Anda di halaman 1dari 196

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI TANJUNGSARI
JL. Raya Tanjungsari No 404 Telp (022) 7911820 Web: smantanjungsari.sch.id; email: smantsa@yahoo.co.id

LAPORAN KBM
GURU YANG HARUS HADIR
NO KODE NAMA GURU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO

1 1 Hj. Riyah, M.Pd. 26

2 3 Dra. Hj. Neneng Supiasih 27

3 4 Drs H. Nana Suhana 28

4 5 Dra. Srie Wahyuni K 29

5 6 Drs. Aa Rukmana 30

6 7 Dra. Iis Suwarsih 31

7 9 Drs H. Rudi Herdiana 32

8 10 Dra. Amilah Solihat 33

9 11 Dra. Hj. Neni Nuraeni 34

10 12 Onang Syarifudin 35

11 14 Dra. Enny Yuliani 36

12 15 Dra. Kurniasih 37

13 16 Dra. Yuningsih Tumi 38

14 17 Dra. Ati Isnawati 39

15 19 Sapei, S.Pd 40

16 21 Dra. Idah Isnendawati 41

17 22 Dra. Rin Pahdawati, M.Pd 42

18 23 Drs. Sadi 43

19 24 Entin Rustini P, S.Pd. 44

20 25 Lilis Siti Mukti, S.Pd. 45

21 27 H. Pepen Suparlan, S.Pd. 46

22 29 Tuti Supini, S.Pd 47

23 30 Ratnaningsih, S.Pd 48

24 31 Erni Komalia, S.Pd. 49

25 34 Ridar Suryani, S.Pd. 50


GURU YANG TIDAK HADIR

JML JAM KE / DI KELAS ABSENS


NO NAMA GURU
JAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S

4
5

GURU PIKET
NO KODE NAMA GURU TA
1 33 Ujat Rukmana, S.Pd.
2 8 Dra. Hj. Neneng Anih S
3 22 Dra. Rin Pahdawati, M.Pd
@yahoo.co.id

HARI :
TANGGAL :
KODE NAMA GURU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35 Enung Rosmayati, S.Pd.

36 Anwar, S.Pd.

37 Agus Hasan Sadzili, S.Pd

38 Pipin Dana Pelita, M.Pd.

39 Dra. Dedeh Komariah

40 Kusmiati, S.Pd

41 Dra. Herni Nuryanti

42 Jajang Juarsa, S.Pd.

43 J a j a n g, S.Pd.

44 Idah Rosmiati, S.Pd

45 Yuyun Yuliani, S.Pd.

47 Eli Sri Mulyasari, S.Pd

49 Cicin Kuraesin, S.Pd

50 Sri Mulyani W, S.Pd.

53 Abidin Windarjat, S.S.

54 Reni Kusmiati, S.Pd

55 Andi Sambas, S.Pd.

56 Wahyuni Utami, M.Pd.

57 Nina Nurjanah, S.Pd.I, M.Pd.I.

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

ABSENSI
KETERANGAN / TUGAS UNTUK SISWA
I A
TANDA TANGAN

Tanjungsari, ... 20..


Mengetahui:
Kepala Sekolah,

Hj. R I Y A H, M.Pd.
NIP. 196702231990012001
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI TANJUNGSARI
JL. Raya Tanjungsari No 404 Telp (022) 7911820 Web: smantanjungsari.sch.id; email: smantsa@yahoo.co.id

LAPORAN KBM
GURU YANG HARUS HADIR
NO KODE NAMA GURU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO

1 100 0 26

2 100 0 27

3 100 0 28

4 100 0 29

5 100 0 30

6 100 0 31

7 100 0 32

8 100 0 33

9 100 0 34

10 100 0 35

11 100 0 36

12 100 0 37

13 100 0 38

14 100 0 39

15 100 0 40

16 100 0 41

17 100 0 42

18 100 0 43

19 100 0 44

20 100 0 45

21 100 0 46

22 100 0 47

23 100 0 48

24 100 0 49

25 100 0 50
GURU YANG TIDAK HADIR

JML JAM KE / DI KELAS ABSENS


NO NAMA GURU
JAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S

4
5

GURU PIKET
NO KODE NAMA GURU TA
1 100 0
2 100 0
3 100 0
@yahoo.co.id

HARI :
TANGGAL :
KODE NAMA GURU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

ABSENSI
KETERANGAN / TUGAS UNTUK SISWA
I A
TANDA TANGAN

Tanjungsari, ... 20..


