Anda di halaman 1dari 12

MINI TRY OUT 11 EXGEN PRIVATE : TKPA

1. berhubungan dengan MAMALIA, sebagaimana MAWAR berhubungan dengan


a. Menyusui cinta
b. Rambut merah
c. Manusia bunga
d. Paru-paru duri
e. Tulang belakang putih
2. Berhubungan dengan IKAN, sebagaimana HUTAN berhubungan dengan
a. Laut belantara
b. Akuarium pohon
c. Sisik lebat
d. Insang daun
e. Air pegunungan
3. berhubungan dengan PILOT, sebagaimana KELAS berhubungan dengan
a. Pesawat murid
b. Kapten ketua kelas
c. Pramugari siswi
d. ATC absen
e. Kokpit guru
4. berhubungan dengan PERCIK, sebagaimana RAMPAS berhubungan dengan
a. Kembang api mencuri
b. Api harta
c. Tidak sengaja paksa
d. Bakar rampok
e. Kecil besar
5. berhubungan dengan GEDUNG, sebagaimana DENAH berhubungan dengan
a. Lobby arah
b. Maket peta
c. Tangga legenda
d. Rangka garis
e. Struktur utara
6. berhubungan dengan RUMAH, sebagaimana JENDELA berhubungan dengan
a. Batu bata kayu
b. Pondasi rangka
c. Dapur kamar
d. Pagar tirai
e. Taman kaca
7. berhubungan dengan MUSEUM, sebagaimana SIPIR berhubungan dengan
a. Langka galak
b. Bersejarah bui
c. Satpam penjaga
d. Pemandu tongkat
e. Kurator penjara
8. berkaitan dengan MODERATOR, sebagaimana MOBIL berkaitan dengan
a. Rapat setir
b. Diskusi roda
c. Seminar makelar
d. Notulen GPS
e. Forum jalan

1
MINI TRY OUT 11 EXGEN PRIVATE : TKPA

9. berhubungan dengan BOARDING, sebagaimana WUDU berhubungan dengan


a. Lepas landas suci
b. Mendarat batal
c. Pesawat ibadah
d. Check in sholat
e. Terbang - air
10. berhubungan dengan KONVOI, sebagaimana PENYANYI berhubungan dengan
a. Pengawal konser
b. Pejabat manajemen artis
c. Pawai artis
d. Pengendara motor paduan suara
e. Kampanye orchestra
11. BLENDER berhubungan dengan , sebagaimana berhubungan dengan SATE.
a. Jus arang
b. Dinamo tusuk
c. Listrik Madura
d. Pisau asap
e. Penghalus kambing
12. DAUN berhubungan dengan , sebagaimana berhubungan dengan TUBUH.
a. Pohon tangan
b. Hijau Kepala
c. Klorofil tubuh
d. Rumput kaki
e. Pucuk raga
13. TERTAWA berhubungan dengan , sebagaimana berhubungan dengan DOKTER.
a. Humoris badan
b. Pelawak sehat
c. Humor obat
d. Jenaka parah
e. Lucu pusing
14. MEJA berhubungan dengan , sebagaimana berhubungan dengan KARET.
a. Tongkat gelang
b. Batu lembut
c. Kursi lentur
d. Kaki fleksibel
e. Kayu ban
15. OBESITAS berhubungan dengan , sebagaimana berhubungan dengan TEKANAN DARAH.
a. Gendut tensi
b. Tubuh jantung
c. Berat badan hipertensi
d. Kaya stroke
e. BMI tensimeter
16. AYAH berhubungan dengan , sebagaimana berhubungan dengan ADIK.
a. Bapak kecil
b. Paman kakak
c. Papa muda
d. Kepala keluarga anak
e. Orang tua remaja

