Anda di halaman 1dari 68

KOLEKSI ESEI PEPERIKSAAN PERCUBAAN

PENGAJIAN AM 3, STPM 2016


PEP. PERCUBAAN PA3, SET1

18. Pengeksploitasian sumber marin merupakan manfaat pelaksanaan undang-undang Zon


Ekonomi Eksklusif (ZEE) kepada negara yang bersempadankan dengan perairan.
Bincangkan.

Jaw. 18.
Bil Isi/Idea
Manfaat ZEE
1. Pengeksploitasianfgf sumber marin
2. Hak sempadan antara negara yang jelas
3. Penerokaan sumber galian
4. Pemilikan pulau
5. Penyelidikan dan pembangunan
1+4

19. Isu jerebu yang melanda negara-negara di Asia Tenggara membimbangkan semua
Negara terlibat. Justeru pelbagai pendekatan telah diambil oleh negara-negara di Asia
Tenggara dalam menangani isu ini. Bincangkan

Jaw. 19.
Bil Isi/Idea
Faktor membimbangkan:
1. Menjejaskan kegiatan ekonomi Negara berjiran, pelancongan
2. Menimbulkan masalah kesihatan dan kematian spt kelahiran bayi pramatang
3. Menambah beban kewangan kerajaan
4. Menjejaskan hubungan baik antara negara
Langkah-langkah :
5. Perjanjian dan rundingan kerjasama antara negara , surat
6. Penghantaran bantuan atau kepakaran spt pasukan bomba dan penyelamat
7. Desakan kepada pematuhan deklarasi yang berkaitan dengan alam sekitar.
2+3, 3+2

20. Perkembangan pendidikan global mendorong Malaysia membangunkan pendidikan


Negara standing dengan sistem pendidikan dunia..Bincangkan potensi Malaysia sebagai hub
pendidikan bertaraf dunia

Jaw. 20.
Bil Isi/Idea
Potensi Malaysia: 5 + 0
1. Pengiktirafan antarabangsa ke atas kualiti pendidikan negara
2. Penubuhan banyak cawangan universiti antarabangsa di Malaysia
3. Tawaran pelbagai jenis kursus daripada pelbagai disiplin ilmu
4. Kos pengajian yang relatf lebih murah
5. Tenaga pengajar berkualiti
6. Kestabilan politik negara , aman, keselamatan terjamin
7. Hubungan yang baik dengan negara luar

1
PEP. PERCUBAAN PA3, STPM 2016, SET 2 (Kelantan)

18) Usaha memindahkan produk Malaysia secara haram ke negara jiran merupakan masalah
yang dihadapi negara sejak sekian lama yang tidak boleh dibiarkan berterusan. Bincangkan.

19. ASEAN sehingga kini berjaya memupuk kerjasama yang aktif demi kepentingan
bersama dalam pelbagai bidang antara negara anggota. Namun begitu, pertubuhan serantau
ini masih menghadapi cabaran terutamanya untuk memajukan ekonomi dan mengekalkan
keamanan dan kestabilan serantau. Jelaskan cabaran-cabaran tersebut.

20) Perairan negara tercemar disebabkan oleh pelbagai punca. Usaha perlu dilaksanakan
untuk menyelesaikan masalah ini terutamanya kerjasama dari negara-negara yang terlibat.
Bincangkan.

PEP. PERCUBAAN PA3, STPM 2016, SET 3

18. Salah satu keutamaan Malaysia dalam melaksanakan dasar luar ialah mengadakan
hubungan dengan negara jiran dan serantau. Ulaskan keperluan dasar ini.

Jaw. Soalan 18.


IDEA 1: Meneruskan hubungan sejarah
IDEA 2: Mengekalkan keselamatan
IDEA 3: Melancarkan kerjasama ekonomi
IDEA 4: Menyelesaikan pertindihan sempadan
IDEA 5: Memenuhi keperluan rakyat

19. Banyak negara membenarkan pergerakan barangan makanan dari luar bagi menampung
keperluan makanan penduduknya. Dari satu aspek, kebenaran ini membawa pelbagai
kebaikan, namun wujud juga risiko kepada negara berkenaan. Bincangkan.

Jaw Soalan 19.


KEPENTINGAN
IDEA 1: Mewujudkan hubungan dagangan dengan negara jiran
IDEA 2: Menstabilkan harga sumber tempatan
IDEA 3: Mencukupkan bekalan makanan

RISIKO
IDEA 1: Makanan tidak berkualiti
IDEA 2: Wujud pergantungan sumber
IDEA 3: Melemahkan daya pengeluaran teknologi tempatan
IDEA 4: Menurunkan nilai Ringgit
IDEA 5: Harga tidak stabil

20. Masalah jerebu dan kualiti udara yang merentasi sempadan merupakan antara masalah
yang dihadapi oleh negara berjiran. Masalah ini walaupun berkemungkinan berpunca dari
sebuah negara tetapi turut dirasai oleh banyak negara. Bincangkan.

2
Jaw. Soalan 20.
PUNCA
IDEA 1 : Pembakaran terbuka
IDEA 2 : Kebakaran hutan
IDEA 3: Industri dari negara jiran
IDEA 4: Penerokaan hutan negara jiran

KESAN
IDEA 1: Kesihatan/ penyakit
IDEA 2: Menjejaskan hidupan akuatik
IDEA 3: Kesan rumah hijau
IDEA 4: Mengganggu nindustri pelancongan
IDEA 5: Aktiviti penerbangan terjejas
IDEA 6: Menjejaskan sektor pertanian dan perhutanan

PEP. PERCUBAAN PA3, STPM 2016, SET 4

18. Rantau Asia Tenggara menerima banyak manfaat hasil daripada konsep Zon,Aman, Bebas
dan Berkecuali (ZOPFAN). Walau bagaimanapun konsep ini berhadapan dengan pelbagai
cabaran. Bincangkan.

SKEMA JAWAPAN
Pengenalan
Malaysia telah menyarankan supaya diwujudkan 'kawasan awam, bebas dan berkecuali'
(Zone of peace, Freedom and Neutrality atau ZOPFAN) telah diterima sebagai pendirian
ASEAN. Konsep dan dasar ini telah diumumkan melalui Deklarasi Kuala Lumpur pada 27hb.
November, 1971.

BI IDEA HURAIAN
L
A.Manfaat ZOPFAN
1 Mewujudkan keamanan Mengelak campurtangan politik dan
dan kestabilan politik di persaingan ketenteraan kuasa besar
Asia Tenggara terutamanya Amerika Syarikat, Rusia dan
China
Sebarang pertelingkahan diselesaikan secara
rundingan
Tidak campurtangan dalam hal ehwal egara
anggota kecuali diminta
Komitmen ini membolehkan Asia Tenggara
kekal aman dan stabil politik
2 Memudahkan Keadaan yang aman dan selamat
pembangunan serantau membolehkan negara anggota ASEAN
pelbagai bentuk kerjasama dengan sesame
negara ASEAN, negara-negara lain serta
dengan pertubuhan-pertubuahan
antarabangsa
Pelbagai kerjasama ekonomi, politik dan
social boleh dilaksanakan

3
Contoh AFTA, PTA, projek kerjasama industri, pertukaran
kebudayaan dll.
3 Memacu kepada Perdagangan dalam kalangan negara ASEAN
pertumbuhan ekonomi dan negara luar meningkat
Pelaburan Asing meningkat
Aktiviti pelancongan meningkat
Pergerakan tenaga buruh antara negara
B. Cabaran kepada
ZOPFAN

4 Pertikaian sempadan, Konflik bersenjata antara Thailand dan


wilayah, dan pulau antara Kemboja akibat perebutan Kuil Purba
negara anggota ASEAN Tuntutan ke atas kepulauan spratly oleh
Filipina, Brunei dan Vietnam
Pertikaian yang serius antara China dan
Vietnam dan antara China dan Filipina
5 Pencerobohan negara Pencerohonan rakyat asing ke atas Melaysia
anggota ASEAN ke ataa contohh dari negara Filipina, Indonesia,
negara anggota yang lain Thailand dan Myanmmar
Wujudnya kumpulan militant yang
menggunakan negara ASEAN sebagai
tempatan latihan dan perlindungan. Kumpulan
Al Qaeda berlindung di Selantan Filipina
Boleh menjejaskan hubungan antara negara
6 Penglibatan kuasa-kuasa Ada negara ASEAN mengamalkan sikap
besar di rantau ASEAN berlawanan dengan prinsip ZOPFAN
Menerima atau membenarkan tentera marin
USA mendirikan pengkalan tentera di negara
mereka
Vietnam pula dibawah pengaruh China
7 Kewujudan kumpulan PULO di Selatan Thailand
/pengganas militan atau MILF di Selatan Filipina
pejuang kemerdekaan di Kumpulan Abu Sayyaf di Selatan Filipina
sesetengan negara
Kumpulan Jemaah Islamiah di Indonesia
anggota ASEAN
Menjejaskan keamana di rantau Asia
Tenggara

Kesimpulan
Dapat dirumuskan bahawa ZOPFAN tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa kesanggupan
kuasa-kuasa besar untuk mengiktiraf dan menjamin ZOPFAN dan sokongan padu kesemua
anggota negara-negara ASEAN..

19. Peningkatan permintaan terhadap sumber makanan luar semakin meningkat saban
tahun.Oleh itu usaha drastik perlu dilakukan untuk mengawal keadaan ini. Bincangkan

SKEMA JAWAPAN:

Pengenalan

4
Malaysia memperoleh sayur-sayuran, buah-buahan dan daging sekurang-kurangnya daripada
120 negara, mengimport lebih daripada 50 jenis bahan segar dan beku bagi memenuhi selera
rakyat terutamanya penggemar makanan.

ISI-ISI
BIL ISI HURAIAN
BAHAGIAN A - SEBAB
Peningkatan permintaan terhadap bekalan makanan
1 Pengeluaran Makanan Peningkatan jumlah penduduk yang pesat
negara tidak mencukupi Perkembangan dalam sektor perkhidmatan seperti
perhotelan dan restoran
2 Pendapatan negara Hubungan secara relative antara import dan
pendapatan
Semakin tinggi pendapatan negara semakin tinggi
import
3 Cita rasa pengguna Pengguna suka akan bahan keluaran asing

4 Iklim dan fizikal yang Terdapat tanaman yang tidak boleh ditanam di
tidak bersesuaian Malaysia dan perlu dibawa masuk dari luar.

5 Makanan diimport lebih Kebersihan lebih terjamin serta keaslian bahan yang
berkualiti digunakan
Hasil tenusu susu, butter dll
BAHAGIAN B - LANGKAH
Dasar Perdagangan Import berkurang apabila negara memperketatkan
5 Negara Dasar sekatan dagangan seperti tariff dll
6 Menghasilkan pelbagai Contohnya beras, tomato, buah-buahan, dan sayur-
jenis makanan sayuran.
Kejayaan penyelidik Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM) yang berjaya menghasilkan
varieti Cilibangi dan Tomato Ehsan kerana memberi
makna yang besar terhadap pertanian tempatan
7 memajukan R&D teknologi tinggi dapat digunakan dengan lebih luas
dalam sektor pertanian pada masa depan.
Seperti sokongan wang.menggalakkan lebih banyak
syarikat swasta yang besar untuk menceburi sektor
pengeluaran makanan.
8 Menyediakan insentif syarikat-syarikat yang mengusaha atau melabur
istimewa bagi projek dalam projek pengeluaran makanan layak
pengeluaran makanan mendapatkan insentif khas selain daripada
insentif-insentif lain seperti taraf perintis, insentif
untuk menggalakkan eksport dan sebagainya
9 Menggunakan teknik penghasilan anak-anak pokok daripada induknya
popular kultur tisu secara berganda yang membolehkan benih baru
memiliki ciri-ciri fizikal yang sama.Pengeluaran
tumbuhan melalui teknik kultur tisu dapat
menghasilkan stok tanaman secara besar-
besaran dalam jangka masa yang singkat.
10 Memberi pinjaman Dengan modal yang mencukupi pekebun baru

5
berkadar faedah rendah dapat membeli peralatan yang canggih, bahan
racun serangga serta baja.
11 Mewujudkan sistem Elak manipulasi orang tengah
pengagihan yang lebih Penubuhan koperasi
adil
Menambah keluasan Tanah terbiar dibangunkan untuk aktiviti
tanah pertanian pertanian
20. Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa akan mengangkat Malaysia sebagai destinasi
tersohor di samping manfaat-manfaat lain. Bincangkan.

SKEMA JAWAPAN:

Pengenalan

Sukan merupakan wadah untuk menyatupadukan masyarakat seluruh warga dunia tanpa
mengira bangsa, agama dan fahaman politik. Sukan juga merupakan suatu instrumen untuk
menaikkan nama Malaysia di persada dunia. Negara kita sendiri telah berjaya menganjurkan
beberapa kejohanan sukan peringkat antarabangsa seperti Sukan Komanwel 1998, Grand
Prix Formula One, Le Tour de Langkawi, Monsoon Cup dan sebagainya.

ISI-ISI

BIL IDEA HURAIAN


1 Destinasi tersohor Mendapat liputan yang meluas
Industri pelancongan negara mengalami
kemajuan
Dapat mempromosi Malaysia ke peringkat
antara bangsa
Orang yang tidak tahu akan kewujudan Malaysia
akan mengenalinya melalui liputan-liputan yang
disampaikan. Perkara ini akan meningkatkan
imej Malaysia ke seluruh dunia.
2 Pendapatan negara Menjana ekonomi negara dari segi tukaran mata
meningkat wang asing
Menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi
negara yang mapan
3 Meningkatkan mutu Ahli sukan di negara kita dapat menyaksikan
sukan negara kehebatan ahli sukan dari seluruh dunia bertanding
di negara kita.

Bagi ahli sukan negara sendiri yang bertanding


dalam sesuatu acara itu, sudah pasti mreka akan
mendapat suntikan semangat yang lebih daripada
penyokong-penyokong tempatan.
4 Kerjasama antara Kerjasama yang sudah terjalin pula akan
negara dapat bertambah erat dengan adanya penglibatan dalam
dikukuhkan bidang sukan. Sebagai contohnya, Malaysia telah
menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa
buah negara diAsia dan Eropah bagi memajukan
sukan di Malaysia

6
5 Meningkatkan mengeratkan perpaduan sejagat antara masyarakat
perpaduan sejagat dari seluruh dunia. Sebarang pertelingkahan,
Pergaduhan dan permusuhan dapat dilupakan dan
mereka dapat menerima kekalahan dengan
semangat kesukanan.
6 Perkembangan sektor Pegawai sukan, pelancong atau peminat sukan dari
perhotelan luar negara akan menginap di hotel-hotel yang
berhampiran dan seterusnya memperluaskan
pasaran hotel tersebut ke peringkat antarabangsa
7 Peluang pekerjaan dan Mewujudkan pelbagai jenis pekerjaan atau
perniagaan perniagaan walaupun bersifat berkala.
Perniagaan makanan, minuman, pengangkutan
awam seperti teksi dan bas, pemandu pelancong.

KESIMPULAN

Penganjuran sukan di peringkat antarabangsa membawa banyak keuntungan kepada ekonomi


negara kita.Banyak peluang keemasan yang terbuka untuk meningkatkan ekonomi
negara.Lebih banyak sukan di peringkat antarabangsa

PEP. PERCUBAAN PA3, STPM 2016, SET 5 (Pn, Suhaila)

18. Antara kesan aktiviti pemerdagangan manusia ialah menjejaskan hubungan diplomatik
antara negara. Pelbagai usaha perlu dijalankan untuk mengurangkan masalah tersebut.
Bincangkan

Pengenalan
Aktiviti pemerdagangan manusia bermaksud segala bentuk eksploitasi sama ada untuk tujuan
seks, kerja paksa, perhambaan, bahkan turut melibatkan pemindahan organ manusia.Aktiviti
ini mendatangkan pelbagai kesan negatif dan pelbagai usaha perlu dijalankan untuk
mengurangkan aktiviti ini.

Bil Idea Hujahan

A. Kesan: Pemerdagangan manusia melanggar hak sesebuah


1. Menjejaskan negara dan isu-isu yang berlaku menjejaskan hubungan
hubungan diplomatik diplomatik antara negara
antara negara (Wajib) Tindakan yang diambil ada kalanya tidak disenangi oleh
sesebuah negara itu
Isu-isu seperti penderaan malahan pembunuhan
pembantu rumah menimbulkan rasa tidak puas hati
antara negara yang terlibat
2. Mencemarkan imej Kedudukan Malaysia dalam senarai 16 negara
negara di mata dunia berprestasi buruk dalam mengekang isu
pemerdagangan manusia mencemarkan imej negara di
mata dunia
Menunjukkan negara lemah dalam mentadbir dan
menguatkuasakan undang-undang

7
Negara dianggap sebagai sarang jenayah

3. Peningkatan masalah Masalah sosial bertambah merebak dalam masyarakat


sosial Pemerdagangan manusia sering membabitkan aktiviti
pelacuran dan arak
Masalah sosial seperti berpeleseran, seks bebas dan
minum arak semakin meningkat
4. Penularan penyakit Kemasukan warga asing tidak melalui pemeriksaan
berjangkit kesihatan
Merebaknya penyakit tibi dan hepatitis
Kebanyakan mereka terlibat dalam aktiviti pelacuran
Berlaku penularan penyakit kelamin
5. Mengancam Jenayah yang semakin berleluasa mengancam
keselamatan dan keselamatan terutamanya wanita dan kanak-kanak
keamanan negara/ Wanita dan kanak-kanak diperdagangkan untuk
jenayah eksploitasi seks seperti pelacuran pengemis dan dijual
Sindiket atau mereka yang terlibat juga melakukan
jenayah lain untuk mengumpulkan kekayaan seperti
terlibat dengan dadah
B. Usaha : Penggubalan Akta oleh kerajaan
6. Memperkasakan Akta Antipemerdagangan Orang 2007
Penguatkuasaan Akta Perlindungan Mangsa Penyeludupan dan
undang-undang Keganasan 2000
Tindakan dapat diambil kepada pesalah pemerdagangan
ini mengikut akta yang telah digubal.
Penggubalan akta menunjukkan kerajaan serius dalam
menangani permasalahan ini
7. Kawalan di Kawalan kemasukan pelancong asing, dapat menutup
sempadan dan penyeludupan manusia berlaku
memperketat Kawalan ketat di semua pintu masuk sempadan
kemasukan Penggunaan peralatan teknologi tinggi untuk kenal pasti
pelancong asing dan pengumpulan data kemasukan warga asing

8. Kerjasama Penguatkusaan yang bersepadu antara kementeria


/koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
kementerian dan Pelancongan
badan Badan penguatkuasa seperti polis, kastam, imegresen,
penguatkuasaan tentera

9. Kerjasama Kerjasama meliputi risikan, bertukar-tukar maklumat dan


antarabangsa tangkapan
kerajaan Malaysia Contoh kerjasam antara Malaysia dan Australia sejak
dengan negara lain tahun 2011

10. Media massa Kempen kesedaran

8
Orang ramai mendapat maklumat berhubung isu
pemerdagangan
Orang ramai bekerjasama menyampaikan maklumat dan
laporan untuk tindakan pihak berkuasa
Penutup

Aktiviti ini perlu dibanteras untuk memelihara ketenteraman dan keselamatan negara.

Skema : 2 + 3 atau 3 + 2 ( Idea 1 wajib )

19. Pelbagai cabaran dihadapi oleh Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)
dalam mencapai keamanan serantau. Bincangkan.

Skema Jawapan:

Pengenalan

Demi mewujudkan sebuah Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) yang aman,
pelbagai cabaran perlu ditangani oleh negara anggota untuk mencapai tujuan tersebut.

Bil. Idea Huraian


Cabaran Myanmar masih belum mengamalkan demokrasi dan
1 Kebebasan hak asasi diperintah oleh junta tentera.
manusia yang tidak Keadaan ini mengambarkan hak asasi manusia masih
diamalkan belum diamalkan sepenuhnya.
2 Status kerakyatan Etnik Rohingya tidak diiktiraf kerajaan Myammar
pelarian etnik Melarikan diri ke negara jiran untuk perlindungan
Rohingya
3 Keganasan di Selatan Pergolakan melibatkan kematian dan kecederaan
Thai/Filipina serta menjejaskan keamanan penduduknya.
Bangsa moro di Mindanao dan Filipina
4 Pencerobohan di Pencerobohan bukti tidak menghormati kedaulatan
Lahad Datu oleh negara.
pengganas Sulu Isu keselamatan dan kestabilan serantau tidak boleh
dipandang ringan.
5 Isu pemerdagangan Pemerdagangan kanak-kanak, wanita dan buruh
manusia semakin berleluasa.
Mencemarkan imej sesebuah negara
6 Pengedaran dadah Rantau ASEAN masih menjadi kawasan segi tiga
semakin serius emas bagi pengedaran dadah.
Masalah penyeludupan masih belum diatasi dengan
sepenuhnya
7 Kemasukan pendatang Kemasukan secara haram menjejaskan keselamatan,
tanpa izin masalah sosial kepada negara.