Mengetahui:
Kepala Sekolah,

Hj. R I Y A H, M.Pd.
NIP. 196702231990012001
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI TANJUNGSARI
JL. Raya Tanjungsari No 404 Telp (022) 7911820 Web: smantanjungsari.sch.id; email: smantsa@yahoo.co.id

LAPORAN KBM
GURU YANG HARUS HADIR
NO KODE NAMA GURU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO

1 1 Hj. Riyah, M.Pd. 26

2 2 Drs. Samdja Asri 27

3 4 Drs H. Nana Suhana 28

4 5 Dra. Srie Wahyuni K 29

5 6 Drs. Aa Rukmana 30

6 8 Dra. Hj. Neneng Anih S 31

7 10 Dra. Amilah Solihat 32

8 12 Onang Syarifudin 33

9 13 Niti Ganda Sasmita 34

10 14 Dra. Enny Yuliani 35

11 15 Dra. Kurniasih 36

12 17 Dra. Ati Isnawati 37

13 18 Hj. Anisah, S.Pd. 38

14 19 Sapei, S.Pd 39

15 20 Dra. Hj. Yuniar Sari 40

16 21 Dra. Idah Isnendawati 41

17 23 Drs. Sadi 42

18 24 Entin Rustini P, S.Pd. 43

19 25 Lilis Siti Mukti, S.Pd. 44

20 26 Eep Hoerussholeh, S.Pd. 45

21 27 H. Pepen Suparlan, S.Pd. 46

22 28 Atit Tajmiati, S.Pd 47

23 29 Tuti Supini, S.Pd 48

24 32 Rita Hidayanti, S.Pd. 49

25 33 Ujat Rukmana, S.Pd. 50


GURU YANG TIDAK HADIR

JML JAM KE / DI KELAS ABSENS


NO NAMA GURU
JAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S

4
5

GURU PIKET
NO KODE NAMA GURU TA
1 11 Dra. Hj. Neni Nuraeni
2 17 Dra. Ati Isnawati
3 49 Cicin Kuraesin, S.Pd
@yahoo.co.id

HARI : KAMIS
TANGGAL :
KODE NAMA GURU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34 Ridar Suryani, S.Pd.

35 Enung Rosmayati, S.Pd.

36 Anwar, S.Pd.

37 Agus Hasan Sadzili, S.Pd

38 Pipin Dana Pelita, M.Pd.

39 Dra. Dedeh Komariah

42 Jajang Juarsa, S.Pd.

43 J a j a n g, S.Pd.

45 Yuyun Yuliani, S.Pd.

46 Ridha Herdiani, SS., M.Pd.

47 Eli Sri Mulyasari, S.Pd

48 Asep Susan F., S.Pd

50 Sri Mulyani W, S.Pd.

53 Abidin Windarjat, S.S.

54 Reni Kusmiati, S.Pd

55 Andi Sambas, S.Pd.

55 Andi Sambas, S.Pd.

56 Wahyuni Utami, M.Pd.

57 Nina Nurjanah, S.Pd.I, M.Pd.I.

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

ABSENSI
KETERANGAN / TUGAS UNTUK SISWA
I A
TANDA TANGAN

Tanjungsari, ... 20..


Mengetahui:
Kepala Sekolah,

Hj. R I Y A H, M.Pd.
NIP. 196702231990012001
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI TANJUNGSARI
JL. Raya Tanjungsari No 404 Telp (022) 7911820 Web: smantanjungsari.sch.id; email: smantsa@yahoo.co.id

LAPORAN KBM
GURU YANG HARUS HADIR
NO KODE NAMA GURU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO

1 2 Drs. Samdja Asri 26

2 3 Dra. Hj. Neneng Supiasih 27

3 4 Drs H. Nana Suhana 28

4 5 Dra. Srie Wahyuni K 29

5 6 Drs. Aa Rukmana 30

6 8 Dra. Hj. Neneng Anih S 31

7 9 Drs H. Rudi Herdiana 32

8 11 Dra. Hj. Neni Nuraeni 33

9 12 Onang Syarifudin 34

10 13 Niti Ganda Sasmita 35

11 14 Dra. Enny Yuliani 36

12 15 Dra. Kurniasih 37

13 16 Dra. Yuningsih Tumi 38

14 18 Hj. Anisah, S.Pd. 39

15 19 Sapei, S.Pd 40

16 20 Dra. Hj. Yuniar Sari 41

17 21 Dra. Idah Isnendawati 42

18 22 Dra. Rin Pahdawati, M.Pd 43

19 24 Entin Rustini P, S.Pd. 44

20 25 Lilis Siti Mukti, S.Pd. 45

21 26 Eep Hoerussholeh, S.Pd. 46

22 27 H. Pepen Suparlan, S.Pd. 47

23 28 Atit Tajmiati, S.Pd 48

24 29 Tuti Supini, S.Pd 49

25 30 Ratnaningsih, S.Pd 50
GURU YANG TIDAK HADIR

JML JAM KE / DI KELAS ABSENS


NO NAMA GURU
JAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S

4
5

GURU PIKET
NO KODE NAMA GURU TA
1 14 Dra. Enny Yuliani
2 15 Dra. Kurniasih
3 16 Dra. Yuningsih Tumi
@yahoo.co.id

