh lemak tidak dibakar
7 Genetik - gemuk diturunkan dari genarasi ke generasi seterusnya
- ibu bapa gemuk anak turut gemuk menyumbang unsur sel lemak
dalam badan anak-anak
- ketika hamil unsur sel lemak diturunkan kepada bayi dalam
kandungan
8 Diet yang tidak sihat - makan tidak mengikut piramid makanan
- makan makanan yang berlemak dengan banyak roti canai, nasi
lemak, teh tarik
- kurang makan buah-buahan, sayur-sayuran
- makan makanan ringan.
9 Pengambilan ubat- - pengambilan pil perancang keluarga.
ubatan - gangguan hormon.

TRIAL SMK SERI KOTA SEM 1 STPM 2017


20 Sejak kebelakangan ini jenayah siber semakin berleluasa. Justeru itu, pelbagai langkah perlu
diambil bagi membanteras jenayah tersebut. Bincangkan

14
Bil Idea Huraian
A Sebab-sebab berlaku penjenayah siber adalah sukar amat sukar dikenalpasti
1 Kesukaran untuk mereka adalah golongan yg berpengetahuan / profesional
mengenalpasti siapa mereka melakukan jenayah melalui internet
penjenayahnya
2 Sikap manusia sikap mereka sukar diramal dan sukar dikawal
menyerang sistem perkomputeran sesuka hati
ingin menunjukkan kehebatan diri
bersikap tamak - sanggup melakukan jenayah siber untuk
mendapatkan hasil yg lumayan
3 Kepentingan dunia tanpa sempadan menjanjikan peluang / ancaman,
ketenteraan kesejahteraan / kemusnahan dan keamanan serta peperangan
peperangan zaman siber tidak melibatkan peperangan secara
fizikal tetapi peperangan ilmu pengetahuan
aktiviti menggodam dan penyebaran virus dilakukan bagi
melemahkan dan merosakkan sistem pertahanan sesebuah
negara atau mencuri maklumat penting pihak lain
B Langkah Mengatasi Agensi-agensi kerajaan seperti Bahagian Jenayah Perdagangan
4 Memperkasakan Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan
penguatkuasaan Multimedia SKMM serta Bank Negara perlu ditingkatkan
undang-undang siber kemampuannya untuk menangani jenayah siber
kakitangan diberi latihan untuk meningkatkan kemahiran dalam
forensik komputer - digunakan dalam siasatan dan analisis bagi
mendapatkan bukti kukuh untuk mendakwa penjenayah siber
5 Memperkukuhkan syartikat yg ingin memulakan e-dagang perlu mengambil langkah
kerjasama antara keselamatan terlebih dgn meningkatkan keupayaan mereka dalam
kerajaan dgn syarikat mengekang pencerobohan siber
/ pengguna komputer berkongsi masalah pencerobohan siber dan penggodaman dgn
kerajaan
pengguna internet boleh berkongsi pegetahuan / memberi
cadangan kepada kerajaan untuk meningkatkan tahap forensik
komputer kerajaan, komputer swasta dan komputer persendirian
drp digodam oleh penjenayah siber
6 Mengadakan pihak berkuasa perlu mengadakan pemantauan di alam siber
pemantauan yg untuk mengesan kegiatan golongan yg tidak bertanggungjawab
berkesan Rondaan dalam internet perlu ditingkatkan - dilakukan oleh Unit
Jenayah Siber PDRM bagi membanteras jenayah siber yg semakin
berleluasa dan membendung trend ugutan berbaur ancaman
dalam laman sosial spt "Facebook"
pemantauan dibuat dgn kerjasaman SKMM dan Cyber Security
Malaysia
7 Mengadakan kerajaan perlu bekerjasan dgn negara lain utk meningkatkan
kerjasama dgn keupayaan dalam menghadapi serangan penjenayah siber
negara lain secara hubungan baik dgn negara lain membolehkan negara berkongsi
global maklumat mengenai kesalamatan komputer dan menubuhkan unit
pencegahan jenayah siber
juga boleh mendapatkan bantuan pakar komputer dari negara
maju spt Amerika Ayarikat dan Britain untuk memerangi

15
penjenayah siber
8 Memberi kesedaran kerajaan perlu menerapkan pengetahuan mengenai jenayah siber
melalui penerapan awal sejak di bangku sekolah lagi
untuk golongan dewasa pula, penerapan dilakukan melaui media
massa dan media elektronik supaya pencegahan awal dapat
diambil
pendedahan mengenai jenayah siber dan cara untuk mengelakkan
diri drp menjadi mangsa jenayah siber perlu diberikan agar lahirnya
masyarakat yg celik teknologi maklumat - dapat bendung masalah
jenayah siber drp terus berleluasa
Kombinasi jawapan = 2+ 3 / 3+2

21 Amalan pemakanan yang tidak sihat bukannya punca utama wujudnya pelbagai penyakit pada
masa kini. Sebaliknya terdapat pelbagai faktor lain yang menyebabkan manusia terdedah kepada
pelbagai penyakit. Bincangkan.Kombinasi jawapan = 1 + 4

Bil Idea Huraian


A Isi Wajib pemakanan tidak seimbang - pengambilan makanan yg berlebihan spt
1 Amalan makanan laut - menghasikan asid urik - menyebabkan sakit gout -
pemakanan tidak ambil makanan berlemak dan berkolestrol tinggi - menyebabkan
sihat penyakit jantung dan tekanan darah tinggi - pengambilan gula
berlebihan - menyebabkan penyakit kencing manis
bahan tambah makanan banyak digunakan dalam makanan segera
dan makanan ringan - bahan tambah spt perisa, bahan pengawet dan
bahan pewarna mengandungi bahan kimia - menyebabkan pelbagai
penyakit - pengambilan monosodium glutamat MSG yg berlebihan -
menyebabkan pening kepala, sesak nafas dan rambut gugur
B Faktor-faktor lain pesekitaran yg kotor memudahkan penyakit merebak
2 Pesekitaran yg longkang dan parit tersumbat - pembiakan nyamuk Aedes - penyakit
tercemar demam denggi
kawasan yg dicemari dgn sisa toksid memungkin penduduk sekitar
diserang penyakit kanser, lelah dan kecacatan otak
kebersihan diri yg tidak terjaga - mudah dijangkit penyakit

3 Faktor genetik seseorang yg ibu bapanya menghidap penyakit tertentu spt penyakit
kencing manis, kanser atau obesiti berisiko tinggi menghidap penyakit
berkenaan
begitu juga dengan seseorang bayi yang ibunya berpenyakit AIDS
juga mungkin akan menghidap penyakit tersebut
4 Kurangnya kawasan pedalaman dan kawasan luar bandar kekurangan
kemudahan kemudahan perubatan moden spt kekurangan doktor, ubat-ubatan dan
perubatan moden peralatan perubatan - penduduk di kawasan pedalaman / luar bandar
lebih terdedah kpd jangkitan penyakit
5 Gaya hidup tidak gaya hidup tidak sihat - suka merokok, minum arak, terlibat dalam
sihat hubungan seks bebas dan penagihan dadah - menyebabkan
seseorang mudah dijangkit pelbagai penyakit
Merokok - penyakit barah paru-paru - nikotin dlm rokok
minum arak - barah hati

16
hubungan seks bebas - penyakit AIDS dan penyakit kelamin
penagihan dadah - penyakit AIDS
6 Kurang senaman / kurang bersenam - lemak dlm badan tidak dibakar - menyebabkan
pergerakan fizikal penyakit obesiti, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung

22 Pembangunan merupakan suatu proses yang penting untuk menghasilkan kemajuan kepada
rakyat dan negara. Namun demikian, kepesatan pembangunan tidak dapat lari daripada ketirisan nilai
mulia kemanusiaan. Jelaskan.

Bil Idea Huraian


A Kepentingan Misalnya, jalan raya dan premis perniagaan
pembangunan Jalan raya akan memudahkan urusan pergerakan rakyat, bank dan
1 Pembangunan pejabat pos pula menyediakan perkhidmatan kepada pengguna untuk
biasanya diiringi membayar pelbagai bil dan menyimpan wang serta barang berharga
dengan lain
penyediaan Melalui pembinaan kemudahan dan prasarana seperti ini akan
pelbagai membolehkan rakyat mendapat pelbagai manfaat. Sebagai
kemudahan contohnya, melalui pembinaan prasarana ini secara tidak langsung
prasarana kepada akan membangunkan kawasan di sekitarnya dan semua penduduk
rakyat. akan bertumpu di kawasan tersebut.
Jadi bolehlah dikatakan yang pembangunan yang pesat mampu
memberikan faedah prasarana kepada rakyat.
2 Pembangunan semasa pembangunan dijalankan atau selepas premis beroperasi
menyediakan seperti peluang untuk bekerja di bank atau premis perniagaan yang
peluang pekerjaan dibuka.
Peluang pekerjaan yang diperolehi rakyat melalui pembangunan
secara tidak langsung dapatmeningkatkan pendapatan rakyat sekali
gus mengurangkan masalah kemiskinan dan pengangguran.
Rakyat juga boleh mencipta dan melakukan kerja-kerja sampingan
lain. Sebagai. contohnya pembukaan pasar malam dan petang di
tempat-tempat yang padat dengan penduduk.
Sesungguhnya pembangunan menyediakan peluang pekerjaan
kepada penduduk.
3 Kawasan setempat Setelah pembangunan dijalankan kawasan setempat mengalami
mengalami pertumbuhanmaka rakyat dapat memanfaatkan kemajuan yang
pertumbuhan pesat.
Kawasan yang dahulunya tidak diusik oleh pembangunan hanyalah
sebuah kawasan yang tidak mempunyai nilai ekonomi.
Misalnya, apabila jalan raya atau lebuh raya dibina ke kawasan
peranginan, maka pelbagai sektor lain akan tumbuh dengan rancak
dan secara tidak langsung kawasan setempat mendapat limpahan
kemajuan.
Sebagai contohnya, pembinaan lapangan terbang Sibu dan jalan
yang baik membawa kepada peningkatan jumlah pelancong ke Sibu.
Jelaslah yang pembangunan merancakan pembangunan setempat.
B Ketirisan Pembangunan fizikal yang tidak terkawal akanmengorbankan alam
4 pembangunan semula jadi.
Mengorbankan Antara bentuk pembangunan fizikal ialah membina bangunan
alam semulajadi pencakar langit seperti Menara Berkembar Petronas, membina

17
lapangan terbang seperti KLIA dan membina pelbagai lebuh raya
seperti Lebuhraya Pantai Timur.
Pembangunan yang dilaksanakan di suatu tempat yang baharu
sudah semestinya menyebabkan kerja-kerja membersihkan tanah
dijalankan
Dengan itu, berlakulah usaha menebang pokok dan mengubahsuai
tanah. Pokok yang menyumbang kepada kelangsungan lestari alam
sekitar terpaksa dikorbankan.
Misalnya, sewaktu pembinaan Lapangan Terbang Antarabangsa
Kuala Lumpur di Sepang.
Ringkasnya, pembangunan fizikal akan mengorbankan alam semula
jadi.
5 Mengorbankan Pembangunan menuntut kesibukan kerja dan akan mengorbankan
nilai kejiranan nilai kejiranan.
Pembangunan akan menyebabkan setiap individu mengalami
kesibukan bekerja, stres, kekurangan masa dan seumpamanya.
Antaranya mereka mungkin terpaksa bekerja jauh dari kediaman,
keluar awal pagi dan balik lewat malam serta bekerja sehari suntuk
atau keluar kawasan beberapa ketika.
Keadaan tersebut sudah semestinya mengorbankan nilai kejiranan,
contohnya sukar bertegur sapa dan tidak dapat mengikuti banyak
program kemasyarakatan.
Terbuktilah, yangpembangunan menuntut kesibukan kerja dan akan
mengorbankan nilai kejiranan.
6 Menimbulkan ibu bapa sibuk mengejar kerjaya mereka - kekurangan masa untuk
masalah rumah bermesra dengan ahli keluarga
tangga menyebabkan anak-anak terbiar - menimbulkan masalah masalah
remaja
rumah tangga tidak terurus - suami isteri sibuk dengan kerjaya
masing-masing - hubungan renggang - berlaku peceraian - khas di
bandar-bandar besar

Kombinasi Jawapan sama ada 2 + 3 / 3 + 2

TRIAL SMKTKB SEM 1 STPM 2017

20 Dasar melaksanakan transformasi dalam perkhidmatan awam sememangnya perlu dilakukan


oleh kerajaan selaras dengan usaha mewujudkan perkhidmatan awam yang berkualiti. Pada
pandangan anda, apakah rasional pelaksanaan Dasar Transformasi tersebut dan cadangkan
langkah- langkah untuk memperkasakan perkhidmatan kerajaan.