9
Persaingan pekerjaan dengan penduduk tempatan
8 Tuntutan pulau-pulau Tuntutan kepulauan Spratly menjejaskan keharmonian
di kawasan Laut China ASEAN.
Selatan Contoh Vietnam, Filipina Pulau Batu Putih
Pecah belah antara negara anggota ASEAN
9 Aktiviti perlanunan Bergiat di Selat Melaka
Kumpulan Mundu- culik dan rampas kapal melayu di
perairan Malaysia

Penutup

Kesimpulannya, cabaran ini perlu dihadapi dengan rasional dan segera bagi memastikan
keharmonian dapat dicapai.

Skema pemarkahan : 5+ 0

20. Sebagai sebuah negara berdaulat Malaysia telah menjalin hubungan diplomatik dengan
semua negara. Hidup bersama secara aman antara prinsip yang menjadi panduan dalam
membentuk dan melaksanakan dasar luar. Bincangkan

Pengenalan.

Bil Idea Huraian


1 Bahagian A - Malaysia sentiasa memperjuangakan hak untuk
Idea wajib setiap negara supaya menyelesaikan masalah
Prinsip hidup bersama secara dalamannya tanpa campur tangan dari pihak
aman luar
- Negara lebih selamat jika masalah dalaman
diselesaiakan tanpa campur tangan dari pihak
luar.

- Campur tangan pihak luar terutama kuasa-


kuasa besar boleh memburukan keadaan

2 Bahagian B - Malaysia mengadakan hubungan baik dengan


Menyelesaikan masalah semua negara.
secara rundingan - Segala masalah yang berlaku diselesaikan
secara rundingan
- rundingan secara damai dibuat antara dua
pihak yang terlibat.
- Membincangakn dan menyelesaikan masalah
yang wujud tanpa percanggahan pendapat
- semua pihak cuba untuk memenuhi keinginan
dan matlamat melalui rundingan.

- Mengelakkan berlakunya kekerasan dan

10
peperangan.

3 Mengeratkan kerjasama - Mewujudkan hubungan yang lebih rapat


dengan negara jiran dengan negara-negara jiran sepeti Indonesia,
Singapura, Filipina, Brunei dan thailand
- terdapat isu-isu yang menyebabkan
ketegangan hubungan Malaysia dengan
beberapa jiran
- Bentuk kerja sama yang terjalin banyak isu
dapat diselesaikan
- usaha diplomasi menyebabkan hubungan
dengan negara jiran tidak terjejas.
4 Mengamalkan prinsip tidak - dalam konteks hubungan serantau malaysia
campur tangan hal ehwal mengamalkan prinsip tidak campur tangan
negara lain dalam hal ehwal negara lain.
- masalah dalan negara perlu ditentukan oleh
rakyat negara bekenaan sendiri
- Malaysia menyertai negara berkecuali dan
tidak terikat dengan mana-mana negara dalam
membuat keputusan
-
5 Mengamalkan dasar - Tidak mengikut mana-mana pihak dalam
berkecuali membuat keputusan walaupun menghadai
pelbagai tekanan.
- Tidak menyebelahi mana-mana blok walaupun
sama dari segi ideaologi.
- Membolehkan Malaysia membuat hubungan
dengan semua negara.
Penutup
Kesimpulannya hubungan diplomatik penting dalam memastikan kedaulatan negara terus
terjamin dan dihormati oleh negara lain.

Pilihan jawapan : 1A + 4B

PEP. PERCUBAAN PA3, STPM 2016, SET 6

18. Zon Aman Bebas Berkecuali (ZOPFAN) menjadi lambang muafakat penting kepada
negara anggota ASEAN, namun wujud ancaman kepada cetusan idea Malaysia ini. Beri
pendapat anda.

Pengenalan
Deklarasi Kuala Lumpur membawa kepada termeterainya perjanjian Zon Aman Bebas dan
Berkecuali (ZOPFAN) yang disepakati negara anggota ASEAN. Kepentingan perjanjian ini
jelas kepada ASEAN dalam usaha mengekalkan kestabilan rantau tersebut walaupun
wujud ancaman kepada pelaksanaannya.

A: Implikasi Buruk

11
IDEA 1:Menonjolkan pendirian ASEAN
Slogan ini dengan jelas menonjolkan pendirian dan ketegasan ASEAN dalam usaha
melindungi rantau ASEAN daripada pengaruh kuasa besar
Dengan pendirian yang diuar-uarkan secara bersama, negara kuasa besar khususnya,
lebih berhati-hati atau tidak secara terbuka campur tangan dalam urusan dan konflik
yang mungkin berlaku di rantau ASEAN
Slogan ini seolah-olah menjadi sempadan kepada negara kuasa besar dalam usaha
memperluas pengaruh mereka

IDEA 2:Peringatan kepada negara anggota


Permuafakatan dan pendirian ini juga menjadi batasan kepada negara anggota ASEAN
dalam usaha melindungi kepentingan negara
Negara ASEAN akan lebih berhati-hati dan wujud batasan dalam tindakan semasa
membuat hubungan dengan negara kuasa besar agar tidak terperangkap dengan helah
kuasa besar untuk menempatkan pengaruh mereka
Negara anggota akan mengelak daripada mengheret negara kuasa besar dalam
menyelesaikan konflik yang dihadapi

IDEA 3:Wujud garis panduan kepada kumpulan rakyat


Untuk memberi kredit kepada kerajaan mereka dalam memberi sokongan terbuka atau
menetapkan pendirian dalam isu membabitkan kuasa besar
Rakyat yang menghormati dan memahami hasrat slogan berkenaan akan memberi
reaksi kepada tindakan dan keputusan kerajaan mereka yang melanggar dasar dan
keputusan bersama
Situasi ini akan menjadikan sebuah Negara akan berhemah dalam tindakan
B: Ancaman kepada Kesepakatan
IDEA 4:Tindakan berpihak/condong negara anggota
Dalam isu Kepulauan Spratly dan Paracel, Kemboja yang tidak terlibat dalam konflik
dengan jelas berpihak kepada China dengan menolak kesepakatan ASEAN dalam
memghadapi China
Singapura yang sebelum ini telah mendahului negara anggota lain dengan
membenarkan tentera Amerika Syarikat membina pangkalan untuk kemudahan logistik
di negara berkenaan
Thailand juga dalam banyak haldilihat berpihak kepada China

IDEA 5:Persaingan pengaruh kuasa besar


China menunjukkan sifat agresif dalam mendapat tuntutannya ke atas beberapa Pulau
di Laut China Selatan Selatan dan China Timur
Amerika Syarikat bertindak balas dengan melebarkan kekuatan tenteranya ke rantau
Asia Pasfik bagi menyaingi pengaruh China
Strategi Pangsi Pasifik Amerika Syarikat di kawasan Asia Pasifik mewujudkan
pertembungan pengaruh yang secara tidak langsung telah merobek slogan ZOPFAN
ASEAN

IDEA 6:Konflik tuntutan wilayah


Tindakan Filipina yang meminta campur tangan Amerika Syarikat dalam melindungi
kepentingannya apabila wujud konflik berkait dengan Pulau Scarborought. Amerika
Syarikat yang mempunyai perjanjian dengan Singapura melalui kerangka strategik telah
menempatkan kapal perangnya di Singapura dalam usaha mengekang kehadiran
berlebihan China di rantau ini

12
Kesimpulan
Sesungguhnya objektif dan semangat ZOPFAN telah Berjaya sekian dekad untuk
mengekalkan kestabilan rantau ini. Namun buat pertama kali ASEAN gagal mencapai kata
sepakat dalam isu Kepulauan Spratly dan Paracel apabila tidak bersedia menghadapi
China dalam kerangka kesepakatan ASEAN.
Format jawapan: 3+2/2+3

19. Antara usaha kerajaan bagi menangani masalah jerebu dan pencemaran udara
merentasi sempadan adalah dengan meningkatkan kuantiti pokok dalam negara.
Namun begitu, kejayaan usaha ini memerlukan tindakan bersama daripada pelbagai
pihak di luar Negara. Bincangkan.

Usaha-usaha yang dijalankan


IDEA 1:Peningkatan kuantiti pokok
Kuantiti pokok yang banyak melembapkan udara persekitaran. Kelembapan udara akan
menjadikan habuk dalam udara menjadi berat dan memendapkannya ke bawah
daripada laluan angin.
Pokok juga dapat memerangkap partikel halus daripada tersebar luas sebagai
jerebu. Dengan ini akan mengurangkan kandungan partikel dalam udara, dan
seterusnya mengurangkan kuantiti pencemaran
Pokok juga dapat memperlahankan pergerakan angin yang membawa jerebu

IDEA 2:Menghentikan pembakaran terbuka


Pembakaran terbuka di ladang-ladang untuk tujuan membersihkan sisa tanaman bagi
tanaman semula. Aktiviti begini sering dilakukan di Kalimantan kerana teknologi
penanaman yang masih rendah
Pembakaran terbuka di tapak pelupusan sampah. Teknologi yang rendah membuatkan
kaedah pembakaran raerupakan kaedah terpilih. Asap daripada aktiviti pembakaran ini
merentasi sempadan yang tentunya sukar dikawal
Oleh itu, kerja sama dari negara jiran amat diperlukan bagi menghentikan tindakan ini

IDEA 3:Melindungi kebakaran hutan


Kebakaran hutan juga sering berlaku di negara jiran sehingga memakan masa
berminggu-minggu. Kebakaran ini berpunca daripada cuaca yang kering yang ada
kaitan dengan al-nino
Kebakaran hutan yang besar telah menyebabkan serakan asap yang meliputi kawasan
yang luas termasuklah sehingga ke Malaysia
Oleh itu, kerja sama negara jiran untuk bertindak melindungi kebakaran hutan yang
serius dapat mengelak punca jerebu

IDEA 4:Industri negara jiran


Peningkatan unsur karbon merentasi sempadan yang berpunca daripada kegiatan
industri negara jiran. Industri pengangkutan yang membebaskan asap, karbon
monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, serta habuk dan jelaga juga
menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara
Teknologi yang rendah dalam mengawal pelepasan asap kilang dan kelemahan
pemantauan juga menjadi faktor. Oleh itu, kerjasama negara jiran dengan bertindak

13
meningkatkan pemantauan dan kawalan pelepasan asap serta karbon dapat
mengelakkan pencemaran merentasi sempadan

IDEA 5:Penerokaan hutan negara jiran


Penerokaan hutan bukan sahaja mengurang agen pembebasan oksigen yang mampu
menstabilkan suhu dan membekalkan udara bersih, juga mengurang agen untuk
menyerap karbon dioksida
Negara membangun masih bergantung kepada sebahagian hutan untuk kegiatan
ekonomi mereka
Dengan kawalan penerokaan hutan oleh negara jiran sekurang-kurangnya dapat
memerangkap pencemaran sebelum berlaku pergerakan udara merentasi sempadan

Kesimpulan
Kerjasama antara negara berjiran amat penting dalam menangani isu pencemaran merentasi
sempadan. Walaupun permasalahan tidak sampai ke tahap di luar kawalan, namun
kesepakatan perlu dibentuk untuk mengatasi masalah ini.
Format jawapan: Lima idea diperlukan

20. Tenaga nuklear biasanya dikaitkan dengan kemusnahan dan keganasan. Namun,
penjanaan tenaga ini memberikan pelbagai faedah kepada manusia. Huraikan.

A. KEMUSNAHAN AKIBAT TENAGA NUKLEAR

1. Menjejaskan kesihatan

Pancaran radioaktif akibat kebocoroan loji nuklear boleh membahayakan


kesihatan
Radioaktif boleh merosakkan molekul DNA dan menyebabkan mutasi sel dan
genetik
Mereka ditimpa penyakit leukimia dan kanser
2. Pencemaran alam sekitar
Bahan sisa nuklear merupakan masalah utama
Mengakibatkan pencemaran air, udara serta peningkatan suhu yang
menyebabkan pemanasan global
Menjejaskan ekonomi
3. Keselamatan terancam
Perlumbaan menghasilkan dan memiliki senjata boleh mengancam dunia
Perang nuklear- penyalahgunaan membawa kemusnahan
Kepupusan spesis, haiwan dan tumbuhan

B. FAEDAH PENJANAAN TENAGA NUKLEAR

4. Perubatan

14
Mengubati pelbagai penyakit kronik
Radioisotop kobalt 60 untuk rawat laser
Sinar X, CAT Scan dan laser untuk diagnosis dan rawatan penyakit
5. Sumbar tenaga
Menambah dan mempelbagaikan bekalan tenaga yang sedia ada
Sumber tenaga alternatif
6. Perindustrian
Membantu menguji kualiti barangan keluaran industri
Menguji kepadatan tembakau rokok dan komposisi mineral dalam kepingan
logam
Memastikan mutu produk menepati piawaian
7. Pertanian
Menghasilkan baka tanaman yang baik dan bermutu seperti kaedah pembiakan
mutasi aruhan
Sinaran gama dapat memandulkan serangga perosak dalam bidang kawalan
biologi
8. Pertahanan
Meningkatkan kawalan keselamatan
Mempertahankan kedaulatan negara dengan senjata nuklear

PEP. PERCUBAAN PA3, BT PAHAT, STPM 2016

18. Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) yang diamalkan oleh Pertubuhan
ASEAN memang mendatangkan manfaat kepada rantau Asia Tenggara namun amalan ini
berhadapan dengan pelbagai cabaran. Huraikan.

Pengenalan :

Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) diterima oleh Persatuan Negara-negara Asia
Tenggara (ASEAN) melalui Deklarasi Kuala Lumpur pada tahun 1971. ZOPFAN memang
penting namun berhadapan dengan beberapa cabaran.

Bil Idea/isi Huraian


A. Manfaat ZOPFAN
1 Mewujudkan Dasar bekecuali untuk mengelakkan campurtangan
keamanan dan politik dan persaingan ketenteraan kuasa-kuasa besar
kestabilan politik di dunia di Asia Tenggara .
Asia Tenggara Campurtangan kuasa-kuasa besar dunia akan
menyebabkan rantau Asia Tenggara terdedah kepada
penggunaan kuasa tentera dan senjata nuklear.
Komitmen bersama semua Negara-negara ASEAN
amatlah penting supaya dapat membawa kemajuan

15
dan kemakmuran kepada rantau ini.
2 Memudahkan proses Negara-negara anggota ASEAN boleh menjalin
pembangunan kerjasama ke arah pembangunan tanpa dipengaruhi
serantau oleh pihak lain.
Pelbagai kerjasama ekonomi , social dan kebudayaan.
Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, social dan
kebudayaan di rantau ini.
3 Menjaga kedaulatan Negara anggota berhak menentukan nasib sendiri
negara anggota Masalah dalam negara diselesaikan oleh negara itu
sendiri tanpa campurtangan negara luar
4 Menyelesaikan Pertikaian antara negara perlu diselesaikan melalui
pertikaian secara rundingan
aman Keamananan menjadi pilihan untuk menyelesaikan isu
antara negara anggota
B. Cabaran kepada Pencerobohan ke Malaysia oleh rakyat dari Negara-
5 ZOPFAN negara seperti Indonesia, Thailand dan Myanmar.
Pencerobohan oleh Menjejaskan keselamatan Malaysia serta
rakyat Negara menggambarkan kelemahan penguatkuasaan.
serumpun Wujudnya rangkaian kumpulan militant yang didakwa
menggunakan Negara anggota ASEAN tertentu
sebagai tempat latihan dan perlindungan.
Boleh menjejaskan hubungan dua hala antara
Malaysia dengan Negara-negara yang terlibat.
6 Penglibatan kuasa Ada Negara-negara ASEAN yang mengamalkan sikap
besar asing di rantau yang berlawanan dengan konsep Zon aman, bebas
ASEAN dan berkecuali (ZOPFAN) yang diamalkan oleh
ASEAN.
Singapura dan Filipina membenarkan tentera marin
Amerika Syarikat mendirikan pengkalan tentera lautnya
di Negara-negara tersebut.
Cubaan oleh Negara anggota ASEAN sendiri untuk
mempengaruhi Negara anggota lain
supayamembenarkan laluan Selat Melaka digunakan
untuk membawa bahan nuklear ke Negara Jepun.
Mewujudkan persaingan antara kuasa-kuasa besar.
7 Pertikaian sempadan Konflik bersenjata berlaku antara Thailand dan
atau wilayah antara Myanmar akibat perebutan kuil purba.
Negara anggota Malaysia, Filipina, Vietnam dan brunei Darussalam
ASEAN bersengketa disebabkan oleh tuntutan masing-masing
terhadap isu Kepulauan Spratly.
Filipina turut terlibat dalam pertikaian yang serius
dengan China apabila tentera China melakukan
serangan terhadap kepentingan Filipina di Kepulauan
Spratly.
Memberikan peluang kepada kuasa besar asing untuk
campur tangan dengan alasan hendak memelihara
kepentingannya di rantau ini.
8. Aktiviti pengedaran Isu pengedaran dadah masih lagi serius di rantau ini
dadah kerana terdapat kawasan Segitiga Emas iaitu pusat

16
jenayah dadah di rantau ini.
PBB mendedahkan bahawa rantau Asia Tenggara
sedang menghadapi ancaman serius daripada
pelbagai jenis dadah sintetik baru termasuklah dadah
jenis metamfetamina dan pil khayal.
9. Kemasukan Kesempitan hidup kebanyakan Negara asal telah
pendatang asing menyebabkan mereka berhijrah ke Negara
tanpa izin berhampiran secara tidak sah untuk mencari peluang
pekerjaan.
Mereka datang melalui agensi-agensi haram dan
terpaksa menyusup masuk melalui jalan air. Terdapat
juga mereka yang menyalahgunakan pas masuk
lawatan sosial.
Pelbagai masalah yang timbul terhadap Negara yang
dituju iaitu masalah sosial, jenayah pelacuran dan kutu
rayau.
Kesimpulan

Penerimaan konsep ZOPFAN oleh negara anggota ASEAN dan kuasa besar telah
mendatangkan banyak manfaat kepada negara anggota itu sendiri. Rantau Asia Tenggara
dilihat masih lagi terhindar daripada pertikaian yang serius.

Skema jawapan: mana-mana 3+2 /2+3

19. Perkembangan ekonomi global membantu memajukan Malaysia. Huraikan.

Pengenalan

Perkembangan ekonomi negara bergantung kepada kerjasama dengan negara lain.


Pelbagai mesyuarat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi di rantau Asia dan negara
Eropah. Justeru, ekonomi global amat penting kepada Malaysia untuk memajukan ekonomi
negara.

Bil Idea Huraian


1. Mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA),
modal Malaysia dapat menggunakan modal dengan lebih baik
untuk meningkatkan produktiviti.
Modal yang digunakan secara efektif dapat membantu
Malaysia menariklebih banyak pelaburan kerajaan atau
swasta melalui perkongsian bijak.
Menambahkan peluang pekerjaan kepada penduduk
Malaysia.
2 Perkongsian sumber Sumber semulajadi dan sumber tenaga yang terdapat
alam di dalam negara dapat membantu perkembangan

17
ekonomi ke peringkat antarabangsa.
Malaysia dapat menggunakan sumber tenaga dan
sumber semulajadi seperti petroleum untuk
meningkatkan produktiviti tanpa bergantung kepada
negara luar.
Ekonomi negara menjadi semakin kukuh walaupun
berlaku kemelesetan ekonomi.
3. Memperkenalkan Ekonomi global memperkenalkan nama Malaysia dan
produk Malaysia produk Malaysia di peringkat antarabangsa.
Perlaksanaan GATT dan CEPTmembolehkan
Malaysia meningkatkan produktiviti ke negara luar.
Malaysia menjadi terkenal apabila banyak negara
membeli barangan tempatan negara.
4. Perkongsian dan Ekonomi global membantu negara berkongsi teknologi
pemindahan teknologi dengan negara Asia danEropah.
Kualiti barangan dapat diperbaiki melalui perkongsian
teknologi canggih dari luar negara.
Dapat membangunkan kelompok industri yang berdaya
saing menerusi integrasi industri utama, pembekal,
industri sokongan, perkhidmatan sokongan perniagaan
yang kritikal dalam pasaran.
Menguntungkan negara dalam jangka masa panjang.
5. Meluaskan pasaran Keyakinan terhadap kualiti barangan Malaysia
meningkatkan permintaan.
Produk berasaskan kayu, produk makanan berasaskan
minyak sawit, produk bukan makanan berasaskan
minyak kelapa sawit, produk berasaskan koko dan
getah dapat dipasarkan dengan meluas.
Meningkatkan pendapatan dan mengekalkan
imbangan pembayaran.

6. Mewujudkan peluang Pertambahan ke atas produk akan mewujudkan


pekerjaan industri baru.
Lebih banyak peluang pekerjaan kan diwujudkan.
7. Meningkatkan Peluasan pasaran akan meningkatkan aliran masuk
pendapatan Negara wang asing ke dalam negara.
Melalui pelaburan asing, kerajaan akan dapat
memperolehi hasil melalui pelbagai cukai.
Pendapatan negara akan meningkat melalui
pengukuhan imbangan dagangan.
Kesimpulan : Ekonomi global membolehkan Malaysia meningkatkan pengeluaran barangan
secara besar-besaran. Hal ini menguntungkan negara dan membolehkan kerajaan memajukan
negara dengan mewujudkan lebih banyak projek mega.

Skema jawapan : 5+0.

20. Pembangunan teknologi robotik di peringkat antarabangsa memberi faedah kepada


Malaysia. Bincangkan.

18
Pengenalan

Kini, teknologi robot semakin berkembang dan banyak digunakan dalam pelbagai
bidang. Teknologi robot memang penting untuk memudahkan sesuatu kerja atau tugas.