HARI : RABU
TANGGAL :
KODE NAMA GURU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31 Erni Komalia, S.Pd.

33 Ujat Rukmana, S.Pd.

34 Ridar Suryani, S.Pd.

35 Enung Rosmayati, S.Pd.

38 Pipin Dana Pelita, M.Pd.

40 Kusmiati, S.Pd

41 Dra. Herni Nuryanti

42 Jajang Juarsa, S.Pd.

43 J a j a n g, S.Pd.

44 Idah Rosmiati, S.Pd

45 Yuyun Yuliani, S.Pd.

46 Ridha Herdiani, SS., M.Pd.

47 Eli Sri Mulyasari, S.Pd

48 Asep Susan F., S.Pd

49 Cicin Kuraesin, S.Pd

50 Sri Mulyani W, S.Pd.

52 Deni Fuad Amin, S.Ag

53 Abidin Windarjat, S.S.

54 Reni Kusmiati, S.Pd

55 Andi Sambas, S.Pd.

56 Wahyuni Utami, M.Pd.

57 Nina Nurjanah, S.Pd.I, M.Pd.I.

100 0

100 0

100 0

ABSENSI
KETERANGAN / TUGAS UNTUK SISWA
I A
TANDA TANGAN

Tanjungsari, ... 20..


Mengetahui:
Kepala Sekolah,

Hj. R I Y A H, M.Pd.
NIP. 196702231990012001
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI TANJUNGSARI
JL. Raya Tanjungsari No 404 Telp (022) 7911820 Web: smantanjungsari.sch.id; email: smantsa@yahoo.co

LAPORAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN HARI


GURU YANG HARUS HADIR TANGGA

NO KODE NAMA GURU KELAS 1 2 3

1 X-MIA-1
100 0

2 X-MIA-2
100 0

3 X-MIA-3
100 0

4 X-MIA-4
100 0

5 X-MIA-5
100 0

6 X-MIA-6
100 0

7 X-IIS-1
100 0

8 X-IIS-2
100 0

9 X-IIS-3
100 0

10 X-IIS-4
100 0

11 X-IIS-5
100 0
GURU INVALER

NO KODE NAMA GURU KELAS 1 2 3

1 100 0

2 100 0

3 100 0

4 100 0

5 100 0

6 100 0

7 100 0

10
100 0

GURU KOORDNINATOR PRAMUKA


NO KODE NAMA GURU TANDA TA

1 22 Dra. Rin Pahdawati, M.Pd

2 23 Drs. Sadi
mantsa@yahoo.co.id

HARI : JUM'AT
TANGGAL :

MATERI KEGIATAN

KETERANGAN
TANDA TANGAN

Tanjungsari, ... 20..


Mengetahui:
Kepala Sekolah,

Hj. R I Y A H, M.Pd.
NIP. 196702231990012001
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI TANJUNGSARI
JL. Raya Tanjungsari No 404 Telp (022) 7911820 Web: smantanjungsari.sch.id; email: smantsa@yahoo.co

LAPORAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN HARI


GURU YANG HARUS HADIR TANGGA

NO KODE NAMA GURU KELAS 1 2 3

1 XI-MIA-1
100 0

2 XI-MIA-2
100 0

3 XI-MIA-3
100 0

4 XI-MIA-4
100 0

5 XI-MIA-5
100 0

6 XI-MIA-6
100 0

7 XI-IIS-1
100 0

8 XI-IIS-2
100 0

9 XI-IIS-3
100 0

10 XI-IIS-4
100 0

11 XI-IIS-5
100 0
GURU INVALER

NO KODE NAMA GURU KELAS 1 2 3

1 100 0

2 100 0

3 100 0

4 100 0

5 100 0

6 100 0

7 100 0

10
100 0

GURU KOORDNINATOR PRAMUKA


NO KODE NAMA GURU TANDA T

1 22 Dra. Rin Pahdawati, M.Pd

2 23 Drs. Sadi
mantsa@yahoo.co.id

HARI : SELASA
TANGGAL :

MATERI KEGIATAN

KETERANGAN
TANDA TANGAN

Tanjungsari, ... 20..