Idea/Fakta Huraian
Idea A: Rasional Wujud rungutan rakyat tentang mutu perkhidmatan, kepantasan
pelaksanaan perkhidmatan dan seumpamanya
transformasi Menyediakan perkhidmatan yang lebih berkualiti dan memuaskan
hati pelanggan

18
1.Menyediakan Menyediakan perkhidmatan yang lebih berkualiti dan memuaskan
perkhidmatan yang hati pelanggan
lebih berkualiti Menyediakan standard operasi (SOP) yang mesra pelanggan seperti
manual prosedur kerja yang jelas
Mengurangkan karenah birokrasi dan sistem menunggu yang pendek
untuk menyelesaikan urusan rakyat
2.Membentuk sikap Terdapat rungutan pengguna terhadap gelagat kakitangan awam
positif kakitangan awam yang tidak cekap dan tidak mesra
Transformasi perkhidmatan awam akan membentuk semula sikap
kakitangan awam terhadap bidang tugas
Memperkasa latihan kepadakakitangan awam sama ada latihan ilmu
dan latihan ICT
Mementingkan kepantasan bertindak dan membuat keputusan serta
menunjukkan integriti dalam perkhidmatan
Memendekkan tempoh masa meluluskan suatu permohonan
pengguna kepada agensi kerajaan dan membuat keputusan yang adil
terhadap keputusan perniagaan seperti pembelian kontrak dan
perolehan
3. Meningkatkan imej Terdapat segelintir kakitangan awam yang bertindak mencemarkan
kerajaan imej perkhidmatan kerajaan dengan mengambil rasuah
Transformasi kerajaan kepada sumber manusia dan teknologi serta
prosedur kerja dalam sistem perkhidmatan dan penyampaian awam
akan meningkatkan kecekapan
Perkhidmatan yang baik akan dapat mewujudkan hubungan antara
kerajaan dengan orang ramai. Konflik komunikasi antara rakyat
dengan kerajaan boleh diatasi. Sekaligus meningkatkan imej
kerajaan
Laporan Jawatankuasa Pemantau Program Transformasi Kerajaan
(GTP) 2010 di bawah Jabatan Perdana Menteri berdasarkan maklum
balas rakyat menunjukkan bahawa GTP berjaya mencapai sasaran
hebat.
4. Meningkatkan Ada dakwaan berlaku pembaziran dalam perkhidmatan awam
pendapatan negara Transformasi perkhidmatan awam menggariskan prinsip nilai untuk
wang kepada kakitangan awam
Semakin cekap kakitangan awam, bermakna semakin banyak
produktiviti dihasilkan. Misalnya, semakin cekap seseorang maka
akan semakin bertambahlah pendapatan negara
Selain itu, dapat mengelakkan pembaziran sumber kewangan untuk
menggaji kakitangan awam yang tidak kompeten.
Idea B: Langkah Bahagian sumber manusia perlu menyediakan latihan berterusan
memperkasakan Suruhanjaya Perkhidmatan hanya mengambil kakitangan yang
perkhidmatan awam berkualiti
Menyediakan modul latihan berasaskan sistem ICT yang terkini
5. Menyediakan latihan
Program pertukaran kakitangan awam dari suatu unit ke suatu unit
atau kompetensi
boleh meningkatkan prestasi dan mengelakkan sindrom selesa
6. Membudayakan Agar kakitangan awam berfikiran kritis dan konstruktif dalam
kreativiti dan inovasi penyelesaian urusan orang awam
dalam kakitangan Membudayakan percambahan fikiran dalam kakitangan awam dalam

19
usaha memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan
Agensi Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan
( MAMPU) perlu sentiasa menyelaraskan tanggungjawab dengan
semua agensi lain yang terlibat untuk membudayakan kreativiti dan
inovasi
Agar kakitangan awam berfikiran kritis dan konstruktif dalam
penyelesaian urusan orang awam
Membudayakan percambahan fikiran dalam kakitangan awam dalam
usaha memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan
Agensi Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan
( MAMPU) perlu sentiasa menyelaraskan tanggungjawab dengan
semua agensi lain yang terlibat untuk membudayakan kreativiti dan
inovasi
7. Meningkatkan Selaras dengam matlamat menjadikan penduduk tempatan
kebajikan pejawat awam berpendapatan tinggi, kebajikan kakitangan awam turut deberikan
Meningkatkan kebajikan perhatian
pejawat awam Menyemak semula tangga gaji dan kemudahan perkhidmatan
kakitangan awam agar dapat memberikan motivasi bekerja
Contohnya jadual waktu anjal, tempoh bekerja doktor muda/pegawai
perubatan telah disusun semula dari 14 jam sehari kepada 8-9 jam
sehari agar dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti
8. Penguatkuasaan Tindakan disiplin atau tatatertib terhadap kakitangan yang culas,
undang-undang atau lemah dan ingkar perlu dilaksanakan oleh suruhanjaya yang
peraturan/pekeliling berkaitan
perkhidmatan Tindakan ini penting untuk menjadi satu kaedah pemisah bagi
pegawai yang berprestasi atau tidak kompetitif
Penguatkuasaan ini perlu dibuat secara teratur mengikut proses
undang-undang
9. Penggunaan ICT Untuk mengurangkan perbelanjaan kerajaan atau mewujudkan
kerajaan tanpa kertas
Menyediakan perkhidmatan dalam talian. Semua jabatan kerajaan
telah menyediakan laman portal masing-masing
Hampir kebanyakan urusan pengguna boleh diselesaikan melalui
laman web sahaja
Hasrat kerajaan untuk menjadi kerajaan tanpa kertas dapat dicapai
Rakyat akan berpuas hati dengan perkhidmatan kerajaan
Kesimpulan : Transformasi dalam perkhidmatan kerajaan perlu dilakukan dan ditambah baik dari
semasa ke semasa.Hal ini dapat meningkatkan kecekapan dan kehebatan mutu perkhidmatan
awam. Rakyat akan berpuas hati debgan perkhidmatan seperti ini.

21 Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan wajar dimartabatkan. Selain penggunaan
bahasa kebangsaan di peringkat perundangan, pelbagai langkah boleh diambil bagi memartabatkan
dan mendaulatkannya.

Pendahuluan:
Bahasa melayu merupakan bahasa kebangsaan dan wajar dimartabatkan. Bahasa melayu
mempunyai pengaruh terhadap sosiobudaya bangsa malaysia.

bil idea huraian

20
1 penguatkuasaan - Sebagai contoh, menetapkan supaya dokumen perjanjian jual beli
undang-undang rumah, kenderaan dan lain-lain memuatkan/ menggunakan bahasa
melayu.
- Menetapkan penggunaan bahasa kebangsaan di mahkamah dan
parlimen.
- Pihak berkuasa tempatan mengeluarkan syarat iklan dalam bahasa
melayu
- Mengembalikan kaedah P&P (MBMMBI) bagi menggantikan PPSMI
2 pendidikan bahasa - Pendidikan rasmi /syarat wajib lulus peperiksaan
melayu - Pelajar sekolah , institusi pengajian tinggi menawarkan kursus
pengajian bahasa.
- Memastikan lulus bahasa melayu untuk memperoleh sijil peperiksaan
awam
- Menggunakan medium bahasa melayu dalam pendidikan
- Pemimpin negara perlu memberikan contoh apabila membuat sidang
akhbar
3 khidmat nasihat pakar - Mewujudkan unit bahasa di pejabat pihak berkuasa tempatan bagi
membantu penghasilan papan iklan
- Khidmat nasihat pakar dari dewan bahasa dan pustaka bagi
menentukan/menilai ketepatan penggunaan bahasa
4 pertandingan/sayembar - Wujudkan kategoori penutur jati dan penutur bukan jati
a - Pertandingan menulis skrip cerpen/drama/esei
- Menawarkan hadiah lumayan
- Pertandingan akan memantapkan dan memperkaya kosa kata,
ragam, bahasa dan laras bahasa serta nilai estetika bahasa.
5 memperkukuh bahasa - Menyediakan sarikata bahasa melayu dalam tayangan filem asing
melalui aktiviti bernilai - Mengalihbahasakan program luar sepenuhnya
ekonomi - Menggunakan bahasa dalam ucaptama pelbagai program ekonomi
seperti majlis pembukaan mesyuarat menteri ekonomi ASEAN,
AFTA, dan seumpamanya.
6 penerbitan buku - Menerbitkan buku atau majalah berkaitan negara dalam bahasa
melayu di samping bahasa inggeris
- Menerbitkan kamus bahasa melayu
- Mencipta kamus elektronik bahasa melayu
Kesimpulan

Semua pihak perlu yakin dan bertindak supaya bahasa melayu mampu dimartabatkan sebagai
bahasa kebangsaan yang disegani.

22.Masalah kemerosotan disiplin pelajar kebelakangan ini boleh memberikan kesan negatif. Huraikan
cabaran yang dihadapi oleh sekolah untuk menguruskannya.

bil idea huraian


1 terdedah - Banyak rancangan hiburan meracuni fikiran pelajar sekolah
kepada - Pelajar terdedah kepada filem-filem yang tidak memberikan pendidikan.
hiburan/ - Terdapat filem-filem tahyul, ganas dan hiburan yang boleh menjadi ikutan

21
media massa pelajar
- Sebagai contoh, filem Hollywood, bollywood, filem cina bahkan filem
tempatan juga banyak memaparkan kisah tersebut dan pelajar terikut-ikut.
- Melakukan aksi yang serupa disekolah
2 terdedah - Generasi kini yang digelar generasi Y terdedah kepada dunia ICT secara
kepada ict menyeluruh
- Hamper setiap masa pelajar didedahkan dengan gajet-gajet baharu seperti
telefon mudah alih, internet, computer dan sebagainya.
- Pengaruh ICT terhadap pelajar ialah mencuri, membawa telefon ke sekolah
dan pelbagai lagi yang menjurus kepada berlakunya masalah disiplin
sekolah
- Kesemua masalah disiplin tersebut merupakan cabaran baharu kes disiplin
sekolah masa kini.
3 pengaruh - Cabaran rakan boleh menyebabkan berlakunya masalah disiplin pelajar
rakan - Cabaran boleh berlaku secara tersirat seperti bersaing untuk menunjuk-
nunjuk
- Rakan lain yang ingin mendapatkan perhatian mungkin melakukan perbuatan
yang tidak bertanggungjawab seperti mencuri, meragut, dan sebagainya
- Apabila menjadi kes polis, guru disiplin terpaksa menyediakan pelbagai
dokumen dan prosiding di mahkamah juvana.
4 pengaruh - Terdapat ibubapa yang gagal mengawal anak-anak dan menyerahkan
ibubapa tanggungjawab tersebut kepada pihak sekolah.
- Anak-anak yang tidak mendapat perhatian keluarga biasanya cenderung
melakukan masalah disiplin untuk membalas dendam kepada keluarga.
- Terdapat pula ibubapa yang terlalu membela anak-anak apabila anak-anak
melakukan kesalahan disiplin
- Terdapat ibubapa yang melakukan tindakan mahkamah kerana tidak dapat
menerima tindakan guru disiplin
- Ibubapa juga tidak membantu usaha mendisiplinkan anak-anak malah tidak
mencadangkan apa-apa pun
- Secara kebiasaanna mereka tidak hadir ke mesyuarat agung pibg atau
program pemuafakatan sekolah
5 tidak berminat- Terdapat pelajar sekolah yang langsung tidak menunjukkan minat belajar
terhadap - Hal ini berlaku akibat masalah sukar membaca dan buta huruf
pelajaran - Masih terdapat pelajar yang tidak memahami bahasa melayu
- Kesukaran menyebabkan pelajar tidak memahami dan selalu ponteng kelas
- Pelajar melakukan masalah disiplin sebagai protes kepada ibubapa yang
sepatutnya menilai sama ada anak mereka perlu bersekolah dalam aliran
kemahiran di sekolah vokasional
6 pengaruh - Banyak peluang pekerjaan ditawarkan khasnya di kawasan pecan atau
kerja Bandar besar
- Banak restoran makanan segera, pusat membeli belah dan hotel serta pusat
pelancongan yang memerlukan pekerja.
- Pelajar-pelajar sekolah terlibat bekerja disebabkan dua factor iaitu untuk
membantu keluarga yang miskin atau untuk memenuhi keperluan diri seperti
membeli telefon, motosikal dan seumpamanya.
- Apabila sudah bekerja, banyak kes tidak bersekolah atau tertidur sewaktu
belajar boleh mencetuskan masalah disiplin.

22
- Sepatutnya pelajar harus menumpukan kepada pelajaran.
7 persekitaran - Terdapat sekolah yang persekitarannya tidak kondusif seperti terlalu hamper
dengan jalanraya dan bising.
- Persekitaran yang tidak kondusif seperti bilik darjah yang kecil dan panas,
bekalan elektrik selalu terjejas dan seumpamanya telah menyebabkan
pelajar suka keluar dari kelas atau dari kawasan sekolah
- Jika persekitaran selesa seperti pengudaraan yang bersih dan suasana
belajar yang baik masalah ponteng kelas boleh dielakkan.

Kesimpulan
Kemersotan disiplin pelajar perlu diatasi secara menyeluruh agar generasi pelajar hari ini akan
menjadi pemimpin masa depan Negara. Jatuh bangun Negara tercinta ini pada masa hadapan akan
diwarnakan oleh generasi muda pada hari ini.

TRIAL CAMERON HIGHLAND PAHANG, PA1, STPM 2017

18 Integriti ialah asas kepada sebuah tadbir urus yang baik. Terdapat pelbagai faktor yang
menjejaskan integriti dan langkah-langkah perlu diambil untuk mengukuhkannya. Bincangkan.

Pengenalan
Sebuah tadbir urus yang baik mempunyai elemen integriti. Tadbir urus yang baik mampu
meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan melaksanakan dasar pemerintahan.