Bil Idea/isi Huraian

Faedah :

1 Dapat meningkatkan Penting dalam bidang perindutrian.


porduktiviti Meningkatkan produktiviti dan kualiti.
Robot menjalankan kerja tanpa pengaruh emosi dan
keletihan fizikal.
Mengatasi masalah kekurangan tenaga pekerja.
2 Membantu golongan Penciptaan anggota palsu yang menggunakan
orang kurang upaya/ teknologi robot .
cacat Membantu golongan orang kurang upaya/ cacat
untuk bergerak/ menggantikan anggota yang tiada/
tidak berfungsi .
Robot anjing atau Meldog membantu orang buta
bergerak kerana dapat mengesan kawasan
persekitaran .
3 Menjalankan tugas Membantu polis/ tentera untuk melakukan tugas
berbahaya berbahaya.
Membantu anggota bomba menyelamatkan mangsa
kebakaran.
Digunakan untuk pengesanan bom.
Menggantikan manusia dalam operasi merbahaya.
4 Bidang penyelidikan Membantu para saintis menjalankan penyelidikan
dan pembangunan saintifik
Digunakan dalam bidang penerokaan angkasa lepas
untuk mengumpulkan maklumat.
Digunakan dalam penyelidikan nuklear dan laser.
5 Bidang perubatan Digunakan untuk menganalisis dan mendiagnosis
pelbagai jenis penyakit seperti kanser.
Mempercepat proses rawatan perubatan.
Digunakan oleh doktor pakar dalam pembedahan
yang rumit.
Mengurangkan risiko kematian pesakit.
6 Membantu aktiviti Digunakan untuk memudahkan aktiviti harian di
harian/domestik rumah.
Pelbagai robot dihasilkan untuk membantu
memudahkan aktiviti di rumah.
Contoh : robot pembersih rumah.

7 Bidang pendidikan Dijadikan sebagai salah satu sukatan pelajaran.


Menarik minat pelajar dalam menghasilkan ciptaan
robotik.

19
8. Perfileman Membantu penggiat seni dalam proses pembikinan
filem.
Industri filem barat menggunakan teknologi robotik
untuk menjadikannya lebih realistik.
Membantu mengelakkan kecederaan bagi adegan
bahaya dan sukar dilakonkan oleh manusia.
Dapat membantu memajukan industri perfileman
negara
9. Industri Dapat meningktkan produktiviti.
permotoran/automotif Teknologi robotik berfungsi lebih cepat dan efisien.
Mengeluarkan komponen kereta dengan cepat dan
menepati piawaian.
Menjimatkan kos dan mengekalkan kualiti produk
yang baik.
10 Pertanian Mengenalpasti teknik penanaman yang betul.
. Penuaian hasil tanaman dapat dilakukan dengan
cepat dan efisien.
Sesuai untuk pertanian secara komersial.

Kesimpulan

Penggunaan robotik sememangnya membawa banyak faedah20. Pembangunan


teknologi robotik di peringkat antarabangsa mempunyai kepentingan kepada Malaysia.
Bincangkan.

dalam pembangunan negara terutama dalam bidang sains dan teknologi. Pelbagai usaha
perlu dilakukan untuk meningkatkan kemajuan dalam bidang ini.

Skema jawapan : 5+0.

PEP. PERCUBAAN SMK TINGGI, PA3, STPM 2016

18. Walaupun wujud masalah di sebalik pengisytiharan Undang-undang Zon Ekonomi


Eksklusif (ZEE), namun pelaksanaan undang-undang ini menyelesaikan banyak perkara yang
berbangkit. Jelaskan pernyataan ini.

Pengenalan:

Persidangan Undang-undang Laut di Caracas, Venezuela pada tahun 1974 telah membuat
penetapan bahawa Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) meliputi jarak sejauh 320 km atau 200 batu
nautika dari sempadan pantai yang sah bagi sesebuah negara. Penetapan undang-undang ini
telah mewujudkan beberapa masalah, namun pelaksanaan undang-undang ini menyelesaikan
banyak perkara yang berbangkit.

Bil. Idea / Isi utama Huraian


Wujud masalah ZEE

1. Pertindihan -Penetapan ini telah menimbulkan konflik pertindihan

20
sempadan laut. sempadan perairan antara negara.
Timbul pertindihan kawasan perairan antara Malaysia
dengan Indonesia. Tuntutan bertindih
melibatkan Pulau Sipadan dan Ligitan.
Malaysia berebut Pulau Batu Putih dengan Singapura.
-Masalah ini diselesaikan melalui Mahkamah Keadilan
Antarabangsa /Mahkamah Timbang Tara.
Tuntutan ke atas Pulau Spratly (Natuna Adambas) masih
tergantung antara Malaysia dengan beberapa buah negara
ASEAN serta China.
Mencetuskan ketegangan politik antara China, Filipina dan
Vietnam.
2. Mengundang konflik -Rebutan Pulau Diaoyudao menyebabkan hubungan Jepun
yang lebih besar. dan China menjadi tegang.
Masing-masing memaparkan kekuatan ketenteraan dan hak
ke atas pulau itu. Konflik ini boleh mencetuskan
peperangan. Kuasa besar spt
Amerika Syarikat pula cuba campur tangan.
Amerika Syarikat menjalin perjanjian pertahanan bersama
dengan Filipina, Korea Selatan dan Jepun.
Campur tangan kuasa besar boleh menyebabkan
ketidakstabilan rantau ini.

3. Pertindihan kawasan -ZEE mewujudkan pertindihan kawasan cari gali minyak di


cari gali minyak kawasan laut bersempadan negara.
Sebagai contohnya, pertindihan kawasan cari gali di Teluk
Siam melibatkan Malaysia dan Thailand.
Begitu juga dengan pertindihan kawasan cari gali minyak di
sempadan Miri antara Malaysia dan Brunei.

4. Pencerobohan / -Pertembungan nelayan beberapa negara berlaku.


Perebutan kawasan Pelusan sempadan laut negara masing-masing dengan
perikanan. penerimaan ZEE.
-Berlakunya nelayan Malaysia yang memasuki ruang perairan
Indonesia di kawasan perairan Sumatera menyebabkan
nelayan Malaysia di penjarakan, -Pencerobohan
kawasan perikanan Malaysia yang kaya dengan ikan di Laut
China Selatan oleh nelayan asing spt nelayan Thailand dan
Vietnam.
Menyelesaikan -ZEE memperjelas sempadan perairan bagi sesebuah
perkara berbangkit negara. Mengelakkan
kekeliruan hak ke atas kawalan perairan negara.
Senang mengawal jenayah lanun dan pemerdagangan
5. Sempadan perairan manusia melalui jalan laut. Pencerobohan nelayan asing
negara menjadi dapat dicegah dengan berkesan.
jelas. Tindakan undang-undang terhadap penceroboh kawasan
perairan dapat dilaksanakan.
-Hak mengeksploitasi sumber marin dapat diperjelas.
6. Hak eksploitasi Para nelayan mengetahui lokasi perikanan mereka.
sumber marin lebih Masalah nelayan memasuki kawasan perairan negara asing
lancar. dapat dielakkan. Kegiatan perikanan dan
pembangunan pusat pelancongan berjalan lancar.

21
Memajukan ekonomi sesebuah negara.
-Penerokaan dan cari gali sumber galian dasar laut spt
7. Hak penerokaan petroleum dapat dijalankan. Pemilikan sumber
sumber galian laut petroleum negara tergaris dengan jelas.
berjalan lancar. Malaysia berhak mencari minyak di luar pantai Sabah dan
Sarawak
-Kewujudan ZEE, Malaysia Berjaya meneroka kawasan di
luar pesisir pantai Trengganu dalam lingkungan 170 batu
nautika sehingga mendapatkan sumber minyak mentah dari
kawasan tersebut. . Penting
kepada pembangunan negara.
-Pertindihan kawasan perairan membawa kepada
8. Mewujudkan ruang perkongsian pintar antara Malaysia dengan negara jiran.
perkongsian pintar Malaysia dengan Thailand bekerjasama mengeksploitasi
antara negara. sumber petroleum di kawasan Teluk Siam.
Malaysia juga bekerjasama dengan Brunei dalam kegiatan
sama di perairan Miri.
Perkongsian pintar ini membolehkan Malaysia dan negara
jiran sama-sama menikmati hasil cari gali secara bersama.
-Pelaksanaan ZEE memberi ruang kepada kawalan lanun
9. Kawalan lanun. antarabangsa. Perairan yang luas
mewujudkan keupayaan memantau dan memintas lanun oleh
pihak tentera maritim. Lanun dapat
ditangkap sebelum mereka melepasi sempadan
antarabangsa dan sempadan negara lain.
Sebagai contoh, kegiatan lanun oleh rakyat Indonesia di
Selat Melaka dapat diatasi dengan pantas oleh penguasa
maritim Malaysia.
Kesimpulannnya, Zon Ekonomi Eksklusif telah dapat mengeratkan lagi hubungan antara
bebrapa buah negara jiran untuk mengatasi masalah bersama.

Idea: 2 + 3 / 3 +2 (Wujud masalah ZEE / Menyelesaikan perkara berbangkit)

19. Kegiatan keganasan antarabangsa telah semakin meningkat sehingga meninggalkan


kesan kepada sesebuah negara. Kerajaan Malaysia telah mengambil tindakan sewajarnya
dalam menangani ancaman kegiatan keganasan ini. Bincangkan.

Pengenalan:

Kegiatan keganasan antarabangsa telah semakin meningkat sehingga meninggalkan kesan


kepada sesebuah negara. Kerajaan Malaysia telah mengambil tindakan sewajarnya dalam
menangani ancaman kegiatan keganasan ini.

Bil. Idea / Isi utama Huraian


Kesan keganasan
antarabangsa
1. -Tindakan keganasan yang dilakukan menyebabkan
Keselamatan rakyat nyawa rakyat terancam.
terancam -Perbuatan pengeboman akan mencederakan nyawa
manusia.

22
-Sebagai contoh pengeboman kafe di Puchong
Selangor oleh kumpulan Daesh.
Mencederakan beberapa orang pengunjung terutama
warga negara asing.

2. Ekonomi negara terjejas. -Pelabur tidak berani melabur apabila berlaku


keganasan di sesebuah negara. Menarik semula
pelaburan dari negara tersebut.
-Sebagai contoh, ekonomi Indonesia terjejas dengan
teruk apabila keganasan mencetuskan pembunuhan
yang kejam di negara tersebut.
-Serangan pengganas terhadap Pusat Dagangan Dunia
(WTC) di Amerika Syarikat menyebabkan harga saham
seluruh dunia jatuh.
-Pengeboman oleh kumpulan pengganas terhadap
3. Industri pelancongan tempat tumpuan pelancong spt kelab malam atau
terjejas. tempat keagamaan.
Kematian atau kecederaan yang dialami oleh pelancong
menakutkan pelancong luar melawat negara tersebut.
-Amaran merah akan dikeluarkan oleh negara-negara
lain untuk memberitahu kepada rakyat mereka supaya
tidak melancong ke negara terlibat.
-Sebagai contoh pengeboman tokong di Bangkok
Thailand yang menyebabkan kedatangan pelancong
luar merosot. ke negara tersebut.

4. Imej negara terjejas -Keganasan yang dilakukan menyebabkan berlakunya


huru hara dalam sesebuah negara.
Penyiaran keadaan ini oleh media massa
antarabangsa.
-Menjejaskan nama baik negara, kegagalan kerajaan
mengawal keamanan negara. -
Rakyat negara tersebut dianggap sebagai pengganas
walaupun bukan semuanya.
Menyusahkan rakyat apabila melancong ke negara
lain.
Tindakan menangani
ancaman kegiatan -Kerjasama antara negara Malaysia, Indonesia dann
keganasan oleh kerajaan Australia digerakkan khususnya dalam berkongsi
Malaysia. maklumat risikan yang berkaitan dengan kegiatan
5. keganasan. Perjanjian
Kerjasama antara negara. persefahaman dengan negara lain spt Perancis untuk
meningkatkan keupayaan risikan khususnya dalam
menangani militan Islamic State (IS)
-Kerjasama ini berjaya mengurangkan risiko pergerakan
pengganas merentasi sempadan untuk menjadikan
Malaysia sebagai pusat transit.
-Memantau kegiatan orang yang menyokong aktiviti
6. Meningkatkan langkah pelampau melalui media alternatif.
pencegahan Sebaran maklumat dan propaganda yang boleh
mempengaruhi pemikiran masyarakat dan menyokong
aktiviti keganasan mesti disekat.

23
Menggunakan peruntukan undang-undang sedia ada
untuk mencegah kegiatan keganasan daripada
bertapak di Malaysia.
-Menangkap mereka yang menyokong kumpulan Daesh
melalui maklumat yang didapati melalui laman sosial.

-Kerajaan menguatkuasakan Akta Pencegahan


7. Meningkatkan Keganasan 2015 bagi memerangi aktiviti militan spt
penguatkuasaan undang- Islamic State (IS) dan Daesh.
undang Usaha menahan sesiapa yang menyokong IS atau yang
berusaha untuk membawa masuk ideologi berkenaan
ke Malaysia. Bagi
meningkatkan keberkesanan akta, latihan dan
penguatkuasaan pelbagai kemahiran dan taktik perlu
ditekankan kepada pihak penguatkuasa spt polis dan
tentera.
-Melalui media massa, kempen dilakukan untuk
8 Meningkatkan kesedaran menyedarkan rakyat bahawa aktiviti keganasan boleh
masyarakat. merosakkan keamanan dan kesejahteraan yang
dinikmati kini. Mengadakan forum dan seminar
untuk memberikan maklumat yang jelas tentang
kewujudan dan perjuangan kumpulan pengganas
kepada masyarakat.
Menuntut tindakan masyarakat untuk menyalurkan
maklumat yang berkaitan dengan penglibatan individu
dan kegiatan keganasan kepada pihak berwajib.

9. Pertukaran / Ekstradisi -Kerajaan Malaysia menangani perjanjian pertukaran


pengganas pengganas yang telah melakukan keganasan dalam
Malaysia yang melarikan diri ke luar negara.
-Individu yang terlibat dihantar balik ke Malaysia untuk
dibicarakan di mahkamah Malaysia.
Jika di sabitkan kesalahan akan dipenjarakan di
Malaysia.
-Kerajaan Malaysia mengamalkan fahaman sederhana
10.. Fahaman kesederhanaan dalam pelbagai bidang politik, agama, ekonomi dan
hubungan sosial antarabangsa. Penubuhan
Gerakan Kesederhanaan Global (GMM) mengubah
tanggapan salah terhadap isu keganasan.
Timbulnya Islamfobia, Malaysia mengambil pendekatan
sederhana melalui Islam dan penganutnya mempunyai
sikap toleransi dan penyayang.
Kesimpulannya, Malaysia mengamalkan pendekatan menolak keganasan antarabangsa tidak
kira siapa yang melakukannya. Pendekatan sederhana dilaksanakan dalam pelbagai perkara
supaya keamanan dan keselamatan negara terjamin.

Idea : 2 + 3 / 3 + 2 (Kesan keganasan militant / Menangani ancaman keganasan oleh


kerajaan Malaysia)

24
20. Fenomena El-nino merupakan kejadian alam secara semulajadi yang melanda
beberapa buah negara di dunia telah memberi kesan kepada hidupan dan alam sekitar.
Huraikan.

Pengenalan :

Fenomena El-nino merupakan kejadian alam semulajadi yang berlaku di beberapa buah
Negara di dunia. Fenomena ini berlaku dengan kekerapan sekali antara tiga hingga tujuh
tahun yang menyebabkan suhu air di Lautan Pasifik mengalami peningkatan. Keadaan ini
menimbulkan kesan kepada hidupan dan alam sekitar.

IDEA HURAIAN
Kesan kepada Manusia tidak dapat menjalankan aktiviti pertanian secara
hidupan/manusia biasa.
Tanah menjadi kontang dan tanaman tidak akan tumbuh
1. Kebuluran subur. Malahan akan mati.
Akibatnya, manusia akan kekurangan sumber makanan
dan menyebabkan kebuluran berlaku.
2. Peningkatan Bencana alam seperti banjir dan kemarau akan berlaku
kadar penyakit menyebabkan penyakit dan kematian.
dan kadar Penyakit Malaria dan demam denggi menunjukkan kitaran
kematian. 3 hingga 7 tahun iaitu bersamaan dengan fenomena ini.
Kejadian kebakaran hutan berleluasa menyebabkan
berlakunya jerebu.
Penyakit akibat drp jerebu seperti melibatkan pernafasan
boleh menyebabkan kematian, contoh: Kalimantan,
Indonesia.
3. Kekurangan Banyak ikan di tepi pantai berpindah mengikut arus panas
sumber makanan. menyebabkan kekurangan ikan.
Keadaan ini menyebabkan banyak anjing laut mati kerana
kurang makanan
Manusia akan menghadapi krisis sumber makanan
akuatik dan sumber protein.
4. Menjejaskan Kenaikan suhu di lautan memusnahkan terumbu karang
sektor dalam laut dan memusnahkan keunikan dalam laut.
pelancongan. Hakisan di tepi pantai juga turut berlaku menyebabkan
landaian pantai menjadi sempit atau semakin dalam.
Fenomena ini juga secara tidak langsung meyebabkan
orang ramai kurang berkunjung ke pantai atau melakukan
scuba driving. Hal ini akan melumpuhkan sektor
pelancongan.
Kesan kepada alam Fenomena ini menggalakkan pembentukan angin
sekitar kencang yang menyebabkan kejadian siklon tropika
Perubahan cuaca berlaku apabila berlakunya tiupan angin
5. Perubahan cuaca dari perbezaan lokasi. Contohnya, lautan Pasifik ke lautan
Hindi.
6. Menjejaskan Hidupan laut akan berpindah ke kawasan lain untuk
hidupan akuatik. mencari tempat yang sesuai. Hal ini menyebabkan
kepupusan akuatik di sesuatu tempat.

25
Plankton juga akan mati kerana suhu air laut yang tidak
sesuai.
Fenomena ini juga menyebabkan banyak ikan akan mati
dan pupus kerana tiada makanan.
7. Kemarau panjang Mengakibatkan kemarau yang berpanjangan
Mempengaruhi cuaca sehingga kawasan Afrika dan Asia
Tenggara
Menyebabkan berlakunya krisis air yang teruk
Manusia akan mengalami dihidrasi akibat kekurangan air.
8. Kenaikan paras Peningkatan suhu bumi akan mencairkan ais di kutub dan
air laut. menyebabkan peningkatan paras air laut.
Keadaan ini menyebabkan banjir besar berlaku. Contoh
kawasan-kawasan yang rendah. Banyak pulau kecil yang
tenggelam.
Penutup:

Kesimpulannya, fenomena El-nino akan memberikan kesan yang besar kepada penduduk dan
juga alam sekitar.

Idea : 2 + 3 @ 3 + 2

PEP. PERCUBAAN SMK SERI TEJA , PA3, STPM 2016

18. Sebagai sebuah negara berdaulat, Malaysia telah menjalin kerjasama dalam
hubungan
diplomatik dengan negara-negara lain kerana mendapat banyak manfaat . Bincangkan.