Mengetahui:
Kepala Sekolah,

Hj. R I Y A H, M.Pd.
NIP. 196702231990012001
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI TANJUNGSARI
JL. Raya Tanjungsari No 404 Telp (022) 7911820 Web: smantanjungsari.sch.id; email: smantsa@yahoo.co

LAPORAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN HARI


TANGGA

NO KODE NAMA GURU KELAS 1 2 3

1 100 0 X-MIA-1

2 100 0 X-MIA-2

3 100 0 X-MIA-3

4 100 0 X-MIA-4

5 100 0 X-MIA-5

6 100 0 X-MIA-6

7 100 0 X-IIS-1

8 100 0 X-IIS-2

9 100 0 X-IIS-3

10 100 0 X-IIS-4

11 100 0 X-IIS-5

12 100 0 XI-MIA-1

13 100 0 XI-MIA-2

14 100 0 XI-MIA-3

15 100 0 XI-MIA-4

16 100 0 XI-MIA-5

17 100 0 XI-MIA-6

18 100 0 XI-IIS-1

19 100 0 XI-IIS-2

20 100 0 XI-IIS-3

21 100 0 XI-IIS-4

22 100 0 XI-IIS-5
GURU INVALER

NO KODE NAMA GURU KELAS 1 2 3

1 100 0

2 100 0

3 100 0

4 100 0

5 100 0
6 100 0

7 100 0

10

100 0

GURU KOORDNINATOR PRAMUKA


NO KODE NAMA GURU TANDA TA

1 22 Dra. Rin Pahdawati, M.Pd

2 23 Drs. Sadi
mantsa@yahoo.co.id

HARI : SELASA
TANGGAL :

MATERI KEGIATAN

KETERANGAN
TANDA TANGAN

Tanjungsari, ... 20..


Mengetahui:
Kepala Sekolah,

Hj. R I Y A H, M.Pd.
NIP. 196702231990012001
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI TANJUNGSARI
JL. Raya Tanjungsari No 404 Telp (022) 7911820 Web: smantanjungsari.sch.id; email: smantsa@yahoo.co.id

LAPORAN KEGIATAN EKSTRAKUR

NAMA EKSTRA: ..
NAMA PELATIH: ..
ASAL
NO NAMA SISWA TINGKAT NO
KELAS
1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11 36

12 37

13 38

14 39

15 40

16 41

17 42

18 43

19 44

20 45

21 46

22 47

23 48

24 49

25 50

SISWA YANG TIDAK HADIR

NO ASAL NAMA SISWA TINGKAT NO


KELAS
1 6

2 7
3 8

4 9

5 10

MATERI KEGIATAN

Pembina,
sa@yahoo.co.id

KSTRAKURIKULER

HARI/TANGGAL :
NAMA PEMBINA:
ASAL
NAMA SISWA TINGKAT
KELAS

ASAL NAMA SISWA TINGKAT


KELAS
Tanjungsari, 201
Pelatih,
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI TANJUNGSARI
JL. Raya Tanjungsari No 404 Telp (022) 7911820 Web: smantanjungsari.sch.id; email: smantsa@yahoo.co.

LAPORAN KEGIATAN EKSTRA

HARI/TANGGAL :
NAMA PEMBINA:
ASAL
NO NAMA SISWA TINGKAT PARAF
KELAS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SISWA YANG TIDAK HADIR

NO ASAL NAMA SISWA TINGKAT


KELAS

2
3

MATERI KEGIATAN

Pembina,
ntsa@yahoo.co.id

AN EKSTRAKURIKULER

NAMA EKSTRA KURIKUKER :