2
MINI TRY OUT 11 EXGEN PRIVATE : TKPA

17. MATA berhubungan dengan , sebagaimana berhubungan dengan PESAWAT.


a. Kepala maskapai
b. Dua banyak
c. Makhluk hidup transportasi
d. Tubuh radar
e. Melihat bepergian
18. PONDASI berhubungan dengan , sebagaimana berhubungan dengan ISI.
a. Besi buku
b. Dinding daftar isi
c. Cakar ayam bab
d. Cor daftar pustaka
e. Atap halaman
19. LEBAH berhubungan dengan , sebagaimana berhubungan dengan SUSU.
a. Madu sapi
b. Sarang peras
c. Tawon kalsium
d. Ratu bejana
e. Kecil cair
20. PRINTER berhubungan dengan , sebagaimana berhubungan dengan MALL.
a. Komputer kota
b. Cetak belanja
c. Berwarna hypermart
d. Fotocopy took
e. Kabel pusat
21. Nilai 15% dari 20% dari 300 adalah
a. 9
b. 15
c. 24
d. 35
e. 60

22. (3 + 2 + 3 2)(3 + 2 3 2) =
a. 1
b. 6
c. 2
d. 22

e. 66

1 1
23. Bentuk sederhana dari + =
1+ 1+
1
a.
+
b. +
c. 22
d. 2+2
e. 1
0,1952 4,9
24. Nilai dari 3 adalah
79 104

3
MINI TRY OUT 11 EXGEN PRIVATE : TKPA

a. Lebih kecil dari 0,1


b. Diantara 0,1 dan 1
c. Diantara 1 dan 10
d. Diantara 10 dan 100
e. Lebih besar dari 100
25. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan sisi 80 cm berisi air 0,25 bagian. Agar bak berisi
37,5 % nya maka banyak air yang harus ditambahkan adalah liter
a. 0,064
b. 0,64
c. 6,4
d. 64
e. 640
26. Nilai 3 0,56 1,0 + 2,0 0,64 1 =
a. 1,34
b. 1,70
c. 1,80
d. 1,96
e. 2,01
1
27. Jika q = 1 - maka p = s
1
1
a. 1
1
1
b. 1
1

c.
1

d.
1
1
e.

28. Urutan bilangan pecahan 39 , 1736 , 1018 , 510 dari yang tertinggi adalah
a. 39 , 1736 , 510 , 1018
b. 1018 , 510 , 1736 , 39
c. 510 , 1018 , 1736 , 39
d. 1018 , 1736 , 510 , 39
e. 1736 , 1018 , 510 , 39
29. Jika P = 113 169 dan Q = 15 165 , maka nilai berikut ini yang benar adalah
a. P > Q
b. 5P = 3Q
c. 5P > 3Q
d. 18P = 5Q
e. 12P > 7P
30. Suatu tangki berisi penuh minyak mempunyai berat 80 kg. jika tangki itu berisi minyak
seperempat maka beratnya 24 kg. berapa kg berat tangki tersebut jika kosong?
a. 4
b. 6
c. 12
d. 23
e. 34

4
MINI TRY OUT 11 EXGEN PRIVATE : TKPA

31. 12, 1, 6, 14, 0, 12, 16, 1, 18, ,


a. 18, 1
b. 18, 4
c. 17, 0
d. 16, 0
e. 15, 0
32. 101, 134, 123, 156, 145, 178,
a. 152
b. 167
c. 170
d. 182
e. 199
33. 14, 12, 15, 10, 17, 6, 19,
a. 2
b. 5
c. 11
d. 19
e. 21
34. 215 , 3 15 , 4 35 , 6 45 , 7 45 , 9 15 , 11 25, ,
a. 11 35 , 12 25
b. 11 35 , 13 45
c. 12 25 , 12 15
d. 12 25 , 13 45
e. 12 25 , 14 35

35. 125, 185, 255, 335, 425, 525,


a. 565
b. 585
c. 605
d. 625
e. 635
36. 4, 4, 7, 5, 4, 5, 8, 6, 4, 6, ,
a. 9, 7
b. 9, 8
c. 8, 6
d. 6, 7
e. 5, 8
37. 121, 112, 233, 345, - 112, 457, -569, -112, -681, -793, -1474, -2267,
a. 3741
b. 793
c. 514
d. 793
e. 3741