Pengenalan
Banyak manfaat yang diperoleh Malaysia apabila menjalin kersama dalam hubungan
diplomatik dengan negara-negara lain.
Bil Idea Huraian
1 Keselamatan negara -Hubungan baik bagi memastikan kemerdekaan,

26
kedaulatan dan keselamatan negara terjamin di arena
antarabangsa
-Pendirian Malaysia yang bebas dan berkecuali
menghindarkan campur tangan kuasa besar dalam urusan
pentadbiran serta politik negara
-Perkongsian informasi risikan antara Malaysia dan negara
lain membantu tentang aspek keselamatan yang
melibatkan kawasan sempadan bersama
- Hubungan diplomatik yang terjalin juga dapat
menyelesaikan masalah yang melibatkan negara luar atau
sempadan negara secara diplomasi dan seterusnya dapat
mengekang persengketaan antara negara. Sebagai contoh
isu PATI, pembantu rumah , isu Sabah dan sebagainya
2 Meluaskan pasaran - membolehkan usahawan tempatan dapat melakukan
ekonomi pemasaran produk di luar negara yang menjadi sahabat
diplomatik kerajaan memberi keuntungan ekonomi
kepada negara.
- Contoh: Perjanjian FTA dengan negara maju seperti
Jepun mempelbagaikan peluang ekonomi.
- kerajaan menggunakan peluang untuk mempromosikan
kelebihan negara dari aspek pelancongan dan pelaburan
kepada negara luar menjamin prospek ekonomi lebih
baik
-Meningkatkan peluang perdagangan, pelaburan asing dan
meluaskan pasaran barangan seperti ke Negara ASEAN,
Amerika Syarikat , Jepun, China , Taiwan dan lain-lain
-Kemasukan pelabur asing membawa juga masuk modal
dan kepakaran
-Meningkatkan pendapatan negara melalui tukaran wang
asing, di samping mengukuhkan ekonomi negara
3 Pendidikan dan - usahasama universiti tempatan dan luar negara
latihan membantu meningkatkan kualiti pendidikan negara
khususnya dari aspek penyelidikan dan bidang penerbitan
bahan ilmiah.
- jalinan kerajaan dengan kerajaan luar menggalakkan
penubuhan institusi pendidikan dari luar negara di dalam
negara peluang kepada generasi menimba ilmu peringkat
tinggi.
- Penglibatan dalam program pertukaran pelajar
- Mampu melahirkan pembangunan sumber manusia yang
berpengetahuan tinggi, kompeten, berinovasi dan kreatif
-Pendedahan latihan industri di luar negara diperluaskan
bagi menjana pengalaman kerjaya bersifat global dan
meningkatkan kebolehpasaran-Peluang belajar dalam
pelbagai bidang termasuk kedoktoran, farmasi, pergigian
di beberapa universiti terkemuka di seluruh dunia
3 Menikmati - kerjasama baik antara Malaysia dan Jepun
pemindahan teknologi menggalakkan perkongsian teknologi kepada sektor
industri tempatan
-Contoh: Usahasama Proton dan Mitshubishi Jepun
meningkatkan kualiti kenderaan nasional
- hubungan dagang dengan negara-negara

27
-Kemasukan teknologi canggih dari negara maju seperti
Jepun dan Amerika Syarikat bagi meningkatkan daya
produktiviti industri tempatan
-Meningkatkan kepakaran tempatan
4 Meningkatkan imej - Kepakaran yang dimiliki oleh syarikat tempatan dalam
negara yang baik di memberi bantuan pembangunan dan teknikal di negara
mata dunia ( Melalui Dunia Ketiga mengukuhkan kepercayaan dari segi politik
bantuan yang dan ekonomi.
dihulurkan Malaysia - Contoh: Melalui Program Kerjasama Teknikal Malaysia
kepada negara lain) (PKTM) di negara-negara miskin.
- Memberi khidmat nasihat dalam bidang-bidang yang
Malaysia mempunyai kepakaran
-Mengongsi kejayaan dasar dan program pembasmian
kemiskinan
-Berkongsi pengalaman pembangunan dengan negara-
negara sedang membangun
-Memberi khidmat kepakaran dalam bidang pendidikan
dan pembangunan infrastruktur
-Bantuan yang dihulurkan semasa berlakunya bencana
alam seperti tsunami, tanah runtuh dan banjir besar
-Membantu pelarian dari negara berkaitan bagi mendapat
perlindungan di negara ini
-Mengadakan perbincangan dengan kerajaan-kerajaan
negara berkaitan untuk mencari jalan penyelesaian tentang
beberapa isu
-Mengatasi masalah berkaitan alam sekitar seperti
pencemaran rentas sempadan
5 Peluang pekerjaan - memudahkan negara mendapatkan khidmat buruh asing
dapat dipertingkatkan pembangunan sektor-sektor ekonomi.
- Contoh: Kemasukan buruh dari Bangladesh, Myanmar
dan Indonesia sektor pembinaan dan perkilangan.
- tenaga pakar asing dapat dibawa masuk membantu
memajukan sektor korporat dan profesional
meningkatkan daya saing pengeluaran negara.
-Kemasukan firma luar dan pelaburan asing mewujudkan
peluang pekerjaan
-Jaringan usahasama antara pengusaha industri halal
dalam kalangan negara Islam menyediakan peluang
pekerjaan berkualiti dan berupah tinggi
-Pertumbuhan industri IKS (PKS) dan sektor lain hasil
kerjasama dengan negara luar menawarkan peluang
pekerjaan kepada penduduk Malaysia
-Pertambahan permintaan terhadap produk tertentu
meningkatkan input buruh untuk memenuhi permintaan
6. Sumber tenaga -Mendapat bekalan tenaga buruh asing yang murah dari
buruh/tenaga kerja Indonesia, Myanmar , Bangladesh dan Vietnam untuk
mengatasi kekurangan pekerja di niver pembinaan,
perladangan dan perkhidmatan (pembantu rumah)
-Pengusaha dapat mengurangkan kos dan mengoptimakan
keuntungan kerana pekerja asing sanggup menerima gaji
yang rendah
-Rakyat Malaysia juga berpeluang bekerja di luar negara

28
seperti di Singapura, Australia, dan Brunei
7. Kerjasama dalam - Mengadakan perkongsian data maklumat, pembangunan
Penyelidikan dan teknologi nano, pembangunan teknologi maklumat dan
pembangunan (P&P) komunikasi dengan negara yang ada hubungan diplomatik
- Mencegah penyakit berjangkit melalui perkongsian
maklumat
Kerjasama menjalankan kajian untuk menghasilkan vaksin
- Mempergiatkan usaha P&P dalam bidang tenaga
alternatif seperti biofuel untuk menggantikan petroleum
-Aktiviti penyelidikan di universiti menggabungkan
kepakaran tempatan dan antarabangsa
-Kerjasama agensi dalam dan luar negara dipergiatkan
untuk membawa produk dan harta intelek hasil P&P IPT
tempatan ke pasaran global
-Melaksanakan P&P tentang pembinaan senjata, kesihatan
dan keselamatan anggota tentera serta teknologi maklumat
dalam bidang pertahanan
8. Malaysia mendapat - Adanya hubungan diplomatik membolehkan wabak
bantuan daripada penyakit berbahaya seperti Japanese Encephalitis (JE) ,
kepakaran luar demam Coxsackie dan penyakit SARS, dan demam denggi
( penyelesaian mendapat bantuan kepakaran asing seperti Pakar
masalah dalaman Perubatan dari Atlanta, Amerika Syarikat
Negara) - Hubungan diplomatik juga membolehkan Malaysia
mendapat bantuan bila berlakunya bencana alam seperti
banjir yang berlaku di Kelantan membolehkan Malaysia
menerima bantuan kemanusiaan seperti makanan, pakaian
dan sebagainya dari negara -negara serantau dan
antarabangsa.

Kesimpulan:
Malaysia mendapat banyak manfaat daripada hubungan diplomatik yang terjalin dengan
negara-negara lain. Di samping menjamin keselamatan dan mengekalkan kedaulatan negara,
hubungan tersebut membantu Malaysia mendapat kepercayaan negara luar untuk
mengadakan kerjasama dalam pelbagai bidang.
Jawapan; Mana-mana 5 isi/ idea

19. Kebanyakan saintis meramalkan abad ke-21 ini akan menjadi era dominasi
nanoteknologi atau teknologi nano berasaskan kepentingan teknologi tersebut kepada
masyarakat dan negara. Walau bagaimana pun berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh
Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2008 menyatakan kebimbangan tentang potensi nano yang
boleh menyebabkan gangguan terhadap kesihatan manusia.Bincangkan.

PENGENALAN

29
Nanoteknologi merupakan penemuan terkini yang melibatkan penciptaan benda-benda
yang sangat kecil sehingga mencapai ukuran nanometer atau satu per bilion meter.
Bagi Malaysia, Inisiatif Nanotechnology National (INN) adalah program nanoteknologi
kerajaan pusat yang telah dilancarkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak pada 19
September 2006 yang menggariskan nanoteknologi untuk pembangunan sains,
teknologi, industri dan ekonomi yang mampan.
Nanoteknologi menjadi sangat penting dan sedang berkembang pesat kerana teknologi
ini dapat mengecilkan banyak bahan dan komponen.

Bil Idea Huraian

A.Kepentingan Penggunaan medan nano magnetuntuk menarik virus


Nanoteknologi: denggi.
Bidang farmaseutikal - sistem penyampaian ubat pada
Bidang perubatan
1. dos tertentu. Teknologi nano membawa ubat terus
kepada sel kanser dan membunuh atau
memusnahkannya tanpa memudaratkan badan pesakit.
Tiub karbon nano (CNT) untuk tujuan penyampaian ubat
juga dapat menyampaikan molekul penting untuk
keseimbangan biologi badan manusia.
Aplikasi bahan nano untuk pengimejan perubatan
penggunaan bahan nano dapat memberikan gambaran
yang lebih jelas bahagian dalam badan manusia melalui
imbasan sinar-X dan pengimejan resonans magnetik
(MRI) 100 kali ganda lebih jelas berbanding kaedah
biasa.
Robot nano dimasukkan ke dalam saluran darah manusia
bagi mengesan penyakit, mengambil sampel tisu,
membawa ubat dalam darah dan merawat tanpa
pembedahan.
Saintis telah mencipta kenderaan kecil yang boleh
merentasi dari darah ke dalam otak untuk menghantar
bahan kimia yang memusnahkan tumor secara berkesan.
Penyelidik Amerika Syarikat telah membentuk
Nanoshells butiran kecil kaca yang disalut dengan
emas yang boleh membunuh sel kanser apabila kapsul
racun pecah.
Aplikasi klinikal partikel nano perak berkesan dalam
membunuh bakteria dan mengurangkan kesan toksik di
dalam badan. Partikel nano kristal perak pula dapat
mengurangkan kesan inflamasi (antiinflamasi) dan dapat
membantu proses pemulihan masalah kulit.
Penggunaan partikel nano sebagai satu sistem
penyampaian gen (komponen asas genetik) yang
diameternya cuma bersaiz dua nanometer kaedah

30
rawatan penyakit genetik melalui penggantian gen rosak
dengan gen yang normal.
2. Bidang ketenteraan Pakaian pintar tempur nanoteknologi yang ringan dan
dan keselamatan nipis melindungi daripada peluru, senjata kimia dan
negara kesan radiasi, mengesan tubuh yang cedera serta
berubah warna mengikut situasi.
Senjata lebih kecil, kemampuan berlipat ganda dan tidak
dapat dikesan oleh radar.
Nanosensor yang digunakan dalam bidang pertahanan
dan ketenteraan seperti sistem pengintipan
nanoteknologi yang mungkin melibatkan zarah nano
boleh pandu yang dilengkapi dengan sistem kamera-
nano, pemancar-penerima-nano, punca tenaga tinggi
bersaiz nano malahan dilengkapi sistem penghapus
musuh.
Israel kini sedang membangunkan senjata baru yang
menggunakan teknologi nano. Senjata tersebut ialah
robot kecil yang diberi nama Bionic Hornet menyerupai
tebuan yang mampu untuk menangkap gambar,
mengejar dan membunuh musuh
3. Bidang perindustrian Penapis udara NanoBreez membunuh kuman-kuman dan
bahan-bahan pencemaran pada permukaan tiub penapis
udara yang berpusing.
Penggunaan nanoteknologi dalam kamera digital adalah
untuk penghasilan skrin OLED bagi menggantikan skrin
LCD - memancarkan imej yang lebih cerah dan jelas.
OLED juga mengurangkan kuasa kamera digital
sehingga 107 peratus lebih tahan berbanding dengan
penggunaan LCD.
OLED juga semakin meluas dalam pembuatan skrin-skrin
seperti TV dan monitor
Baju sebesar tapak tangan boleh berubah saiz dan
dipakai oleh orang dewasa apabila direndam ke dalam
air.
4. Bidang pertanian Penghasilan genetik tanaman yang mudah dikawal.
dan penghasilan Mendiagnosis penyakit tanaman dan haiwan
makanan menggunakan molekul protein serta menganalisis sampel
tanaman untuk kajian kualiti menggunakan cip DNA.
Penggunaan baja zarah nano bersifat penyerapan yang
lebih baik terus ke dalam tanah, akar, daun, buah dan
batang dapat meningkatkan kualiti pengeluaran
pertanian.
Teknologi pembungkusan makanan yang menggunakan
bahan teknologi nano mampu memanjangkan jangka
hayat makanan dan mengekalkan kesegaran hasil
pertanian sebelum proses seterusnya.

31
Meningkatkan penghasilan makanan yang berkualiti
tinggi, rasa yang lebih sedap dan kandungan nutrisi yang
jauh lebih baik.
5. Bidang sukan Sejak tahun 2002, pemain tenis di seluruh dunia mula
menggantikan raket tenis mereka yang diperbuat
daripada material aluminium, titanium dan grafit kepada
sejenis material baru yang dikenali sebagai karbon
nanotiub.
100 kali lebih kuat berbanding besi dan 6 kali lebih ringan
daripada raket sebelumnya.
Cengkaman dan kestabilan pada kedua-dua bahagian
permukaan raket karbon nanotiub ini juga jauh lebih kuat
sekali gus memberikan keselesaan dan keyakinan
kepada pemain untuk membuat pukulan.
Bola tenis yang diperbuat daripada material
nanokomposit lebih tahan lama dan boleh digunakan
sehingga 4 minggu selepas dikeluarkan daripada
bekasnya berbanding hanya bertahan dua minggu untuk
bola lama.
6. Bidang penyelidikan Penyelidikan menghasilkan mesin-mesin kecil dan halus
seperti robot nano dan peranti mikro.
Menghasilkan nanokomputer yang lebih pantas daripada
mikrokomputer elektronik yang ada kini.
Dengan bekerja pada saiz yang paling terkecil, teknologi
nano akan membenarkan pengecilan dan prestasi yang
tertinggi.
Bermula dengan molekul, dan pemprosesan dengan
mesin yang berfrekuensi tinggi dan produktif, menjadikan
produknya lebih murah
7. Bidang teknologi Teknologi tanpa wayar seperti bluetooth, WiFi, WiMax
maklumat dan dan telefon 3G.
teknologi komunikasi Peralatan elektronik semakin mengecil, elegan, padat
elektronik / gajet dengan fungsi yang canggih, berkapasiti menyimpan data
yang tinggi dan mempercepatkan pemindahan data serta
maklumat.
Meningkatkan lagi industri pengkomputeran, iaitu banyak
komputer dan komponen komputer yang lebih kecil,
berkuasa dan pantas dihasilkan.
Menghasilkan Giant Magneto Resistance (GMR) yang
menemukan peranti yang dinamakan pemacu cakera
keras (hard disk). Cakera keras merujuk kepada ruang
penyimpanan data peralatan elektronik canggih seperti
komputer, telefon bimbit. Pemain MP3 dan USB thumb
drive
8. Bidang kosmetik Produk kosmetik nanoteknologi berupaya membuang sel
bawah kulit yang menyebabkan wanita kelihatan tua

32
(antipenuaan).
Krim penjagaan kulit dan losyen nanoteknologi mampu
mencerahkan kulit.
Pengeluar produk kosmetik seperti Estee Lauder, Revlon,
Clinique dan Chanel telah menggunakan nanoteknologi
dalam penghasilan produk mereka.
9. Bidang aeroangkasa Penciptaan alatan atau komponen kapal angkasa dan
kapal terbang bersaiz kecil / kompak.
Penggunaan satelit berkuasa tinggi nanoelektrik, satelit
nano yang beratnya hanya 10kg seperti Satelit NOAA-
AVHRR.
Kamera dalam satelit dapat merakam imej di angkasa.
10 Penghasilan sumber Penggunaan silikon zarah nano terkuanta dalam sel solar
. tenaga alternatif jenis tendem telah meningkatkan kecekapannya
sebanyak 80% berbanding dengan teknologi kini.
Penghasilan bateri berasaskan Lithium dan bahan nano
oksida mampu memanjangkan jangka hayat dengan
keupayaan yang lebih tinggi.
Penghasilan lampu berasaskan diod nanoteknologi
berkecekapan tinggi akan menjimatkan penggunaan
tenaga elektrik.
Kesan negatif Antara bahan partikel nano yang boleh memberikan
kesan mudarat kepada manusia ialah fuleren,tiub karbon
nano , partikel nano tak organik,, partikel nano organik
11 Gangguan terhadap dan dot kuantum
kesihatan manusia Laluan partikel nano ke badan manusia boleh berlaku
semasa pernafasan dan juga pengambilan makanan
yang telah terdedah kepada partikel nano. Partikel nano
yang disedut boleh termendap di dalam salur darah
selepas menembusi kesemua mekanisme perlindungan
pernafasan.
Seterusnya berlaku agihan ke dalam pelbagai organ dan
berkumpul di tapak yang khusus.
Partikel ini juga boleh bergerak sepanjang saraf
penghiduan dan menembusi secara langsung ke saraf
otak.
Jelasnya, dengan adanya partikel nano yang halus dan
kecil seperti serbuk logam yang dihidu boleh
mendatangkan mudarat pada paru-paru, barah dan
penyakit lain yang dhidapi manusia
KESIMPULAN

Nanoteknologi memberi harapan baharu dalam kemajuan teknologi dan kehidupan manusia.
Oleh itu, manusia perlu bijak memanfaatkan nanoteknologi. Kawalan dalam bentuk dasar dan
perundangan perlu dikaji bagi memastikan penggunaan bahan partikel nano yang mempunyai
risiko tinggi terhadap manusia dapat dikawal dan dipantau.

33
SKEMA JAWAPAN = 4+1

20 ASEAN sehingga kini berjaya memupuk kerjasama yang aktif demi kepentingan
bersama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan antara negara anggota.
Namun begitu, pertubuhan serantau ini masih menghadapi cabaran terutamanya untuk
memajukan ekonomi dan mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau.Jelaskan cabaran-
cabaran tersebut.

Pendahuluan:

Pertubuhan serantau ini masih menghadapi cabaran terutamanya untuk memajukan ekonomi
dan mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau.

BIL IDEA HURAIAN

A. CABARAN MEMAJUKAN EKONOMI

Dengan iklim dan cuaca yang sama, negara anggota


1 Persaingan dalam ASEAN mengeluarkan produk pertanian yang sama
pasaran komoditi seperti getah, kelapa, koko, minyak sawit yang menjadi
komoditi kepada banyak negara anggota ASEAN.
Keadaan ini menjadikan negara-negara anggota
berusaha merebut pasaran yang sama pada peringkat
antarabangsa.
Apabila wujudnya pasaran bebas dalam kalangan
negara anggota, menyebabkan masing-masing akan
mementingkan kepentingan komoditi negara sendiri
demi menjana pendapatan negara yang pastinya akan
menyebabkan berlakunya ketidakadilan.
Tanpa kebijaksanaan pemimpin negara anggota,
persaingan ini boleh mengeruhkan hubungan negara
anggota.
2 Mementingkan Negara-negara anggota lebih mementingkan kepentingan
kepentingan nasional negara masimg-masing daripada kepentingan serantau
masing-masing menyebabkan pasaran serantau akan terjejas
Walau pun wujudnya konsep memakmurkan jiran tetapi
tidak semua anggota ASEAN yang menghayati konsep
tersebut.
Setiap negara anggota ASEAN lebih mengutamakan
kepentingan domestik masing-masing
Kesatuan Eropah (EU) mengamalkan skim tarif mata
wang yang sama (Euro) serta tidak menggalakkan
3 Kemunculan pelaburan asing ke negara itu.
kumpulan ekonomi Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico (NAFTA)
serantau/blok atau merancang skim tarif yang sama.
pakatan perdagangan Kemunculan kumpulan ekonomi ini menjadikan
ekonomi antara dua kumpulan negara akan lebih
tertutup.

34
Hal ini akan menjadi cabaran untuk memasarkan
barangan dari negara ASEAN.
Pengurangan permintaan pasaran dunia terhadap
sumber bahan utama seperti bijih timah, getah asli
3 Pengurangan menyebabkan terjejasnya pertumbuhan ekonomi
permintaan pasaran negara-negara ASEAN kerana negara ASEAN kaya
dunia terhadap dengan bahan-bahan mentah ini.
sumber bahan utama Keadaan ini menyebabkan negara-negara ASEAN
terpaksa memberi perhatian kepada pengeluaran
sektor perkilangan & perkhidmatan.
Namun begitu, negara maju mempunyai kelebihan
ekonomi dalam segi kos pengeluaran & kecanggihan
teknologi.
Pengeluaran & pemasaran produk yang sama
menyebabkan persaingan yang sengit bukan sahaja
antara negara anggota tetapi juga antara negara
anggota dengan negara maju.
Sebagai contoh, pengeluaran barangan elektrik, sudah
pastinya ramai pengguna akan membeli barangan
daripada pengeluaran negara maju yang diperakui
lebih bermutu ditambah lagi harganya yang kompetitif.
Negara-negara ASEAN merupakan negara-negara
membangun. Hal ini menyebabkan negara banyak
4 Pergantungan bergantung kepada negara-negara maju.
kepada negara maju Negara ASEAN bergantung kepada pasaran luar
masih berlarutan. negara seperti USA, Eropah dan Asia Pasifik.
Selain itu, negara ASEAN bergantung kepada teknologi
moden dari negara maju seperti Jepun, Korea, Rusia
untuk sektor perindustrian.
Negara ASEAN juga masih memerlukan pelaburan
modal asing untuk menggerakkan dan memajukan
sektor ekonomi seperti perindustrian, perkhidmatan,
pelancongan dan lain-lain.
Sebagai contoh, Syarikat Seagate, Samsung, Apple
banyak membuka pelaburan syarikat mereka di
negara-negara ASEAN.
Kegawatan ekonomi dunia telah menjejaskan
kedudukan ekonomi negara anggota ASEAN.
5 Negara-negara Sebagai contoh, negara Indonesia dan Thailand
ASEAN masih dibebani oleh hutang luar negara.
dibebani hutang luar Hal ini berlaku menyebabkan negara-negara ini
negara terpaksa meminjam wang dari IMF ( International
Monetary Fund).
Kesannya, sehingga sekarang negara-negara ini masih
belum dapat membayar hutang tersebut dan terpaksa
mengikut pelan pembangunan ekonomi yang
disarankan oleh IMF yang pastinya akan dikuasai oleh
negara-negara kaya termasuk Amerika Syarikat,
Jepun, Jerman, Britain, Perancis, Itali dan Kanada.
Kesemua Negara yang disebutkan di atas dikatakan

35
mempunyai hak dalam menguruskan dana IMF.