NAMA PELATIH :
ASAL
NO NAMA SISWA TINGKAT PARAF
KELAS

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

NO ASAL NAMA SISWA TINGKAT


KELAS

7
8

10

Tanjungsari, 201
Pelatih,
AGENDA HARIAN
KELAS XII-IPA 1

AGENDA HARIAN
KELAS XII-IPA 2

AGENDA HARIAN
KELAS XII-IPA 3
AGENDA HARIAN
KELAS XII-IPA 4
AGENDA HARIAN
KELAS XII-IPA 5

AGENDA HARIAN
KELAS XII-IPA 6
AGENDA HARIAN
KELAS X-MIA 1

AGENDA HARIAN
KELAS X-MIA 2

AGENDA HARIAN
KELAS X-MIA 3
AGENDA HARIAN
KELAS X-MIA 4
AGENDA HARIAN
KELAS X-MIA 5

AGENDA HARIAN
KELAS X-MIA 6

AGENDA HARIAN
KELAS X-IIS 1
AGENDA HARIAN
KELAS XII-IPS 1

AGENDA HARIAN
KELAS XII-IPS 2

AGENDA HARIAN
KELAS XII-IPS 3
AGENDA HARIAN
KELAS XII-IPS 4
AGENDA HARIAN
KELAS X-IIS 2

AGENDA HARIAN
KELAS X-IIS 3

AGENDA HARIAN
KELAS X-IIS 4
AGENDA HARIAN
KELAS X-IIS 5
AGENDA HARIAN
KELAS XI-MIA

AGENDA HARIAN
KELAS XI-MIA

AGENDA HARIAN
KELAS XI-MIA
AGENDA HARIAN
KELAS XI-MIA
AGENDA HARIAN
KELAS XI-MIA

AGENDA HARIAN
KELAS XI-MIA

AGENDA HARIAN
KELAS XI-IIS
DA HARIAN AGENDA
XI-MIA 1 KELAS X

DA HARIAN AGENDA
XI-MIA 2 KELAS X

DA HARIAN AGENDA
XI-MIA 3 KELAS X
DA HARIAN AGENDA
XI-MIA 4 KELAS X
DA HARIAN
XI-MIA 5

DA HARIAN
XI-MIA 6

DA HARIAN
XI-IIS 1
AGENDA HARIAN
KELAS XI-IIS 2

AGENDA HARIAN
KELAS XI-IIS 3

AGENDA HARIAN
KELAS XI-IIS 4
AGENDA HARIAN
KELAS XI-IIS 5
NO NAMA GURU

1 H. Pepen Suparlan, S.Pd


2 Drs. Sadi
3 Dra. Rin Pahdawati, M.Pd

4 Dra. Amilah Solihat


5 Eli Sri Mulyasari, S.Pd

6 Jajang, S.Pd
7 Niti Ganda Sasmita
8 Eep Hoerussholeh, S.Pd

9 Safei, S.Pd

10 Anwar S.Pd

11 Dayat Gunadi
12 Asep Susan Firmasyah, S.Pd

13 Idah Rosmiati, S.Pd

14 Abidin Windarjat, SS
15 Atit Tajmiati, S.Pd
16 Kusmiati, S.Pd
17 Ridar Suryani, S.Pd
18 Ujat Rukmana, S.Pd
19 Drs. Aa Rukmana
20 Hj. Anisah, BA

21 Dra. Kurniasih

22 Dra. Hj, Neneng Supiasih

23 Dra. Dedeh Komariah


24 Ridha Herdiani, M.Pd
25 Enung Rosmayati, S.Pd
26 Dra. Iis Suwarsih
27 Dra. Enny Yuliani
28 Cicin Kuraesin, S.Pd
JABATAN

Pembina OSIS
Pembina Pramuka Putra
Pembina Pramuka Putri

Pembina PMR
Pembina Paskibra

Pembina Sepak Bola


Pembina Basket
Pembina Volli

Pembina Tae Kwondo


Pembina Pencinta Alam
(Ariapaga)

Pembina Kesenian Tradisionil


Pembina Olah Vokal dan
Paduan Suara

Pembina Teater

Pembina Teater
Pembina Jurnalis / Mading
Pembina Hikmatul Iman
Pembina Karate
Pembina Boxer
Pembina Futsal
Pembina Rohis

Pembina Bahasa Asing Inggris

Pembina Bahasa Asing Jerman

Seksi Administrasi dan


Penjadwalan
Seksi Akademik
Kepala Laboratorium
Kepala Perpustakaan
Koordinator BP/BK
Koordinator Laboratorium
Bahasa
NO 1

H. Pepen Suparlan,
NAMA GURU
S.Pd
JABATAN Pembina OSIS
H. Pepen Suparlan,
NAMA GURU
S.Pd
2

Drs. Sadi
Pembina Pramuka
Putra
Drs. Sadi
3

Dra. Rin Pahdawati, M.Pd


Pembina Pramuka Putri
Dra. Rin Pahdawati, M.Pd
NAMA EKSTRAKURIKULER :

PEMBINA :

NAMA EKSTRAKURIKULER :
PEMBINA :

NAMA EKSTRAKURIKULER :