5
MINI TRY OUT 11 EXGEN PRIVATE : TKPA

38. 2, 16, 34, 64, 98, 144, ,


a. 167, 229
b. 169, 231
c. 194, 256
d. 195, 257
e. 196, 258
39. 15, 20, 27, 36, 47, 60, 75, 92,
a. 95
b. 97
c. 111
d. 117
e. 125
40. 24, 29, 25, 30, 25, 32, 26, 36, 26, 39, ,
a. 26, 42
b. 26, 43
c. 27, 41
d. 27, 42
e. 28, 41
41. Lima tahun yang lalu jumlah usia dua orang bersaudara adalah 54 tahun, sedangkan tujuh
tahun yang akan datang perbandingan usia yang muda dengan yang tua adalah 6 : 7. Pada
saat ini usia yang tua adalah
a. 29 tahun
b. 31 tahun
c. 33 tahun
d. 35 tahun
e. 37 tahun
42. Pada suatu permainan diperlukan beberapa pasangan anak laki laki dan anak perempuan.
Jika diketahui terdapat 23 dari 90 anak perempuan tidak mengikuti permainan, 34 dari
120 anak laki-laki juga tidak mengikuti permainan, maka persentase anak perempuan dan
laki-laki yang mengikuti permainan adalah
a. 15%
b. 20%
c. 29%
d. 34%
e. 41%
43. Manakah bilangan berikut yang merupakan bilangan terbesar kedua?
a. 0,15 x 0,95
b. 0,25 x 0,85
c. 0,35 x 0,75
d. 0,45 x 0,65
e. 0,55 x 0,55
44. Diketahui a = 1 , b = 4 , dan c = 9 , dengan a, b, c, bilangan positif. Perbandingan a : b :
c adalah
a. 4 : 9 : 36
b. 9 : 4 : 36
c. 9 : 36 : 4
d. 36 : 9 : 4

6
MINI TRY OUT 11 EXGEN PRIVATE : TKPA

e. 36 : 4 : 9
45. Bilangan 6464 jika ditulis tidak dalam bentuk akar, maka angka keduanya adalah
a. 0
b. 2
c. 4
d. 6
e. 8
46. Apabila a > b > 0 , maka berikut ini adalah benar, kecuali

a. >0


b. >0
2
c. < 2 2
d. < 2
e. < 2
47. Jika -3 < x < 5, -2 < y < -1, dan w = xy, maka nilai w berada antara nilai
a. -5 dan -4
b. -5 dan 6
c. -10 dan 6
d. 5 dan 6
e. 6 dan 10
48. Rata-rata penghasilan perbulan dari 350 pedagang adalah 5,5 juta rupiah, dan perbandingan
banyaknya pedagang laki-laki dan perempuan adalah 3:4. Jika rata-rata penghasilan
kelompok laki-laki adalah 5,6 juta rupiah, berapa juta rata-rata penghasilan kelompok
perempuan?
a. 5,400 juta
b. 5,425 juta
c. 5,450 juta
d. 5,525 juta
e. 5,540 juta
49. Perbandingan luas dua buah lingkaran adalah 1 : 9. Perbandingan kelilingnya adalah
a. 1 : 3
b. 1 : 4
c. 2 : 3
d. 2 : 5
e. 3 : 7
50. Jika alas suatu segitiga ditambah 20% dan tingginya dikurangi 20% , maka luas segitiga
tersebut adalah
a. Tetap
b. Bertambah 4%
c. Berkurang 4%
d. Bertambah 40%
e. Berkurang 40%
51. Semua perusahaan tekstil memiliki alat pengolah limbah. Sebagian alat pengolah limbah
bekerja dengan cara dibakar.
a. Sebagian perusahaan tekstil tidak memiliki alat pengolah limbah
b. Sebagian perusahaan tekstil memiliki alat pengolah limbah yang bekerja dengan cara
dibakar