Keadaan ini menyebabkan negara kaya bertambah
kaya dan negara miskin semakin tersepit dan
seterusnya boleh membantutkan perkembangan
ekonomi di negara-negara A.Tenggara.
B CABARAN MENGEKALKAN KEAMANAN DAN KESTABILAN SERANTAU

6 Campur tangan kuasa Penglibatan AS di rantau Asia Pasifik semakin


besar di Asia Tenggara ditingkatkan melalui Strategi Pangsi Pasifik.
AS telah bertapak di negara-negara Asia Tenggara
seperti di Singapura, Filipina dan Thailand.
Sebagai contoh, isu Pulau Scarborough yang
berlaku antara Filipina dan China yang telah
mengundang penglibatan AS di rantau Asia. AS
telah menggandakan bantuan kepada Filipina bagi
meningkatkan keupayaan tentera Filipina bagi
menghadapi kuasa China kerana Filipina masih
mempunyai perjanjian dengan kuasa besar
tersebut..
Selain itu, AS juga telah menempatkan sebuah kapal
perang siri terbaru di Singapura.
Cubaan Amerika Syarikat meletakkan tentera di
Selat Melaka bagi menghadapi ancaman lanun
Penempatan askar Amerika Syarikat di Singapura
dan Filipina mencabar kewibawaan ZOPFAN
Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan berlakunya
perluasan kuasa besar di Asia Tenggara dan
keadaan ini jika tidak ditangani akan mewujudkan
konflik ancaman pertembungan kuasa besar yang
akan menjejaskan ASEAN.

Terdapat banyak pulau di sekitar Asia Tenggara seperti


7 Konflik serantau tentang Pulau Spratly, Pulau Batu Putih, Pulau Sipadan-Ligitan,
tuntutan wilayah Pulau Pisang dan Pulau Ambalat yang menjadi rebutan
negara-negara Asia Tenggara.
Sebagai contoh, Pulau Pisang antara Malaysia dan
Singapura. Pulau Spratly pula melibatkan Malaysia,
Filipina, Vietnam, Brunei dan China.
Negara China semakin agresif menuntut pulau
Spratly dan Paracel tersebut yang dianggap miliknya
berdasarkan faktor sejarah dan bukan peruntukan
undang-undang antarabangsa. Negara ini telah
bertindak menempatkan tenteranya di Kepulauan
Spratly.
Situasi ini akan mewujudkan konflik antara sesama
negara-negara Asia Tenggara dan juga negara besar
Asia Timur.
Keamanan dan kestabilan rantau Asia Tenggara
boleh tergugat apabila berlakunya politik dalaman
8 Masalah politik dalaman negara-negara anggota.

36
negara-negara anggota Sebagai contoh, negara Myamar masih belum
mengamalkan demokrasi dan diperintah oleh junta
tentera. Mereka menyekat kebebasan bersuara
tokoh politik wanitanya, Aung San Suu Kyi dengan
tidak mengakui kemenangan parti demokrasi
tersebut dan mengenakan hukuman pengurungan
dalam rumah ke atas beliau.
Kerakusan tentera Myammar amat jelas kelihatan
apabila mereka menyerang sekumpulan sami
Buddha yang mengadakan demonstrasi jalanan
membantah pengurangan subsidi petrol sehingga
membebankan rakyat.
Tindakan kejam ke atas etik Rohingya
Pergolakan di Selatan Thai pula berlaku disebabkan
oleh krisis majoriti etnik Melayu beragama Islam
yang menuntut hak mereka. Serangan yang berlaku
di Sg Golok pada hujung September 2011
meletakkan wilayah Selatan Thai dalam keadaan
darurat.
Tragedi ini akan mewujudkan situasi tidak
menyenangkan kepada kalangan negara anggota
terutama negara jiran.
Sebagai contoh terdapat dakwaan Malaysia telah
memberi perlindungan kepada kumpulan-kumpulan
penentang Islam Thai ini.
Begitu juga di selatan Filipina, terdapat dakwaan
yang menyatakan bahawa Malaysia turut membantu
Gerakan pembebasan Bangsa Moro yang berusaha
mendapatkan kuasa autonomi bagi wilayah
Mindanao daripada kerajaan pusat di Manila
Ancaman anasir luar juga boleh menggugat
keamanan dan kestabilan serantau.
9 Ancaman anasir Ancaman sebegini merupakan ancaman yang tidak
luar/puak dapat diduga.
pelampau/Lanun Sebagai contoh, pencerobohan di Lahad Datu,
Timur Sabah oleh pengganas Sulu. Hubungan
keturunan dan keagamaan antara keturunan Sulu
dan Melayu di Selatan Filipina dengan Sabah
menjadi penyebab pencerobohan kawasan di Lahad
Datu berlaku. Pentempuran telah berlaku dengan
pengorbanan seramai 16 orang polis Malaysia dan
kematian berpuluh-puluh orang pihak pengganas.
Peristiwa ini telah menggugat kestabilan negara dan
hubungan dengan negara Filipina.
Masalah lanun mengancam keamanan dan
kestabilan serantau kerana menghalang kapal
dagang dan kapal /bot nelayan serta memiliki
senjata api
Kumpulan Abu Sayyaf.

37
10 Masalah pendatang Kesempitan hidup di negara asal menyebabkan
asing tanpa izin (PATI) mereka berhijrah ke negara berhampiran secara
tidak sah untuk mencari pekerjaan .Cth rakyat
Indonesia datang ke Malaysia.
Mereka datang melalui agensi-agensi haram dan
terpaksa menyusup masuk melalui jalan air.
Terdapat dalam kalangan mereka yang
menggunakan pas lawatan sosial.
Pelbagai masalah yang timbul terhadap negara yang
dituju iaitu masalah sosial, pelacuran dan kutu
rayau. Kerajaan terpaksa berbelanja lebih untuk
menghantar mereka kembali ke negara asal mereka.
Isu penghantaran semula PATI juga boleh
menyebabkan perselisihan antara negara boleh
berlaku.
Cabaran ini memerlukan kesepakatan antara negara
yang terlibat.
11 Penyeludupan Penyeludupan dadah, pemerdagangan manusia,
dan penyeludupan senjata
Kesimpulannya, cabaran terutamanya untuk memajukan ekonomi dan mengekalkan
keamanan dan kestabilan serantau perlu ditangani untuk kemajuan dan faedah bersama.

Skema : 3+2/2 +3

PEP. PERCUBAAN SMK TMN MAHSURI, PA3, STPM 2016

Soalan 18
Hubungan diplomatik Malaysia dan China telah menjangkau 40 tahun (2014) daripada
hubungan dagangan dan diplomatik antarabangsa kepada hubungan strategik
antarabangsa kini.Jelaskan rasional peningkatan hubungan ini kepada negara Malaysia.

a) Pengenalan:
Sejarah awal hubungan diplomatik antarabangsa dengan negara China bermula di zaman
kepimpinanTun Abdul Razak Hussain pada tahun 1974.
Malaysia mempunyai rasional daripada hubungan dagangan dan diplomatik kepada hubungan
strategik negara China.

b) Isi-isi
Rasional hubungan strategik Malaysia dengan China:

1.1. Kemelesetan ekonomi global terutamanya Amerika Syarikat dan Jepun.


o Ekonomi Amerika Syarikat masih belum pulih sepenuhnya dan pertumbuhan ekonomi Jepun
jatuh ke tahap paling rendah dalam satu dekad
o Krisis kewangan Kesatuan Eropah telah menggugat pakatan ekonomi tunggal tersebut
Kemelesetan ekonomi global ini menjatuhkan keupayaan eksport negara dan secara tidak
langsung mempengaruhi perkembangan keluaran dalam negara
Ekonomi China terus bertahan dan bakal mengambil alih peranan Amerika Syarikat
Oleh itu, meningkatkan hubungan dagang dengan China akan meningkatkan daya eksport
Negara

38
China mempunyai pasaran ekonomi yang meluas.
Dengan jumlah penduduk terbesar dunia, pasaran China amat besar untuk dikongsi oleh
Malaysia
Pada tahun 2012, dilihat dari segi nilai dagangan Amerika Syarikat mencatatkan nilai US$3.8
trilion, manakala eksport dan import China bernilai US$3.87 trilion, iaitu lebihan dangangan
China sebanyak US$231.1 bilion
o Banyak negara beralih kepada China sebagai rakan dagangan
o Oleh itu, peningkatan hubungan Malaysia dengan China menepati masa dan situasi

Mengurangkan Konflik pertikaian Kepulauan Spartly dengan China.


Ketegangan dengan China dalam isu Kepulauan Spratly dan Paracel dapat diredakan melalui
hubungan yang lebih erat
Banyak peluang pelaburan dapat diterokai bersama antara dua negara tindakan mengetatkan
peraturan ke atas barangan eksport Malaysia seperti ke atas eksport sarang burung walit
dapat dielakkan
Malaysia tidak seharusnya menjadi mangsa kepada tindakan ekonomi China sebagaimana
Jepun, dan Filipina ekoran ketegangan berhubung perebutan pulau yang dipertikai
Pendekatan ini menjadi negara China menghormati Malaysia.

Sejarah hubungan sosial antara Malaysia dan China.


Sejarah jalinan hubungan sosial penduduk di Malaysia dengan China memudahkan Malaysia
menjalankan kerjasama strategik dalam bidang yang baharu seperti pendidikan, perubatan,
dan kesihatan.
China bersedia membuka universiti pertama di Malaysia dengan menggunakan Bahasa
Inggeris sebagai Bahasa pengantar merupakan satu kemajuan kepada negara dalam
penyediaan peluang pendidikan bertaraf antarabangsa
Selain keterbukaan China menerima pelajar Malaysia dan dua buah universitinya menawarkan
kursus Bahasa Melayu, pembukaan universiti China di Malaysia telah membuka lembaran
baharu dalam hubungan dua Negara
Pertukaran budaya antara dua negara meningkatkan industri pelancongan termasuk
pelancongan kesihatan
Dengan meningkatnya hubungan dengan China, banyak kerjasama dapat dibentuk

Peningkatan pengaruh Amerika Syarikat di rantau Asia


China dalam menghadapi provokasi kuasa oleh Amerika Syarikat yang cuba menempatkan
kembali pengaruhnya di rantau ini memerlukan sahabat
Situasi ini sepatutnya disambut oleh Malaysia untuk menjalinkan hubungan lebih erat dengan
China
Pendekatan Malaysia dalam meningkatkan hubungan dengan China lebih kepada urusan
perdagangan, pelaburan dan sosial
Hubungan ini tidak menjadi Malaysia 'dilihat' menyebelahi China atau menyokong kedudukan
China dalam menghadapi Amerika Syarikat

Kesimpulan
Malaysia mempunyai pelbagai sebab dalam jalinan hubungan strategik dengan negara China.
Malaysia juga perlu mengambil langkah yang lebih strategik menjalinkan hubungan diplomatik
dengar besar yang lain bagi mengukuhkan lagi kemajuan dan kekuatan negara.

PERINGATAN
(HURAIAN RASIONAL PERLU DIDAHULU PENYATAAN NEGATIF )
Skema Jawapan =5 + 0

39
Soalan 19

Perkongsian antara negara merupakan suatu langkah untuk mewujudkan kerjasama


yang sihat antara negara. Perihalkan bentuk-bentuk perkongsian antara negara yang
dijalankan oleh Malaysia dengan negara lain.

Pendahuluan
-Perkongsian antara negara dalam bidang politik , ekonomi dan sosial
-Merupakan kerjasama yang sihat antara negara

Isi-Isi Penting

1 Perkongsian budaya antara Negara

-festival makanan , kraf tangan dan budaya Indonesia diadakan di Pulau Pinang
-bertujuan mendedahkan budaya tradisi Jepun di Malaysia
-pertukaran rancangan kebudayaan antara negara anggota ASEAN
-pesta lagu dan muzik negara-negara ASEAN

2 Sukan

-penyertaan setiap negara dalam pertandingan sukan pada peringkat antarabangsa


-dapat mengeratkan hubungan masyarakat dunia
-sukan yang diadakan ialah Sukan SEA , Sukan Komanwel dan Sukan Olimpik
-menjadi tuan rumah kepada pertandingan sukan antarabangsa
-imej negara dapat ditingkatkan supaya dikenali di peringkat antarabangsa
-mewujudkan suatu jaringan komunikasi yang baik merentas sempadan

3 Kerjasama dalam peningkatan pertahanan Negara

-Malaysia bergabung tenaga dengan negara luar yang mempunyai teknologi lebih canggih
dalam sistem pertahanan
-mereka sebagai satu strategi untuk meningkatkan benteng pertahanan negara
-Misalnya , penguatkuasaan Maritim Negara telah berganding bahu dengan Filipina untuk
menjayakan Operasi Phillipine-Malaysia (PHIMAL) bertujuan mencegah aktiviti-aktiviti
pelanggaran undang-undang maritim di persempadanan perairan Malaysia-Filipina di Laut
Sulu
-Malaysia juga telah bekerjasama dengan Russia
-Malaysia telah membeli 18 pesawat Sukhoi-30MKI buatan Russia pada tahun
2003.Pembelian kapal selam Scorpene dari Perancis

4 Lawatan rasmi

-lawatan rasmi merupakan lawatan yang dilakukan oleh Ketua Negara atau Perdana Menteri
untuk melakukan perjumpaan rasmi dengan pemerintah negara yang dilawati
-Ketua Negara Malaysia seringkali mengadakan lawatan rasmi ke negara lain
-melawat United Kingdom , Sweden , Brunei dan lain-lain
-menitikberatkan hubungan negara dengan negara luar untuk menjamin keamanan dan
kesejahteraan dunia
-mewujudkan jaringan komunikasi yang sistematik antarabangsa

40
5 Pemindahan teknologi

-Malaysia mengadakan kerjasama ekonomi dalam bentuk usahasama antara syarikat


multinasional asing dengan syarikat tempatan
-projek usahasama industri automobil antara Mitsubishi Corporation dari Jepun dengan Proton
dan Kia Motors dari Korea Selatan dengan Naza Motors Malaysia
-kerjasama ini membolehkan syarikat tempatan mendapat faedah pemindahan teknologi
pembuatan kereta daripada negara berkenaan
-syarikat elektronik Jepun memberi hak kepada Malaysia untuk menghasilkan dan
memasarkan microcip termaju di dunia , iaitu MM Chip
-situasi ini membolehkan perkembangan inovasi serta penciptaan teknologi baru oleh syarikat
tempatan

Kesimpulan
-Perkongsian kerjasama antara negara merupakan komponen penting dalam aspek
pembangunan Negara

Soalan 20
Jenayah keganasan antarabangsa menjadi ancaman kepada keamanan sejagat dan
langkah perlu dilakukan untuk mengelakkan jenayah ini berleluasa.
Ulaskan penyataan ini

a) Pengenalan:
o Keganasan antarabangsa kerap berlaku di seluruh dunia seperti pengeboman, pembunuhan
dan penculikan oleh kumpulan pengganas banyak mendatangkan kesan-kesan negatif dan
langkah-langkah perlu dilakukan mencegah jenayah ini daripada berleluasa.

b) Isi-isi

A. Kesan-kesan

1.1. Mengancam keselamatan negara yang terlibat.


Keganasan antarabangsa yang berlaku dalam sesebuah negara menyebabkan negara
tersebut mengalami ancaman dari segi keselamatan penduduk dan negaranya.
Keganasan yang berlaku sama ada angkara dalaman mahupun luaran dalam sesebuah
negara akan menimbulkan huru-hara dan kacau-bilau.
Keganasan angkara dalaman seperti perebutan kuasa, penghapusan etnik, dan krisis agama
yang menyebabkan ketidakstabilan politik, contohnya apabila ada pemimpin memberi ucapan
yang berunsur perkauman,hasutan dan provokasi yang membakar perasaan akan mendorong
penyokong bertindak ganas dan di luar batasan kemanusiaan
Peristiwa pengeboman di tempat-tempat awam oleh golongan pengganas terancang
menyebabk
antarabangsa dan pelabur hilang keyakinan terhadap keselamatan negara.
Rakyat akan hidup dalam ketakutan dan terancam.

1.2. Menjejaskan ekonomi negara


Keganasan antarabangsa boleh menjejaskan ekonomi sesebuah negara.
Aktiviti keganasan yang tercetus akan mengganggu kelancaran aktiviti ekonomi seperti urus
niaga dan perdagangan

41
Politik yang tidak stabil, pengeboman, dan pembunuhan yang sentiasa berlaku menyebabkan
pelabur asing tidak berani lagi membuat pelaburan malah berusaha memindahkan pelaburan
ke negara lain yang lebih selamat dan aman. Sebagai contoh, aktiviti keganasan dan
pembunuhan kejam yang berlaku di Indonesia menyebabkan pelabur terpaksa menarik
pelaburan mereka keluar dari indonesia dan kesannya ekonomi Indonesia terjejas dengan
teruk.
o Keganasan yang berlaku di sesebuah negara juga akan menjejaskan ekonomi dunia,
misalnya serangan ke atas Pusat Dagangan Dunia (WTC) di Amerika Syarikat menyebabkan
harga saham seluruh dunia jatuh menjejaskan ekonomi banyak negara.

1.3. Menjejaskan industri pelancongan


Keganasan antara bangsa turut menjejaskan industri pelancongan negara yang terlibat.
Keganasan antarabangsa seperti aktivit penculikan, rampasan kapal terbang, pengeboman
berani mati pengganas mengurangkan kehadiran pelancong, contohnya peristiwa
pengeboman di tempat awam yang berlaku di Selatan Thailand menyebabkan pelancong
asing tidak gemar lagi mengunjungi wilayah Golok dan Petani
Begitu juga peristiwa demonstrasi di Bangkok yang berpanjangan menyebabkan pelancong
yang berhasrat melawat Bangkok akan menuju ke destinasi lain dan kesannya, penurunan
bilangan kehadiran pelancong akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara dan
wilayah.
Selain itu, banyak syarikat berkaitan pelancongan dan penerbangan antarabangsa mengalami
kerugian besar dan terpaksa gulung tikar.

B. Langkah-langkah:

Kerjasama antarabangsa.
Keganasan antarabangsa boleh diatasi melalui kerjasama antarabangsa.
Perjuangan menentang kedua-dua ancaman keganasan memerlukan tindakan antarabangsa
yang berkesan menurut Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Forum terbaik untuk mengetuai dan menyelaras tindakan tersebut ialah Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu
Malaysia percaya bahawa melalui perkongsian maklumat risikan serta perjuangan melalui
Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah (CCPCJ) mampu meredakan
aktiviti keganasan.
Malaysia dan negara ASEAN bergerak aktif dan berjuang di bawah Program Kerja ASEAN
untuk membanteras keganasan dan jenayah terancang transnasional.

Penguatkuasaan Undang-undang.
Keganasan antarabangsa boleh diatasi melalui penguatkuasaan undang-undang oleh
sesebuah Negara
Badan penguatkuasaan undang-undang seperti pihak polis dan tentera memainkan peranan
penting membanteras keganasan.
Pihak yang menjadi dalang mencetuskan rusuhan dan tunjuk perasaan mesti dikenakan
hukuman berat
Undang-undang khas untuk menangani keganasan perlu digubal, misalnya Malaysia
mempunyai Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) yang membolehkan kerajaan mengambil
tindakan segera terhadap mana-mana pihak yang mengancam keselamatan negara.
(dimansuhkan) diganti Undang-undang Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas)
2012.

42
Dengan cara inilah keselamatan dan keamanan negara dapat dikekalkan.

c) Kesimpulan
Jenayah antarabangsa perlu dicegah secara menyeluruh dan kolektif dengan melibatkan
usaha di peringkat antarabangsa kerana jenayah ini memberi impak yang pelbagai.

Skema Jawapan = 2 + 3@3 + 2


1.1. Pendekatan militari
1.2. Peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
1.3. Sekatan ekonomi

PEP. PERCUBAAN SMK SERI KOTA, PA3, STPM 2016

18. Malaysia memainkan peranan yang penting dalam menyumbang kepada kestabilan di
rantau ASEAN. Jelaskan.

43
19. Peperangan terus berlaku dibeberapa buah negara dan telah menimbulkan pelbagai
impak kepada masyarakat, rakyat, dan negara. Perihalkan.

20. Pelaburan asing sangat penting kepada pembangunan sesebuah negara. Bincangkan.

44
PEP. PERCUBAAN KTEK, PA3, STPM 2016

18. Malaysia sentiasa mengekalkan hubungan diplomatic yang baik dengan negara luar
dengan mengamalkanprinsip rundingan, keterbukaan dan kerjasama dalam bidang
ekonomi , social dan politik. Huraikan faktor-faktor yang diambilkira sebagai asas
hubungan tersebut dan kepentingannya kepada negara.

Pendahuluan
Hubungan luar Malaysia melalui beberapa fasa, era dan prinsip yang berbeza-beza.Walau
bagaimanapaun Malaysia sentiasa mengekalkan hubungan diplomatik yang baik dengan
negara luar demi kepentingan bersama.