PEMBINA :
4 5

El
i
Sr
i
M
ul
y
Dra. Amilah Solihat
a
s
ar
i,
S.
P
d
P
e
m
bi
n
a
Pembina PMR
P
a
s
ki
br
a
El
i
Sr
i
M
ul
y
Dra. Amilah Solihat
a
s
ar
i,
S.
P
d

1 2
P
A
S
K
PMR
I
B
R
A

DRA. AMILAH SOLIHAT EL

PMR
DRA. AMILAH SOLIHAT

PASKIBRA
ELI SRI MULYASARI, S.PD

SEPAK BOLA
JAJANG, S.PD
6

Jajang, S.Pd
Pembina Sepak Bola
Jajang, S.Pd

3
SEPAK BOLA

JAJANG, S.PD

NAMA EKSTRAKURIKULER :

PEMBINA :

NAMA EKSTRAKURIKULER :
PEMBINA :

NAMA EKSTRAKURIKULER :

PEMBINA :
7 8
p
H
o
e
r
u
s
s
Niti Ganda Sasmita
h
o
l
e
h
,
S
.
P
e
m
b
i
Pembina Basket n
a
V
o
ll
i
p
H
o
e
r
u
s
s
Niti Ganda Sasmita
h
o
l
e
h
,
S
.
4 5
V
O
BASKET L
L
I

NITI GANDA SASMITA E

BASKET
NITI GANDA SASMITA

VOLLI
EEP HOERUSSHOLEH, S.PD

TAE KWONDO
SAFEI, S.PD
9

Safei, S.Pd
Pembina Tae Kwondo
Safei, S.Pd

6
TAE KWONDO

SAFEI, S.PD

NAMA EKSTRAKURIKULER :

PEMBINA :

NAMA EKSTRAKURIKULER :
PEMBINA :

NAMA EKSTRAKURIKULER :

PEMBINA :
10 ###

D
a
y
a
t
Anwar S.Pd G
u
n
a
d
i
i
n
a
K
e
s
e
n
Pembina Pencinta Alam (Ariapaga) i
a
n
T
r
a
d
i
s
D
a
y
a
t
Anwar S.Pd G
u
n
a
d
i

7 8
E
N
I
A
N

T
PENCINTA ALAM (ARIAPAGA)
R
A
D
I
S
I
O
ANWAR S.PD D

PENCINTA ALAM (ARIAPAGA)


ANWAR S.PD

KESENIAN TRADISIONIL
DAYAT GUNADI

OLAH VOKAL
ASEP SUSAN FIRMASYAH, S.PD
12

Asep Susan Firmasyah, S.Pd


Pembina Olah Vokal dan
Paduan Suara
Asep Susan Firmasyah, S.Pd

9
OLAH VOKAL

ASEP SUSAN FIRMASYAH, S.

NAMA EKSTRAKURIKULER :

PEMBINA :

NAMA EKSTRAKURIKULER :
PEMBINA :

NAMA EKSTRAKURIKULER :

PEMBINA :
13 ###

A
bi
di
n
W
in
Idah Rosmiati, S.Pd d
a
rj
a
t,
S
S
P
e
m
bi
n
a
Pembina Teater
T
e
a
t
e
r
A
bi
di
n
W
in
Idah Rosmiati, S.Pd d
a
rj
a
t,
S
S

10 11
T
E
A
PADUAN SUARA
T
E
R

ASEP SUSAN FIRMASYAH, S.PD ID

PADUAN SUARA
ASEP SUSAN FIRMASYAH, S.PD

TEATER PUTRI
IDAH ROSMIATI, S.PD

TEATER PUTRA
ABIDIN WINDARJAT, SS
15

Atit Tajmiati, S.Pd


Pembina Jurnalis / Mading
Atit Tajmiati, S.Pd

12
TEATER

ABIDIN WINDARJAT, SS

NAMA EKSTRAKURIKULER :

PEMBINA :

NAMA EKSTRAKURIKULER :
PEMBINA :

NAMA EKSTRAKURIKULER :

PEMBINA :
16 ###

Ri
d
ar
S
ur
y
Kusmiati, S.Pd
a
ni
,
S.
P
d
P
e
m
bi
n
Pembina Hikmatul Iman
a
K
ar
at
e
Ri
d
ar
S
ur
y
Kusmiati, S.Pd
a
ni
,
S.
P
d

13 14
H
I
K
M
A
T
JURNALIS/MADING
U
L
I
M
A
N

ATIT TAJMIATI, S.PD KU

JURNALIS/MADING
ATIT TAJMIATI, S.PD

HIKMATUL IMAN
KUSMIATI, S.PD

KARATE
RIDAR SURYANI, S.PD
18

Ujat Rukmana, S.Pd


Pembina Boxer
Ujat Rukmana, S.Pd

15
KARATE

RIDAR SURYANI, S.PD

NAMA EKSTRAKURIKULER :

