Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN 1PENGUKUHAN

MINGG BIDANG STANDARD STANDARD STANDARD CATATAN/


U TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI AKTIVITI
1-3 MINGGU ORIENTASI DAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1
4 1.0 Al- 1.1 Huruf Hijaiyah 1.1.1 Mengenal huruf
Quran Hijaiyah tunggal.
5 6.0 Jawi 6.1 Huruf Tunggal Jawi 6.1.1.1 Membuat
6.1.1 pergerakan tangan dan
mengkoordinasikan jari.
pergerakan tangan
dan mata.
- atas kebawah
- kanan kekiri
- separa bulat
6 6.0 Jawi 6.1 Huruf Tunggal Jawi 6.1.1.2 Membentuk huruf BID9E1
6.1.1 tertentu mengikut cara Mengecam huruf
mengkoordinasikan yang betul. jawi tunggal.
pergerakan tangan - di udara
dan mata. - di atas meja
- atas kebawah - di atas tanah/pasir
- kanan kekiri - di kertas
- separa bulat
7 CUTI TAHUN BARU CINA = 10 - 12 /2
* CUTI PERISTIWA 1= 13/2
* CUTI BERGANTI (26/1) = 14/2
* CUTI BERGANTI (27/4 = 15/2

Muka surat | 1
8 1.0 Al- 1.1 Huruf Hijaiyah 1.1.1 Mengenal huruf BIDIEI
Quran Hijaiyah tunggal. Mengenal huruf-
huruf hijaiyah
tunggal dengan
menggunakan
isyarat/ kod.
9 6.0 Jawi 6.1 Huruf Tunggal Jawi 6.1.1.3 Menyambung
6.1.1 garis-garis putus menjadi
mengkoordinasikan huruf yang betul.
pergerakan tangan
dan mata.
- atas kebawah
- kanan kekiri
- separa bulat
10 1.0 Al- 1.1 Huruf Hijaiyah 1.1.1 Mengenal huruf
Quran Hijaiyah tunggal.
11 6.0 Jawi 6.1 Huruf Tunggal Jawi 6.1.1.3 Menyambung BID9E2
6.1.1 garis-garis putus menjadi Menulis huruf jawi
Mengkoordinasikan huruf yang betul. tunggal.
pergerakan tangan
dan mata.
- atas kebawah
- kanan kekiri
- separa bulat
12 1.0 Al- 1.1 Huruf Hijaiyah 1.1.2 Membaca BID1E2
Quran (isyarat/kod) huruf Mengecam huruf-
Hijaiyah tunggal. huruf hijaiyah
tunggal dengan
menggunakan
isyarat/kod.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ( 23 MAC- 31 MAC 2013) 9 HARI
13 6.0 Jawi 6.1 Huruf Tunggal Jawi 6.1.1.4 Menulis huruf BID9E2

Muka surat | 2
6.1.1 mengikut arah yang Menulis huruf jawi
Mengkoordinasikan betul. tunggal.
pergerakan tangan
dan mata.
- atas kebawah
- kanan kekiri
- separa bulat
14 1.0 Al- 1.1 Huruf Hijaiyah 1.1.2 Membaca BID1E2
Quran (isyarat/kod) huruf Mengecam huruf-
Hijaiyah tunggal. huruf hijaiyah
tunggal dengan
menggunakan
isyarat/kod.
15 6.0 Jawi 6.1 Huruf Tunggal Jawi 6.1.1.4 Menulis huruf B2D14E1
6.1.1 mengikut arah yang Mengenal,
Mengkoordinasikan betul. menyatakan dan
pergerakan tangan menulis huruf jawi
dan mata. tunggal secara
- atas kebawah isyarat/kod dengan
- kanan kekiri bimbingan guru.
- separa bulat
16 1.0 Al- 1.1 Huruf Hijaiyah 1.1.2 Membaca
Quran (isyarat/kod) huruf
Hijaiyah tunggal.
17 6.0 Jawi 6.1 Huruf Tunggal Jawi 6.1.1.5 Menulis semula *B2D14E2
6.1.1 contoh huruf yang Membezakan
Mengkoordinasikan disediakan dengan betul. huruf-huruf yang
pergerakan tangan hampir sama
dan mata. bentuk.
- atas kebawah
- kanan kekiri
- separa bulat

Muka surat | 3
18 1.0 Al- 1.1 Huruf Hijaiyah 1.1.2 Membaca
Quran (isyarat/kod) huruf
Hijaiyah tunggal.
19 6.0 Jawi 6.1 Huruf Tunggal Jawi 6.1.1.5 Menulis semula *B2D14E2
6.1.1 contoh huruf yang Membezakan
Mengkoordinasikan disediakan dengan betul. huruf-huruf yang
pergerakan tangan hampir sama
dan mata. bentuk.
- atas kebawah
- kanan kekiri
- separa bulat
20 1.0 Al- 1.1 Huruf Hijaiyah 1.1.2 Membaca
Quran (isyarat/kod) huruf
Hijaiyah tunggal.
CUTI PERTENGAHAN TAHUN : 30 Mei 14 Jun 2015

Muka surat | 4