BIL IDEA HURAIAN


1 A.Faktor yang Tidak cekap / sambil lewa dalam melaksanakan tugasyang
menjejaskan integriti diamanahkan
Tidak amanah dan gagal memberikan komitmen yang
Sikap individu sepenuhnya
2 Kepimpinan yang Pemimpin yang tidak mempunyai misi dan visi
lemah Pemimpin yang tiada kesungguhan untuk mencapai wawasan
Pemimpin yang lemah iltizam
3 Sistem dan prosedur Kurang telus dalam urusan yang melibatkan kepentingan
awam; urusan tender
Kurang pemantauan dan penilaian mengenai keberkesanan
sesuatu program
4 Etika kerja Etika dan budaya kerja tidak sihat
Contoh; ponteng, tidak bertanggungjawab
Menjejaskan kecekapan dan produktiviti sesebuah organisasi
5 Struktur dan organisasi Kekurangan pemantauan dan koordinasi dari pucuk pimpinan
B. Langkah
mengukuhkan Meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dan
integriti komunikasi
6 Memudahkan dan mempercepatkan urusan/kerja supaya tidak
Komunikasi berkesan membebankan orang ramai
7 Pendidikan berterusan Mengadakan kursus dan latihan kepada penjawat awam
Memastikan pekerja memiliki komitmen, kesedaran kualiti,
bersedia menerima perubahan dan tiada batasan masa untuk

23
cemerlang.
8 Kepimpinan berteladan Melaksanakan kepimpinan melalui teladan
Pucuk pimpinan perlu memberi isyarat yang jelas, tegas dan
konsisten tentang komitmen melaksanakan agenda integriti
Sentiasa menggalakkan pekerja menghayati dan
mempraktikkan amalan pengurusan yang boleh meningkatkan
kecemerlangan organisasi.
9 Persekitaran Meningkatkan persekitaran budaya kerja yang kondusif
Mengurangkan kuasa budi bicara pegawai
Semua keputusan berdasarkan proses dan syarat yang
ditetapkan
10 Kecukupan sumber Meningkatkan kecukupan dan kecekapan sumber
Menyediakan peralatan dan kemudahan
11 Kesediaan untuk Membudayakan etika dan integriti dalam aspek pelaksanaan
berubah tugas dan tanggungjawab
Penerapan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni
Contoh ; penghayatan konsep bersih,cekapm dan amanah,
penerapan nilai islam, kod etika kerja dan piagam pelanggan
12 Perundangan Menjalankan penguatkuasaan undang-undang dalam usaha
pencegahan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa
Menggunakan akta tertentu seperti Akta Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
Kesimpulan
Pemantapan integriti semua lapisan masyarakat diharapkan akan menjadi inspirasi dan kekuatan
bagi membina Negara yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.

NOTA: Kombinasi jawapan : 2+3/3+2

19 Integrasi nasional penting untuk memupuk hubungan yang lebih erat antara penduduk
Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Bincangkan.

Pengenalan
Integrasi nasional merupakan satu proses penyatuan rakyat pelbagai kaum di pelbagai peringkat
dan wilayah. Terdapat banyak kepentingan yang diperoleh melalui integrasi nasional ini.

BI IDEA HURAIAN
L

1 Membentuk Hubungan yang erat dan harmoni antara penduduk di ketiga-tiga


hubungan yang wilayah dapat dibentuk
harmoni Penduduk saling mengenali dan berinteraksi dengan mudah
Pelbagai aktiviti yang sihat dapat dilaksanakan. Cth: sukan dan
hiburan
2 Mewujudkan Persefahaman dalam kepelbagaian budaya antara wilayah dapat
persefahaman dalam diwujudkan.
kepelbagaian budaya Budaya pelbagai etnik dapat dikenali dan difahami oleh setiap
penduduk pelbagai kaum di ketiga-tiga wilayah.

24

Cth: Budaya Orang Kadazan di Sabah @ Budaya orang Iban di
Sarawak
3 Meningkatkan Integrasi nasional berupaya meningkatkan pengetahuan dan
perkongsian ilmu perkongsian ilmu
Kepandaian dapat dikongsikan, Cth: pembuatan pasu dan kek
lapis Sarawak
4 Mempelbagaikan Integrasi nasional juga dapat meningkatkan pendapatan negara
kegiatan ekonomi & Setiap wilayah dapat menyumbang kepada pembangunan negara
pendapatan negara melalui kegiatan ekonomi masing-masing
Cth: Tanamam lada Sarawak, kelapa sawit di Semenanjung
Malaysia dan mutiara di Sabah dibangunkan untuk negara
Malaysia.
5 Mewujudkan Penduduk boleh menetap di mana-mana wilayah dan berkunjung
keseimbangan pada bila-bila masa
penduduk Kawasan pedalaman dapat dibangunkan dan penduduk dapat
menetap di kawasan yang dibangunkan
6 Membentuk tadbir Pemimpin ketiga-tiga wilayah akan bersatu untuk mentadbir
urus negara yang baik negara
Para peminpin dapat bertukar-tukar pandangan untuk membentuk
tadbir urus dengan baik
7 Menguatkan Integrasi nasional dapat membentuk pertahanan negara yang
pertahanan negara / kuat
keselamatan negara Penduduk yang ramai dan bersatu akan dapat mempertahankan
negara daripada dicerobohi oleh pihak musuh

Kesimpulan
Kerjasama yang padu antara penduduk Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak akan
menjadikan negara Malaysia kuat dalam pelbagai aspek pembangunan. Penyatuan ketiga-tiga
wilayah ini akan membawa banyak kebaikan kepada semua pihak.

NOTA:Kombinasi jawapan 5+0

20 Harga rumah yang terlalu tinggi merupakan antara faktor individu gagal memiliki rumah.
Jelaskan.

Pengenalan
Rumah dianggap penting dalam kehidupan seseorang. Menurut kajian pembelian rumah merupakan
pembelian terpenting dalam hidup seseorang.

BIL IDEA HURAIAN


1 Harga rumah terlalu kekurangan bahan mentah disebabkan oleh kenaikan
tinggi mendadak industri pembinaan ini.
Persaingan dengan sektor kormesil dan industri yang lain
untuk merebut bahan binaan yang terhad.Selain itu, polisi
untuk mengehadkan kemasukan bahan binaan penting yang
diimport untuk menjaga industri tempatan telah
2 Bilangan rumah kos Penawaran rumah kos rendah tidak pernah mencukupi
rendah terlalu sedikit semenjak dari Rancangan Malaysiabkedua lagi.

25
Pembinaan rumah kos endah adalah tidak memuaskan
berpunca dari kekurangan kapasiti, proses terkawal dalam
mencari tanah yang bersesuaian dan penangguhan dalam
menyediakan infrastruktur penggenap.
Kekurangan tanah yang sesuai dan penawaran rumah
murah yang terhad juga menyebabkan kawasan setinggan
mula bertambah.
3 Rumah terbengkalai Pemaju tidak menyiapkan rumah dalam masa yang
ditetapkan
Tiada modal
4 Rumah tidak berkualiti Rumah baru bina rosak
Pemaju hanya baiki secara minimum
Pemaju menggunakan bahan yang tidak berkualiti
5 Syarat Pinjaman yang Bank mengenakan syarat yang ketat bagi pinjaman
ketat perumahan
6 Kenaikan harga kekurangan bahan mentah disebabkan oleh kenaikan
bahan binaan mendadak industri pembinaan ini.
Persaingan dengan sektor kormesil dan industri yang lain
untuk merebut bahan binaan yang terhad.Selain itu, polisi
untuk mengehadkan kemasukan bahan binaan penting yang
diimport untuk menjaga industri tempatan telah
menyebabkan harga bahan mentah untuk meningkat
menjadi semakin tinggi.
7 Pemintaan terhadap Jumlah penduduk yang meningkat
rumah melebihi
daripada penawaran
8 Kekurangan tanah Pembangunan telah menyebabkan penumpuan demografik
yang tinggi berlaku, terutamanya di kawasan yang paling
membangun seperti Kuala Lumpur.
Masalah ini telah diburukkan lagi oleh pendudukan haram
dan kawasa setinggan di tanah setinggan di tanah awam.
Harga tanah yang tinggi adalah masalah paling utama yang
dihadapi oleh sektor swasta dan awam dalam pembinaan
atau penyediaan rumah kos renda
9 Masalah kelewatan pembeli yang terpaksa menunggu bertahun-tahun lamanya
mendapatkan Sijil untuk menduduki rumah yang telah dibeli hanya kerana
Kelayakan Menduduki rumah tersebut tidak lulus sijil tersebut.
(CF) pemaju enggan menyerahkan kunci kepada pembeli
sehinggalah mereka menjelaskan bayaran wang faedah di
atas kelewatan pembayaran yang dilakukan oleh institusi
kewangan kepada pemaju.
Kesimpulan
Semua pihak perlu berusaha untuk merealisasikan impian untuk melihat setiap rakyat Malaysia
mempunyai sekurang-kurangnya sebuah rumah sendiri kerana pemilikan rumah merupakan antara
faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat keseluruhannya.

NOTA:

26
Kombinasi jawapan: 5+0

Trial SMK Seri Mutiara,PA1, STPM 2017


20.Penyatuan sosial antara etnik di Malaysia merupakan petunjuk utama kepada perpaduan kerana
struktur masyarakat terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Kepentingan ini harus
dipertahankan untuk mengekalkan keharmonian ini dengan mengadakan beberapa program antara
kaum. Ulaskan

21.Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan damai tidak terlepas daripada ancaman
jenayah. Pelbagai usaha telah dijalankan bagi menangani masalah tersebut. Bincangkan

22. Program Transformasi kerajaan (PTK) dilaksanakan untuk mendepani pelbagai cabaran dalam
usaha mencapai wawasan 2020. Oleh itu, Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi
mencapai Petunjuk Prestasi Utama (KPI) telah disasarkan oleh kerajaan. Huraikan.

Trial Larkin, Johor, PA1, STPM 2017


21. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah berjaya mencapai satu tahap
yang mana ICT telah menampakkan kebaikan. Huraikan.

22. Kenaikan harga barang dan perkhidmatan tidak boleh dielak kerana fenomena ini bergantung
kepada beberapa sebab kenaikan ini juga memberi kesan kepada orang awam jika tidak dibendung
segera. Bincangkan.

23. Berita tentang penemuan bayi di tempat pembuangan sampah, di tepi jalan dan sebagainya
sering kita dengar di media massa hari ini. Terhakisnya penghayatan agama dalam kalangan remaja
merupakan faktor gejala ini berlaku. Bincangkan.

PEP. PERCUBAAN PA1, KELANTAN, STPM 2017


20. Kurangnya integriti dalam kalangan penjawat awam telah menimbulkan pelbagai kesan
terhadap perkhidmatan awam. Beberapa kelemahan dalaman telah dikenal pasti sebagai faktor
yang boleh menjadi sebab kurangnya integriti dalam kalangan penjawat awam. Bincangkan

Pengenalan
Bil Idea Huraian
Bahagian A - Biro Pengaduan Awam (BPA) telan menerima beberapa aduan
(Kesan kurang daripada masyarakat
integriti ) -Kelewatan memberi perkhidmatan
1. -Tiada tindakan
Meminta / menerima -Kualiti perkhidmatan tidak memuaskan terutama perkhidmatan
rasuah kaunter
-Memeras ugut
-Kakitangan dalaman menerima rasuah bagi memastikan
kelancaran urusan.
-Menerima rasuah untuk pemebrian tender atau mempercepatkan
bayaran
2. Etika kerja yang -Penjawat awam tidak mahu bertanggung jawab atas tindakan
buruk -Meletakkan tanggungjawab kepada orang lain.
-Sifat malas, acuh tak acuh
-Mementingkan diri sendiri
-Ingkar perintah

27
-tidak jujur, tidak amanah
-Mengemukakan tuntutan palsu
-cuai dalam melaksanakan tugas
-mencemarkan imej jabatan
3. Salah guna kuasa -Memberi kontrak pada ahli keluarga, kenalan.
-Memberi lesen, permit dan kontrak tanpa mengikut peraturan
-Memohon sumbangan daripada pihak luar untuk menjalankan
aktiviti dalaman
4. Memberi suapan -Kurang integriti memberi persepsi negatif pada pelanggan
-Pelanggan memberi sogokan kepada pegawai kerajaan untuk
mendapat perkhidmatan cepat dan perkhidmatan yang berkualiti.
5 Kegagalan -Menerima rasuah
penguatkuasaan -Tidak amanah
-Membocor maklumat kerajaan
-Tidak telus
-lewat mengambil tindakan
-Tidak hadir bertugas
-Kurang pemantauan
-Penguatkuasaan gagal
Bahagian B -Pemimpin yang lemah iltizam
(Kelemahan -Tidak memberi teladan yang baik
dalaman) -Tidak mematuhi undang-undang dan paeraturan
6. Kepimpinan kurang -Arahan yang diberikan bercanggah dengan dengan prosedur dan
berkesan peraturan yang telah ditetapkan akan menjejas integriti.
7. Kelemahan Sistem -Kelemahan sisten, prosedur dan gari panduan bagi menjalankan
dan prosedur tugas
-Menyebabkan ketidakcekapan, kecelaruan dan perselisihan
pendapat dalam kalangan petugas.
-Penguatkuasaan tidak berkesan dan adakalanya dilakukan secara
berpilih
-Kurang pemantauan dan penilaian tentang keberkesanan sesuatu
strategi atau program
-Keupayaan sumber yang terhad (Sumber manusia atau material
-menjejaskan penguatkuasaan
-Kerangka undang-undang yang lapuk, kurang jelas dan ada yang
bercanggah dengan sesetengah undang-undang.
8. Masalah struktur dan -Struktur yang tidak kemas, kurang berfokus dan lapuk.
institusi -akan membazirkan sumber sumber
-Matlamat institusi tidak tercapai
-Berlaku pertindihan tugas dan tanggungjawab
-Mengakibatkan berlaku persaingan tidak sihat atau konflik antara
institusi dan pengabaian tanggungjawab
-Institusi yang mempunyai kepentingan dan matlmat yang
bertentangan
-Bertentangan kepentingan antara institusi dan nilai yang
berlawanan menimbulkan kecelaruan dan krisi nilai. Menjejaskan
integriti.
9. Sikap negatif individu Lemah didikan agama dan penghayatan nilai-nilai murni.
-lemah disiplin dan etika kerja.
-Tamak dan mementingkan diri sendiri
-hanya melihat kelemahan orang lain

28
-Enggan memeriksa/ mengakui kelemahan diri sendiri
-Kurang integriti.
Kesimpulannya

Pilihan jawapan : 3A + 2B atau 2A + 3B.

21. Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) sebanyak 6% yang diumumkan baru-
baru ini telah mendatangkan banyak manfaat kepada kerajaan dan negara ,namun terdapat pelbagai
masalah disebalik pelaksanaanya.Bincangkan.

Pengenalan :
Pengenalan:Cukai barangan dan perkhidmatan (GST)merupakan satu sistem percukaian
yang digunapakai oleh kebanyakan negara di dunia.Cukai barangan dan perkhidmatan ini dikenakan
kepada pengguna apabila mereka menggunakan barangan dan perkhidmatan.GST ini menggantikan
cukai jualan dan perkhidmatan yang digunakan sebelum ini.
Bil Idea Huraian
Manfaat
1. Meningkatkan -pelaksanaan GST ,kerajaan memperoleh hasil mencukupi bagi
pendapatan kerajaan menjana pertumbuhan ekonomi dan membiayai lebih banyak
projek pembangunan untuk membolehkan Malaysia mencapai
status negara maju menjelang tahun 2020.
-GST dikutip daripada pelanggan untuk pihak kerajaan oleh
organisasi perniagaan yang berdaftar.
-dapat menambah pendapatan cukai tahunan kerajaan.
2. Mengurangkan cukai - dengan adanya GST ,cukai pendapatan individu dan korporat
pendapatan individu dikurangkan kerana pengguna telah membayar cukai barangan
dan perkhidmatan yang mereka gunakan.
-pelepasan cukai diberikan antara 1 hingga 3 peratus.
3. Barangan dan -barangan asas seperti makanan dikecuali cukai
perkhidmatan asas -perkhidmatan pengangkutan seperti bas,keretapi,LRT,tol lebuh
dikecuali cukai raya,perkhidmatan pendidikan dan kesihatan dikecualikan cukai
4. Sistem pencukaian yang
lebih telus dan adil -Sistem percukaian yang diperkenalkan ini lebih telus .
- pengguna mengetahui jenis cukai yang mereka bayar serta
jumlahnya.
-Penduduk yang berpendapatan rendah hanya membayar
jumlah minimum, memandangkan mereka menggunakan
barangan dan perkhidmatan perlu sahaja seperti makanan,
pengangkutan dan pendidikan.
-Cukai dikenakan terhadap mereka yang mampu berbelanja
sahaja. Memandangkan golongan lebih berada dan kaya
menggunakan lebih banyak barangan dan perkhidmatan, maka
secara automatik, merekalah yang paling banyak dikenakan
cukai di bawah GST, bukan golongan berpendapatan rendah.
-GST mengelak cukai berganda iaitu cukai dikenakan sekali
saja kepada pengguna
Masalah
5. Membebankan -pengeluar dan peniaga akan memindahkan cukai kepada

29
pengguna pengguna akan membebankan golongan pendapatan
sederhana dan rendah.
-peniaga ambil kesempatan menaikan harga barangan dan
perkhidmatan
-kebanyakan pengeluar dan peniaga akan memohon lessen
untuk mengenakan GST
-peniaga dapat menuntut kembali GST yang dibayar
-akhirnya beban ditanggung oleh pengguna.
6. Inflasi -GST boleh menyebabkan kenaikan kadar inflasi kerana harga
barangan makin meningkat akibat kos pengeluaran yang
meningkat
-harga yang lebih tinggi terpaksa dibayar olen pengguna
-pengurangan cukai pendapatan tidak dapat menampung
kenaikan harga barangan dan perkhidmatan.
7. Kuasa beli pengguna -dengan pelaksanaan GST akan mengurangkan kuasa beli
menurun pengguna
-mereka tidak mampu memiliki barangan yang mewah kerana
cukai yg dikenakan juga tinggi
-akan menjejas kualiti hidup mereka
8. Mudah dimanipulasi -cukai barangan dan perkhidamatan yang dikenakan kepada
oleh pihak yang ingin pengguna ini mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang ingin
mengaut keuntungan mengaut keuntungan
-pihak pengeluar,pengedar dan peruncit mungkin
menggunakan alas an GST ini untuk menipu pengguna
Penutup:GST adalah bentuk percukaian yang menyeluruh dan lengkap dan dapat menjana
pendapatan negara pada masa yang sama tidak membebankan rakyat.pihak kerajaan perlulah
mengeluarkan buku panduan harga dan senarai barangan dan perkhidmatan yang dikenakan GST
agar tidak berlaku penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jawapan:2+3/3+2

22.Peningkatan pengguna internet merupakan antara penyebab berleluasanya kejadian jenayah


siber di negara kita.Bincangkan.

Pengenalan:
Jenayah siber berkait rapat dengan kemunculan teknologi maklumat ICT yang semakin meluas
dalam negara malah di peringkat global.Kemudahan teknologi ini telah disalahgunakan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan sehingga wujudnya kes-kes jenayah yang boleh merugikan individu dan
negara.
Bil Idea Huraian
-pertambahan bilangan pengguna internet melalui computer dan
1. Idea wajib telefon pintar membawa kepada pelbagai kes jenayah
Peningkatan Bilangan -kepakaran yang dimiliki oleh pengguna telah disalahgunakan
pengguna internet -cuba untuk menguji kepakaran mereka
-menggunakan maklumat dalam internet untuk pelbagai tujuan
tanpa mengira salah atau tidak
-salahguna kemudahan ICT untuk penipuan dan aktiviti tidak
sihat.
-kurang pakar-pakar yang mahir dalam forensic computer sukar

30
2. Kekurangan pakar untuk kesan penjenayah
forensik komputer -forinsik computer satu bidang baru
-penyenayah lebih mahir dalam ICT sukar mengesan dan
menangkap mereka
-kawalan keselamatan sukar dilaksanakan.
-sukar untuk membuat pendakwaan terhadap penjenayah
-menyebabkan jenayah siber semakin berleluasa
3. Penguatkuasaan -kekurangan kakitangan penguatkuasa
undang-undang yang -jangkamasa siasatan yang lama
lemah -banyak kes yang tertangguh
-Akta dan undang-undang yang sedia ada tidak dapat menangani
jenayah ini kerana perubahan teknologi ICT yang terlalu pantas.
-sikap individu yang inginkan keseronokan dan ingin mencuba
4. Sikap individu yang sesuatu yang baru terutamanya golongan remaja
sukar dikawal -mereka cuba untuk mengaplikasikan kepakaran mereka dengan
cara yang salah
-seperti penyebaran virus,pengitipan, mencuri maklumat dan
pengodaman dll.
-tidak kurang juga yang melakukan jenayah siber ini bermotifkan
keuntungan.
Kekurangan -golongan penjenayah ini tidak menyedari bahawa perbuatan
5. pendidikan dan mereka seperti mengodam,mencuri maklumat,menyebar
kesedaran sivik dalam virus,menghantar mesej sampah dan pencerobohan sebagai satu
kalangan masyarakat jenayah
-mereka tidak sedar bahawa perbuatan mereka itu salah dan
menyusahkan orang lain.
-mereka hanya pentingkan keseronokan dan kepuasan diri.
-masyarakat tidak dididik dari kecil lagi akan kesalahan-kesalahan
yang berkaitan computer dan internet.
Sukar mengenalpasti -sukar kenalpasti siapa penjenayah dan dari mana mereka
6. penjenayah menyerang kerana ia dilakukan di alam maya
-mudah untuk melakukan jenayah kerana tiada siapa yang dapat
mengawal dunia siber yang luas ini.
--bila sukar dikenalpasti ,sukar dikesan dan sukar untuk dibuktikan
dan membuat pendakwaan maka akan meningkat kes-kes
jenayah siber ini

Penutup:Penularan kes jenayah siber ini perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak samada
masyarakat atau pun pihak kerajaan.Kerajaan perlu mengubal undang-undang yang lebih tegas dan
menjalankan kempen-kempen yang boleh memberi kesedaran kepada orang ramai akan kesan
buruk yang dibawa oleh jenayah siber ini.
Jawapan: 1+4

PEP. PERCUBAAN PA1, SMK GAJAH BERANG, MELAKA, STPM 2017


20. Kegiatan ceti haram atau along telah menimbulkan pelbagai masalah kepada peminjam.
Langkah-langkah perlu diambil untuk membendung kegiatan ceti haram ini daripada terus berleluasa.
Bincangkan.

31
Format 3+2/2+3

IDEA HURAIAN
PENDAHULUAN -kumpulan peminjam dikenali sebagai Chettiar dalam masyarakat
India, Along dalam masyarakat Cina dan Melayu
-menimbulkan pelbagai masalah kepada peminjam dan keluarga
- menyusahkan peminjam
MASALAH - kadar faedah antara 120% hingga 300% bergantung kepada jumlah
1. Kadar faedah yang dan tempoh pembayaran balik
terlalu tinggi
- menyebabkan peminjam cuma mampu membayar sebahagain faedah
atau pokok pinjaman
-peminjam menjadi penghutang sepanjang hayat
2. Pelbagai ugutan -peminjam yang gagal membayar balik pinjaman
dan ancaman diterima -nyawa peminjam dan keluarga terancam
peminjam -hidup dalam ketakutan dan sering diganggu
-sesetengah bertindak agresif sehingga sanggup mencederakan atau
membunuh
3. Risiko kehilangan -peminjam yang gagal membayar balik pinjaman seperti yang ditetapkan
harta benda -ceti haram menceroboh masuk ke rumah peminjam
-merampas, merosakkan harta benda peminjam seperti perabot,
kenderaan dan sebagainya.
LANGKAH -prosedur yang lebih mudah dan tidak memerlukan cagaran yang
MENGATASI banyak dan syarat- syarat yang ketat
DARIPADA TERUS -mempercepat pemberian pinjaman untuk golongan terdesak
BERLELUASA
-sediakan pinjaman untuk golongan berpendapatan rendah dan
1. Syarikat kewangan
dan bank memperluas sederhana
dan menyediakan -golongan ini ada saluran yang selamat untuk menyelesaikan masalah
pinjaman
2. Memperkasa -tindakan tegas dikenakan kepada ceti haram yang melanggar
undang-undang peraturan pinjaman wang
-Pindaan Akta Pemberi Pinjaman Wang, 1951-
- denda maksimum dan hukuman rotan dikenakan kepada pesalah
-mengawal penerbitan iklan membabitkan pemberi pinjaman ceti haram
daripada bermaharajalela
3. Meningkatkan -Menggalakkan ahli masyarakat melaporkan kepada pihak berkuasa
kesedaran dalam sekiranya mengetahui tentang ceti haram
kalangan masyarakat -kempen melalui media massa tentang akibat meminjam daripada ceti
haram
-Supaya ada kesedaran dan berasa takut dengan kesan-kesan yang
boleh menghuru-harakan kehidupan mereka
KESIMPULAN Semua pihak perlu bekerjasama menangani masalah ini
-menjerumuskan masyarakat dalam beban hutang yang tiada
kesudahan
-demi kesejahteraan, keselamatan masyarakat dan keamanan negara.

32
22. Amalan pemprosesan semula bahan-bahan buangan atau kitar semula mendatangkan
pelbagai kebaikan terhadap kehidupan manusia dan alam sekitar. Bincangkan.
Format 5+0

-proses pengurusan sampah sarap dan bahan-bahan buangan untuk


PENDAHULUAN mengelakkan kesan negatif terhadap manusia dan alam sekitar
-kaca, plastik, logam dan lain-lain
KEBAIKAN - kitar semula kertas dapat mengatasi masalah penebangan pokok
1. Pemeliharaan alam untuk pembuatan kertas secara berterusan
sekitar -kesan positif terhadap sistem ekologi dan cuaca dunia
2. Penjimatan sumber -memproses semula tin-tin aluminium bagi kilang mengetin makanan.
bahan mentah -bingkai kenderaan boleh diproses semula menjadi bahan keluli
-menjimatkan penggunaan bahan semula jadi yang tidak boleh
diperbaharui
3. Mengurangkan -sampah sarap tidak lagi dibuang sewenang-wenangnya di merata
masalah pencemaran tempat
alam -bahan buangan yang boleh dikitar semula dikumpulkan dan
diasingkan
-tiada pembakaran secara besar-besaran untuk melupuskan bahan
buangan yang menyebabkan pencemaran alam sekitar
4. Penjimatan kos -bekas-bekas boleh digunakan semula botol kaca, bekas-bekas plastik
pembuatan -menjimatkan kos pengeluaran
-mengelakkan pembaziran
5. Mewujudkan - mewujudkan kilang-kilang memproses semula bahan buangan
industri baru -kilang memproses besi
-kilang memproses semula kertas
-kilang tisu
6. Mewujudkan -pekerjaan orang perseorangan- mengumpul bahan buangan- dijual
peluang pekerjaan kepada pengumpul bahan buangan
- pengumpul hantar ke kilang pemprosesan
- kilang pemprosesan- pekerja kilang
KESIMPULAN -kitar semula bahan buangan satu langkah bijak
-memelihara sumber bahan asli dalam jangka masa panjang

23.Peranan kerajaan yang dibentuk bukan sekadar untuk menentukan arah tadbir urus negara,
malah lebih daripada itu. Bincangkan.

