Anda di halaman 1dari 2

MATA TEMA Program Transisi

PELAJARAN
Bahasa Melayu TAJUK Nyanyian Lagu Negaraku dan lagu Negeri Sarawak.

STANDARD
KELAS -
KANDUNGAN
Tahun 1 -
STANDARD
PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran, murid dapat;
OBJEKTIF 1. Menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang betul.
PELAJARAN 2. Menyanyikan lagu dengan bersemangat.
TARIKH
3. Berdiri tegak semasa menyanyi.
6/1/2017
Sistem Bahasa Kata nama am
PENGISIAN Kemahiran Berfikir Menjana Idea
KURIKULUM EMK Pendidikan Muzik/ Sivik
ABM/BBM Lirik lagu/ Muzik
1. Murid menyebut seni kata lagu satu persatu dengan bimbingan guru.
2. Murid menyanyikan lagu negaraku dan lagu negeri Sarawak tanpa iringan muzik
MASA
dengan bimbingan guru.
0700-0800 AKTIVITI
3. Murid berdiri tegak sebelum menyanyikan dua buah lagu tersebut dengan iringan
muzik.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN : JUMAAT
BIL. MURID
4. Murid menyanyikan dua buah lagu tersebut dengan kuat dan bersemangat.

4 orang
REFLEKSI

MATA TEMA Keluarga Harmoni


PELAJARAN
Bahasa
TAJUK Hari Keluarga
Malaysia

STANDARD
KELAS 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.
KANDUNGAN
Tahun 2 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut
STANDARD
PEMBELAJARAN konteks.
Pada akhir pelajaran, murid dapat;
OBJEKTIF 1.Memahami dan menggunakan 5 kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut
PELAJARAN konteks.
2. Menyenarai 7 kata nama am dalam petikan.
TARIKH
Sistem Bahasa kata nama am
6/1/2017
mengenal pasti,mengumpulkan dan mengelaskan
PENGISIAN Kemahiran Berfikir
KURIKULUM
EMK kreativiti dan inovasi
ABM/BBM Buku teks dan buku aktiviti
Sistem Bahasa Kasih sayang,hormat-menghormati,kerjasama
1. Murid membaca teks dalam buku teks muka surat 5.
MASA
2. Murid mengenalpasti kata nama am hidup manusia dalam teks dan gambar.
0900-1000 AKTIVITI
3. Murid membaca ayat penyata dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
4. Murid membina ayat menggunakan kata nama am hidup manusia dalam buku tulis.
BIL. MURID REFLEKSI
5 orang