7
MINI TRY OUT 11 EXGEN PRIVATE : TKPA

c. Sebagian perusahaan tekstil tidak memilki alat pengolah limbah yang bekerja dengan
cara di bakar
d. Semua perusahaan tekstil memiliki alat pengolah limbah yang bekerja dengan cara di
bakar
e. Semua perusahaan tekstil tidak memiliki alat pengolah limbah yang bekerja dengan cara
di bakar
52. Syarat mengikuti SBMPTN jalur ujian tulis tahun ini adalah lulusan SMA tahun 2014, 2013
atau 2012. Astri mengikuti SBMPTN jalur ujian tulis, tetapi bukan lulusan 2012 dan juga
bukan lulusan 2013.
a. Astri bukan lulusan SMA
b. Astri tidak lulus SMA
c. Astri lulusan SMA tahun 2014
d. Astri bukan lulusan SMA tahun 2014
e. Astri seharusnya lulus SMA tahun 2014
53. Semua jenis perawat adalah moda transportasi. Sebagian moda transportasi pada komersial.
a. Semua jenis pesawat tidak komersial
b. Semua moda transportasi adalah komersial
c. Semua moda transportasi tidak komersial
d. Sebagian jenis pesawat komersial
e. Sebagian jenis pesawat tidak komersial
54. Penonton yang sudah memberi tiket berhak mendapatkan pengembalian uang penuh dan
ganti rugi. Gaga mendapatkan ganti rugi, tetapi tidak mendapatkan pengembalian uang
penuh.
a. Gaga adalah penonton yang akan membeli tiket
b. Gaga adalah penonton yang sudah membeli tiket
c. Gaga adalah penonton yang belum membeli tiket
d. Gaga adalah penonton yang berhak mendapatkan ganti rugi
e. Gaga adalah bukan penonton yang berhak mendapatkan pengembalian yang penuh
55. Di sebuah sekolah, matematika selalu diajarkan pada hari yang sama dengan fisika. Fisika
selalu diajarkan bersamaan dengan Bahasa Indonesia.
a. Jika matematika tidak diajarkan, maka Bahasa Indonesia diajarkan
b. Jika fisika diajarkan, maka matematika tidak diajarkan
c. Jika Bahasa Indonesia tidak diajarkan, maka matematika tidak diajarkan
d. Jika Bahasa Indonesia diajarkan, maka matematika tidak diajarkan
e. Jika Bahasa Indonesia tidak diajarkan, maka matematika diajarkan
56. Atlet yang memenangkan pertandingan dengan cara fair play berhak mendapatkan medali.
Atlet X memenangkan pertandingan tetapi terbukti menggunakan doping.
a. Atlet X berhak mendapat medali
b. Atlet X tidak berhak mendapat medali
c. Atlet X didiskualifikasi dari pertandingan
d. Atlet X tetap mendapatkan medali karena memang
e. Atlet X terbukti memenangkan pertandingan dengan cara tidak fair play
57. Semua barang elektronik dilengkapi kartu garansi. Sebagian barang elektronik tidak
memakai remote.
a. Ada barang elektronik yang tidak dilengkapi kartu garansi, memakai remote
b. Ada barang elektronik yang tidak memakai remote, tidak dilengkapi kartu garansi
c. Ada barang elektronik yang memakai remote, dilengkapi kartu garansi
d. Ada barang elektronik yang tidak dilengkapi kartu garansi, tidak memakai remote