PENDAHULUAN -rakyat mengharapkan sesuatu daripada kerajaan yang dipilih


-menjadi tanggungjawab kerajaan melaksanakan harapan tersebut
IDEA WAJIB -melaksanakan tadbir urus negara berdasarkan prinsip urus terbaik,
1.menentukan demi keamanan dan kesejahteraan warganegara
arah tadbir urus -rakyat berhak mendapat perkhidmatan terbaik dan cekap
negara
2. menyediakan -kerajaan perlu menyediakan kemudahan infrastruktur, peraturan dan
kemudahan aturan yang penting untuk keperluan pembangunan ekonomi
ekonomi -perlu menyediakan rangka kerja ekonomi untuk membantu sistem
ekonomi beroperasi mengikut garis panduan dan peraturan yang telah
ditetapkan

33
3. memastikan -kerajaan berperanan memastikan situasi negara dalam keadaan
keamanan dan terkawal dan stabil sama ada dari segi sosial, politik dan ekonomi
ketenteraman
negara
4. menstabilkan -tindakan dan pantauan adalah perlu bagi memastikan persaingan
persaingan dalam antara peniaga wujud dalam konteks seimbang iaitu persaingan secara
perniagaan sihat dalam perniagaan
5.perlindungan -kerajaan berperanan menjaga kesihatan alam sekitar supaya tidak
alam sekitar tercemar
-pembangunan hendaklah dilaksanakan secara lestari
KESIMPULAN Kerajaan yang mantap dan cekap akan membantu membangunkan
negara. Negara yang maju membolehkan rakyatnya hidup aman dan
selesa

PEP. PERCUBAAN PA1, SMK LEDANG , STPM 2017

Soalan 20: Jurang Digital merupakan masalah yang dihadapi dalam usaha memperkasakan
penggunaan teknologi maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam kalangan masyarakat di negara ini.
Huraikan.

1+4

Isi Huraian
Jurang Digital (wajib) Kawasan pedalaman masih kurang menerima capaian internet
Kemudahan ICT masih kurang disebabkan oleh bentuk muka bumi
yang sukar
Penduduk di bandar lebih terdedah kepada ICT berbanding dengan
penduduk luar bandar
Kadar Literasi Kadar literasi masih rendah
Komputer Kadar yang rendah berpunca daripada kemampuan dan taraf hidup
penduduk luar bandar
Golongan tua tidak terdedah dengan komputer dan menjadi
golongan paling rendah menguasai komputer
Kos yang tinggi Kos yang tinggi untuk menyediakan kemudahan komputer
Kos yang tinggi juga diperlukan untuk penyelenggaraan komputer
Kos memberi latihan, kursus dan pendedahan kepada warga tua
dan generasi Y di luar bandar
Keadaan ini melambatkan penguasaan rakyat terhadap
penggunaan ICT
Penerimaan Masyarakat lebih mengutamakan keperluan harian
Masyarakat Masyarakat menganggap ICT banyak membawa impak negatif
ICT dianggap menjejaskan nilai-nilai murni masyarakat
Pengaruh budaya ICT dianggap sebagai alat/ideologi baharu yang boleh merosakkan
negatif akhlak
Kebanyakan rakyat tidak memanfaatkan ICT dengan betul hingga
membawa impak yang negatif
Penggunaan ICT dikatakan menyebabkan rakyat kurang berfikir,

34
kurang inovasi dan kurang kreatif
Penyalahgunaan ICT menyebabkan masyarakat terjebak dalam
masalah salah laku, penyebaran fitnah dan khabar angin

Soalan 21

Walaupun pelbagai usaha dilakukan untuk memperkasakan pertahanan negara bagi memastikan
kedaulatan negara kita terpelihara, namun terdapat pelbagai halangan untuk merealisasikan hasrat
tersebut. Ulaskan

2 + 3/ 3 + 2

ISI HURAIAN
Usaha Memodenkan peralatan, senjata dan strategi pertahanan
Meningkatkan Mempertingkatkan kemahiran bertempur dan keupayaan melalui
keupayaan pasukan kursus dan latihan
keselamatan Pengambilan sumber manusia yang berkualiti dan kepimpinan yang
tinggi untuk menyertai pasukan keselamatan
Menubuhkan Ditubuhkan bagi membantu angkatan tentera
pasukan pertahanan Dapat menambah kekuatan tenaga mengawasi keselamatan,
pelapis mengekang jenayah dan mengawal sempadan negara
Sebagai contoh polis bantuan, RELA dan askar wataniah
Memantapkan Menyemai dan menanam semangat patriotik dalam kalangan rakyat
semangat patriotisme Menggalakkan penyertaan rakyat dalam kegiatan mempertahankan
negara
Menyedarkan pentingnya keamanan dalam hidup rakyat
Halangan Memperjuangkan kumpulan tertentu tanpa mengambil kira sensitiviti
Gerakan ekstremis kaum atau kumpulan lain
Menyebarkan fahaman dan kepercayaan yang menyebabkan
perpecahan
Menarik orang ramai mempercayai dengan ajaran atau perjuangan
mereka
Lambakan Pendatang asing yang ramai menyebabkan rasa kurang selesa
pendatang asing rakyat
Sering menimbulkan kekacauan dan melakukan jenayah
Rakyat rasa tidak selamat
Membawa budaya mereka yang kurang sesuai di negara ini
Ledakan ICT Ledakan ICT seperti Google Map, mendedahkan tahap
keselamatan
Kedudukan sesuatu kawasan yang penting mudah dikesan dan ini
memudahkan pihak tertentu membuat pengintipan
Malah kekebalan ICT juga mudah digodam dan maklumat boleh
disalahgunakan
Sebagai contoh laman sesawang Kementerian Pendidikan,
Suruhanjaya Pilihanraya dan Polis Diraja Malaysia telah digodam
pada tahun 2011.

35
Soalan 22:
Penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tinggi ke negara
lain terus berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan berterusan akan menjejaskan ekonomi negara.
Bincangkan.

2 + 3/ 3 + 2

Cadangan Isi Huraian


Sebab Mempunyai kelulusan yang sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan
Peluang pekerjaan Peluang pekerjaan yang luas di luar negara
Pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan minat mereka
Gaji yang lebih Gaji yang ditawarkan lebih tinggi di luar negara
tinggi Kadar tukaran wang asing yang tinggi membolehkan mereka
memperoleh gaji yang jauh lebih besar
Mereka juga mempunyai kuasa beli yang lebih tinggi
Persekitaran kerja Suasana kerja yang lebih baik
menarik Sistem imbuhan atau insentif lebih menarik
Merasakan kebajikan mereka lebih terjamin dan diambil berat
Inginkan Ada pihak inginkan pengalaman baru di negara asing.
pengalaman baru Mereka ingin menikmati suasana iklim , budaya, bahasa dan
sebagainya yang jauh berbeza daripada negara asal
Jiwa mereka melonjak-lonjak untuk mengalami pengalaman unik yang
tidak mampu dihalang walaupun pun kos kemasukan tinggi
Kejayaan seperti Datuk Jimmy Chooo dan Datuk Michelle Yeoh
menggalakkan penghijrahan tersebut.
Kesan Peruntukan yang diberi dalam bajet negara telah dibelanjakan untuk
Kerugian dalam memajukan sektor pendidikan
pelaburan Berjuta-juta ringgit telah disalurkan dalam memberi biasiswa kepada
pendidikan pelajar cemerlang
Negara tidak mendapat pulangan seperti yang diharapkan
Rugi kerana mereka tidak mahu berkhidmat di negara sendiri
Kerugian dalam Negara kehilangan sumber pendapatan dari hasil pungutan cukai
cukai pendapatan pendapatan
Golongan ini berkemungkinan menjadi pembayar cukai yang agak besar
Sebaliknya mereka membayar cukai mereka kepada negara di mana
mereka berkhidmat
Kehilangan guna Biasanya penghijrahan golongan ini merupakan golongan pekerja yang
tenaga kritikal seperti doktor dan jurutera
Negara terpaksa menanggung kos mengimport pekerja luar bagi
menampung keperluan rakyat

PEP. PERCUBAAN PA1, SMK BT PAHAT, STPM 2017

20. Bagi melahirkan modal insan berkualiti tinggi, berkemahiran, berpengetahuan, kreatif dan
inovatif, beberapa langkah telah diambil oleh kerajaan bagi merealisasikan hasrat tersebut.
Bincangkan.

36
Skema Jawapan:

Pengenalan
Pembangunan modal insan penting untuk melahirkan tenaga kerja yang berkualiti tinggi,
berkemahiran, berpengetahuan, kreatif dan inovatif. Kerajaan telah mengambil beberapa langkah
bagi merealisasikan hasrat tersebut.

Isi/Idea:
Bil Isi/Idea Huraian
Langkah: - Kerajaan telah menubuhkan Talent Corporation di bawah
1. Mempergiat usaha Jabatan Perdana Menteri
menarik bakat -Tujuannya adalah untuk menambah bilangan tenaga kerja yang
berbakat dan berkualiti serta menjalin kerjasama dengan jaringan
bakat di seluruh dunia
-Peruntukan disediakan untuk menaik taraf sekolah, asrama,
2. Memperluas akses kemudahan dan peralatan serta memertabatkan profesion guru
kepada pendidikan -Menaik taraf prasarana sekolah
berkualiti -Pemberian ganjaran kepada sekolah yang cemerlang
-Pemberian baucer buku kepada pelajar
-Meningkatkan kadar kemasukan pelajar prasekolah
3. Memperkasa -Kelas prasekolah ditambah
pendidikan awal -Kurikulum prasekolah dimantapkan
-Melantik lepasan ijazah sebagai tenaga pengajar prasekolah
-Memantapkan penguasaan bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
4. Memantapkan pelajar
pendidikan Sekolah -Membawa masuk guru Bahasa Inggeris dari Australia dan United
Rendah dan Menengah Kingdom ke Malaysia untuk mempertingkatkan pengajaran Bahasa
Inggeris
-Menubuhkan Sekolah Berprestasi Tinggi
-Menyediakan biasiswa kepada guru-guru yang melanjutkan
pelajaran
-Menjadikan pendidikan teknikal dan vokasional antara pilihan
5. Memberi penekanan utama pelajar kerana mampu menyediakan prospek kerjaya yang
kepada Pendidikan baik
Teknikal dan Latihan -Jabatan Pembangunan Kemahiran mengeluarkan sijil-sijil yang
Vokasional diiktiraf bagi kemasukan dalam perkhidmatan awam dan institusi
pengajian tinggi
-Menyediakan kemudahan/menaik taraf prasarana pusat
6. Memperkasa pengajian pengajian tinggi
tinggi -Menyediakan pensyarah berkualiti dengan memberi latihan di luar
negara
-Peluang kenaikan pangkat kepada pensyarah
-Dana disediakan bagi mempergiat latihan kepada graduan
7. Mempergiat program -Menyediakan program untuk meningkatkan kompetensi dan
latihan dan kemahiran kebolehpasaran graduan
-Meningkatkan kemahiran graduan kejuruteraan dan pekerja
teknikal selaras dengan keperluan pasaran
-Meningkatkan kualiti hidup dan bakat kepimpinan belia melalui
8. Memperkasakan belia penglibatan dalam aktiviti anjuran kerajaan
dan wanita -Memiliki personaliti unggul
-Menghapuskan diskriminasi gender

37
-Meningkatkan penglibatan wanita dalam pelbagai sektor
pekerjaan
-Melalui program seperti PLKN
9. Memupuk masyarakat -Melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri, menghayati ideologi
berbudaya dan memiliki negara dan mengamalkan nilai-nilai murni
kekuatan mental -Menghargai budaya, kesenian dan warisan bangsa Malaysia
10 Meningkatkan -Tenaga kerja yg lebih berilmu, berkemahiran.
produktiviti pekerja -Amalkan budaya inovatif yg dpt meningkatkan kualiti dan
produktiviti
Penutup
Pembangunan modal insan hendaklah dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jawapan : 5 + 0

21. Kelestarian permainan tradisional atau permainan rakyat perlu dikekalkan untuk generasi akan
datang. Namun begitu, permainan sebegini semakin dipinggirkan oleh masyarakat. Bincangkan

Pengenalan:
Permainan tradisional seperti congkak, gasing, wau, galah panjang, batu seremban dan ting-ting
bulan, mempunyai keunikan dan keistimewaan yang tersendiri. Namun begitu, ia semakin
dipinggirkan.