Faktor-faktor Penentu Dasar Luar

1 Faktor persekitaran geostrategik


Kedudukan geografi menentukan dasar luar negara.
Malaysia berkedudukan paling strategik iaitu di persimpangan jalan laut antara Lautan Pasifik
dengan Lautan Hindi yang merupakan laluan perdagangan utama bagi rantau Asia Tenggara.
Kebanyakan perdagangan antara Timur Jauh dengan Timur Tenc" h serta India melalui lautan
pfKaiW.selat Melaka di Malaysia.
Keadaan ini rtfenarik pedagang dari negara luar datang berdagang dan rriengadakan
hubungan persahabatan. Hubungan yang erat dan persefahaman tinggi perlu diwujudkan demi
kebaikan bersama antara negara serantau dan luar rantau.

2 Faktor ekonomi negara


Malaysia kaya dengan pelbagai sumber ekonomi yang berasaskan bahan seperti getah,
kelapa sawit dan barangan pembuatan seperti elektronik dan kejyry^raan.
Mi^raysja memerlukan barangan untuk keperluan rakyatnya dan pasaran untuk memasarkan
barangan dan hasil negara ke luar negara.
Malaysia mempunyai rakan-rakan dagangan serantau dan peringkat antarabangsa untuk
kepentingan ekonomi bersama.
Tanpa ikatan dengan negara-negara lain, agak sukar bagi negara untuk memajukan ekonomi
kerana tidak mampu untuk berdikari.

3 Faktor Demografi sosial


Keadaan demografi negara yang mempunyai penduduk pelbagai kaum menyebabkan
Malaysia menghormati hak asasi manusia dan menentang dasar diskriminasi seperti Dasar
Apartheid.
Mengadakan hubungan dengan negara-negara Islam kerana majoriti penduduk di negara ini
beragama Islam.
Hubungan dengan China dan India terjalin sejak dahulu kerana memiliki penduduk Cina dan
India.
Malaysia mengamalkan prinsip perpaduan di peringkat domestik dan mengesyorkan agar
prinsip perpaduan diamalkan di peringkat antarabangsa.

4 Faktor kepimpinan
Setiap pemimpin akan membentuk dan membawa era yang berbeza dalam melaksanakan
dasar luar.
Sebagai contoh, setiap Perdana Menteri Malaysia berwawasan untuk mengeratkan
persahabatan bermula era Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussien Onn dan Tun
Dr. Mahathir Mohamad.

45
Semasa pemerintahan Tunku Abdul Rahman, dasar pemerintahan adalah bersifat pro-Barat
dan antikomunis kerana era pasca kemerdekaan negara mendapat bantuan British dari segi
pentadbiran, pertahanan dan menghadapai ancaman komunis.
Bermula tahun 1970, di bawah pimpinan Tun Abdul Razak, negara mengamalkan dasar
berkecuali iaitu mengadakan hubungan dengan negara luar tanpa mengira ideologi
memandangkan pada masa tersebut berlakunya era Perang Dingin.

5 Faktor sejarah
Negara kita telah mengalami pengalaman pahit apabiia dijajah pada suatu ketika dahulu.
Pengalaman tersebut membantu negara untuk merangka jenis perhubungan dengan negara
luar.
Pada mulanya, negara kita tidak mengadakan hubungan dengan negara komunis seperti
Rusia dan China kerana pada masa itu negara menghadapi ancaman komunis.
Selepas tahun 1970-an. barulah negara kita mengadakan hubungan persahabatan dengan
negara dari Blok Timur di bawah dasar berkecuali.

6 Keanggotaan dalam badan antarabangsa dan menyokong Piagam Pertubuhan


Bangsa-Bangsa Bersatu.
Malaysia menyokong kewibawaan pertubuhan antarabangsa seperti ASEAN, PBB, OIC dan
NAM.
Malaysia sentiasa memenuhi tanggungjawab sebagai ahli pertubuhan antarabangsa dan
memupuk kerjasama erat antara ahli
Malaysia memperjuangkan prinsip kebebasan manusia dan penghapusan diskriminasi politik
dan ekonomi serta segala bentuk penjajahan di dunia.
Malaysia menghormati peraturan dan etika yang digariskan dalam sistem perundangan
antarabangsa demi keamanan dan kemakmuran dunia.

Kepentingan-kepentingan menjalinkan hubungan diplomatik


1.Menjaga kedaulatan dan keamanan negara
Malaysia merupakan negara kecil yang tidak mempunyai kekuatan tentera tetapi
memerlukan hubungan baik dengan negara luar bagi melindungi daripada ancaman dan
mendapatkan jaminan keselamatan dari negara lain.
Malaysia bersama anggota ASEAN yang lain mendokong konsep ZOPFAN untuk
mengelakkan pencerobohan kuasa luar.
Negara-negara Komanwel membantu Malaysia semasa menghadapi ancaman komunis dan
konfrontasi dengan Indonesia.
Pertukaran data, maklumat, bantuan aset dan alat-alat risikan dapat dikongsi dengan negara
lain ketika negara menghadapi krisis, misalnya tragedi kehilangan kapal terbang MH370 pada
8 Mac 2014.

2.Meningkatkan kemajuan ekonomi negara


Malaysia merupakan negara yang membangun dan kaya dengan bahan mentah.
Memerlukan hubungan dengan negara luar supaya dapat memasarkan bahan mentah dan
produk industri.
Hubungan erat dengan Britain dan Amerika Syarikat pada awal kemerdekaan untuk
mengeksport getah dan bijih timah.
Hubungan Malaysia dengan negara China, Amerika dan Jepun bertujuan mendapatkan
pelaburan dan pasaran mereka.
Malaysia dapat menjalankan projek perindustrian bersama negara ASEAN yang lain
contohnya Projek Urea di Bintulu, Sarawak.

46
3.Memperjuangkan nasib sesama negara-negara membangun
Mengeratkan hubungan antara negara Selatan untuk bekerjasama dalam bidang kewangan,
perindustrian, teknikal dan sains teknologi.
Kerjasama ini dapat mengurangkan pergantungan kepada negara maju.
Malaysia dapat bekerjasama dalam pembangunan dan menubuhkan syarikat takaful,
memberi bantuan menguruskan syarikat-syarikat takaful dalam D8.
Melalui Program Kerjasama Teknikal Malaysia, perkongsian kerjasama dapat dilakukan
seperti kerjasama dari segi pertanian dan peralatan.

4 Menjaga kepentingan orang-orang Islam


Melalui OIC, Malaysia dapat menjaga hak kfipentingan orong orang Islam di seluruh
dunia.
Sebagai contoh, bantuan kemanusiaan dan perlindungan kepada rakyat Palestin, pelarian
Rohingya, pelarian Bosnia, dan Mesir.
Penubuhan Bank pembangunan Islam bagi memberi perkhidmatan kewangan kepada
negara-negara Islam.
Negara-negara Islam dapat bekerjasama dan mengeratkan hubungan sesama Islam.

5 Menjaga alam sekitar sejagat


Penjagaan alam sekitar bukan sahaja merupakan tanggungjawab sebuah negara tetapi
melibatkan semua negara di dunia.
Malaysia dapat bersama-sama negara di dunia menangani masalah alam sekitar yang kian
meruncing.
Malaysia menghadiri Persidangan-persidangan antarabangsa dalam menghadapi ancaman
alam sekitar.
Malaysia juga menandatangani pelbagai protokol untuk menjaga kualiti alam sekitar,
misalnya Protokol Kyoto untuk mengawal perlepasan gas-gas pencemar seperti CFC yang
menyebabkan berlakunya Kesan Rumah Hijau.
Protokol Montreal bertujuan untuk melindungi berlakunya penipisar lapisan ozon dunia.
Malaysia juga kerap membantu Indonesia untuk mengatasi masalah jerebu.

6 Berkongsi kepakaran dan teknologi


Perkongsian ini dapat meningkatkan lagi kemahiran dalam bidang perkhidmatan,
perdagangan dan perindustrian.
Contohnya, Dasar Pandang ke Timur dengan menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai
negara contoh untuk mencapai kejayaan.
Melalui hubungan positif ini, rakyat negara Malaysia berpeluang mempelajari teknologi Jepun
dan Korea Selatan untuk mencapai taraf kemajuan yang tinggi menjelang tahun 2020.
Melalui Rancangan Colombo, Malaysia dapat membina pusat latihan, penempatan pakar
bagi membuat penyelidikan.

Kesimpulan
Malaysia merupakan sebuah negara yang aktif dalam kerjasama serantau dan pelbagai
pertubuhan antarabangsa, termasuk ASEAN, Negara-negara Komanwel, Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu (PBB), Pertubuhan Persidangan Islam(OIC), dan Pergerakan Negara-Negara
Berkecuali (NAM). Hubungan erat dengan pelbagai negara telah membawa pelbagai manfaat
kepada negara dari segi politik, ekonomi dan sosial.

Formula Isi : 2+3/3+2

47
No. 19.Keganasan dan jenayah terancang transnasional merupakan masalah sejagat
yang serius dan mendatangkan pelbagai ancaman kepada sesebuah negara yang
menjadi sasaran pengganas.
Langkah segera perlu diambil untuk mengelakkan jenayah ini berleluasa.
Bincangkan.

Pendahuluan
Keganasan dan jenayah terancang transnasional merupakan fenomena antarabangsa yang
menjangkaui sempadan negara seperti pengeboman.pembunuhan, dan penculikan untuk
mendapatkan tuntutan politik daripace sesuatu pihak. Perbuatan ini mungkin disebabkan oleh
pertentangan ideologi politik, kegawatan ekonomi, atau pihak pemerintah.Keganasan tidak
membawa sebarang faedah selain mengheret negara yang terbabit ke pinggir kehancuran.

Kesan
1 Keselamatan negara terancam dan tergugat
Keganasan yang berlaku sama ada angkara dalaman mahu pun luaran menimbulkan huru-
hara dan kacau-bilau.
s Keganasan angkara dalaman seperti perebutan kuasa, penghapusan etnik dan krisis
agama yang menyebabkan ketidakstabilan politik.
Ucapan yang berunsur perkauman, hasutan dan provokasi yang membakar perasaan akan
mendorong penyokong bertindak ganas dan di luar batasan kemanusiaan.
Peristiwa pengeboman di tempat- tempat awam oleh golongan pengganas terancang
menyebabkan masyarakat antarabangsa dan pelabur hilagn keyakinan terhadap keselamatan
negara.
Rakyat akan hidup dalam ketakutan.

2.Menjejaskan ekonomi negara


Aktiviti keganasan yang tercetus akan mengganggu kelancaran aktiviti ekonomi seperti urus
niaga dan perdagangan.
Politik yang tidak stabil, pengeboman dan pembunuhan yang sentiasa berlaku menyebabkan
pelabur asing tidak berani lagi membuat pelaburan malah berusaha memindahkan pelaburan
ke negara lain yang lebih selamat dan aman.
Sebagai contoh, aktiviti keganasan dan pembunuhan kejam yang berlaku di Indonesia
menyebabkan ramai pelabur terpaksa menarik pelaburan mereka keluar dari Indonesia.
Akibatnya, ekonomi Indonesia terjejas dengan teruk.
Keganasan yang berlaku di sebuah negara juga akan menjejaskan ekonomi dunia, misalnya
serangan pengganas ke atas Pusat Dagangan Dunia (WTC) di Amerika Syarikat
menyebabkan harga saham seluruh dunia jatuh dan menjejaskan ekonomi banyak negara.

3 Menjejaskan industri pelancongan


Menularnya aktiviti penculikan, rampasan kapal terbang, pengeboman berani mati oleh
pengganas mengurangkan kehadiran pelancong.
Contohnya, peristiwa pengeboman di tempat awam yang kerap berlaku di Selatan Thailand
menyebabkan pelancong asing tidak gemar lagi mengunjungi wilayah Golok dan Pattani.
Begitu juga peristiwa demontrasi di Bangkok yang berpanjangan menyebabkan pelancong
yang berhasrat melawat Bangkok akan menuju ke destinasi lain.
Sebagai akibatnya, penurunan bilangan kehadiran pelancong akan menjejaskan
pertumbuhan ekonomi sesebuah negara dan wilayah.
Selain itu, banyak syarikat berkaitan pelancongan dan penerbangan antarabangsa
mengalami kerugian besar dan terpaksa gulung tikar.

48
4. Mangsa perang / mangsa keganasan kehilangan hak, kebebasan dan
keselamatan diri
Mangsa perang I mangsa keganasan sentiasa dibayangi maut. Mereka mungkin dibunuh
oleh askar-askar pinak lawan axau pengganas apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Untuk mengelakkan serangan bom dan serangan pengganas, penduduk terpaksa
*bersembunyi di tempat perlindungan yang dibina khas jika ada.
Jika tidak, rakyat terpaksa melarikan diri ke kawasan yang lebih selamat dengan berjalan
kaki beratus-ratus kilometer jauhnya.
Mangsa yang tidak berdosa ini bukan sahaja kehilangan hak dan kebebasan untuk hidup,
masalah kehilangan tempat tinggal, harta benda dan mata pencarian.
Mereka juga kehilangan orang yang tersayang kerana terkorban dalam peperangan.
Dalam keadaan yang huru-hara, hak kebebasan rakyat tidak mampu dipertahankan lagi.

Langkah mengatasi
1 Menguatkuasakan undang-undang
Pihak polis dan tentera memainkan peranan penting membanteras keganasan.
Pihak yang menjadi dalang mencetuskan rusuhan dan tunjuk persaan mesti dikenakan
hukuman berat.
Undang-undang khas untuk menangani keganasan perlu digubal.
Misalnya Malaysia mempunyai Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) yang membolehkan
kerajaan mengambil tindakan segera terhadap mana-mana pihak yang mengancam
keselamatan negara.
Dengan cara inilah keselamatan dan keamanan negara dapat dikekalkan.

2 Sikap bertolak ansur dan kesederhanaan perlu diamalkan dalam


sebarang tindakan dan perjuangan
Mereka tidak harus menuntut sesuatu yang keterlaluan daripada kerajaan.
Menjadikan amalan diplomasi dan musyawarah sebagai asas penyelesaian sebarang konflik
dan krisis yang berlaku.
Semua pihak mestilah bertolak ansur dalam menangani sesuatu isu dan perjuangan.
Perbuatan mengadakan tunjuk perasaan, demontrasi jalanan, merusuh, atau melakukan
keganasan perlu dielakkan kerana perbuatan seperti itu akan mengundang ketidakstabilan
politik, negara menjadi kucar-kacir dan meruntuhkan sistem politik dan ekonomi negara.

3 Kerjasama antarabangsa juga penting untuk mengatasi keganasan


Perjuangan menentang kedua-dua ancaman keganasan memerlukan tindakan antarabangsa
yang berkesan menurut Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Forum terbaik untuk mengetuai dan menyelaras tindakan tersebut ialah Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu.
Malaysia percaya bahawa melalui perkongsian maklumat risikan serta perjuangan melalui
Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah (CCPCJ) mampu meredakan aktiviti
keganasan.
Malaysia dan negara ASEAN bergerak aktif dan berjuang di ba<. Program Kerja ASEAN
untuk membanteras keganasan dan jer terancang transnasional.

49
No 20.
Peningkatan suhu dan perubahan iklim merupakan isu global yang kian mendapat
perhatian serius masyarakat antarabangsa.Jelaskan faktor-faktor berlakunya
peningkatan suhu dunia dan peranan Malaysia dalam menangani isu tersebut di pentas
dunia.

Pendahuluan
Pertumbuhan ekonomi luar biasa memberikan tekanan hebat ke atas alam semula jadi dan
persekitaran.Pemanasan global menjadi isu transnasional yang memerlukan tindakan sejagat
dan diplomasi alam sekitar perlu diberikan tumpuan oleh dunia termasuklah Malaysia bagi
memastikan keseimbangan antara pembangunan dengan persekitaran.

Faktor-faktor berlakunya pemanasan global


1 Penggunaan bahan kloroflourokarbon (CFC) yang meluas
Rakyat di seluruh dunia semakin aktif dalam penggunaan gas CFC.
Penggunaan yang aktif ini akan menipiskan lapisan ozon yang bertindak menstabilkan suhu
bumi.
Lapisan ozon yang nipis akan menyebabkan kepanasan suhu bumi.
Penggunaan CFC dalam sektor industri membuat peti sejuk dan pendingin W a misalnya di
beberapa buah negara membangun telah menjejaskan persekitarannya.

2 Perkembang dan kemajuan sektor industri


Perubahan era daripada pertanian kepada perindustrian telah membawa perubahan ke atas
cuaca di dunia.
Seluruh negara di dunia mula menggalakkan kegiatan sektor perindustrian dan pembuatan.
Pembakaran bahanapi dalam industri iaitu bahan api hidrokarbon seperti petroleum, gas dan
arang batu memberi kesan kepada iklim.

Jepun dan China antara negara yang paling aktif dalam sektor industri.

3 Peningkatan penggunaan kenderaan bermotor


Pertambahan bilangan kenderaan di seluruh dunia juga membawa kepada peningkatan suhu
dunia.
Kenderaan bermotor akan membebaskan gas karbon monoksida dan sulfur dioksida yang
memerangkap haba matahari.
Pembakaran bahan api kenderaan bermotor ini akan menyebabkan kenaikan suhu dalam
udara.
Indonesia antara negara yang paling sesak dengan penduduk dan penggunaan kenderaan
bermotor. Hal ini turut mempengaruhi cuaca dan berlaku kejadian tsunami di Indonesia.

4 Pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan jerebu


Terdapat negara-negara di dunia ini telah menjalankan aktiviti pembakaran terbuka.
Kaedah pembakaran terbuka ini selalunya dilakukan untuk membuka kawasan tanaman
baharu atau aktiviti tanaman semula.
Pengusaha ladang di Indonesia misalnya sering melakukan pembakaran secara bermusim.
Tindakan ini menyebabkan kejadian jerebu dan mengancam negara-negara yang berdekatan
seperti Malaysia.
Kejadian ini akan mempengaruhi perubahan cuaca di dunia.

50
5 Faktor semula jadi
Matahari merupakan sumber tenaga daripada hidrogen fusion yang memberi kesan dinamik
kepada pemanasan di bumi.
Orbit atau laluan bumi yang mengelilingi matahari juga menjadi punca kepada perubahan
iklim.
Kebakaran hutan secara semula jadi akibat cuaca panas turut menyebabkan suhu dunia
meningkat, contohnya kebakaran hutan di hutan Amazon, Brazil dan New Zealand.
Selain itu, wujudnya gunung-gunung berapi di daratan dan juga proses perubahan suhu di
permukaan laut menjadikan dasar bumi berhawa panas.

Penglibatan Malaysia menangani isu ini di peringkat global


1 Menghadiri Persidangan Antarabangsa PBB
Malaysia telah menghadiri persidangan-persidangan antarabangsa tentang Alam Sekitar
seperti Persidangan Kyoto pada tahun 1997 (Protokol Kyoto) dan juga Persidangan di
Copenhagen, Denmark pada Disember 2009 (COP15) berhubung isu perubahan iklim dunia.
Protokol Kyoto dimeterai untuk mengawal pelepasan gas rumah kaca, manakala COP15 pula
merangka pelan tindakan untuk menangani kesan perubahan iklim dunia.
Protokol ini diteguhkan dengan mekanisme Protokol Montreal yang mengawal pelepasan gas
kloroflorokarbon (CFC) dan bahan kimia lain.
Kedua-dua protokol ini membentuk mekanisme kawalan melalui insentif kewangan dan
insentif teknologi mesra alam.

2. Pengurusan Bencana melalui Pusat Serantau Sains Asia


Pusat Serantau Sains Asia teiah diwujudkan untuk memesatkan penggunaan ICT dalam
kalangan negara anggota termasuk Malaysia, khususnya dalam pembangunan dan
keselamatan serantau.
Misalnya, penggunaan ICT dalam pengurusan bencana ASEAN seperti memberi maklumat
yang pantas tentang kejadian Tsunami dan kejadian bencana yang lain.

3. Program 'Earth Hour' di seluruh dunia


Program ini mula digerakkan oleh Tabung Hidupan Liar (WWF) Australia pada Mac 2007.
Dilancarkan secara rasmi semasa Persidangan Perubahan Iklim Bangsa-bangsa Bersatu di
Bali pada 14 Disember 2009.
Pengurangan penggunaan tenaga dapat dicapai dan melebihi sasaran 5% malahan dua kali
ganda berbanding sasaran asal iaitu sebanyak 10%.
Kempen ini mengajak penduduk seluruh dunia termasuk rakyat Malaysia untuk bergelap
dengan memadamkan semua Iampu yang menggunakan tenaga elektrik tepat pukul 8.30
malam waktu tempatan.
Kempen ini bertujuan untuk menyampaikan keprihatinan penduduk dunia mengenai perlunya
satu tindakan proaktif bagi menangani isu pemanasan global.

4.Persidangan antarabangsa tentang kawalan ke atas Antartika


Isu pencairan ais yang drastik di Antartika memberi impak banjir besar dan pelbagai bencana
lain.
Sekatan dan kawalan ke atas penerokaan yang tidak terkawal untuk mengeksploitasi bahan
mentah di Antartika telah dilaksanakan.
Malaysia lantang menyuarakan pendapat bahawa Antartika adalah Warisan Bersama untuk
faedah bersama dan membantah penerokaan di Antartika.
Suara Malaysia ditimbulkan dalam persidangan antarabangsa PBB yang ke-37 dan
persidangan NAM pada tahun 1982.
Malaysia telah menghadiri Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel berhubung dengan
perubahan iklim pada tahun 2009 (CHOGM 2009) di Trinidad & Tobago.