8
MINI TRY OUT 11 EXGEN PRIVATE : TKPA

e. Ada barang elektronik yang tidak memakai remote, dilengkapi kartu garansi
58. Apel merah lebih manis dari apel hijau. Apel yang lebih manis harganya lebih mahal dan
lebih banyak dibeli orang.
a. Ada apel hijau yang lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang
b. Apel merah yang tidak lebih manis dari apel hijau harganya murah
c. Apel yang lebih banyak dibeli orang belum tentu lebih manis
d. Apel merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal
e. Ada apel merah yang harganya lebih mahal tidak banyak dibeli orang
59. Di sebuah pesta pernikahan, tamu undangan selalu mengisi buku tamu dan mendapatkan
souvenir. Jika mendapatkan souvenir maka selalu bersalaman dengan among tamu.
a. Jika tidak mengisi buku tamu, maka selalu bersalaman dengan among tamu
b. Jika mendapatkan souvenir , maka tidak mengisi buku tamu
c. Jika tidak bersalaman dengan among tamu maka tidak mengisi buku tamu
d. Jika bersalaman dengan among tamu maka tidak mengisi buku tamu
e. Jika tidak mendapatkan souvenir maka mengisi buku tamu
60. Semua jenis kapal roro dilengkapi dengan sekoci. Kapal roro X dilengkapi dengan AC.
a. Kapal roro X dilengkapi sekoci dan AC
b. Kapal roro X tidak dilengkapi sekoci dan tidak dilengkapi AC
c. Kapal roro X dilengkapi sekoci tanpa AC
d. Kapal roro X dilengkapi AC tanpa sekoci
e. Kapal roro X dilengkapi sama dengan semua kapal
61. Semua siswa mengikuti apel lagi. Beberapa siswa memakai sepatu hitam.
a. Ada siswa yang tidak mengikuti apel pagi
b. Semua siswa memakai sepatu hitam
c. Beberapa siswa peserta apel pagi bersepatu hitam
d. Ada siswa bersepatu hitam tidak mengikuti apel pagi
e. Semua siswa peserta apel pagi bersepatu hitam
62. Jika pelanggan terlambat membayar iuran bulanan TV kabel maka semua channel di blokir.
Jika channel di blokir maka pelanggan tidak dapat menyaksikan tayangan CSI di channel AXN.
Badrun dapat menyaksikan tayangan CSI di channel AXN.
a. Badrun pelanggan TV kabel
b. Badrun bukan pelanggan TV kabel
c. Badrun menyaksikan tayangan CSI tetapi bukan pada jaringan TV kabel
d. Badrun pelanggan TV kabel yang terlambat membayar iuran bulanan
e. Badrun pelanggan TV kabel yang tidak terlambat membayar iuran bulanan
63. Penarikan tunai uang di sebuah bank dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ATM atau
melalui teller.
Setiap penarikan di bawah atau sama dengan 5 juta rupiah harus dilakukan melalui mesin
ATM. Aldo menarik uang tidak melalui ATM.
a. Aldo menarik uang tepat 5 juta rupiah
b. Aldo menarik uang diatas 5 juta rupiah
c. Aldo tidak menarik uang diatas 5 juta rupiah
d. Aldo tidak mempunyai uang di rekening bank
e. Aldo tidak dapat menarik uang di atas 5 juta rupiah
64. Di sekolah X, semua guru berbaju biru dan berdasi. Reza ada di sekolah X, ia berbaju biru dan
tidak berdasi.
a. Reza seorang guru yang berbaju biru
b. Reza seorang guru yang tidak berdasi

9
MINI TRY OUT 11 EXGEN PRIVATE : TKPA

c. Reza bukan seorang guru yang berdasi


d. Reza bukan seorang guru merskipun berbaju biru
e. Reza seorang guru yang tidak berdasi dan tidak berbaju biru
65. Jika penumpang membludak, rangkaian gerbong kereta ditambah. Menjelang lebaran,
penumpang kereta Argo Lawu membludak.
a. Alasan penambahan rangkaian kereta adalah penumpang membludak
b. Penumpang tidak membludak, tidak ada rangkaian gerbong kereta yang ditambah
c. Hanya kereta Argo Lawu yang ditambah rangkaian keretanya karena penumpang
membludak
d. Rangkaian kereta Argo Lawu tidak ditambah, maka penumpang tidak membludak
e. Rangkaian kereta Argo Lawu ditambah karena penumpang membludak

DIgunakan untuk menjawab soal nomor 66-68

Tiga orang pecatur senior L, M, N, dan 3 orang pecatur pemula O, P, Q bertanding dalam
sebuah turnamen. Semua pecatur akan bertanding satu sama lain masing-masing satu kali
pertemuan.