PEMBINA :

NAMA EKSTRAKURIKULER :
PEMBINA :

NAMA EKSTRAKURIKULER :

PEMBINA :
19 20

Hj.
An
Drs. Aa Rukmana isa
h,
BA
Pe
m
bi
Pembina Futsal
na
Ro
his
Hj.
An
Drs. Aa Rukmana isa
h,
BA

16 17
F
U
T
BOXER
S
A
L

UJAT RUKMANA, S.PD DRS

BOXER
UJAT RUKMANA, S.PD

FUTSAL
DRS. AA RUKMANA

ROHIS
HJ. ANISAH, BA
21

Dra. Kurniasih
Pembina Bahasa Asing Inggris
Dra. Kurniasih

18
ROHIS

HJ. ANISAH, BA

NAMA EKSTRAKURIKULER :

PEMBINA :

NAMA EKSTRAKURIKULER :
PEMBINA :
22

Dra. Hj, Neneng Supiasih


Pembina Bahasa Asing Jerman
Dra. Hj, Neneng Supiasih

19
BAHASA INGGRIS

DRA. KURNIASIH

BAHASA INGGRIS
DRA. KURNIASIH

BAHASA JERMAN
DRA. HJ, NENENG SUPIASIH
23

Dra. Dedeh Komariah


Seksi Administrasi dan
Penjadwalan
Dra. Dedeh Komariah
BAHASA JERMAN

DRA. HJ, NENENG SUPIASIH


24

Ridha Herdiani, M.Pd


Seksi Akademik
Ridha Herdiani, M.Pd
25

Enung Rosmayati, S.Pd


Kepala Laboratorium
Enung Rosmayati, S.Pd
26

Dra. Iis Suwarsih


Kepala Perpustakaan
Dra. Iis Suwarsih
27

Dra. Enny Yuliani


Koordinator BP/BK
Dra. Enny Yuliani
28

Cicin Kuraesin, S.Pd


Koordinator Laboratorium
Bahasa
Cicin Kuraesin, S.Pd
NAMA EKSTRAKURIKULER :
PEMBINA :