51
Deklarasi Port-of-Spain Mengenai Perubahan Iklim telah dikeluarkan untuk menuntut
kesungguhan masyarakat dunia menangani isu pemanasan global secara mapan.

5 Penyelidikan dengan kerjasama negara luar dan pengeluar kereta utama

Beberapa buah universiti tempatan mula menjalankan kajian ke atas perubahan cuaca
termasuk bekerjasama dengan pakar dari luar negara.
Misalnya, Universiti Teknologi Mara (UiTM) dan USM telah menjalinkan kerjasama dengan
pakar-pakar universiti luar negara dalam menghasilkan kajian bagi membantu mengatasi
masalah banjir di Malaysia.
Pengangkutan merupakan antara penyumbang besar kepada pelepasan gas karbon.
Contohnya seperti kereta.
Pengeluar kereta mengeluarkan kenyataan secara kolektif untuk memfokuskan pengeluaran
model baru yang mana mengeluarkan enjin yang lebih efisien dalam penggunaan bahan api
seperti kenderaan fibrid atau mesra alam.

6 Penganjuran pameran dan persidangan Peringkat Antarabangsa


Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Malaysia menganjurkan Persidangan dan
Pameran Antarabangsa Teknologi Hijau yang dinamakan "International Green Technology and
Ecoproducts Exhibition and Conference Malaysia 2010" atau dikenali sebagai IGEM 2010
pada bulan Oktober 2010.
Malaysia telah menjemput syarikat-syarikat terkemuka dunia untuk mengambil bahagian dan
mempamerkan pelbagai jenis teknologi hijau masing-masing.
Tujuan pameran untuk mewujudkan kesedaran pengguna dan pihak industri mengenai
kepentingan teknologi hijau dan produk-eko.
Mempromosikan kemajuan produk mesra alam untuk persaingan antarabangsa. Di samping
itu, memastikan kestabilan alam sekitar untuk pembangunan jangka panjang.

Kesimpulan
Pemanasan global akan mendatangkan implikasi ke atas kehidupan manusia sejagat meliputi
isu bekalan air, masalah kesihatan, kecukupan bekalan makanan dan kesejahteraan alam
sekitar. Isu ini perlu ditangani secara global dengan melibatkan seluruh masyarakat
antarabangsa. Tindakan secara kolektif semua negara mampu mengurangkan risiko yang
menimpa manusia dan hidupan lain.
Formula isi : 2+3 / 3+2

PEP. PERCUBAAN MUAR PA3, STPM 2016

Soalan 18
Walaupun wujud persepsi yang cenderung mengaitkan negara dan rantau ini dengan
gerakan pengganas namun dengan langkah-langkah yang diambil, Malaysia berjaya
menanganinya.Huraikan pernyataan ini.

Pendahuluan
Aktiviti keganasan merupakan satu manifestasi kegagalan mengurus ketidakpuasan
terhadap kumpulan lain atau kerajaan yang memerintah. Banyak faktor yang mempengaruhi
kecenderungan ini dan Malaysia telah berjaya menanganinya dengan langkah-langkah
tertentu.

52
A. TANGGAPAN YANG MENGAITKAN NEGARA
1. Status negara Islam
penduduk majoriti beragama Islam.
parti politik Islam memperjuangkan konsep kehidupan Islam cth: PAS, JIM dan ABIM.
rakyat mudah terpengaruh dengan jihad atas nama Islam.
Islam sebagai agama rasmi.

2. Penglibatan rakyat Malaysia dalam gerakan aktivis


keterlibatan rakyat Malaysia dalam kegiatan keganasan di luar negara.
merekrut, aktivis, pengebom berani mati di Syria.
menjadi tahanan di Pusat Tahanan Guantanamo, US.

3. Dasar luar kerajaan Malaysia


menghantar pelajar-pelajar mendalami agama ke negara-negara Islam.
melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang seperti perubatan, Pengajian Syariah,
Undang-undang Islam dsb.
menjalin hubungan baik dengan Pertubuhan-Pertubuhan Islam seperti OIC, D8.
menyokong perjuangan Palestin dan Mujahiddin di Pakistan.

4. Pengaruh gerakan ekstremis luar negara


banyak gerakan/perjuangan Islam di negara jiran.
Gerakan Acheh Merdeka (GAM) di Indonesia.
Gerakan Abu Sayyaf di Filipina yang memperjuangkan wilayah autonomi Islam.
Gerakan PULO di selatan Thailand.

5. Kewujudan institusi pendidikan Islam


banyak sekolah pondok dibina di seluruh negara.
menawarkan pendidikan Islam secara menyeluruh.
ditakuti menyebarkan fahaman keganasan atau jihad yang salah.

6. Propaganda media asing


dakyah yang merosakkan imej negara.
laporan berat sebelah yang disiarkan oleh CNN, BBC dan stesen penyiaran
antarabangsa.
laporan tidak tepat sering melaporkan Malaysia menjadi pusat merekrut pengganas.

B LANGKAH
7. Pendekatan sederhana Malaysia.
negara mengamalkan pendekatan sederhana atau tidak cepat melenting dengan
tanggapan yang dilemparkan.
Islam Hadhari diperkenalkan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi bagi menyampaikan
mesej negara kepada dunia.
amalan Islam yang sederhana dan tidak menyokong serta menentang sekeras-
kerasnya terhadap kegiatan keganasan disuarakan di dalam mesyuarat dan
perjumpaaan ketua-ketua negara dunia.
memohon negara-negara dunia memahami pendirian negara.

8. Memperkukuh kerjasama dengan negara luar.

53
pertukaran maklumat dan risikan membolehkan gerakan keganasan dapat dibanteras.
Pusat serantau Asia Tenggara (SEARCCT) bagi mencegah keganasan.
mengadakan penyiasatan, perundangan, keselamatan udara dan maritim, pencegahan
keganasan dan pemulihan pengganas.

9. Memperkemas / memperkasa penguatkuasaan undang-undang anti keganasan.


menubuhkan unit keselamatan rentas sempadan khas, menubuhkan pasukan
pengaman ASEAN.
menguatkuasakanUndang-undang Anti Keganasan (POTA).
Kesimpulan
Kegiatan keganasan dapat dibendung sekiranya dapat kerjasama daripada pelbagai
pihak.

Format jawapan: 3A+2B/2A+3B

19. Kesungguhan negara dalam usaha meningkatkan kualiti sukan negara jelas dilihat
dengan penyertaan atlet negara dalam kejohanan sukan bertaraf dunia. Huraikan faedah
penglibatan negara dalam sukan bertaraf antarabangsa.

Pendahuluan
Sukan mendatangkan banyak kebaikan kepada pembangunan negara.

A. FAEDAH
1. Integrasi internasional
atlet pelbagai bangsa bertanding di arena antarabangsa.
menjalin perpaduan rentas kaum/bangsa di dunia.
memupuk hubungan yang erat dan baik.

2. Peningkatan sumber kewangan.


penerbit TV atau radio mendapat hak penyiaran.
syarikat-syarikat alatan sukan atau minuman kesihatan menaja para atlet.
iklan-iklan sukan juga menawarkan bayaran yang tinggi.

3. Memperkukuh hubungan diplomatik antara negara.


pemimpin-pemimpin dunia dapat bekerjasama dalam bidang sukan.
saling memahami dan memupuk semangat kesukanan yang tinggi.
bekerjasama antara negara dalam pelbagai bidang.

4. Mendapat pengiktirafan antarabangsa.


penyertaan sukan dan mendapat kemenangan kejohanan memberi pengiktirafan
kepada atlet.
segala usaha dan komitmen atlet berbayar apabila menang dalam pertandingan dunia.
atlet Malaysia diiktiraf di peringkat antarabangsa.

5. Menjalin perpaduan rakyat dalam negara.


rakyat berbilang kaum tanpa mengira latarbelakang agama, bangsa menyokong
perjuangan altet negara.
rakyat menunjukkan semangat bersatu padu apabila menyokong atlet negara tanpa
mengira bangsa/ kaum.

54
terjalin perasaan muhibbah dan toleransi sesama rakyat dengan semangat Malaysia
Boleh.

6. Meningkatkan imej negara.


penyertaaan atlet menunjukkan bahawa negara mampu bersaing di arena antara
bangsa.
kejuaraan Grand Prix, Formula 1, badminton dan squash peringkat dunia menyaksikan
atlet negara mampu meraih kemenangan cemerlang.
kemajuan pembangunan sukan negara setanding dengan negara-negara lain.

Kesimpulan: Kualiti sukan negara perlu sentiasa ditingkatkan agar lebih ramai atlet negara
mampu meraih kejayaandan mencipta nama di peringkat antarabangsa.

Format jawapan: 5+0

Soalan 20
Pengenalan
Gerakan Kesederhanaan Global (GMM) yang dicetuskan Malaysia berhasrat
mengorientasi semula pemikiran masyarakat antarabangsa dalam mengurus konflik sama ada
konflik dalam negara mahupun antara negara. GMM mula mempengaruhi pemikiran
masyarakat dunia walaupun wujud cabaran dalam meneruskan momentum.
A: Keupayaan Mempengaruhi
1. Penerimaan punca pertentangan/ekstremis
sebilangan masyarakat antarabangsa mula menerima bahawa pertentangan dan
konflik bukan antara Islam dengan bukan Islam, bukan antara negara maju dengan
negara membangun
wujud pertentangan antara golongan yang bersikap sederhana dengan golongan
ekstrem
oleh itu, nilai kesederhanaan dapat mengelak ketegangan dan konflik

2. Pendekatan kesederhanaan dalam menghadapi gerakan rakyat .
Malaysia sering menjadikan pentas antarabangsa dalam membuka mata banyak
pihak bahawa keganasan bukan sahaja dilakukan oleh penganut agama Islam juga
oleh penganut agama lain .
kelantangan Malaysia ini mula diterima bahawa keganasan tidak boleh dikaitkan
dengan agama.
penentangan yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam di sesuatu
kawasan, bukan kerana agama Islam yang menuntut tindakan kekerasan tetapi
kerana penindasan yang berlaku ke atas mereka
konflik yang dihadapi dengan mana-mana kumpulan sama ada kumpulan Islam atau
kumpulan lain tidak boleh diselesaikan dengan keganasan tetapi kesederhanaan

3. Pendekatan mengurus konflik
matlamat tersirat di sebalik gerakan GMM ialah pendekatan mengurus konflik.
GMM menentang keras ekstremisme dalam mendepani sesuatu konflik. Ini
bermakna kaedah menggunakan kekerasan dan keganasan bukan cara
menghadapi konflik.

55
kaedah dalam menamatkan konflik di Selatan Filipina membuktikan keberkesanan
pendekatan kesederhanaan.

B. Cabaran Malaysia Menggerakkan GMM


4. Kewujudan pelbagai gerakan
gerakan pengganas antarabangsa, pertubuhan sulit dan fraterniti, dana kewangan
antarabangsa, syarikat multinasional dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang
menaja suatu gerakan yang menggunakan kaedah social forces.
dunia era globalisasi ini memberi kelebihan kepada penaja gerakan ini.
kelibatsocial forces atau pihak ketiga ini bergerak sebagai tidak berpihak atau
neutral sehingga sukar dikesan. Situasi hari ini bukan lagi melibatkan ancaman dari
sebuah negara ke atas negara lain kecuali Israel, tetapi gerakan sulit yang
dikendalikan pihak ketiga.

5. Perubahan dalam gerakan keganasan


peneraju kepada gerakan keganasan ini tidak terlibat sama dalam aktiviti keganasan
tetapi berpangkalan di luar sempadan.
pemimpin gerakan ini tidak jemu menawarkan segala bentuk bantuan dan
pertolongan kepada rakyat tempatan untuk menjatuhkan kerajaan di negara mereka
sendiri.
senario Arab Spring yang melanda dunia Arab dan rantau Asia Barat jelas dikatakan
didalangi kumpulan ini yang ingin menjatuhkan pemerintahan secara keganasan.
Senario yang sama melibatkan gerakan 'Reformasi' dan 'Bersih' di Malaysia.

6. Eksploitasi Islamofobia
fenomena menggunakan sentimen Islamofobia sebagai kempen politik mendapat
undi di Amerika Syarikat dan Eropah boleh membawa kepada keganasan antara
agama dan antara kaum
sesebuah negara menyokong atau 'mendiamkan diri' terhadap tindakan negara lain
ke atas rakyat mereka sendiri walaupun jelas berlaku diskriminasi agama
gerakan 'Islamofobia' sehingga bersifat ganas seolah-olah mendapat restu banyak
pihak

Kesimpulan
Kaedah kekerasan akan mewujudkan tindak balas lebih keras. Kesederhanaan dapat
mengendurkan penentangan, membuka jalan perundingan.

Format jawapan: 3A+2B/2A+3B

PEP. PERCUBAAN GOPENG, PA3, STPM 2016

18. Sebagai sebuah negara berdaulat, Malaysia telah menjalin kerjasama dalam
hubungan diplomatik dengan negara-negara lain kerana mendapat banyak manfaat .
Bincangkan.

Skema Jawapan:

Pengenalan
Banyak manfaat yang diperoleh Malaysia apabila menjalin kersama dalam hubungan
diplomatik dengan negara-negara lain.

56
Bil Idea Huraian
1 Keselamatan negara -Hubungan baik bagi memastikan kemerdekaan, kedaulatan
dan keselamatan negara terjamin di arena antarabangsa
-Pendirian Malaysia yang bebas dan berkecuali
menghindarkan campur tangan kuasa besar dalam urusan
pentadbiran serta politik negara
-Perkongsian informasi risikan antara Malaysia dan negara
lain membantu tentang aspek keselamatan yang melibatkan
kawasan sempadan bersama
- Hubungan diplomatik yang terjalin juga dapat menyelesaikan
masalah yang melibatkan negara luar atau sempadan negara
secara diplomasi dan seterusnya dapat mengekang
persengketaan antara negara. Sebagai contoh isu PATI,
pembantu rumah , isu Sabah dan sebagainya
2 Meluaskan pasaran - membolehkan usahawan tempatan dapat melakukan
ekonomi pemasaran produk di luar negara yang menjadi sahabat
diplomatik kerajaan memberi keuntungan ekonomi kepada
negara.
- Contoh: Perjanjian FTA dengan negara maju seperti Jepun
mempelbagaikan peluang ekonomi.
- kerajaan menggunakan peluang untuk mempromosikan
kelebihan negara dari aspek pelancongan dan pelaburan
kepada negara luar menjamin prospek ekonomi lebih baik
-Meningkatkan peluang perdagangan, pelaburan asing dan
meluaskan pasaran barangan seperti ke Negara ASEAN,
Amerika Syarikat , Jepun, China , Taiwan dan lain-lain
-Kemasukan pelabur asing membawa juga masuk modal dan
kepakaran
-Meningkatkan pendapatan negara melalui tukaran wang
asing, di samping mengukuhkan ekonomi negara
3 Pendidikan dan latihan - usahasama universiti tempatan dan luar negara membantu
meningkatkan kualiti pendidikan negara khususnya dari aspek
penyelidikan dan bidang penerbitan bahan ilmiah.
- jalinan kerajaan dengan kerajaan luar menggalakkan
penubuhan institusi pendidikan dari luar negara di dalam
negara peluang kepada generasi menimba ilmu peringkat
tinggi.
- Penglibatan dalam program pertukaran pelajar
- Mampu melahirkan pembangunan sumber manusia yang
berpengetahuan tinggi, kompeten, berinovasi dan kreatif
-Pendedahan latihan industri di luar negara diperluaskan bagi
menjana pengalaman kerjaya bersifat global dan
meningkatkan kebolehpasaran

-Peluang belajar dalam pelbagai bidang termasuk


kedoktoran, farmasi, pergigian di beberapa universiti
terkemuka di seluruh dunia
3 Menikmati pemindahan - kerjasama baik antara Malaysia dan Jepun menggalakkan
teknologi perkongsian teknologi kepada sektor industri tempatan
-Contoh: Usahasama Proton dan Mitshubishi Jepun
meningkatkan kualiti kenderaan nasional
- hubungan dagang dengan negara-negara

57
-Kemasukan teknologi canggih dari negara maju seperti
Jepun dan Amerika Syarikat bagi meningkatkan daya
produktiviti industri tempatan
-Meningkatkan kepakaran tempatan
4 Meningkatkan imej - Kepakaran yang dimiliki oleh syarikat tempatan dalam
negara yang baik di memberi bantuan pembangunan dan teknikal di negara Dunia
mata dunia ( Melalui Ketiga mengukuhkan kepercayaan dari segi politik dan
bantuan yang ekonomi.
dihulurkan Malaysia - Contoh: Melalui Program Kerjasama Teknikal Malaysia
kepada negara lain) (PKTM) di negara-negara miskin.
- Memberi khidmat nasihat dalam bidang-bidang yang
Malaysia mempunyai kepakaran
-Mengongsi kejayaan dasar dan program pembasmian
kemiskinan
-Berkongsi pengalaman pembangunan dengan negara-
negara sedang membangun
-Memberi khidmat kepakaran dalam bidang pendidikan dan
pembangunan infrastruktur
-Bantuan yang dihulurkan semasa berlakunya bencana alam
seperti tsunami, tanah runtuh dan banjir besar
-Membantu pelarian dari negara berkaitan bagi mendapat
perlindungan di negara ini
-Mengadakan perbincangan dengan kerajaan-kerajaan
negara berkaitan untuk mencari jalan penyelesaian tentang
beberapa isu
-Mengatasi masalah berkaitan alam sekitar seperti
pencemaran rentas sempadan
5 Peluang pekerjaan - memudahkan negara mendapatkan khidmat buruh asing
dapat dipertingkatkan pembangunan sektor-sektor ekonomi.
- Contoh: Kemasukan buruh dari Bangladesh, Myanmar dan
Indonesia sektor pembinaan dan perkilangan.
- tenaga pakar asing dapat dibawa masuk membantu
memajukan sektor korporat dan profesional meningkatkan
daya saing pengeluaran negara.
-Kemasukan firma luar dan pelaburan asing mewujudkan
peluang pekerjaan
-Jaringan usahasama antara pengusaha industri halal dalam
kalangan negara Islam menyediakan peluang pekerjaan
berkualiti dan berupah tinggi
-Pertumbuhan industri IKS (PKS) dan sektor lain hasil
kerjasama dengan negara luar menawarkan peluang
pekerjaan kepada penduduk Malaysia

-Pertambahan permintaan terhadap produk tertentu


meningkatkan input buruh untuk memenuhi permintaan
6. Sumber tenaga -Mendapat bekalan tenaga buruh asing yang murah dari
buruh/tenaga kerja Indonesia, Myanmar , Bangladesh dan Vietnam untuk
mengatasi kekurangan pekerja di niver pembinaan,
perladangan dan perkhidmatan (pembantu rumah)
-Pengusaha dapat mengurangkan kos dan mengoptimakan
keuntungan kerana pekerja asing sanggup menerima gaji
yang rendah

58
-Rakyat Malaysia juga berpeluang bekerja di luar negara
seperti di Singapura, Australia, dan Brunei
7. Kerjasama dalam - Mengadakan perkongsian data maklumat, pembangunan
Penyelidikan dan teknologi nano, pembangunan teknologi maklumat dan
pembangunan (P&P) komunikasi dengan negara yang ada hubungan diplomatik
- Mencegah penyakit berjangkit melalui perkongsian
maklumat
Kerjasama menjalankan kajian untuk menghasilkan vaksin
- Mempergiatkan usaha P&P dalam bidang tenaga alternatif
seperti biofuel untuk menggantikan petroleum
-Aktiviti penyelidikan di universiti menggabungkan kepakaran
tempatan dan antarabangsa
-Kerjasama agensi dalam dan luar negara dipergiatkan untuk
membawa produk dan harta intelek hasil P&P IPT tempatan
ke pasaran global
-Melaksanakan P&P tentang pembinaan senjata, kesihatan
dan keselamatan anggota tentera serta teknologi maklumat
dalam bidang pertahanan
8. Malaysia mendapat - Adanya hubungan diplomatik membolehkan wabak penyakit
bantuan daripada berbahaya seperti Japanese Encephalitis (JE) , demam
kepakaran luar Coxsackie dan penyakit SARS, dan demam denggi
( penyelesaian masalah mendapat bantuan kepakaran asing seperti Pakar Perubatan
dalaman Negara) dari Atlanta, Amerika Syarikat
- Hubungan diplomatik juga membolehkan Malaysia
mendapat bantuan bila berlakunya bencana alam seperti
banjir yang berlaku di Kelantan membolehkan Malaysia
menerima bantuan kemanusiaan seperti makanan, pakaian
dan sebagainya dari negara -negara serantau dan
antarabangsa.

Kesimpulan:
Malaysia mendapat banyak manfaat daripada hubungan diplomatik yang terjalin dengan
negara-negara lain. Di samping menjamin keselamatan dan mengekalkan kedaulatan negara,
hubungan tersebut membantu Malaysia mendapat kepercayaan negara luar untuk
mengadakan kerjasama dalam pelbagai bidang.
Jawapan; Mana-mana 5 isi/ idea

19. Kebanyakan saintis meramalkan abad ke-21 ini akan menjadi era dominasi
nanoteknologi atau teknologi nano berasaskan kepentingan teknologi tersebut kepada
masyarakat dan negara. Walau bagaimana pun berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh
Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2008 menyatakan kebimbangan tentang potensi nano yang
boleh menyebabkan gangguan terhadap kesihatan manusia.Bincangkan.