Diawal turnamen nilai seluruh peserta adalah 0


1 angka diberikan jika berhasil mengalahkan pecatur pemula
2 angka diberikan jika berhasil mengalahkan pecatur senior
Jika pecatur senior kalah dalam satu pertandingan, nilainya akan dikurangi 2
Jika pecatur pemula kalah dalam satu pertandingan, nilainya akan dikurangi 1
Jika sebuah pertandingan berakhir dengan seri, maka pertandingan tersebut akan
diulang
66. Berapakah nilai maksimum yang dapat diraih oleh seorang pecatur senior, jika dia menderita
2 kekalahan dalam turnamen tersebut?
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
e. 0
67. Berapa permainan yang harus dimenangkan oleh seorang pecatur pemula untuk
menempatkan posisinya dalam klasemen di atas seorang pecatur senior yang pernah kalah
sekali dari pecatur senior lainnya?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
68. Jika P memenangkan seluruh permainan kecuali satu pertandingan melawan L adan tidak
kalah dari pemenang dalam turnamen tersebut, siapakah yang mungkin akan menjadi juara
dalam turnamen tersebut?
a. O atau Q
b. L atau P
c. M atau N
d. Salah satu diantara M, N, O, atau Q
e. Semua pemain kecuali L atau P

10
MINI TRY OUT 11 EXGEN PRIVATE : TKPA

Digunakan untuk menjawab soal nomor 69 72

Seorang manajer bank kecil sedang mengatur jadwal kerja para pegawainya. Setiap hari
kerja (Senin s.d. Jumat, lima hari kerja seminggu) diperlukan paling sedikit tiga orang pegawai.
Karena bank ini masih kecil, jumlah pegawainya hanya ada lima orang yang bekerja secara paruh
waktu ( part time, artinya tidak masuk setiap hari lima hari seminggu). Ali hanya bisa masuk kerja
pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Baiquini tidak bisa masuk kerja pada hari Rabu. Chali hanya
bisa masuk kerja pada hari Selasa dan Rabu. Eko bisa masuk kerja kapan saja kecuali setiap hari
Senin pertama dan setiap hari Kamis pertama dalam setiap bulan.

69. Siapa aja yang selalu dapat masuk kerja pada hari Senin?
a. Dita, Baiquini, dan Ali
b. Ali, Eko, dan Chali
c. Baiquini, Eko, dan Chali
d. Eko, Chali, dan Dita
e. Baiquini, Chali, dan Dita
70. Siapa aja yang selalu dapat masuk kerja pada hari Jumat?
a. Ali, Baiquini, dan Dita
b. Ali, Chali, dan Dita
c. Baiquini, Chali, dan EKo
d. Chali, Baiquini, dan Ali
e. Ali, Baiquini, dan Eko
71. Pada hari apa kemungkinan sang manajer menghadapi kesulitan untuk mendapatkan
minimum tiga orang pegawai?
a. Senin
b. Selasa
c. Rabu
d. Kamis
e. Jumat
72. Pada hari apa sang manajer harus (tidak ada pilihan lain) untuk meminta Eko masuk kerja?
a. Senin
b. Selasa
c. Rabu
d. Kamis
e. Jumat

Digunakan untuk menjawab soal nomor 69 72.

Suatu keluarga yang terdiri atas enam orang (bapak dan ibu serta empat anak) : J, K, L, M, N,
O, mengambil foto bersama di tangga di pelataran rumah mereka. Ada enam anak tangga,
masing-masing orang berdiri pada satu anak tangga yang berbeda.

Anak tangga diberi nomor 3 sampai 6, dari bawah ke atas


J pada anak tangga keempat
L dan N pada anak tangga yang lebih rendah daripada anak tangga di mana K berdiri
M berdiri pada anak tangga yang lebih rendah daripada anak tangga di mana L
berdiri
73. Mana urutan yang memenuhi syarat, mulai dari anak tangga terendah ke anak tangga
tertinggi?
a. K, O, N, J, L, M

11
MINI TRY OUT 11 EXGEN PRIVATE : TKPA

b. L, M, N, K, O, J
c. M, N, L , J, O, K
d. O, J, M, K, N, L
e. O, L, M, J, N, K
74. Mana yang pasti benar?
a. K pada posisis yang lebih rendah daripada J
b. N pada posisi yang lebih rendah daripada L
c. N pada posisi yang lebih rendah daripada M
d. M pada posisi yang lebih rendah daripada K
e. O pada posisi yang lebih rendah daripada K
75. Mana yang mungkin benar?
a. K pada anak tangga pertama
b. L pada anak tangga pertama
c. N pada anak tangga pertama
d. K pada anak tangga keempat
e. J pada anak tangga kelima

12