Bil Idea Huraian


A Kepentingan melestarikan permainan tradisional
Mempertahankan seni -Generasi hari ini dapat memahami dan mengetahui sumber
1 warisan bangsa permainan tradisional
-Merupakan medium hiburan nenek moyang kita
-Berbangga mempunyai nilai warisan lama
-Melambangkan identiti dan jati diri sesuatu bangsa
-Menjadikan aset budaya sesuatu bangsa
-Mementingkan semangat berpasukan dan bertolak ansur
2 Mengeratkan semasa bermain
silaturrahim -Kebanyakan permainan tradisional ini (congkak, gasing, batu
seremban, cari cucu) dimainkan secara berpasangan atau
berkumpulan
-Mewujudkan persefahaman seterusnya mengukuhkan ikatan
persaudaraan
-Mewujudkan perpaduan dan kemesraan antara kaum.
-Masa senggang remaja dapat diisi dengan aktiviti yang dapat
3 Mengisi masa lapang mencerdaskan minda dan mencergaskan anggota badan semasa
dengan aktiviti yang bermain
bermanfaat -Permainan ini bebas daripada elemen keganasan dan
menyeronokkan
-Membentuk disiplin diri yang tinggi melalui peraturan, permainan
yang perlu dipatuhi

38
-Mengurangkan gejala sosial
-Ada sesetengah permainan tradisional ini telah diubah suai dan
4 Melahirkan generasi dimodenkan dari segi peralatan dan peraturannya
yang kreatif dan -Menghasilkan peralatan/ perkakasan yang lebih menarik dan
inovatif senang dibawa ke merata tempat
-Penampilan baru ini merangsang daya kreativiti dan inovasi
dalam permainan tradisional
Menjana pendapatan -Menjadi tarikan pelancong
5 negara dan individu -Membuka peluang pekerjaan
6 Melambangkan identiti - Daya tarikan - ind. pelancongan
bangsa/negara - Unik . Cth: sepak takraw-Melayu
7 Memupuk perpaduan -integrasi kaum semasa pertandingan
-semau kaum main bermain
8 Industri pelancongan -pelancong tertarik dengan budaya tradisional sesuatu tempat
-belajar - permainan tradisioanl
B Punca dipinggirkan

-Generasi hari ini tidak didedahkan dengan cara bermain


9 Tiada/kurang permainan tradisional(tidak tahu cara bermain)
pendedahan/pengetah -Tiada tujuk ajar daripada ibu bapa atau generasi yang lebih tua
uan -Sikap generasi baru tidak ingin mencuba.
-Pelbagai permaian moden yang menarik di pasaran
10 Persaingan daripada ( sahibba, catur, tenis, permainan video)
permainan -Permainan moden dianggap lebih mencabar, lasak dan lebih
moden/teknologi berprestij
moden -Permaian moden lebih disukai kerana dianggap sesuatu yang
baru dan sentiasa diperbaharui.
-Permainan tradisionl tidak menguntungkan berbanding
11 Tiada nilai komersial permainan moden seperti bola sepak, tenis dan golf.
-Permainan moden dapat menjana pendapatan lumayan
-Tiada penaja untuk mengetengahkan permainan ini kecuali
sepak takraw.
-Hal ini kerana kebanyakan permainan ini memerlukan
12 Hubungan sekumpulan orang untuk bermain
kemasyarakatan yang -Kekurangan ahli untuk bermain terutama di kawasan bandar
semakin longgar -Masyarakat tidak mengenali jiran dan kini lebih suka berkurung
di rumah daripada bergaul dengan jiran tetangga.

-Untuk membuat wau misalnya kita perlukan kepakaran dan


13 Kurang tenaga pakar kemahiran baik dari segi mencari bahan ataupun membuat
untuk membuat permainan tersebut
peralatan permainan -Untuk membuat congkak dan gasing seseorang memerlukan
kayu yang bermutu
-Kesilapan dalam memilih bahan atau membuat alat permainan
tersebut menyebabkan permainan seperti wau, tidak melayang di
udara.
Penutup:
Permainan tradisional merupakan pusaka bangsa yang harus diketengahkan oleh Negara demi
mencorakkan Malaysia dengan pelbagai permainan rakyat. Usaha-usaha untuk mengetengahkan
harus dirancang oleh pelbagai pihak termasuk kalangan ibu bapa.

39
22. Sektor pertanian sememangnya memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Oleh itu,
pelbagai usaha perlu dilakukan untuk mentransformasikan sektor pertanian supaya menjadi sektor
yang moden, dinamik dan kompetetif. Bincangkan

Pengenalan

Bil Idea Huraian


Sumbangan: -Menjamin bekalan makanan yang mencukupi, selamat,
1 Membekalkan bekalan berkhasiat serta bermutu tinggi pada harga yang berpatutan.
makanan -Keperluan makanan rakyat.
-Mengurangkan kebergantungan kepada makanan import
seperti beras dan sayur-sayuran.
-Meningkatkan kemahiran modal insan
2 Mewujudkan peluang -Meningkatkan taraf hidup
pekerjaan -Mengurangkan masalah pengangguran dan kemiskinan
-Sebagai petani moden atau pekerja di sektor perladangan atau
penyelidik.
Meningkatkan -Meningkatkan jumlah pengeluaran eksport
3 hasil/pendapatan -Mengurangkan import dan menambahkan pendapatan negara.
negara -Mengurangkan pengaliran keluar wang negara.

-Pembekal utama bahan mentah yang murah kepada industri


4 Membekalkan bahan berasaskan sumber
mentah kepada -Bekalan dapat dibekalkan sepanjang tahun seperti sawit dan
industri / Industri getah
Hiliran -Bekalan bahan mentah pertanian yang diproses dan dijadikan
bahan akhir untuk kegunaan domestik dan eksport
Memajukan industri -Menarik pelancong datang untuk menikmati hasil pertanian
5 pelancungan ( Agro sambil melancong.
pelancongan ) -Contoh : Cameron Highland
Usaha
mentransformasikan: -Membentuk asas pengeluaran yang lebih luas
Membangunkan -Hasil pertanian dikomersialkan secara perladangan
5 kegiatan pertanian dan -Mengoptimumkan penggunaan sumber terutamanya tanah
perhutanan secara -Penanaman spesis pokok hutan dengan tanaman industri
bersama (perhutani)
-Produk dan pasaran utama dikenalpasti berdasarkan
6 Menghasilkan produk permintaan, potensi pasaran dan cita rasa pengguna
pertanian berasaskan -Contoh penanaman Tongkat Ali, hasil daripada susu kambing
keperluan pengguna dan halia
-Penyelidikan berkaitan peningkatan hasil dan kualiti tanaman
7 Memajukan seperti input pertanian
Penyelidikan dan -Penggunaan bioteknologi
Pembangunan (R & D) -Kajian rintangan terhadap penyakit
-Menggalakkan pertumbuhan industri berskala besar seperti
8 Mewujudkan sektor perhutani, produk asli istimewa, buluh dan rotan, produk
pertumbuhan baharu bioteknologi, florikultur dan ikan hiasan.
-Agritourisme atau pelancongan tani
-Penggunaan teknologi secara intensif
9 Penggunaan teknologi -Kaedah tanaman/penternakan moden

40
dan kaedah pertanian -Peralatan, jentera, pembungkusan dan pemasaran
moden -Meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian
-Pertanian sebagai satu perniagaan
10 Memberi nilai -Menjenamakan produk pertanian seperti Malaysia Best
komersial kepada -Petani yang berpengetahuan dalam amalan amalan
produk pertanian pertanian moden.
-Berkeupayaan bersaing dengan produk luar.

Kesimpulan
Jawapan: Mana-mana 3 + 2 idea atau 2 + 3 idea

PEP. PERCUBAAN PA1, SMK SERI TEJA , STPM 2017


20. Dasar melaksanakan tranformasi dalam perkhidmatan awam penting bagi mewujudkan
perkhidmatan awam yang lebih berkualiti .Terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan bagi
mencapai matlamat dasar ini. Bincangkan.

Skema Jawapan:

Pendahuluan :
Perkhidmatan awam yang lebih berkualiti dapat diwujudkan dengan melaksanakan dasar
transformasi dalam perkhidmatan awam. Terdapat banyak kepentingan daripada pelaksanaan dasar
tersebut.
Bil Isi/Idea Huraian
.
1 A. Kepentingan -Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, keselesaan,
kecekapan kepada rakyat.
Menyediakan -Menyediakan standard operasi (SOP) yang mesra pelanggan
perkhidmatan awam seperti prosedur kerja yang jelas.
berkualiti -Mengurangkan karenah birokrasi dan mewujudkan sistem
menunggu yang singkat.
2 Membentuk sikap -Terdapat rungutan orang ramai berkaitan penjawat awam yang
positif kakitangan tidak cekap dan tidak mesra.
awam -Tranformasi ini akan membentuk semula sikap penjawat awam
terhadap tugas mereka.
-Memperkasa latihan; ilmu, ICT dan kemahiran
-Mementingkan kepantasan dan berintegriti.
3 Meningkatkan imej -Meningkatkan kecekapan melalui tranformasi kepada sumber
kerajaan manusia, teknologi dan prosedur kerja dalam sistem dan
penyampaian.

41
-Mewujudkan hubungan baik antara kerajaan dengan orang
ramai.
-Laporan Jawatankuasa pemantau menunjukkan bahawa GTP
berjaya mencapai sasaran hebat.
4 Menjimatkan -Mengelakkan pembaziran.
perbelanjaan kerajaan -Menggariskan prinsip nilai untuk wang kepada kakitangan
awam.
-Semakin cekap kakitangan awam bermakna semakin banyak
produktiviti dihasilkan.
B. Langkah- -Bahagian sumber manusia perlu menyediakan latihan
langkah berterusan.
5 Menyediakan latihan -Menyediakan modul latihan berasaskan sistem ICT terkini.
atau kompetensi -Program pertukaran kakitangan awam antara unit dilaksanakan
bagi mengelakkan sindrom selesa.
6 Membudayakan -Melatih agar berfikiran kritis dan konstruktif dalam
kreativiti dan inovasi menyelesaikan urusan orang awam.
-Membudayakan percambahan fikiran dalam kalangan penjawat
awam.
-Agensi Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan
-Pengurusan (MAMPU) berperanan menyelaraskan
tanggungjawab semua agensi secara kreativiti dan inovasi.
7 Meningkatkan -Selaras dengan matlamat negara berpendapatan tinggi.
kebajikan penjawat -Menyemak semula gaji dan kemudahan kakitangan.
awam -Memberikan pengiktirafan, anugerah sebagai motivasi.
8 Penguatkuasaan -Tindakan disiplin/ tatatertib terhadap penjawat awam yang
undang-undang/ culas, lemah, ingkar.
pekeliling -Perlu dilaksanakan melalui suruhanjaya perkhidmatan
perkhidmatan -Penguatkuasaan perlu teratur dan mengikut undang-undang
9 Penggunaan ICT -Mengurangkan perbelanjaan kerajaan (kerajaan tanpa kertas).
-Menyediakan perkhidmatan dalam talian.
-Urusan pengguna dapat diselesaikan melalui laman web.

Kesimpulan
Pilihan Jawapan : Mana-mana 3+2/2+3

21. Kebelakangan ini jenayah siber atau jenayah komputer yang berlaku di negara kita semakin
membimbangkan. Justeru, pelbagai langkah tertentu perlu diambil untuk mengawalnya.
Bincangkan.

Pengenalan:
Jenayah siber merupakan jenayah komputer yang baharu di abad ini. Menurut Dr Amirudin Abdul
Wahab , Ketua Pegawai Eksekutif CSM (Cybercity Security Malaysia) bahawa jenayah ini melibatkan
perkakasan komputer dan internet sebagai alat komunikasi terkini yang juga merupakan segala
aktiviti jenayah fizikal yang biasa dilakukan seperti kecurian, penipuan, peras ugut dan segala aktiviti
yang melibatkan pelanggaran undang-undang yang sedia ada. Bezanya adalah jenayah siber atau
komputer sukar dibuktikan kerana kehilangan data atau penyalinan data berlaku secara maya.

BIL IDEA/ISI HURAIAN


Punca Jenayah -Kebanyakan negara tidak menganggap masalah jenayah siber

42
1. Siber sebagai masalah yang serius.
Kelonggaran kuat -Oleh itu tidak semua penggodam dapat dikesan.
kuasa undang- -Sukar untuk mengenalpasti siapakah pelaku JS ini kerana kebanyakan
undang siber. yang terlibat sebagai penjenayah siber ini ialah golongan
berpengetahuan atau pun profesional.
-Kurang tenaga dan kepakaran penguatkuasaan yang menyebabkan
mereka yang bersalah tidak dihadapkan ke mahkamah
-Tempoh penyiasatan yang lama
-Kes pendakwaan tertangguh
-Akta yang sedia ada belum dapat menangani jenayah Siber kerana
perubahan teknologi perkomputeran yang terlalu pantas
2. Penyalahgunaan -Kemajuan teknologi maklumat ( IT ) telah melahirkan penjenayah
ICT (teknologi siber
maklumat dan - Penjenayah siber ini mempunyai kemahiran yang mendalam
komunikasi) oleh mengenai internet,jadi mereka boleh menyalahgunakan kemahiran
mereka yang mahir mereka untuk melakukan jenayah siber
dalam ilmu IT - Kes terbesar yang dilakukan penjenayah ini adalah melibatkan kes
penipuan,cubaan pencerobohan dan serangan kod berbahaya.
- Penjenayah ini turut membangunkan sistem dan menyalurkan virus
jahat dalam mana-mana komputer mahu pun telefon bimbit sehingga
wujudnya ancaman ransomware atau perisian ugutan internet
-Berlaku peningkatan dalam kes jenayah siber terutamanya kes
penyebaran virus, mesej sampah atau penggodaman

3. Kekurangan -Malaysia masih kekurangan pakar forensik komputer termasuk pihak


kawalan forensik polis sendiri, SKMM (Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia
komputer Malaysia), SC (Suruhanjaya Sekuriti) dan SSM ( Suruhanjaya Syarikat
Malaysia) sedangkan penjenayah siber pula kian ramai dan mahir
menggunakan teknologi canggih
-Kurang kawalan keselamatan sehingga menyebabkan berlaku
ancaman operasi iaitu ancaman kepada individu seperti kecurian
maklumat,kena ugutan dan godam
-Kekurangan kawalan forensik juga boleh menyebabkan satu lagi
ancaman iaitu ancaman infrastruktur yang melibatkan gangguan
perkhidmatan,penipuan,cubaan menceroboh,godam atau serangan
niat jahat . Gangguan ini mungkin akan menjejaskan keseluruhan
sistem apabila ada gangguan atau serangan pada peranti.
-Lebih dikhuatiri peranti ini digunakan untuk mengancam sistem
infrastruktur seperti bekalan air , tenaga, pengangkutan dan perbankan
seperti yang berlaku di negara maju. Justru, di Amerika Syarikat dan
United Kingdom, ancaman siber diletakkan sebagai ancaman
keselamatan kelima
4. Kurang kesedaran -Masyarakat kurang kesedaran tentang keselamatan siber menjadikan
dalam kalangan Malaysia adalah antara negara yang celik siber tetapi antara terendah
masyarakat/penggu kesedaran keselamatan siber.