PENGENALAN

Nanoteknologi merupakan penemuan terkini yang melibatkan penciptaan benda-benda


yang sangat kecil sehingga mencapai ukuran nanometer atau satu per bilion meter.

59
Bagi Malaysia, Inisiatif Nanotechnology National (INN) adalah program nanoteknologi
kerajaan pusat yang telah dilancarkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak pada 19
September 2006 yang menggariskan nanoteknologi untuk pembangunan sains,
teknologi, industri dan ekonomi yang mampan.
Nanoteknologi menjadi sangat penting dan sedang berkembang pesat kerana teknologi
ini dapat mengecilkan banyak bahan dan komponen.

Bil Idea Huraian

A.Kepentingan Penggunaan medan nano magnetuntuk menarik virus


Nanoteknologi: denggi.
Bidang farmaseutikal - sistem penyampaian ubat pada
Bidang perubatan
1. dos tertentu. Teknologi nano membawa ubat terus
kepada sel kanser dan membunuh atau
memusnahkannya tanpa memudaratkan badan pesakit.
Tiub karbon nano (CNT) untuk tujuan penyampaian
ubat juga dapat menyampaikan molekul penting untuk
keseimbangan biologi badan manusia.
Aplikasi bahan nano untuk pengimejan perubatan
penggunaan bahan nano dapat memberikan gambaran
yang lebih jelas bahagian dalam badan manusia
melalui imbasan sinar-X dan pengimejan resonans
magnetik (MRI) 100 kali ganda lebih jelas berbanding
kaedah biasa.
Robot nano dimasukkan ke dalam saluran darah
manusia bagi mengesan penyakit, mengambil sampel
tisu, membawa ubat dalam darah dan merawat tanpa
pembedahan.
Saintis telah mencipta kenderaan kecil yang boleh
merentasi dari darah ke dalam otak untuk menghantar
bahan kimia yang memusnahkan tumor secara
berkesan. Penyelidik Amerika Syarikat telah
membentuk Nanoshells butiran kecil kaca yang
disalut dengan emas yang boleh membunuh sel kanser
apabila kapsul racun pecah.
Aplikasi klinikal partikel nano perak berkesan dalam
membunuh bakteria dan mengurangkan kesan toksik
di dalam badan. Partikel nano kristal perak pula dapat
mengurangkan kesan inflamasi (antiinflamasi) dan
dapat membantu proses pemulihan masalah kulit.
Penggunaan partikel nano sebagai satu sistem
penyampaian gen (komponen asas genetik) yang
diameternya cuma bersaiz dua nanometer kaedah
rawatan penyakit genetik melalui penggantian gen
rosak dengan gen yang normal.

60
2. Bidang ketenteraan Pakaian pintar tempur nanoteknologi yang ringan dan
dan keselamatan nipis melindungi daripada peluru, senjata kimia dan
negara kesan radiasi, mengesan tubuh yang cedera serta
berubah warna mengikut situasi.
Senjata lebih kecil, kemampuan berlipat ganda dan
tidak dapat dikesan oleh radar.
Nanosensor yang digunakan dalam bidang pertahanan
dan ketenteraan seperti sistem pengintipan
nanoteknologi yang mungkin melibatkan zarah nano
boleh pandu yang dilengkapi dengan sistem kamera-
nano, pemancar-penerima-nano, punca tenaga tinggi
bersaiz nano malahan dilengkapi sistem penghapus
musuh.
Israel kini sedang membangunkan senjata baru yang
menggunakan teknologi nano. Senjata tersebut ialah
robot kecil yang diberi nama Bionic Hornet
menyerupai tebuan yang mampu untuk menangkap
gambar, mengejar dan membunuh musuh
3. Bidang perindustrian Penapis udara NanoBreez membunuh kuman-kuman
dan bahan-bahan pencemaran pada permukaan tiub
penapis udara yang berpusing.
Penggunaan nanoteknologi dalam kamera digital
adalah untuk penghasilan skrin OLED bagi
menggantikan skrin LCD - memancarkan imej yang
lebih cerah dan jelas.
OLED juga mengurangkan kuasa kamera digital
sehingga 107 peratus lebih tahan berbanding dengan
penggunaan LCD.
OLED juga semakin meluas dalam pembuatan skrin-
skrin seperti TV dan monitor
Baju sebesar tapak tangan boleh berubah saiz dan
dipakai oleh orang dewasa apabila direndam ke dalam
air.
4. Bidang pertanian Penghasilan genetik tanaman yang mudah dikawal.
dan penghasilan Mendiagnosis penyakit tanaman dan haiwan
makanan menggunakan molekul protein serta menganalisis
sampel tanaman untuk kajian kualiti menggunakan cip
DNA.
Penggunaan baja zarah nano bersifat penyerapan yang
lebih baik terus ke dalam tanah, akar, daun, buah dan
batang dapat meningkatkan kualiti pengeluaran
pertanian.
Teknologi pembungkusan makanan yang menggunakan
bahan teknologi nano mampu memanjangkan jangka
hayat makanan dan mengekalkan kesegaran hasil
pertanian sebelum proses seterusnya.

61
Meningkatkan penghasilan makanan yang berkualiti
tinggi, rasa yang lebih sedap dan kandungan nutrisi
yang jauh lebih baik.
5. Bidang sukan Sejak tahun 2002, pemain tenis di seluruh dunia mula
menggantikan raket tenis mereka yang diperbuat
daripada material aluminium, titanium dan grafit kepada
sejenis material baru yang dikenali sebagai karbon
nanotiub.
100 kali lebih kuat berbanding besi dan 6 kali lebih
ringan daripada raket sebelumnya.
Cengkaman dan kestabilan pada kedua-dua bahagian
permukaan raket karbon nanotiub ini juga jauh lebih
kuat sekali gus memberikan keselesaan dan keyakinan
kepada pemain untuk membuat pukulan.
Bola tenis yang diperbuat daripada material
nanokomposit lebih tahan lama dan boleh digunakan
sehingga 4 minggu selepas dikeluarkan daripada
bekasnya berbanding hanya bertahan dua minggu
untuk bola lama.
6. Bidang penyelidikan Penyelidikan menghasilkan mesin-mesin kecil dan
halus seperti robot nano dan peranti mikro.
Menghasilkan nanokomputer yang lebih pantas
daripada mikrokomputer elektronik yang ada kini.
Dengan bekerja pada saiz yang paling terkecil,
teknologi nano akan membenarkan pengecilan dan
prestasi yang tertinggi.
Bermula dengan molekul, dan pemprosesan dengan
mesin yang berfrekuensi tinggi dan produktif,
menjadikan produknya lebih murah
7. Bidang teknologi Teknologi tanpa wayar seperti bluetooth, WiFi, WiMax
maklumat dan dan telefon 3G.
teknologi komunikasi Peralatan elektronik semakin mengecil, elegan, padat
elektronik / gajet dengan fungsi yang canggih, berkapasiti menyimpan
data yang tinggi dan mempercepatkan pemindahan
data serta maklumat.
Meningkatkan lagi industri pengkomputeran, iaitu
banyak komputer dan komponen komputer yang lebih
kecil, berkuasa dan pantas dihasilkan.
Menghasilkan Giant Magneto Resistance (GMR) yang
menemukan peranti yang dinamakan pemacu cakera
keras (hard disk). Cakera keras merujuk kepada ruang
penyimpanan data peralatan elektronik canggih seperti
komputer, telefon bimbit. Pemain MP3 dan USB thumb
drive
8. Bidang kosmetik Produk kosmetik nanoteknologi berupaya membuang
sel bawah kulit yang menyebabkan wanita kelihatan tua

62
(antipenuaan).
Krim penjagaan kulit dan losyen nanoteknologi mampu
mencerahkan kulit.
Pengeluar produk kosmetik seperti Estee Lauder,
Revlon, Clinique dan Chanel telah menggunakan
nanoteknologi dalam penghasilan produk mereka.
9. Bidang aeroangkasa Penciptaan alatan atau komponen kapal angkasa dan
kapal terbang bersaiz kecil / kompak.
Penggunaan satelit berkuasa tinggi nanoelektrik,
satelit nano yang beratnya hanya 10kg seperti Satelit
NOAA-AVHRR.
Kamera dalam satelit dapat merakam imej di angkasa.
10 Penghasilan sumber Penggunaan silikon zarah nano terkuanta dalam sel
. tenaga alternatif solar jenis tendem telah meningkatkan kecekapannya
sebanyak 80% berbanding dengan teknologi kini.
Penghasilan bateri berasaskan Lithium dan bahan
nano oksida mampu memanjangkan jangka hayat
dengan keupayaan yang lebih tinggi.
Penghasilan lampu berasaskan diod nanoteknologi
berkecekapan tinggi akan menjimatkan penggunaan
tenaga elektrik.
Kesan negatif Antara bahan partikel nano yang boleh memberikan
kesan mudarat kepada manusia ialah fuleren,tiub
karbon nano , partikel nano tak organik,, partikel nano
11 Gangguan terhadap organik dan dot kuantum
kesihatan manusia Laluan partikel nano ke badan manusia boleh berlaku
semasa pernafasan dan juga pengambilan makanan
yang telah terdedah kepada partikel nano. Partikel nano
yang disedut boleh termendap di dalam salur darah
selepas menembusi kesemua mekanisme perlindungan
pernafasan.
Seterusnya berlaku agihan ke dalam pelbagai organ
dan berkumpul di tapak yang khusus.
Partikel ini juga boleh bergerak sepanjang saraf
penghiduan dan menembusi secara langsung ke saraf
otak.
Jelasnya, dengan adanya partikel nano yang halus dan
kecil seperti serbuk logam yang dihidu boleh
mendatangkan mudarat pada paru-paru, barah dan
penyakit lain yang dhidapi manusia
KESIMPULAN

Nanoteknologi memberi harapan baharu dalam kemajuan teknologi dan kehidupan manusia.
Oleh itu, manusia perlu bijak memanfaatkan nanoteknologi. Kawalan dalam bentuk dasar dan
perundangan perlu dikaji bagi memastikan penggunaan bahan partikel nano yang mempunyai
risiko tinggi terhadap manusia dapat dikawal dan dipantau.

63
SKEMA JAWAPAN = 4+1

20 ASEAN sehingga kini berjaya memupuk kerjasama yang aktif demi kepentingan
bersama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan antara negara anggota.
Namun begitu, pertubuhan serantau ini masih menghadapi cabaran terutamanya untuk
memajukan ekonomi dan mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau.Jelaskan cabaran-
cabaran tersebut.

Skema jawapan

Pendahuluan:

Pertubuhan serantau ini masih menghadapi cabaran terutamanya untuk memajukan ekonomi
dan mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau.

BIL IDEA HURAIAN

A. CABARAN MEMAJUKAN EKONOMI

Dengan iklim dan cuaca yang sama, negara anggota


ASEAN mengeluarkan produk pertanian yang sama seperti
1 Persaingan dalam getah, kelapa, koko, minyak sawit yang menjadi komoditi
pasaran komoditi kepada banyak negara anggota ASEAN.
Keadaan ini menjadikan negara-negara anggota berusaha
merebut pasaran yang sama pada peringkat antarabangsa.
Apabila wujudnya pasaran bebas dalam kalangan negara
anggota, menyebabkan masing-masing akan mementingkan
kepentingan komoditi negara sendiri demi menjana
pendapatan negara yang pastinya akan menyebabkan
berlakunya ketidakadilan.
Tanpa kebijaksanaan pemimpin negara anggota, persaingan
ini boleh mengeruhkan hubungan negara anggota.
2 Mementingkan Negara-negara anggota lebih mementingkan kepentingan
kepentingan negara masimg-masing daripada kepentingan serantau
nasional masing- menyebabkan pasaran serantau akan terjejas
masing Walau pun wujudnya konsep memakmurkan jiran tetapi tidak
semua anggota ASEAN yang menghayati konsep tersebut.
Setiap negara anggota ASEAN lebih mengutamakan
kepentingan domestik masing-masing
Kesatuan Eropah (EU) mengamalkan skim tarif mata wang
yang sama (Euro) serta tidak menggalakkan pelaburan
3 Kemunculan asing ke negara itu.
kumpulan ekonomi Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico (NAFTA) merancang
serantau/blok atau skim tarif yang sama.
pakatan Kemunculan kumpulan ekonomi ini menjadikan ekonomi
perdagangan antara dua kumpulan negara akan lebih tertutup.
Hal ini akan menjadi cabaran untuk memasarkan barangan
dari negara ASEAN.
Pengurangan permintaan pasaran dunia terhadap sumber
bahan utama seperti bijih timah, getah asli menyebabkan

64
3 Pengurangan terjejasnya pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN
permintaan kerana negara ASEAN kaya dengan bahan-bahan mentah
pasaran dunia ini.
Keadaan ini menyebabkan negara-negara ASEAN terpaksa
terhadap sumber
memberi perhatian kepada pengeluaran sektor perkilangan
bahan utama
& perkhidmatan.
Namun begitu, negara maju mempunyai kelebihan ekonomi
dalam segi kos pengeluaran & kecanggihan teknologi.
Pengeluaran & pemasaran produk yang sama
menyebabkan persaingan yang sengit bukan sahaja antara
negara anggota tetapi juga antara negara anggota dengan
negara maju.
Sebagai contoh, pengeluaran barangan elektrik, sudah
pastinya ramai pengguna akan membeli barangan daripada
pengeluaran negara maju yang diperakui lebih bermutu
ditambah lagi harganya yang kompetitif.
Negara-negara ASEAN merupakan negara-negara
membangun. Hal ini menyebabkan negara banyak
4 Pergantungan bergantung kepada negara-negara maju.
kepada negara Negara ASEAN bergantung kepada pasaran luar negara
maju masih seperti USA, Eropah dan Asia Pasifik.
berlarutan. Selain itu, negara ASEAN bergantung kepada teknologi
moden dari negara maju seperti Jepun, Korea, Rusia untuk
sektor perindustrian.
Negara ASEAN juga masih memerlukan pelaburan modal
asing untuk menggerakkan dan memajukan sektor ekonomi
seperti perindustrian, perkhidmatan, pelancongan dan lain-
lain.
Sebagai contoh, Syarikat Seagate, Samsung, Apple banyak
membuka pelaburan syarikat mereka di negara-negara
ASEAN.
Kegawatan ekonomi dunia telah menjejaskan kedudukan
ekonomi negara anggota ASEAN.
5 Negara-negara Sebagai contoh, negara Indonesia dan Thailand dibebani
ASEAN masih oleh hutang luar negara.
dibebani hutang Hal ini berlaku menyebabkan negara-negara ini terpaksa
luar negara meminjam wang dari IMF ( International Monetary Fund).
Kesannya, sehingga sekarang negara-negara ini masih
belum dapat membayar hutang tersebut dan terpaksa
mengikut pelan pembangunan ekonomi yang disarankan
oleh IMF yang pastinya akan dikuasai oleh negara-negara
kaya termasuk Amerika Syarikat, Jepun, Jerman, Britain,
Perancis, Itali dan Kanada. Kesemua Negara yang
disebutkan di atas dikatakan mempunyai hak dalam
menguruskan dana IMF.
Keadaan ini menyebabkan negara kaya bertambah kaya
dan negara miskin semakin tersepit dan seterusnya boleh
membantutkan perkembangan ekonomi di negara-negara
A.Tenggara.
B CABARAN MENGEKALKAN KEAMANAN DAN KESTABILAN SERANTAU

65
6 Campur tangan Penglibatan AS di rantau Asia Pasifik semakin ditingkatkan
kuasa besar di melalui Strategi Pangsi Pasifik.
Asia Tenggara AS telah bertapak di negara-negara Asia Tenggara seperti di
Singapura, Filipina dan Thailand.
Sebagai contoh, isu Pulau Scarborough yang berlaku antara
Filipina dan China yang telah mengundang penglibatan AS
di rantau Asia. AS telah menggandakan bantuan kepada
Filipina bagi meningkatkan keupayaan tentera Filipina bagi
menghadapi kuasa China kerana Filipina masih mempunyai
perjanjian dengan kuasa besar tersebut..
Selain itu, AS juga telah menempatkan sebuah kapal perang
siri terbaru di Singapura.
Cubaan Amerika Syarikat meletakkan tentera di Selat
Melaka bagi menghadapi ancaman lanun
Penempatan askar Amerika Syarikat di Singapura dan
Filipina mencabar kewibawaan ZOPFAN
Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan berlakunya perluasan
kuasa besar di Asia Tenggara dan keadaan ini jika tidak
ditangani akan mewujudkan konflik ancaman pertembungan
kuasa besar yang akan menjejaskan ASEAN.
Terdapat banyak pulau di sekitar Asia Tenggara seperti Pulau
Spratly, Pulau Batu Putih, Pulau Sipadan-Ligitan, Pulau Pisang
7 Konflik serantau dan Pulau Ambalat yang menjadi rebutan negara-negara Asia
tentang tuntutan Tenggara.
wilayah Sebagai contoh, Pulau Pisang antara Malaysia dan
Singapura. Pulau Spratly pula melibatkan Malaysia, Filipina,
Vietnam, Brunei dan China.
Negara China semakin agresif menuntut pulau Spratly dan
Paracel tersebut yang dianggap miliknya berdasarkan faktor
sejarah dan bukan peruntukan undang-undang
antarabangsa. Negara ini telah bertindak menempatkan
tenteranya di Kepulauan Spratly.
Situasi ini akan mewujudkan konflik antara sesama negara-
negara Asia Tenggara dan juga negara besar Asia Timur.
Keamanan dan kestabilan rantau Asia Tenggara boleh
tergugat apabila berlakunya politik dalaman negara-negara
8 Masalah politik anggota.
dalaman negara- Sebagai contoh, negara Myamar masih belum
negara anggota mengamalkan demokrasi dan diperintah oleh junta tentera.
Mereka menyekat kebebasan bersuara tokoh politik
wanitanya, Aung San Suu Kyi dengan tidak mengakui
kemenangan parti demokrasi tersebut dan mengenakan
hukuman pengurungan dalam rumah ke atas beliau.
Kerakusan tentera Myammar amat jelas kelihatan apabila
mereka menyerang sekumpulan sami Buddha yang
mengadakan demonstrasi jalanan membantah
pengurangan subsidi petrol sehingga membebankan rakyat.
Tindakan kejam ke atas etik Rohingya
Pergolakan di Selatan Thai pula berlaku disebabkan oleh

66
krisis majoriti etnik Melayu beragama Islam yang menuntut
hak mereka. Serangan yang berlaku di Sg Golok pada
hujung September 2011 meletakkan wilayah Selatan Thai
dalam keadaan darurat.
Tragedi ini akan mewujudkan situasi tidak menyenangkan
kepada kalangan negara anggota terutama negara jiran.
Sebagai contoh terdapat dakwaan Malaysia telah memberi
perlindungan kepada kumpulan-kumpulan penentang Islam
Thai ini.
Begitu juga di selatan Filipina, terdapat dakwaan yang
menyatakan bahawa Malaysia turut membantu Gerakan
pembebasan Bangsa Moro yang berusaha mendapatkan
kuasa autonomi bagi wilayah Mindanao daripada kerajaan
pusat di Manila
Ancaman anasir luar juga boleh menggugat keamanan dan
kestabilan serantau.
9 Ancaman anasir Ancaman sebegini merupakan ancaman yang tidak dapat
luar/puak diduga.
pelampau/Lanun Sebagai contoh, pencerobohan di Lahad Datu, Timur Sabah
oleh pengganas Sulu. Hubungan keturunan dan keagamaan
antara keturunan Sulu dan Melayu di Selatan Filipina
dengan Sabah menjadi penyebab pencerobohan kawasan
di Lahad Datu berlaku. Pentempuran telah berlaku dengan
pengorbanan seramai 16 orang polis Malaysia dan kematian
berpuluh-puluh orang pihak pengganas.
Peristiwa ini telah menggugat kestabilan negara dan
hubungan dengan negara Filipina.
Masalah lanun mengancam keamanan dan kestabilan
serantau kerana menghalang kapal dagang dan kapal /bot
nelayan serta memiliki senjata api
Kumpulan Abu Sayyaf.
Kesempitan hidup di negara asal menyebabkan mereka
berhijrah ke negara berhampiran secara tidak sah untuk
10 Masalah mencari pekerjaan .Cth rakyat Indonesia datang ke
pendatang asing Malaysia.
tanpa izin (PATI) Mereka datang melalui agensi-agensi haram dan terpaksa
menyusup masuk melalui jalan air. Terdapat dalam kalangan
mereka yang menggunakan pas lawatan sosial.
Pelbagai masalah yang timbul terhadap negara yang dituju
iaitu masalah sosial, pelacuran dan kutu rayau. Kerajaan
terpaksa berbelanja lebih untuk menghantar mereka
kembali ke negara asal mereka.
Isu penghantaran semula PATI juga boleh menyebabkan
perselisihan antara negara boleh berlaku.
Cabaran ini memerlukan kesepakatan antara negara yang
terlibat.
11 Penyeludupan Penyeludupan dadah, pemerdagangan manusia, dan
penyeludupan senjata
Kesimpulannya, cabaran terutamanya untuk memajukan ekonomi dan mengekalkan
keamanan dan kestabilan serantau perlu ditangani untuk kemajuan dan faedah bersama.

67
Skema : 3+2/2 +3

68