NAMA EKSTRAKURIKULER :
PEMBINA :
PRAMUKA PUTRA
DRS. SADI

PRAMUKA PUTRI
DRA RIN PAHDAWATI, M.PD
KODE, NAMA GURU DAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPUNYA

KODE NAMA GURU MATA PELAJARAN YANG DIAMPU dan KODE M


Mata Pelajaran 1
1 Hj. Riyah, M.Pd. Biologi Peminatan (Bio-M)
2 Drs. Samdja Asri Biologi Peminatan (Bio-M)
3 Dra. Hj. Neneng Supiasih Bahasa Jerman Lintas minat (Jer-LM)
4 Drs H. Nana Suhana Ekonomi Peminatan (Eko-M)
5 Dra. Srie Wahyuni K Kimia Peminatan (Kim-M)
6 Drs. Aa Rukmana Geografi Peminatan (Geo-M)
7 Dra. Iis Suwarsih Bahasa Jepang Lintas Minat (Jep-LM)
8 Dra. Hj. Neneng Anih S Ekonomi Peminatan (Eko-M)
9 Drs H. Rudi Herdiana Matematika Peminatan (Mat-M)
10 Dra. Amilah Solihat Ekonomi Peminatan (Eko-M)
11 Dra. Hj. Neni Nuraeni Bahasa Inggris Wajib (Eng-W)
12 Onang Syarifudin Bahasa Indonesia Wajib (Ind-W)
13 Niti Ganda Sasmita Pendidikan Jasmani dan Kesesehatan Wajib (Jas-W)
14 Dra. Enny Yuliani Bimbingan dan Konseling (BK)
15 Dra. Kurniasih Bahasa Inggris Wajib (Eng-W)
16 Dra. Yuningsih Tumi Bahasa Inggris Wajib (Eng-W)
17 Dra. Ati Isnawati Bimbingan dan Konseling (BK)
18 Hj. Anisah, S.Pd. Sosiologi Peminatan (Sos-M)
19 Sapei, S.Pd Fisika Peminatan (Fis-M)
20 Dra. Hj. Yuniar Sari Matematika Wajib (Mat-W)
21 Dra. Idah Isnendawati Matematika Wajib (Mat-W)
22 Dra. Rin Pahdawati, M.Pd Bimbingan dan Konseling (BK)
23 Drs. Sadi Pendidikan Agama Islam Wajib (PAI-W)
24 Entin Rustini P, S.Pd. Sejarah Indonesia Wajib (Sej-W)
25 Lilis Siti Mukti, S.Pd. Sejarah Indonesia Wajib (Sej-W)
26 Eep Hoerussholeh, S.Pd. Pendidikan Jasmani dan Kesesehatan Wajib (Jas-W)
27 H. Pepen Suparlan, S.Pd. Pendidikan Jasmani dan Kesesehatan Wajib (Jas-W)
28 Atit Tajmiati, S.Pd Bahasa Indonesia Wajib (Ind-W)
29 Tuti Supini, S.Pd Kimia Peminatan (Kim-M)
30 Ratnaningsih, S.Pd Biologi Peminatan (Bio-M)
31 Erni Komalia, S.Pd. Matematika Wajib (Mat-W)
32 Rita Hidayanti, S.Pd. Ekonomi Peminatan (Eko-M)
33 Ujat Rukmana, S.Pd. Matematika Wajib (Mat-W)
34 Ridar Suryani, S.Pd. Fisika Peminatan (Fis-M)
35 Enung Rosmayati, S.Pd. Kimia Peminatan (Kim-M)
36 Anwar, S.Pd. Biologi Peminatan (Bio-M)
37 Agus Hasan Sadzili, S.Pd Kimia Peminatan (Kim-M)
38 Pipin Dana Pelita, M.Pd. Fisika Peminatan (Fis-M)
39 Dra. Dedeh Komariah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Wajib (PKn-W)
40 Kusmiati, S.Pd Biologi Peminatan (Bio-M), Bio Lintas Minat (BIO-LM)
41 Dra. Herni Nuryanti Geografi Peminatan (Geo-M)
42 Jajang Juarsa, S.Pd. Matematika Wajib (Mat-W)
43 J a j a n g, S.Pd. Matematika Wajib (Mat-W)
44 Idah Rosmiati, S.Pd Bahasa Indonesia Wajib (Ind-W)
45 Yuyun Yuliani, S.Pd. Bahasa Inggris Wajib (Eng-W)
46 Ridha Herdiani, SS., M.Pd. Bahasa Sunda Muatan Lokal (Sunda-L)
47 Eli Sri Mulyasari, S.Pd Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Wajib (PKn-W)
48 Asep Susan F., S.Pd Seni Budaya (Seni)
49 Cicin Kuraesin, S.Pd Bahasa Inggris Wajib (Eng-W)
50 Sri Mulyani W, S.Pd. Bahasa Indonesia Wajib (Ind-W)
51 Dayat Gunadi Seni Budaya (Seni)
52 Deni Fuad Amin, S.Ag Pendidikan Agama Islam Wajib (PAI-W)
53 Abidin Windarjat, S.S. Sejarah Indonesia Wajib (Sej-W)
54 Reni Kusmiati, S.Pd Bahasa Indonesia Wajib (Ind-W)
55 Andi Sambas, S.Pd. Bahasa Sunda Muatan Lokal (Sunda-L)
56 Wahyuni Utami, M.Pd. Seni Budaya (Seni)
57 Nina Nurjanah, S.Pd.I, M.Pd.I. Pendidikan Agama Islam Wajib (PAI-W)
100
G DIAMPUNYA

ANG DIAMPU dan KODE MP


Mata Pelajaran 2

Prakarya (Pra)

Prakarya (Pra)
Matematika Pengayaan (Mat-K)
Ekonomi Lintas Minat (Eko-LM)
Bahasa Inggris Lintas Minat (Eng-LM)

Bahasa Inggris Lintas Minat (Eng-LM)

Matematika Peminatan (Mat-M)


Matematika Peminatan (Mat-M)

Sejarah Indonesia Peminatan (Sej-M)


Sejarah Indonesia Peminatan (Sej-M)

Matematika Peminatan (Mat-M)


Prakarya (Pra)
Matematika Peminatan (Mat-M)
Fisika Pengayaan (Fis-K)
Kimia Pengayaan (Kim-K)
Biologi Lintas Minat (BIO-LM)
Prakarya (Pra)
Fisika Pengayaan (Fis-K)

Prakarya (Pra)
Geografi Lintas Minat (Geo-W)
Matematika Peminatan (Mat-M)
Matematika Peminatan (Mat-M)

Bahasa Inggris Lintas Minat (Eng-LM)

Bahasa Inggris Lintas Minat (Eng-LM)


Sosiologi Peminatan (Sos-M)