43
na tentang -Oleh itu, masyarakat kita terdedah dengan risiko ancaman siber.
keselamatan siber Malah ,kebanyakan kes kehilangan wang ringgit melalui system
kewangan atas taliankini bermula daripada e-mail tetapi ramai tidak
menyedarinya.
- Pengguna di Malaysia juga kebanyakannya masih longgar tentang
keselamatan alat peranti seperti tidak menyediakan anti virus , tidak
mengikut etika penggunaan privasy setting
-Hal ini menyebabkan wujud ruang kelemahan yang membenarkan
pengguna berterusan digodam, ditipu dan dipermainkan pihak ketiga
-Masyarakat sebagai pengguna mengambil jalan mudah dengan
berkongsi perkara yang viral tanpa berfikir dan membuat pertimbangan
Langkah untuk -Bahagian Jenayah Perdagangan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan
mengawal jenayah SKMM, SC , SSM serta Bank Negara perlu meningkatkan kemampuan
5. siber: masing-masing untuk menangani jenayah siber.
Memperkasakan -Melatih kakitangan untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam
penguatkuasaan bidang forensik komputer
undang-undang -Forensik komputer perlu digunakan dalam penyiasatan dan analisis
untuk mendapatkan bukti-bukti kukuh tentang apa yang dilakukan oleh
penjenayah siber serta mengemukakan bukti tersebut kepada pihak
berkuasa untuk mendakwa mereka yang terlibat
- Pihak berkuasa perlu mengkaji lebih mendalam lagi tindakan atau
hukuman yang harus dikenakan terhadap pelaku jenayah siber
-Undang-undang sedia ada perlu dikaji semula keberkesanannya oleh
bahagian penggubal undang undang supaya masalah jenayah siber ini
dapat diatasi
6. Mengadakan -Pihak berkuasa juga perlu membuat pemantauan di alam siber supaya
pemantauan golongan yang tidak bertanggungjawab ini dapat dikesan.
/kawalan yang -PDRM perlu meningkatkan rondaan dalam internet di bawah satu
berkesan bahagian iaitu CyberCrime (Jenayah Siber) Bukit Aman yang telah
diwujudkan bagi membanteras jenayah siber yang banyak berlaku
melalui laman sosial yang semakin berleluaa
-Usaha ini dilakukan bagi menangani pelbagai jenayah di internet di
samping membendung trend ugutan berbaur ancaman dalam laman
sosial seperti Facebook (muka buku).
-Perlu wujud kerjasama antara pihak berkuasa seperti SKMM, SC
,SSM , Kementerian Perdagangan Dalam Negeri , Koperasi dan
Kepenggunaan (KPDNKK), Bank Negara dan pihak polis bagi
memantau pelbagai aktiviti yang boleh dikategorikan sebagai jenayah
siber
-Pihak berkuasa yang terlibat ini perlu berusaha membuang,
membersihkanmalwaretermasuk aliran dan modus operandinya dan
mencari siapa dalangnya
-Pihak berkenaan juga perlu memberi maklum balas terhadap aduan
yang diterima daripada orang ramai untuk memudahkan kerja
mengesan dan membasmi jenayah siber

44
7. Mempertingkatkan -Sistem keselamatan laman web perlu ditingkatkan untuk mengelakkan
sistem peniruan atau penggodaman
keselamatan -Pihak Bank pula perlu menyediakan langkah yang ketat untuk
membuat pindahan akaun melalui internet,pembelian melalui kad kredit
dan sebarang urus niaga dalam talian
-Setiap organisasi perlu memperuntukkan kos khusus untuk ancaman
siber dan mendapatkan perkhidmatan pakar diiktiraf kompeten bagi
mengawal keselamatan siber mereka
-Pengguna juga perlu mempunyai sistem keselamatan sendiri,
mengaktifkan servisFirewall, memasukkan Anti virus yang bertindak
sebagai penghalang virus daripada masuk ke dalam komputer,
menghidupkan Spam Blockeruntuk mencegah mesej-mesej yang
tidak diperlukan
-Pengguna juga perlu berhati-hati dengan laman web yang meminta
maklumat peribadi,memastikan transaksi dalam talian adalah selamat,
mengelakkan terpedaya dengan sebarang janji manis atau hadiah
yang ditawarkan dalam internet dan lain-lain.
8. Pendidikan -Kerajaan juga perlu menerapkan pengetahuan mengenai jenayah
siber melalui penerapan awal sejak di bangku sekolah lagi dalam mata
pelajaran seperti IT,Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ,
Pendidikan Moral, Pendidikan Islam
-Tidak lupa juga penerapan kepada ahli masyarakat melalui media
massa dan media elektronik supaya pencegahan awal dapat diambil
-Hal ini dapat membantu memberi maklumat kepada masyarakat
mengenai jenayah siber dan cara mengelak daripada menjadi mangsa
jenayah siber serta melahirkan masyarakat yang celik teknologi
maklumat
-Oleh itu, dengan cara sebegini dapat membantu membendung
masalah jenayah siber daripada terusmenular
Kesimpulan:

Semua pihak perlu mempertingkatkan keselamatan peranti bagi mengawal masalah

jenayah siber daripada terus berleluasa

Pilihan Jawapan : Mana-mana 3+2/2+3

22. Kejayaan Malaysia dalam sukan badminton, dan squash di peringkat antarabangsa amat
membanggakan. Kejayaan ini berpunca daripada pendedahan awal yang telah diberikan semenjak
di sekolah rendah lagi. Bincangkan usaha-usaha yang wajar diambil bagi meningkatkan mutu
sukan dalam kalangan pelajar sekolah serta cabaran dalam pelaksanaannya

Pengenalan:

- Mutu sukan Negara masih pada tahap yang lembap


- Pelbagai langkah perlu diambil untuk meningkatkan mutu sukan terutamanya di peringkat
sekolah, namun begitu usaha tersebut menghadapi pelbagai cabaran

45
Bi Idea Utama Huraian
l

A. Usaha-usaha: - Kem. Pelajaran/sekolah mendapat peruntukan kewangan yang


cukup, program latihan dapat dijalankan
- Alatan latihan yang canggih dapat disediakan
- Jurulatih yang bertauliah dan professional dapat diupah
1. Menyediakan - Altet dan pemain juga dapat dihantar ke luar negara untuk
Peruntukan kewangan menjalani latihan
- Lebih banyak pertandingan dapat dianjurkan
2 Pemberian ganjaran - Ganjaran dalam bentuk kewangan/ peghargaan/ sijil/ biasiswa
kepada pelajar yang berkelayakan
- Pemberian anugerah kepada pelajar cemerlangan kokurikulum
3 Kenalpasti bakat pelajar - Pertandingan diperingkat sekolah rendah dan menengah
dari awal diutamakan
- Bakat muda yang berpotensi dapat dicungkil, diasah,
dibimbingan dan latihan khusus diberikan, misalnya
menghantar mereka ke sekolah sukan
- Dapat melahirkan para pelapis ahli sukan egara
4 Merit kepada pelajar - Pelajar yang terlibat aktif dalam sukan diberi merit untuk
melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi
- Peluang melanjutkan pelajaran samada dalam bidang sukan atau
pun bidang lain lebih terbuka
- Peluang pekerjaan lebih cerah
5. Perkasakan sekolah - Perbanyakkan sekolah sukan yang sedia ada
berasaskan sukan - Pelajar yang berpotensi dapat dilatih dengan lebih awal
- Akademik juga perlu diutamakan utk menarik minat pelajar
mennyertainya
6. Perkasakan jurulatih - Tenaga pengajar perlu dilatih dengan supaya mereka dapat
melatih pelajar dengan baik
- Latihan dan bimbingan perlu diberikan dari masa kesemasa
tentang ilmu kejurulatihan kpd guru-guru
B. CABARAN - Kemahiran kejurulatihan agak terhad dalam kalangan guru
- Sesetengah guru kurang berminat untuk meningkatkan
7 Ketiadaan jurulatih pengetahuan kepegawaian dan kejurulatihan
berkelayakan - Peluang terhad kepada guru untuk meningkatkan pengetahuan
- Tiada insentif kepada guru untuk kerja lebih masa
- Beban tugas guru sangat banyak
- Kekurangan guru lelaki sebagai jurulatih
8 Prasarana/alatan tidak - Peralatan dikongsi oleh sejumlah pelajar yang ramai
mencukupi - Penggunaan peralatan secara individu agak terhad
- Kawasan untuk menjalani latihan tidak mencukupi/ bersesuaian
9 Sikap pelajar - Pelajar bersikap sambil lewa semasa menjalani latihan
- Tidak berfokus kepada satu sukan sahaja
- Tidak dapat mendisiplinkan diri menjalani latihan
- Tumpuan lebih kepada akademik semata-mata
- Menganggap akademik lebih menjamin masa depan
1 Kurang galakan - Ibu bapa menganggap sukan tidak menjamin masa hadapan
0 daripada ibu bapa/ - Tidak memberi sokongan moral dan bantuan kewangan
masyarakat - Kesibukan ibu bapa bekerja menghalang mereka untuk terlibat
dengan aktiviti sukan anak-anak.

46
Penutup:Kerjasama pelbagai pihak diperlukan demi meningkatkan mutu sukan negara

Pilihan Jawapan : Mana-mana 3+2/2+3

PEP. PERCUBAAN PA1, SMK TINGGI, STPM 2017

20. Dasar melaksanakan tranformasi dalam perkhidmatan awam penting bagi mewujudkan
perkhidmatan awam yang lebih berkualiti .Terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan bagi
mencapai matlamat dasar ini. Bincangkan.

Skema Jawapan:

Pendahuluan :
Perkhidmatan awam yang lebih berkualiti dapat diwujudkan dengan melaksanakan dasar
transformasi dalam perkhidmatan awam. Terdapat banyak kepentingan daripada pelaksanaan dasar
tersebut.
Bil Isi/Idea Huraian
.
1 C. Kepentingan -Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, keselesaan,
kecekapan kepada rakyat.
Menyediakan -Menyediakan standard operasi (SOP) yang mesra pelanggan
perkhidmatan awam seperti prosedur kerja yang jelas.
berkualiti -Mengurangkan karenah birokrasi dan mewujudkan sistem
menunggu yang singkat.
2 Membentuk sikap -Terdapat rungutan orang ramai berkaitan penjawat awam yang
positif kakitangan tidak cekap dan tidak mesra.
awam -Tranformasi ini akan membentuk semula sikap penjawat awam
terhadap tugas mereka.
-Memperkasa latihan; ilmu, ICT dan kemahiran
-Mementingkan kepantasan dan berintegriti.
3 Meningkatkan imej -Meningkatkan kecekapan melalui tranformasi kepada sumber
kerajaan manusia, teknologi dan prosedur kerja dalam sistem dan
penyampaian.
-Mewujudkan hubungan baik antara kerajaan dengan orang
ramai.
-Laporan Jawatankuasa pemantau menunjukkan bahawa GTP
berjaya mencapai sasaran hebat.
4 Menjimatkan -Mengelakkan pembaziran.
perbelanjaan kerajaan -Menggariskan prinsip nilai untuk wang kepada kakitangan
awam.
-Semakin cekap kakitangan awam bermakna semakin banyak
produktiviti dihasilkan.
D. Langkah- -Bahagian sumber manusia perlu menyediakan latihan
langkah berterusan.
5 Menyediakan latihan -Menyediakan modul latihan berasaskan sistem ICT terkini.
atau kompetensi -Program pertukaran kakitangan awam antara unit dilaksanakan
bagi mengelakkan sindrom selesa.
6 Membudayakan -Melatih agar berfikiran kritis dan konstruktif dalam
kreativiti dan inovasi menyelesaikan urusan orang awam.
-Membudayakan percambahan fikiran dalam kalangan penjawat

47
awam.
-Agensi Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan
-Pengurusan (MAMPU) berperanan menyelaraskan
tanggungjawab semua agensi secara kreativiti dan inovasi.
7 Meningkatkan -Selaras dengan matlamat negara berpendapatan tinggi.
kebajikan penjawat -Menyemak semula gaji dan kemudahan kakitangan.
awam -Memberikan pengiktirafan, anugerah sebagai motivasi.
8 Penguatkuasaan -Tindakan disiplin/ tatatertib terhadap penjawat awam yang
undang-undang/ culas, lemah, ingkar.
pekeliling perkhidmatan -Perlu dilaksanakan melalui suruhanjaya perkhidmatan
-Penguatkuasaan perlu teratur dan mengikut undang-undang
9 Penggunaan ICT -Mengurangkan perbelanjaan kerajaan (kerajaan tanpa kertas).
-Menyediakan perkhidmatan dalam talian.
-Urusan pengguna dapat diselesaikan melalui laman web.
Kesimpulan
Pilihan Jawapan : Mana-mana 3+2/2+3

21. Kebelakangan ini jenayah siber atau jenayah komputer yang berlaku di negara kita semakin
membimbangkan. Justeru, pelbagai langkah tertentu perlu diambil untuk mengawalnya.
Bincangkan.

Pengenalan:
Jenayah siber merupakan jenayah komputer yang baharu di abad ini. Menurut Dr Amirudin Abdul
Wahab , Ketua Pegawai Eksekutif CSM (Cybercity Security Malaysia) bahawa jenayah ini melibatkan
perkakasan komputer dan internet sebagai alat komunikasi terkini yang juga merupakan segala
aktiviti jenayah fizikal yang biasa dilakukan seperti kecurian, penipuan, peras ugut dan segala aktiviti
yang melibatkan pelanggaran undang-undang yang sedia ada. Bezanya adalah jenayah siber atau
komputer sukar dibuktikan kerana kehilangan data atau penyalinan data berlaku secara maya.
BIL IDEA/ISI HURAIAN
Punca Jenayah -Kebanyakan negara tidak menganggap masalah jenayah siber
1. Siber sebagai masalah yang serius.
-Oleh itu tidak semua penggodam dapat dikesan.
Kelonggaran kuat
-Sukar untuk mengenalpasti siapakah pelaku JS ini
kuasa undang-
kerana kebanyakan yang terlibat sebagai penjenayah
undang siber.
siber ini ialah golongan berpengetahuan atau pun profesional.
-Kurang tenaga dan kepakaran penguatkuasaan yang
menyebabkan mereka yang bersalah tidak dihadapkan
ke mahkamah
-Tempoh penyiasatan yang lama
-Kes pendakwaan tertangguh
-Akta yang sedia ada belum dapat menangani jenayah
Siber kerana perubahan teknologi perkomputeran ygterlalu pantas
2. Penyalahgunaan ICT -Kemajuan teknologi maklumat ( IT ) telah melahirkan penjenayah
(teknologi maklumat siber
dan komunikasi) oleh - Penjenayah siber ini mempunyai kemahiran yang mendalam
mereka yang mahir mengenai internet,jadi mereka boleh menyalahgunakan
dalam ilmu IT kemahiran mereka untuk melakukan jenayah siber
- Kes terbesar yang dilakukan penjenayah ini adalah melibatkan

48
kes penipuan,cubaan pencerobohan dan serangan kod
berbahaya.
- Penjenayah ini turut membangunkan sistem dan menyalurkan
virus jahat dalam mana-mana komputer mahu pun telefon bimbit
sehingga wujudnya ancaman ransomware atau perisian ugutan
internet
-Berlaku peningkatan dalam kes jenayah siber terutamanya kes
penyebaran virus, mesej sampah atau penggodaman
3. Kekurangan kawalan -Malaysia masih kekurangan pakar forensik komputer termasuk
forensik komputer pihak polis sendiri, SKMM (Suruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia Malaysia), SC (Suruhanjaya Sekuriti) dan SSM
( Suruhanjaya Syarikat Malaysia) sedangkan penjenayah siber
pula kian ramai dan mahir menggunakan teknologi canggih
-Kurang kawalan keselamatan sehingga menyebabkan berlaku
ancaman operasi iaitu ancaman kepada individu seperti kecurian
maklumat,kena ugutan dan godam
-Kekurangan kawalan forensik juga boleh menyebabkan satu lagi
ancaman iaitu ancaman infrastruktur yang melibatkan gangguan
perkhidmatan,penipuan,cubaan menceroboh,godam atau
serangan niat jahat . Gangguan ini mungkin akan menjejaskan
keseluruhan sistem apabila ada gangguan atau serangan pada
peranti.
-Lebih dikhuatiri peranti ini digunakan untuk mengancam sistem
infrastruktur seperti bekalan air , tenaga, pengangkutan dan
perbankan seperti yang berlaku di negara maju. Justru, di Amerika
Syarikat dan United Kingdom, ancaman siber diletakkan sebagai
ancaman keselamatan kelima
4. Kurang kesedaran -Masyarakat kurang kesedaran tentang keselamatan siber
dalam kalangan menjadikan Malaysia adalah antara negara yang celik siber tetapi
masyarakat/pengguna antara terendah kesedaran keselamatan siber.
tentang keselamatan -Oleh itu, masyarakat kita terdedah dengan risiko ancaman siber.
siber Malah ,kebanyakan kes kehilangan wang ringgit melalui system
kewangan atas taliankini bermula daripada e-mail tetapi ramai
tidak menyedarinya.
- Pengguna di Malaysia juga kebanyakannya masih longgar
tentang keselamatan alat peranti seperti tidak menyediakan anti
virus , tidak mengikut etika penggunaan privasy setting
-Hal ini menyebabkan wujud ruang kelemahan yang
membenarkan pengguna berterusan digodam, ditipu dan
dipermainkan pihak ketiga
-Masyarakat sebagai pengguna mengambil jalan mudah dengan
berkongsi perkara yang viral tanpa berfikir dan membuat
pertimbangan

49
Langkah untuk -Bahagian Jenayah Perdagangan Polis Diraja Malaysia
mengawal jenayah (PDRM) dan SKMM, SC , SSM serta Bank Negara perlu
5. siber: meningkatkan kemampuan masing-masing untuk menangani
Memperkasakan jenayah siber.
penguatkuasaan -Melatih kakitangan untuk meningkatkan kemahiran mereka
undang-undang dalam bidang forensik komputer
-Forensik komputer perlu digunakan dalam penyiasatan dan
analisis untuk mendapatkan bukti-bukti kukuh tentang apa yang
dilakukan oleh penjenayah siber serta mengemukakan bukti
tersebut kepada pihak berkuasa untuk mendakwa mereka yang
terlibat
- Pihak berkuasa perlu mengkaji lebih mendalam lagi tindakan
atau hukuman yang harus dikenakan terhadap pelaku jenayah
siber
-Undang-undang sedia ada perlu dikaji semula keberkesanannya
oleh bahagian penggubal undang
undang supaya masalah jenayah siber ini dapat diatasi
6. Mengadakan -Pihak berkuasa juga perlu membuat pemantauan di alam siber
pemantauan /kawalan supaya golongan yang tidak bertanggungjawab ini dapat dikesan.
yang berkesan -PDRM perlu meningkatkan rondaan dalam internet di
bawah satu bahagian iaitu CyberCrime (Jenayah Siber) Bukit
Aman yang telah diwujudkan bagi membanteras jenayah siber
yang banyak berlakumelalui laman sosial yang semakin berleluaa
-Usaha ini dilakukan bagi menangani pelbagai jenayah di internet
di samping membendung trend ugutan berbaur ancaman dalam
laman sosial seperti Facebook (muka buku).
-Perlu wujud kerjasama antara pihak berkuasa seperti SKMM,
SC ,SSM , Kementerian Perdagangan Dalam Negeri , Koperasi
dan Kepenggunaan (KPDNKK), Bank Negara dan pihak polis
bagi memantau pelbagai aktiviti yang boleh dikategorikan sebagai
jenayah siber
-Pihak berkuasa yang terlibat ini perlu berusaha membuang,
membersihkanmalwaretermasuk aliran dan modus operandinya
dan mencari siapa dalangnya
-Pihak berkenaan juga perlu memberi maklum balas terhadap
aduan yang diterima daripada orang ramai untuk memudahkan
kerja mengesan dan membasmi jenayah siber
7. Mempertingkatkan -Sistem keselamatan laman web perlu ditingkatkan untuk
sistem keselamatan mengelakkan peniruan atau penggodaman
-Pihak Bank pula perlu menyediakan langkah yang ketat untuk
membuat pindahan akaun melalui internet,pembelian melalui kad
kredit dan sebarang urus niaga dalam talian
-Setiap organisasi perlu memperuntukkan kos khusus untuk
ancaman siber dan mendapatkan perkhidmatan pakar diiktiraf
kompeten bagi mengawal keselamatan siber mereka

50
-Pengguna juga perlu mempunyai sistem keselamatan sendiri,
mengaktifkan servisFirewall, memasukkan Anti virus yang
bertindak sebagai penghalang virus daripada masuk ke dalam
komputer, menghidupkan Spam Blockeruntuk mencegah mesej-
mesej yangtidak diperlukan
-Pengguna juga perlu berhati-hati dengan laman web
yang meminta maklumat peribadi,memastikan transaksi dalam
talian adalah selamat, mengelakkan terpedaya dengan sebarang
janji manis atau hadiah yang ditawarkan dalam internet dan lain-
lain.
8. Pendidikan -Kerajaan juga perlu menerapkan pengetahuan
mengenai jenayah siber melalui penerapan awal sejak
di bangku sekolah lagi dalam mata pelajaran seperti
IT,Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan , Pendidikan Moral,
Pendidikan Islam
-Tidak lupa juga penerapan kepada ahli masyarakat
melalui media massa dan media elektronik supaya pencegahan
awal dapat diambil
-Hal ini dapat membantu memberi maklumat kepada
masyarakat mengenai jenayah siber dan cara mengelak daripada
menjadi mangsa jenayah siber
serta melahirkan masyarakat yang celik teknologi maklumat
-Oleh itu, dengan cara sebegini dapat membantu
membendung masalah jenayah siber daripada terusmenular
Kesimpulan: Semua pihak perlu mempertingkatkan keselamatan peranti bagi mengawal masalah
jenayah siber daripada terus berleluasa

Pilihan Jawapan : Mana-mana 3+2/2+3

22. Kejayaan Malaysia dalam sukan badminton, dan squash di peringkat antarabangsa amat
membanggakan. Kejayaan ini berpunca daripada pendedahan awal yang telah diberikan semenjak
di sekolah rendah lagi.

Bincangkan usaha-usaha yang wajar diambil bagi meningkatkan mutu sukan dalam kalangan pelajar
sekolah serta cabaran dalam pelaksanaannya

Pengenalan:

- Mutu sukan Negara masih pada tahap yang lembap


- Pelbagai langkah perlu diambil untuk meningkatkan mutu sukan terutamanya di peringkat
sekolah, namun begitu usaha tersebut menghadapi pelbagai cabaran
Bi Idea Utama Huraian
l

A. Usaha-usaha: - Kem. Pelajaran/sekolah mendapat peruntukan kewangan yang


cukup, program latihan dapat dijalankan
- Alatan latihan yang canggih dapat disediakan

51
1. Menyediakan - Jurulatih yang bertauliah dan professional dapat diupah
Peruntukan kewangan - Altet dan pemain juga dapat dihantar ke luar negara untuk
menjalani latihan
- Lebih banyak pertandingan dapat dianjurkan
2 Pemberian ganjaran - Ganjaran dalam bentuk kewangan/ peghargaan/ sijil/ biasiswa
kepada pelajar yang berkelayakan
- Pemberian anugerah kepada pelajar cemerlangan kokurikulum
3 Kenalpasti bakat pelajar - Pertandingan diperingkat sekolah rendah dan menengah
dari awal diutamakan
- Bakat muda yang berpotensi dapat dicungkil, diasah, dibimbingan
dan latihan khusus diberikan, misalnya menghantar mereka ke
sekolah sukan
- Dapat melahirkan para pelapis ahli sukan egara
4 Merit kepada pelajar - Pelajar yang terlibat aktif dalam sukan diberi merit untuk
melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi
- Peluang melanjutkan pelajaran samada dalam bidang sukan atau
pun bidang lain lebih terbuka
- Peluang pekerjaan lebih cerah
5. Perkasakan sekolah - Perbanyakkan sekolah sukan yang sedia ada
berasaskan sukan - Pelajar yang berpotensi dapat dilatih dengan lebih awal
- Akademik juga perlu diutamakan utk menarik minat pelajar
mennyertainya
6. Perkasakan jurulatih - Tenaga pengajar perlu dilatih dengan supaya mereka dapat
melatih pelajar dengan baik
- Latihan dan bimbingan perlu diberikan dari masa kesemasa
tentang ilmu kejurulatihan kpd guru-guru
B. CABARAN - Kemahiran kejurulatihan agak terhad dalam kalangan guru
- Sesetengah guru kurang berminat untuk meningkatkan
7 Ketiadaan jurulatih pengetahuan kepegawaian dan kejurulatihan
berkelayakan - Peluang terhad kepada guru untuk meningkatkan pengetahuan
- Tiada insentif kepada guru untuk kerja lebih masa
- Beban tugas guru sangat banyak
- Kekurangan guru lelaki sebagai jurulatih
8 Prasarana/alatan tidak - Peralatan dikongsi oleh sejumlah pelajar yang ramai
mencukupi - Penggunaan peralatan secara individu agak terhad
- Kawasan untuk menjalani latihan tidak mencukupi/ bersesuaian
9 Sikap pelajar - Pelajar bersikap sambil lewa semasa menjalani latihan
- Tidak berfokus kepada satu sukan sahaja
- Tidak dapat mendisiplinkan diri menjalani latihan
- Tumpuan lebih kepada akademik semata-mata
- Menganggap akademik lebih menjamin masa depan
1 Kurang galakan - Ibu bapa menganggap sukan tidak menjamin masa hadapan
0 daripada ibu bapa/ - Tidak memberi sokongan moral dan bantuan kewangan
masyarakat - Kesibukan ibu bapa bekerja menghalang mereka untuk terlibat
dengan aktiviti sukan anak-anak.
Penutup

Kerjasama pelbagai pihak diperlukan demi meningkatkan mutu sukan negara

Pilihan Jawapan : Mana-mana 3+2/2+3

52